Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

HS: Försvarsmakten föreslår att reservens ålderstak ska höjas till 65

Finlands försvarsmakt föreslår att nästa regeringsprogram ska innehålla en höjning av reservens övre åldersgräns. Det rapporterar Helsingin sanomat.

Just nu ligger gränsen på 60, och försvarsmakten önskar att den ska höjas till 65.

Informationen framkom i dokument som HS har fått från Huvudstaben.

Enligt Huvudstaben ska en höjd åldersgräns öka flexibiliteten i utplaceringen av erfarna och kunniga värnpliktiga i såväl normal- som undantagsförhållanden.

Den höjda åldersgränsen skulle gälla värnpliktiga som tilldelas krigstidsrelevanta uppgifter, samt underofficerare och officerare. Varje fall skulle behandlas enskilt.

Stridsövning i Östnyland – också flygvapnet deltar

De närmaste dagarna kan man se soldater i full stridsmundering i regionen.

Det är fråga om Gardesjägarregementet som ordnar sin slutstridsövning med början idag, fredag 26 maj.

Sammanlagt 800 soldater deltar i övningen.

Soldaterna har full stridsmundering inklusive stormgevär.

I stridsövningen ingår en luftförsvarsövning så flygbuller kan förekomma på tisdag och onsdag.

Stridövningen Sapeli 23 avslutas nästa fredag.

Generalplanen för spårvägen i Åbo går på utlåtanderunda

Generalplanen för spårvägen i Åbo ska på utlåtanderunda.

Det här bestämdes under stadsstyrelsens möte på måndagen.

Förslaget godkändes med tillägget att utlåtanden inte begärs av någon nämnd i Åbo.

Förutom de aktörer som framkommer i den ursprunliga framställningen begärs utlåtanden av Försvarsmakten, Rakennusteollisuus RT, TVT Asunnot, VASO samt Studentbystiftelsen i Åbo.

Också invånare får komma med synpunkter på planerna. Det här görs via en enkät på Åbo stads webbplats.

Det bestämdes också att servicenätsaspekten ska särskilt uppmärksammas i den fortsatta beredningen av spårvägsärendet.

Generalplanen är på utlåtanderunda fram till den 22 juni.

Rester av det störtade Hawk-planet i skogen.

Piloterna i det störtade Hawk-planet försökte förgäves starta om motorn

Försvarets övriga Hawk-flygplan hålls på marken tillsvidare.

En militär transporthelikopter har landat i en glänta, en grupp soldater stiger på.

Specialförband från flera Natoländer rör sig med helikoptrar längs sydkusten

Flera stora militärövningar under närmaste veckorna.

Motorn på Hawk-planet som störtade slocknade redan innan planet träffade marken

Det har visat sig att motorn på flygvapnets plan som störtade igår eftermiddag slocknade redan innan planet träffade marken, säger utredningsledare och ingenjöröverstelöjtnant Juha Vantila till nyhetsbyrån STT.

Hawk-planet störtade under Finlands flygvapens övning i Keuru i Mellersta Finland.

De två piloterna som suttit i planet klarade sig med hjälp av katapultstol och fallskärm.

En skylt som informerar om att det är förbjudet att röra sig på militärområdet utan tillstånd. I bakgrunden räddningsverkets fordon.

Ny luftvärnsövning i Lochteå startar – trots risk för mark- och skogsbränder

Som mest deltar en styrka på cirka 1500 personer i övningen.

Ett militärfartyg ligger förankrat i Rönne, Bornholm.

Oidentifierade skakningar på den danska ön Bornholm orsakar huvudbry

Lördagens oidentifierade skakningar skildrades av vissa som ett jordskalv. Det var det inte. Det var inte heller på grund av en sprängning i Polen, som man ännu trodde i går kväll.

Eldsvåda på försvarsmaktens område i Tvärminne släcktes snabbt

– Räddningsverket fick tillsammans med försvarsmakten branden begränsad till ett område på cirka 400 meter gånger 400 meter, säger ansvarig brandmästare Jesse Mikkonen vid Västra Nylands räddningsverk.

Försvarsmakten övade på området.

– Det var det i närheten av ett kärr och elden hann inte sprida sig, tillägger han.

Alarmet kom strax före tre på eftermiddagen (10.5) och innan halv fem hade man fått bukt med elden.

Elva enheter var på plats, de flesta i reserv.

Ingen människa skadades.

Beväringar från Nylands brigad på Berga örlogsbas i samband med militärövningen Aurora 23.

200 personer och 30 båtar från Nylands brigad deltar i storövning i Sverige

Finland deltar för första gången som Natomedlem.

USU: Marinens kommendör vill köpa u-båtar

Marinen är förberedd på att skicka fartyg till Natooperationer också utanför Östersjön. Det säger Marinens kommendör Jori Harju till tidningsgruppen Uutissuomalainen i dag (bakom betalmur).

Det handlar om minröjare, robotbåtar och kustförband.

Harju säger ändå att fartyg i den största klassen inte sänds längre bort, eftersom de är en central del av Finlands försvar.

Harju säger också att han personligen skulle införskaffa u-båtar till det finska försvaret med omedelbar verkan.

Det här är ändå inte realistiskt, säger han. Realiteten är att de är för dyra.

En karta över var vindkraften finns i Finland.

Därför finns det så få vindkraftverk i Nyland

Finland har 1 400 möllor, endast fyra finns i Nyland.

Polisen och Försvarsmakten övar i Åbo

Polisen och Försvarsmakten övar i Åbo på måndag och tisdag.

En del av övningarna äger rum inne i staden vilket kan väcka uppmärksamhet och orsaka oljud.

Under tisdagen kommer polisen och försvarsmakten främst öva i Luolavuori och Oriketo.

Det här innebär mer trafik och att man kan höra ljud av lösa patroner i närområdet.

Svenska regeringen planerar att skicka beväpnad styrka till Sudan

Sveriges regering vill skicka en väpnad styrka till Sudans huvudstad Khartoum för att evakuera ambassadpersonalen och deras familjer.

Utrikesminister Tobias Billström sa under en pressträff på lördagen att riksdagens medgivande krävs för att man ska kunna skicka en väpnad styrka till ett annat land.

Riksdagen kommer att samlas på söndag förmiddag för att behandla frågan.

Försvarsminister Pål Jonson säger att evakueringen skulle ske i samarbete med internationella organisationer och andra länder.

Källor: Sveriges Radio, Aftonbladet, riksdagen.se

Infjärden i vasa, fotad från luften.

Infjärden får inte fyllas med muddermassor – stadsstyrelsen svarade på Kemiras besvär

Regionförvaltningsverket gav ett nytt tillstånd för restaurering av Infjärden i Vasa, men både Vasa stad och Kemira har överklagat beslutet. Parternas ståndpunkter ligger långt ifrån varandra.

Kamouflerade och beväpnade beväringar tar sig i land från en militärbåt, Jurmo. Sent på hösten.

Tvåhundra personer från Nylands brigad åker till Sverige på storövning

Deltar med bland annat beväringar och reservister.

En M1 Abrams-stridsvagn under en tävling mellan pansarbataljoner i Grafenwöhr i Tyskland.

Den årliga internationella stridsövningen Arrow 23 börjar i Niinisalo – stridsvagnar kan synas på vägarna

Utrustning som tillhör USA:s arme har setts i Finland de senaste dagarna.

Enligt kvällstidningen Iltalehti anlände stridsvagnar i går till hamnen i Nordsjö i Helsingfors. Ilta-Sanomat skriver också att fordon har transporterats på motorvägen mellan Hyvinge och Tervakoski.

Utrustningen är på väg till den internationella militärövningen Arrow 23 som börjar i Niinisalo den första maj.

I övningen deltar bland annat stridsvagnar av typen Abrams och stridsfordonet Bradley.

De finländska trupper som deltar kommer från Pansarbrigaden, Brigaden i Karelen, Brigaden i Kajanaland, Jägarbataljonen, Uttis jägarregemente samt anläggningar som lyder under Huvudstaben. Också flygvapnet och luftvärnet deltar.

Helhetsstyrkan under övningarna sägs uppgå till cirka 2 200 soldater varav omkring 850 hör till allierade styrkor från Stor-Britannien, Estland, Lettland, Litauen och USA.

Övningen pågår i två veckor. Den arrangeras två gånger om året.

Källa: Yle

En man i kragskjorta och blå tröja sitter vid ett vitt bord i herrgårdsmiljö. Han tittar in i kameran med ett litet leende.

En tidigare stridspilot från Sibbo är Östnylands doldis i riksdagen

Nickbybon general Jarmo Lindberg vill hjälpa landet framåt.

Lauri Markkanen bär militärens utrustningssäck.

Lauri Markkanen inledde värnplikten – storebror Eero hjälpte med håret

NBA-stjärnan tjänstgör vid Idrottskolan i Sandhamn.

Mörkgrå, nästan svart, rök stiger ovanom byggnader.

Striderna trappas upp i Sudan – över 600 döda och skadade

Striderna tilltar i Sudan – vi berättar vad det handlar om.

Rökmoln över Sudans huvudstad Khartoum

Resenärer i Sudan uppmanas till försiktighet

På lördag morgon bröt strider ut på olika håll i Sudan.

Nordkorea avfyrade robot – Japan uppmanade invånare att ta skydd

Nordkorea har återigen avfyrat en ballistisk robot, antingen med medellång eller lång räckvidd. Det rapporterar myndigheter i Sydkorea och Japan.

Japan befarade till en början att roboten skulle landa i japanskt territorium. Japanska myndigheter uppmanade till och med invånare på ön Hokkaido i norr att ta skydd.

Senare visade det sig ändå att roboten inte utgjorde en fara för Japan. Roboten landade i stället i havet öster om Nordkorea.

I Sydkorea är militären i högsta beredskap och säkerhetsrådet ska samlas. Sydkorea, Japan och USA ska också diskutera händelsen tillsammans.

Spänningarna mellan Nordkorea och Sydkorea har ökat under de senaste månaderna, likaså Nordkoreas robottest. Nordkorea har riktat hård kritik mot sitt södra grannland för dess militära övningar med USA.

Källor: AFP, Reuters

Försvarsmakten köper nya och ergonomiska hjälmar för infanteriet

Försvarsminister Antti Kaikkonen (C) har gett fullmakt till försvaret att beställa hjälmar för infanteriet samt utrustning och reservdelar via Natos logistik- och inköpsorganisation (NSPA).

Hjälmarna är av typen Caiman Ballistic Helmet System och tillverkade av det amerikanska företaget Galvion Ballistics LTD.

”Genom den här anskaffningen fortsätter vi den långsiktiga planeringen av det finländska försvaret. Vi skaffar nu i snabb takt modern skyddsutrustning för infanteriets soldater. Den här investeringen gör det möjligt att ta i bruk ny stridsutrustning som används i mörker”, konstaterar Kaikkonen.

De lätta och ergonomiska hjälmarna minskar enligt Försvarsministeriet soldaternas belastning och gör det möjligt att fästa utrustning som används i mörker på hjälmarna.

Det momsfria värdet på inköpet uppgår till 25 miljoner euro.

Leveransen av hjälmarna börjar under hösten 2023.

Källa: Försvarsministeriet

Två tomter i rysk ägo gränsar till Skinnarviks militärområde på Kimitoön.

Åbo förvaltningsdomstol: Staten fick använda sin förköpsrätt av fastigheter i Kimitoön

För ungefär ett år sedan använde staten sin förköpsrätt för att ta över ett markområde i Kimitoön av försvarspolitiska skäl. Företaget som ägde markområdet överklagade, men det har nu förkastats av Åbo förvaltningsdomstol.

Rekryter i uniform.

Vegetarianer får inte bli specialgränsjägare

Så gott som alla specialdieter förbjudna vid utbildningarna.

Rekordmånga reservister övar i Karleby i helgen

I helgen kommer rekordmånga reservister att öva i Karleby i Lochteå. Det är försvarsutbildningsföreningen MPK:s Österbottniska distrikt som ordnar övningen PAUHA23 i samarbete med försvarsmakten.

PAUHA ordnas för 21:a gången och är den hittills största i sitt slag med nästan 500 deltagare, drygt 400 av dem är reservister.

Huvudtemat för övningen är att förbättra den enskilde krigarens militära färdigheter. Bland annat tränas deltagarna i vapensystem, strid i

bebyggelse och skytte.

MPK erbjuder utbildning till alla som är intresserade av att upprätthålla, utveckla och utöka sina militära färdigheter eller allmänna säkerhetskunskaper. Utbildningarna är tillgängliga för både soldater och civila oavsett kön.

Österbottens försvarsdistrikt är ett av MPK:s nio försvarsdistrikt. Distriktet är uppdelat i Kauhava, Karleby och Vasa utbildningsplatser.

Suomen ja Ruotsin liput sekä kaksi Naton lippua Naton päämajassa Brysselissä.

Finland kan bli Natomedlem under våren – försvarssamarbetet med Sverige fortsätter

Finlands militära integration i Nato har redan inletts.

Sotilasrivistön edessä Merivoimien komentaja Jori Harju käsi lipassa. Taustalla kallioinen saari ja punainen Russarön majakka.

Försvarsmakten vill skjuta fler övningsskott på Russarö utanför Hangö

Russarö var 1921–2002 hemvist för Hangö kustbatteri.

Prinsessan Leonor tittar mot kameran och ler.

Spaniens tronarvinge prinsessan Leonor ska göra militärtjänst

Utbildas inom Spaniens land-, sjö- och luftstridskrafter.

Charly Salonius - Pasternak.

Förslag: Kanal för medborgares observationer vid olyckor och misstänkta händelser

”Myndigheterna kunde dra nytta av audiovisuellt material.”

Försvarsmaktens fordon fattade eld på Ring I i Helsingfors

På onsdag morgon började Försvarsmaktens skåpbil brinna på Ring I i Helsingfors.

I fordonet satt Försvarshögskolans personal och kadetter, som alla lyckades ta sig ut säkert. Ingen skadades i olyckan, meddelar Försvarshögskolan.

Man försökte släcka branden med brandsläckare under tiden då räddningsverket larmades. Orsaken till branden är tillsvidare okänd.

Nordkorea ber FN kräva ett stopp för gemensam militärövning mellan Sydkorea och USA

Nordkoreas utrikesministerium ber att FN sätter stopp för de gemensamma militärövningarna mellan Sydkorea och USA. Det rapporterar den nordkoreanska statliga nyhetsbyrån KCNA.

Enligt Nordkoreas vice utrikesminister Kim Son-gyong har övningarna ökat spänningarna på området till en mycket farlig nivå.

– FN och det internationella samfundet bör kräva att USA och Sydkorea avslutar sina provokationer och militära övningar, sa Kim.

Uttalandet är en reaktion på att USA och Sydkorea på fredagen meddelade om en gemensam tio dagar lång övning som hålls 13-23 mars.

Nordkorea har under början av året gjort flera missiltest.

Källor: STT, AFP

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida