Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Illya Savinov och Maksym Ternovyi tränar boxning medan klasskompisarna ser på.

Ukrainska elever i Tegengrenskolan i Vörå: ”Lärarna i Finland är bättre”

Språk och samhällskunskap finns, i höst vanlig klass.

En gul och brun skolbyggnad i tegel i fyra våningar med höstgula träd omkring.

Utredningen om Åbolärares olämpliga beteende försenas – blir inte klar före skolavslutningen

Lärare påstås ha använt osakligt språkbruk under lektioner.

Två kvinnor och en man poserar framför husvägg

Politiker om Smedsby bildningscampus: ”Vi kan inte trolla fram byggnader”

Nu måste man bara vänta och hoppas på det bästa gällande Smedsby bildningscampus. Att evakuera hela högstadiet är inte ett realistiskt alternativ, konstaterar politiker.

Koulureppuja koulun käytävän lattialla. Oppilaat kävelevät reppujen ohi.

Särbegåvade elever får egen handlingsplan i Jakobstadsregionen

Tidig språkutveckling kan vara tecken på särbegåvning.

Anonyymejä ihmisiä.

Den nya sexualbrottslagen ser allvarligt på osakliga kommentarer i skolan: “Ju yngre barnet är, desto lättare uppfylls brottet”

Sedan årsskiftet kan också osakliga kommentarer definieras som sexualbrott. I en skolmiljö är tröskeln låg för att en sexuell handling uppfyller förutsättningen för straffbarhet.

Fyra barn med ryggarna mot kameran viftar med händerna. De är vinterklädda.

Senaste skolutredningen i Raseborg: Pojoskolorna flyttar in under samma tak

Ekenäs högstadium och gymnasium flyttar också ihop.

Ett skolklassrum.

Lärares påstådda grova språkbruk inför elever i S:t Olofsskolan utreds nu av Åbo stad – elever listade övertrampen

En lärare vid S:t Olofsskolan påstås ha använt grovt och osakligt språkbruk under lektioner och frågan utreds nu av Åbo stads HR-avdelning.

Lärarfacken efterlyser dimensionering för speciallärare och mindre gruppstorlekar

Lärarfacket OAJ och Finlands svenska lärarförbund FSL efterlyser större satsningar på stödet för lärande och skolgång under den kommande regeringsperioden.

Organisationerna föreslår en dimensionering för speciallärare, där det skulle finnas en speciallärare per hundra elever. Gruppstorlekarna skulle begränsas till max 18 elever i klasserna 1-2 och max 20 elever efter det.

Enligt OAJ skulle personaldimensioneringen kosta uppskattningsvis 150 miljoner euro per år och mindre gruppstorlekar runt 55 miljoner euro.

Lärarorganisationerna föreslår också en reform av det så kallade trestegsstödet. I OAJ:s modell skulle det centrala inte längre vara på vilken stödnivå eleven är på, utan i stället vill OAJ att man direkt fattar bindande beslut om vilken form av stöd eleven ska få.

Pojke justerar sitt headset

Barn i Vasa lär sig hantera sina känslor med spel: ”Det ger en bättre klassanda”

Spelet har utvecklats för att stärka barns psykiska hälsa.

Elin Mårtensson och Aida Ohtonen står bredvid varandra.

Matematikkunskaperna bland finlandssvenska lärarstuderande har blivit sämre

Svagare kunskaper bland lärare kan leda till ond cirkel.

I bakgrunden bild på en skolgård med elever. I framgrunden porträtt på två personer i gråskala, som ser allvarliga ut.

Kommentar: ”Jag vet vilka anonyma lärare du har pratat med”, säger Helsingfors bildningstjänster och missar än en gång poängen

Elever med allt svagare resultat blir godkända då få längre går om klasser. Konsekvenserna är att elever i sjuan inte kan läsa. Men Helsingfors svenska bildningstjänster vill inte höra lärarnas kritik, skriver Svenska Yles reportrar.

Graf på antalet elever som går om klasser i Helsingfors. Antalet var 2002 högre i de svenska skolorna, men 2019 var antalet lägre.

Lärare känner sig pressade att godkänna elever – Helsingfors försvarar kritiserad modell: ”Livet handlar inte bara om att kunna läsa”

Lärare i Helsingfors känner sig pressade att godkänna elever och anser att svaga elever slussas vidare med tvång. Det visar Svenska Yles enkät. Helsingfors stads ledning tillbakavisar kritiken.

Talibanerna fängslade afghansk manlig lärare som uttryckte ilska över skolförbud för kvinnor

Talibanstyret i Afghanistan har gripit en akademiker som i direktsänd tv uttryckt sin ilska över förbudet mot universitetsutbildning för kvinnor. Veteranföreläsaren JoIsmail Mashal har också tidigare öppet visat sina protester.

– Mashal misshandlades skoningslöst och fördes iväg på ett mycket respektlöst sätt. Vi vet inte var han är, säger Mashals assistent Farid Ahmad Fazli till nyhetsbyrån AFP.

En talibantjänsteman vid ett ministerium bekräftar frihetsberövandet: ”Läraren Mashal ägnade sig åt provocerande aktioner mot systemet, och han greps för utredning”.

I det konservativa och patriarkala Afghanistan är det sällsynt att män protesterar till stöd för kvinnor.

Talibanerna tog makten 2021 och har infört hårda restriktioner för kvinnor. Kvinnor utesluts från skolor, universitet, arbetsplatser, parker, gym och offentliga bad.

Källa: AFP

En gata med lite snö på och ett tegelfärgat hus.

Det växer kring Björneborgs svenska samskola: ”Det här campuset blir ett språkkvarter”

Målet är att helheten står klar inför läsåret 2025–2026.

Carlene Mutiganda är idag 18 år och abiturient i Vasa. Hon är född i Finland och hennes föräldrar har afrikanskt ursprung.

“De kunde ha frågat om jag vill reda ut det” – Carlene blev trakasserad med n-ord, skolan ingrep inte

I sommar blir det straffbart för skolor att inte ingripa om en elev blir trakasserad. Carlene Mutiganda hoppas att den som råkar ut för trakasserier i skolan nu ska våga rapportera om det.

Susanne Bergström-Nyberg i ett lärarrum. Några fågelplanscher i bakgrunden.

Matematikläraren Susanne Bergström-Nyberg: Vi har glömt de starka eleverna

Kraven är lägre än förr, säger Susanne Bergström-Nyberg.

En äldre dam med grå lockar står med armarna i kors och tittar med bestämd bild i kameran

Professor Liisa Keltikangas-Järvinen: Nya undervisningsmetoder för oss i rasande fart mot ett klassamhälle där alla inte får plats

Enligt läroplanen ska barn redan i skolan lära sig svårdefinierbara färdigheter för arbetslivet. En av dem är självstyrning, som i värsta fall leder till att bara barn från resursstarka familjer klarar sig.

Pargas och Kimitoön får pengar för att satsa på ungdomsarbetet i skolorna

Regionförvaltningsverken har beviljat understöd för att stärka ungdomsarbetet i skolor och läroanstalter. I Sydvästra Finland beviljades totalt 914 062 euro i understöd till 25 sökande.

Kimitoöns kommun beviljas 35 000 euro för att satsa på skolcoacher. Skolcoacherna ska delta aktivt i skolans vardag och ordna aktiviteter för eleverna, vilket ska stärka elevernas välmående, gemenskapskänsla och delaktighet i skolan.

Pargas stad får 30 000 euro för att utveckla ungdomsarbetet i de svenskspråkiga skolorna i staden. Fokus kommer i huvudsak att ligga på Sarlinska skolan och Malms skola.

Här finns mer information om projekten.

USA: Sexåring tog vapen till skolan och skadade läraren

Polisen i delstaten Virginia har omhändertagit en pojke på sex år som misstänks ha skottskadat sin lärare i en lågstadieskola i kuststaden Newport News.

”Personen i fråga är ett sexårigt skolbarn. Han befinner sig just nu hos polisen”, sa den lokala polischefen Steve Drew om den misstänkta gärningsmannen på presskonferensen.

Den kvinnliga läraren i 30-årsåldern uppges ha fått livshotande skador då hon blev beskjuten. Ingen annan i klassrummet skadades.

Enligt polisen var det inte fråga om något misstag då barnet, som går på första klassen, avfyrade vapnet. Strax innan hade läraren och eleven haft en muntlig dispyt.

Polisen uppger att det än så länge är oklart var barnet fått tag på vapnet.

Källa: AP, AFP

Ett lärarregister kan i framtiden underlätta planeringsarbetet

Undervisnings- och kulturministeriet har börjat förbereda grundandet av ett nationellt lärarregister.

I registret ska det bland annat framgå hur många som i själva verket har lärarbehörighet i Finland. Registret ska underlätta lärarbristen och stödja planeringen av lärarutbildningen, i och med att behovet av behöriga lärare blir tydligare.

– Vi behöver bättre kännedom om lärarläget och bättre metoder för insamling för att stödja beslutsfattandet och planeringen framåt, säger forsknings- och kulturminister Petri Honkonen (C) till Yle.

Även om registret förbereds nu är det nästa regering som kommer att besluta om registret.

Charlotta Sillman blir rektor för Söderkulla skola från februari

Charlotta Sillman tar över rektorns uppgifter i Söderkulla skola i Sibbo från och med 1 februari 2023. Sillman är nu skolans vice rektor.

I Söderkulla skola väljer lärarkollegiet sinsemellan den klasslärare som sköter rektors uppgifter. Uppdraget är på ett år i taget.

Rektor Jan-Erik Holmkvist har officiellt gått i pension, men fortsätter sköta jobbet till 31 januari 2023.

En man i collegetröja står ute på en skolgård.

Janne Holmkvist går i pension – har lett Söderkulla skola i 20 år

Stannar gärna tills efterföljaren kommit in i arbetet.

Charlotta Sillman har både lärarnas och vårdnadshavarnas förtroende. Vårdnadshavarna har informerats om beslutet och gett mycket positiv respons på valet.

Ukrainare deltar i en lektion i ett klassrum.

Ukrainska pedagoger lär sig svenska på fyra månader och lappar personalluckor på daghem i Helsingfors: "Kursen har gett oss framtidstro"

Framtiden är oviss för Maryna Vedmid från Charkiv och Olga Biriukova från Mariupol. Men de har ett klart mål: att lära sig svenska och jobba som barnskötare i Finland.

Skolelever i Salo svenska skola sitter vid pulpeten och skriver.

Salo svenska skola knallar och går – hoppas på fler elever nästa år

Den idag fyra klasser stora skolan i Salo är inhyst i den finska enheten Ollikkalan koulu i stadens centrum. Men det är inget problem, och elever och lärare är nöjda med tillvaron i Salo svenska skola.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida