Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Hundarna i Sjundeå får en egen hundpark

Kommunen satsar 50 000 euro på parken.

Kvinnliga politiker har väckt flest fullmäktigemotioner i Borgå under det senaste året

Staden har tagit emot 36 motioner under det gågna året.

Motion: Borgå borde sälja överbliven skolmat

En stor del av politikerna vill minska på matsvinnet.

Motioner om mer närmat och mindre halvfabrikat i Borgå ratas av beredningen

På tisdag behandlar direktionen för lokalservice motionerna.

Ingå får ny vandringsled

Frivilliga lovar röja leden.

Eleverna från Ytterjeppo ska till centrum

Motion med avvikande åsikt förkastades av fullmäktige.

Unga fick tala i fullmäktigesalen - så här vill de förbättra Helsingfors

Kärngruppen Krut besökte fullmäktigemötet och fick applåder.

Jere Riikonen: Borgå måste ställa krav på hur postgången fungerar

Fullmäktigeledamoten har lämnat in en ny motion.

Trafiksäkerheten vid Villekulla daghem åtgärdad

Tekniska nämnden i Lovisa behandlar en motion.

Borgåförsamlingar funderar på att släppa in frivilliga i sina kök

Frågan har diskuterats i flera omgångar.

Vårdbil är för dyrt i Lojo

Raseborg skaffar vårdbil, Lojo säger nej.

Sibbo kan få statsstöd för tidigarelagd språkundervisning

Språkundervisningen diskuterades i Nickby på torsdag kväll.

Helsingforspolitiker kräver fler eftisplatser

I höst blir totalt tusen tvåor blir utan plats.

Sibboelever ska lära sig språk i andra klass

Det blir inte i första klass som en motion föreslagit.

Över 50 000 skrivit på initiativet om moderskapslag

Riksdagen måste nu ta ärendet till behandling.

Sibbobarn ska inte läsa finska och svenska i ettan

Utskott vill inte tidigarelägga språkundervisningen mer.

Borgåpolitiker vill råda bot på dålig inomhusluft

Luftkonditioneringen i friska byggnader borde vara på.

Stor skillnad på ledamöternas aktivitet i riksdagen

Tolppanen flitigast i talarstolen av österbottningarna.

Motion: funktionsnedsatta i Helsingfors måste få internet

Nuvarande läget strider mot FN:s konvention.

Borgå kan skaffa elektroniska reklamtavlor

Stadsutvecklingsnämnden vill skaffa två reklamtavlor.

Vägar och hamnar på motionslistan

Budgetmotioner inlämnades i riksdagen.

Krögares dröm om uteservering på p-platsen kan bli sann

Helsingfors vill låta företagare hyra p-platser vid gatan.

Planerna på en ungdomsgård i Keras fabrik stampar på ställe

Esbopolitiker fortsätter kämpa för ungdomsgård i Kera.

Politiker fortfarande positiva till saluhall i östra Helsingfors

Finns det ett kundunderlag så borde saken utredas, anser de.

Arbetsplatser hotas om Pojoviksbron öppnas sällan

Också turismen lider om det är svårt att ta sig under bron.

"Pojoviksbron borde öppnas vid behov"

Begränsningarna i tidtabellen ifrågasätts.

Palin: Gör ny specialrevision av byggnadstillsynen

Fullmäktige i Raseborg har valt de kritiserade revisorerna.

Åtta Borgåpolitiker vill skaffa stora reklamskärmar

Skärmarna behövs för att informationen ska vara tillgänglig.

Politiker i Ingå eniga om satsning på solpaneler

Det borde vara gratis att installera solpaneler.

Borgåpolitiker vill se över hur Konstfabriken sköts

Fullmäktigeledamot i Borgå vill att Konstfabriken ses över.

Motionsrumba i Lovisa

Kari Hagfors är motionernas grand old man

Civiltjänstgörare som trafikpoliser?

Polisens resursbrist kunde lösas av civiltjänstgörare.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida