Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Illya Savinov och Maksym Ternovyi tränar boxning medan klasskompisarna ser på.

Ukrainska elever i Tegengrenskolan i Vörå: ”Lärarna i Finland är bättre”

Språk och samhällskunskap finns, i höst vanlig klass.

En gul och brun skolbyggnad i tegel i fyra våningar med höstgula träd omkring.

Utredningen om Åbolärares olämpliga beteende försenas – blir inte klar före skolavslutningen

Lärare påstås ha använt osakligt språkbruk under lektioner.

betyg

Stipendier, betyg, annorlunda lektioner – vad tror du motiverar barn i skolan?

På vilket sätt motiverar man skolbarn bäst?

Koulureppuja koulun käytävän lattialla. Oppilaat kävelevät reppujen ohi.

Särbegåvade elever får egen handlingsplan i Jakobstadsregionen

Tidig språkutveckling kan vara tecken på särbegåvning.

Mottagaren av årets Hugo Bergroth-pris: projektet Skrivande skola. Projektledaren för Skrivande skola, Annette Kronholm (till vänster) och lektorn i kemi och fysik, Mikaela Gustafsson, Lyceiparkens skola (till höger).

Hugo Bergroth-priset till Skrivande skola – Språksporren till Tim Sparv

Prisen delades ut på Språkvårdsdagen på Hanaholmen.

Många skolbarns föräldrar blev utmattade under coronapandemin

Drygt var tredje förälder upplevde under coronapandemins undantagstider att de själva var ansvariga för barnens undervisning, visar en enkät som Jyväskylä universitet och Institutet för hälsa och välfärd gjort.

De föräldrar som kände sig ansvariga för att skolarbetet framskrider under distansundervisningsperioderna var också mer utmattade än andra föräldrar, visar enkätsvaren. Många tyckte det var tungt att kombinera det egna jobbandet med att stödja barnen i deras skolarbete.

Det var särskilt föräldrar till små skolelever och elever med behov av särskilt stöd som ägnade mycket tid åt barnens skolgång. Utgående från svaren verkar det som att många familjer som redan tidigare befunnit sig i en sårbar ställning lämnades ensamma, säger forskarna.

Många föräldrar tyckte också att det var belastande att själv se till att barnen fick lunch under skoldagen.

Enkäten besvarades av 634 föräldrar med barn i skolåldern runt om i Finland våren 2020.

En studerande i entrén till Aalto-universitetets kampus i Otnäs, Esbo.

Aalto-universitetet bryter mot lagen då engelskan kör över finskan

Nu dominerar engelskan också i kandidatutbildningen.

Undersökning: Skolor tycker hybridundervisning är tung att ordna

Hybridundervisning, det vill säga undervisning där en del deltar på plats och en del på distans upplevs av skolorna som tung att ordna.

Det svarar högskolor i en förfrågning som genomförts av nyhetsbyrån STT.

Många skolor svarade att de helst skulle erbjuda distans- och närstudier var för sig, inte kombinerat.

När studenterna tillfrågas önskar de sig däremot flexibilitet av studierna.

Nya regler för när skolelever i Raseborg erbjuds undervisning på egna modersmålet

Raseborg tar i bruk nya direktiv för när elever med annat modersmål än svenska och finska erbjuds undervisning på det egna språket.

Staden erbjuder undervisning i det egna modersmålet om minst fem elever anmäler sig till en grupp i samma språk och det finns en lärare och ett rum för undervisningen.

Bildningsnämnden i Raseborg slog fast de nya direktiven 14.3.

Staten betalar största delen av kostnaderna i efterhand. Ersättningen täcker endast lektionerna och inte skjutsar.

De tidigare direktiven var nästan tio år gamla och byggde främst på den finskspråkiga undervisningens behov.

En ung man med vågigt mörkt hår och mörka ögonbryn tittar rakt in i kameran. Han har en svart munkjacka med färggranna symboler på. I bakgrunden finns en vit skolkorridor.

Sextonåriga Dima Minchenko flydde från kriget – vill bosätta sig i Egentliga Finland

Tusentals personer som flytt kriget kan bli kommuninvånare.

Elin Mårtensson och Aida Ohtonen står bredvid varandra.

Matematikkunskaperna bland finlandssvenska lärarstuderande har blivit sämre

Svagare kunskaper bland lärare kan leda till ond cirkel.

Noter

Att avskaffa musikklasserna löser inte problem med segregering i skolan, säger beslutsfattare: ”Vi behöver mer, inte mindre intensifierad undervisning”

Förebyggandet av segregering i skolan är en viktig diskussion – men frågan är betydligt större än den intensifierade undervisningen, säger beslutsfattare i Helsingfors. Förslaget att avveckla till exempel musikklasserna får kritik från flera håll.

Specialklasserna ska inte avskaffas, säger borgmästare Vartiainen – segregationen i skolan var frågetimmens heta potatis

Helsingfors borgmästare fick svara på fyra olika frågor om segregationen i stadens skolor på fullmäktiges frågetimme på onsdagskvällen.

Borgmästare Juhana Vartiainen (Saml) sade i sitt svar på frågorna att det inte är aktuellt att sluta med specialklasser för dem med starka kunskaper i till exempel musik eller språk. Bildningssektorns tjänstemän föreslog tidigare att klasserna ska avvecklas, eftersom de leder till så kallad ”skolshopping”, där de starkaste eleverna samlas i vissa skolor.

Få praktiska lösningar på nivåskillnaderna skolor emellan framfördes ändå under frågetimmen.

– Det här är en nationell fråga, det är frågan om ett specialdrag för metropol, som staten inte tar i beaktande i sin finansiering, säger Vartiainen.

Lauritsalan koulun 3.-luokkalainen Aleksi Liutu istuu koulun oleskelutilassa ja katsoo kameraan.

Tredjeklassaren Aleksi Liutu hör till de få som vill lära sig ryska i skolan

Världsläget har gjort att intresset för ryska svalnat.

Skolbarn på gården.

Korsholm och Karleby rekryterar inom daghem och skolor - mer än 200 lediga jobb inom sektorn i fyra kommuner

Nu finns det omkring 70 lediga jobb att söka inom småbarnspedagogik och utbildning i Korsholms kommun. Också Karleby stad rekryterar inom småbarnspedagogiken.

Två kvinnor står på en balkong inne i ett hus. De ser rakt in i kameran och ser helt glada ut men samtidigt allvarliga.

Speciallärarna Susanna och Birgitta räcker inte till då yrkesstuderande behöver mer hjälp – information om närvaro, stöd och betyg i grundskolan når inte alltid andra stadiets personal

Behovet av stödundervisning har ökat kraftigt bland yrkesstuderande, säger Prakticums speciallärare. Information försvinner ofta mellan grundskolan och andra stadiet. Grundskolans stöd har problem i Helsingfors, visar Svenska Yles granskning.

I bakgrunden bild på en skolgård med elever. I framgrunden porträtt på två personer i gråskala, som ser allvarliga ut.

Kommentar: ”Jag vet vilka anonyma lärare du har pratat med”, säger Helsingfors bildningstjänster och missar än en gång poängen

Elever med allt svagare resultat blir godkända då få längre går om klasser. Konsekvenserna är att elever i sjuan inte kan läsa. Men Helsingfors svenska bildningstjänster vill inte höra lärarnas kritik, skriver Svenska Yles reportrar.

Graf på antalet elever som går om klasser i Helsingfors. Antalet var 2002 högre i de svenska skolorna, men 2019 var antalet lägre.

Lärare känner sig pressade att godkänna elever – Helsingfors försvarar kritiserad modell: ”Livet handlar inte bara om att kunna läsa”

Lärare i Helsingfors känner sig pressade att godkänna elever och anser att svaga elever slussas vidare med tvång. Det visar Svenska Yles enkät. Helsingfors stads ledning tillbakavisar kritiken.

ordbok finska enaresamiska

Distansundervisning på samiska en stor framgång

Sedan 2018 har Sametinget och Utsjoki kommun testat på undervisning i det samiska språken på distans. Projektet anses vara en framgång och kan få fortsättning, även om det finns vissa utmaningar med distansundervisningen.

En kvinna ritar en skylt med texten "Välkommen med på ordkonst".

Utredning ska öka utbudet av grundläggande konstundervisning på svenska i Åbo – i nuläget är möjligheterna begränsade

Utbudet på grundläggande konstundervisning på svenska i Åbo är väldigt litet, men med hjälp av en kartläggning hoppas Åbo stad kunna erbjuda mer konstundervisning på svenska i framtiden.

Susanne Bergström-Nyberg i ett lärarrum. Några fågelplanscher i bakgrunden.

Matematikläraren Susanne Bergström-Nyberg: Vi har glömt de starka eleverna

Kraven är lägre än förr, säger Susanne Bergström-Nyberg.

En äldre dam med grå lockar står med armarna i kors och tittar med bestämd bild i kameran

Professor Liisa Keltikangas-Järvinen: Nya undervisningsmetoder för oss i rasande fart mot ett klassamhälle där alla inte får plats

Enligt läroplanen ska barn redan i skolan lära sig svårdefinierbara färdigheter för arbetslivet. En av dem är självstyrning, som i värsta fall leder till att bara barn från resursstarka familjer klarar sig.

Två unga människor står bredvid varann.

Gymnasieelever i Åbo samarbetar för att öva svenska – men mer svenskundervisning behövs

Åbostuderande från Katedralskolan och Puolalabackens gymnasium har träffats utanför skolan för att tala svenska, och finska, med varandra. Kunskaperna i svenska blir har blivit sämre i landet och det vill nätverket Svenska Nu ändra på.

En man står vid ett skrivbord och tittar in i kameran. Mannen är i 40-årsåldern och har glasögon.

Tre blir ett i Jakobstad när arbetarinstituten och Wava går samman: ”Tillsammans är vi starkare”

Efter en lång process är det nu upp till stadsfullmäktige i Jakobstad att godkänna en fusion av Wava-institutet, Jakobstads svenska arbetarinstitut och Pietarsaaren suomenkielinen työväenopisto.

nyhetsskolan på skolbesök

Vill du ha Yles Nyhetsskola på besök till din skola? Eller vill du göra egna nyheter?

Våra demokratier står och faller på medborgarnas förmåga att se skillnad mellan sant och falskt. Därför är det viktigt att kunna navigera rätt i medieflödet. Yle Nyhetsskolan ger dig verktyg att förstå samhället bättre.

En kvinna i vit rock som står intill ett träd.

Pargas satsar på hållbarhetsfostran i skolan: ”Det handlar om att lyfta fram och stärka det som redan finns i läroplanen”

I Pargas ska eleverna mera systematiskt få lära sig om hållbarhet. Projektet Hållbarhetsstigen introduceras i lågstadierna i Pargas från och med nästa höst.

Lunchrestaurang med betongväggar, runda bord, pallar och soffor där folk i sommarkläder äter.

Studerande har återvänt till campus – men valet mellan distans- och närundervisning är en balansgång

Under hösten har många studerande äntligen fått återvända till campus och många högskolor har övergått till närundervisning istället för distansundervisning.

Aalto-universitetets flaggor vajar i vinden.

JO: Många universitet befriar studerande från tjänstemannasvenskan på för lösa grunder – Aalto: ”Vi har inte medvetet gjort fel”

Justitieombudsmannen anser att studerande behandlas ojämlikt då högskolorna ställer olika språkkrav för examen. Nu ska reglerna bli rättvisare.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida