Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

NTM-centralen: Johnson Matthey måste göra trafik- och avloppsutredning

Även följderna för åkergrodan ska bedömas.

Kårkulla höjer sina priser - västnyländska kommuner reser ragg

Raseborg, Sjundeå och Ingå är fortsättningsvis kritiska.

Här är den utdragna följetongen med vårdreformen steg för steg sedan 2011

Vi har sammanställt en lista över turerna i reformen.

Talmannen om vårdreformsbråket i riksdagen: Utskottet är autonomt

Oppositionen bad talmannen ta ställning till riksdagsbråket.

Tekniska nämnden: Dyrt för kommunen att bygga Ingåport

Politikerna i Ingå påtalar många brister i planen.

Hangö vill putsa stränderna från besvärliga vattenväxter

Nu läggs en plan fram till påseende.

Nytt bakslag för vårdreformen - detaljerna om kundens valfrihet klarnar först senare

Tanken var att det nya förslaget skulle ha behandlats i dag.

Förening vill ytterligare skydda hus i Billnäs och Fiskars

Raseborgs stad säger nej i utlåtande.

Förhandsprövning av de regionala nyheternas webbtjänster och personifiering

Utlåtanden begärs till och med 16 april 2017.

Ingå: Kustbanan borde grundförbättras

Ingå kritiserar tidtabellen för bussen som ersatte tåget.

Tyck till om vindkraftsplaner i Gammelby

Företaget Suomen Tuulivoima vill bygga åtta vindmöllor.

Motstridiga besked: Romu Keinänen får jonej av Raseborg

Nämnd: Bullret är problematiskt. Styrelsen håller inte med.

Silorna i Vasa åker på utlåtanderunda

Dödfödd idé att bevara silorna säger sektionsmedlem.

Ingåport går vidare trots kritik

Konsult har valts som planläggare för planens första skede.

Yle Sápmis utlåtande till parlamentariska Yle-arbetsgruppen

Public service tryggar ett medium på det egna språket.

Nya Casinoplanen oroade hundratals Hangöbor

Flera myndigheter hittade också brister i planerna.

Yles utlåtande till den parlamentariska arbetsgrupp som utvärderar Yles uppdrag

Trovärdig och relevant journalistik för alla finländare.

Fiskodling väcker reaktioner i Lovisa

Sommarbosatta har överklagat till Vasa förvaltningsdomstol.

Borgå har fler frågor än svar om statens reformer

Svårt att ge utlåtanden då så mycket är oklart.

Lojo vill ha kvar magistraten

Stadsstyrelsen vill inte att magistraten i Lojo dras in.

Borgå vill ännu vara skärgårdskommun

Statusen är viktig då man ansöker om EU-stöd.

Kan groda stoppa jättestenbrottet i Ingå?

Hemliga oljecisterner och en groda gör att det kan gå fel.

Ryska politiker: Sanktioner mot Finland möjliga

Dumans talman kallar Finlands agerande för diskriminering.

Karleby tingsrätt vill ta över ärenden från Jakobstad

Karleby förkastar en modell med Vasa som centralort.

Färre tingsrätter, Vasa blir centralort

Salarna i Jakobstad och Kristinestad stängs enligt förslag.

Stort missnöje med Vasa hamnväg

Invånarna i Tölby, Vikby och Solf motsätter sig hamnvägen.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida