Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Europaparlamentariker Ville Niinistö skrattar i Yles studio.

Europaparlamentet röstar om att öka kolsänkan – samtidigt sjunker Finlands målsättning

Finland får mer tid att åtgärda den vacklande kolsänkan.

Dalsbruks gästhamn.

Kimitoön vill köpa markområden för drygt 600 000 euro

Kimitoöns kommunstyrelse ska på måndag besluta om kommunen ska använda sin förköpsrätt i en tomtaffär som gäller mark i Dalsbruk med omnejd. Företaget Wärtsilä har sålt tomtmark som kommunen anser att är strategiskt viktig. Priset är drygt 600 000 euro.

– Vi har avgjort att tomtmarken behövs för den samhälleliga utvecklingen och vill därför garantera att kommunen äger den mark som berörs, säger kommundirektör Erika Strandberg. Det handlar om totalt 270 hektar mark på olika områden.

Till affären hör också mark i Lojo och Nurmijärvi, är den också viktig?

– Vi har ingen användning för den marken men har inte heller bestämt oss vad vi ska göra med den ännu, säger Strandberg.

En karta över ett område där det ska byggas nya bostäder i Ingå.

Ingå kommun planerar ett nytt bostadsområde

Området, som heter Smeds II, finns söder om stamväg 51 mellan Täktervägen och Storkyrkovägen.

Planeringsområdet är cirka elva hektar och Ingå kommun är den största markägaren.

Smeds II är till största delen av bergig blandskog. I närheten finns Merituulen koulu, Dals daghem och idrottsplanen.

Byggnads- och miljönämnden beslöt på sitt möte den 20 december att informera intressenterna om planen och lägga fram den till påseende. Nämnden ber också om utlåtanden av olika myndigheter och föreningar.

Flygbild av Läppområdet i Karis.

Raseborg behöver en ny generalplan – skulle effektivera planläggningen

Raseborgs stad saknar en generalplan som täcker hela staden. En sådan skulle behövas, tycker planläggningsarkitekten och politikerna i planläggningsnämnden håller med.

En illustration av skorstenspipor som släpper ut rök och ett grönt fält, med texten Klimatkollen.

Klimatkollen – så ska Finland uppnå klimatneutralitet

Allt du behöver veta om Finlands kamp mot klimatförändring.

En utsiktsplats över vatten i Bergvalla.

Företagshall planeras i Bergvalla i Ingå

Kommunen har fått ett köpeanbud.

valtimohuset i borgå

Valtimohuset i Borgå kan säljas för att bli hotell

Stadsstyrelsen fattade enhälligt beslut om försäljning.

Bengt Aspelin som kollar på en karta via datorn

Paipisbor besvikna - färre byggrätter i nytt planförslag

Delgeneralplanen för Norra Paipis i Sibbo delar åsikter.

Grävskopor framför Andelsbanken i Sibbo

Politikerna skapade byggboom i Nickby

Både piska och morot sporrade till byggande.

Husbygge

Svårt att balansera landsbygd och metropol då Sibbo planerar

Sibbo överplanerar inte, tycker Grannas och Liljeström.

vägskylt

Planläggningen i Sibbo ska utgå från markägarens bästa

Sibbos fullmäktige har fastställt och bekräftat sin linje.

Porla i Lojo.

Omstridda planen för Porla i Lojo går vidare trots protester

Viktigt grönområde för Lojoborna ska få hotell.

vägskylt

Sibboplaner ett steg närmare verklighet

Sibbovikens strand ska få 500 nya invånare.

Karta över Lovisa, med Sågudden utprickad.

Sågudden säljs i januari

Lovisa stad och köparen ska mötas nästa vecka.

Skrotbilar

Skrotbilar ska bort från gård i Östermalm

En fastighetsägare i Borgå har brutit mot lagen.

Sörnäs hamn i Helsingfors

Helsingfors vill lägga ner Hanaholmens kraftverk

Står det kvar hindrar det brobygget och förorenar staden.

Ett av de tre alternativen för hur Porla i Lojo kunde se ut med hotell och bostäder. Det här alternativet kallas för Vetoketju.

Lojonämnd vill ha tilläggsinfo om Porlaplaneringen

Lemminkäinen Talo får vänta på besked om förlängd ensamrätt.

Koverhars fabriksområde

Miljönämnden säger ja till trial i Koverhar

Tekniska nämnden fattar slutligt beslut.

sibbo kommunvapen

Sibbo vill köpa mark i Box

Det 12 hektar stora området ska få arbetsplatser.

Byggnader i Billnäs bruk sedda genom ett stängselnät. Höstlöv.

Markanvändningsavtal om Billnäs bruk tar form

Billnäs Samlade Verk ska delta i planeringskostnaderna.

Bergvalla i Ingå.

"Bergvalla blir för tättbebyggt"

Barösundsbor är kritiska mot Ingås planer för området.

Hannu Penttilä

Penttilä ny biträdande stadsdirektör i Vanda

Ska jobba med att bygga ut Ringbanan.

En detaljplanekarta över Slussenområdet i Sjundeå vid Sjundeå å.

Sjundeå får 1,3 miljoner euro i avtalet om Slussen

Markägarna kan betala en del i tomter.

vägskylt

Mätningsmän på gårdarna i Illby

Borgå stad gör terrängmätningar i Illby.

Sirkkaliisa Cavonius, ekonomidirektör vid Kyrkslätts kyrkliga samfällighet.

Kyrkslätt tvångsinlöser kyrkans mark

Kyrkslätt kommun får tvångsinlösa kyrkliga samfällighetens mark i närheten av centrum. Miljöministeriet har nu godkänt kommunens ansökan om inlösningslov av marken vid som man har förhandlat om sedan 2010.

Merventos vindkraftverk i Sundom.

Nej till inlösningsrätt för vindkraftsledning i Kristinestad

Staden kan inte förorda någon att använda privat mark utan lov och utan ersättning när det gäller sådant som inte tjänar allmänheten. Stadsstyrelsen i Kristinestad sa nej till tvångsinlösning för elledningar.

Tom minkfarm i Lovisa

Vörå köper mark för farmområde

Vörå kommun köper in 14 hektar mark för ett nytt farmområde vid gränsen till Korsholm. Totalt blir det räv- och minkfarmer på ett 30-40 hektar stort område.

Nu görs planeprocessen om med ett lite förändrat förslag av köpcenterbygget i Norra hamnen.

Planen för Norra hamnen i Ekenäs bör beakta kulturmiljön anser Nylands förbund

Raseborgs stad gör om planen för en del av Norra hamnen i Ekenäs så att där kunde byggas affärer över järnvägen. Nylands förbund påminner i sitt utlåtande om Ekenäs starka och viktiga kulturarv.

Arbetena med Dönsby West påverkar ibland trafiken invid.

Dönsby West vill sälja alla tomterna till Raseborgs stad

Ägarna till det nya stora bostadsområdet Dönsby West i Karis vill sälja alla färdiga tomter till Raseborgs stad. På området finns kring 80 tomter.

Testvindmöllan i Sundom i Vasa

Vindkraftsplanerna går vidare i Kristinestad

Det blev ingen minskning av vindkraftsplanerna i Kristinestad. Tekniska nämnden strök ärendet från listan. Politikerna var eniga på onsdag kväll.

En marktäkt.

Marktäktstvist i Nyby i Raseborg

Marktäkten nära Nybyvägen i Raseborg stöter på motstånd. Ett besvär har lämnats in till Helsingfors förvaltningsdomstol över stadens beslut av bevilja Maanrakennus Ralf Ajalin Oy rätt att ta grus från ett 7,2 hektar stort område i Nyby.

Åbo stadshus.

Vårt Åbo: Åbo stad planlägger lagstridigt

Föreningen Vårt Åbo är missnöjd med hur Åbo gått till väga med stadsregionens bostads- och markpolitiska program samt Åbo stads åtgärds- och planläggningsprogram. Programmen togs upp till behandling av stadsstyrelsen utan att staden bett om utlåtanden av intressenterna.

strandplanen i korpo är snart klar

Fornlämningar inventeras i Korpo efter midsommar

Från och med den 23 juni inventeras fornlämningar i Korpo för att samla in bakgrundsinformation för olika projekt som berör planeringen av markanvändningen.

Kvarkens världsnaturarv sett från luften

Finland reser sig ur havet

En kvadratkilometer per år, alltså 100 hektar, det är så mycket Kvarkens skärgård växer varje år på grund av landhöjningen. Tittar man bakåt tusentals år så har faktiskt största delen av Finland höjt sig ur havet. När landet om sådär ett par tusen år slutar höja sig så är det frågan om hela 700 meter som Finland har rest sig ur vattnet.

Hangö

Naturiststranden godkändes inte ännu

Efter en hård diskussion beslöt tekniska nämnden i Hangö att remittera frågan om naturiststranden vid Tulludden. Orsaken är att det tilltänkta området eventuellt är för nära den allmänna stranden.

Tallar på Stormossen på Kimitoön.

Egentliga Finland får 91 nya naturskyddsområden

I Egentliga Finland grundas 91 nya naturskyddsområden. På Kimitoön blir bland annat Stormossen i Dragsfjärd och i Kimito naturskyddsområden.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida