Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Nils-Erik Villstrand utanför observatoriet i Åbo

Forskaråret i Åbo och Hfors bjuder på historia, tvåspråkighet och språkbad

ÅA och HU forskar i detaljerna som gör helheten.

Professor Siv Björklund.

Attityderna mot flerspråkighet allt mer tillåtande

Forskare diskuterar nya rön i Vasa.

Lars Huldén

Lars Huldén diktar och forskar med iver och lättja

En trolös kristen som anser att matematik är poesi.

Siv Björklund, professor i språkbad vid Vasa universitet

Får bidrag för studie i språkbad

Siv Björklund med flera ska forska i flerspråkig identitet.

Kundbetjäning på hattavdelningen år 1930. Man köper hatt av kassabiträde i Stockmann.

Använder du svenskan?

Pratar du svenska när du vill ha service?

Marianna Flinckenberg-Gluschkoff

Vid tundrans och tajgans eldar

Sibirien är temat för två aktuella utställningar i huvudstadsregionen: på Nationalmuseet kan man se fotografier från Kai Donners forskningsresor, och på Helinä Rautavaaramuseet i Esbo ställer man ut föremål som Marianna Flinckenberg-Gluschkoff och hennes familj samlat på sig under ett flertal resor i nordvästra Sibirien.

Kai Donner levde precis som ortsborna

Kai Donners expedition till Sibirien väcks till liv

Hunger och kyla hörde till vardagen i 1910-talets Sibirien - men upptäcktsresanden och språkforskaren Kai Donner kämpade på.

Henrik Vesterback, Alf Burman och Rune Frants

De dokumenterar de gamla Kvevlaxdialekterna

Vårt språk är i ständig förändring och de gamla dialekternas lokala variationer slätas ut. I Korsholm finns en arbetsgrupp som arbetar med att dokumentera talspråket i byarna i forna Kvevlax kommun.

Svenskundervisning

"Ett informellt språk är nutid"

Finländarna kunde dra nytta av att inte vara så formella då man har kontakt med rikssvenskar, anser språkprofessor Catrin Norrby vid Stockholms universitet.

Reetta Toivanen arbetar vid HU vid Erik Castréninstitutet. Hon är akademiforskare och docent.

Nytt utspel om svenskan: Mera mod och ny strategi

Finlandssvenskarna måste bli modigare med att tala svenska. Dessutom behöver vi en ny språkstrategi, föreslår språkvetaren Reetta Toivanen vid Helsingfors universitet.

Holger Spår intervjuar Seppo Heikinheimo 1992

Holger Spår träffar Seppo Heikinheimo

Holger är nervös när han skall träffa Seppo Heikinheimo.