Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Nykarleby kan få fler vindmöllor

Nykarleby kan få ett nytt vindkraftsområde. Stadsstyrelsen enades på sitt möte på måndagskvällen om ett utlåtande om ett vindkraftsprojekt i Björkbacken, väster om Jeppo.

Enligt planerna skulle maximalt 26 kraftverk byggas på ett område som är knappt 1 900 hektar stort. Utlåtandet gäller den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts upp för projektet och skickas härnäst till NTM-centralen.

Enligt stadsstyrelsens ordförande Siw Blomqvist-Frostdahl (SFP) ansåg styrelsen att beskrivningen är välgjord. För att vara på den säkra sidan när det gäller buller från kraftverken vill man ändå öka avståndet till närmaste bosättning.

En karta över ett område där det ska byggas nya bostäder i Ingå.

Ingå kommun planerar ett nytt bostadsområde

Området, som heter Smeds II, finns söder om stamväg 51 mellan Täktervägen och Storkyrkovägen.

Planeringsområdet är cirka elva hektar och Ingå kommun är den största markägaren.

Smeds II är till största delen av bergig blandskog. I närheten finns Merituulen koulu, Dals daghem och idrottsplanen.

Byggnads- och miljönämnden beslöt på sitt möte den 20 december att informera intressenterna om planen och lägga fram den till påseende. Nämnden ber också om utlåtanden av olika myndigheter och föreningar.

NTM-centralen gav utlåtande om havsvindparken Reimari

Fågelbeståndet, naturen under vattnet och vintertrafiken måste beaktas när man fortsätter planera den havsbaserade vindkraftsparken Reimari. Det säger NTM-centralen i Södra Österbotten i ett utlåtande.

Det är företaget Skyborn Renewables Offshore Finland som planerar 120 vindkraftverk med en total effekt på 3,6 gigawatt utanför Karleby, Jakobstad och Nykarleby. Totalt 48 myndighetsutlåtanden och 5 åsikter har lämnats in om projektet.

Förutom Skyborn planerar även företaget OX2 en havsvindkraftspark i området. Strax före nyår fick dessutom Ilmatar Energy tillstånd att undersöka havsbottnen utanför Jakobstad och Kaskö för en vindpark.

Människor som sitter i ett auditorium

Kapplöpning om jättevindkraftspark i havet utanför Jakobstad – många kritiska frågor på OX2:s infotillfälle

Två vindkraftsbolag vill bygga en havsbaserad vindkraftspark utanför Jakobstadsområdet. OX2 presenterade sina planer på ett infotillfälle på tisdagen och mötte genast på mothugg och kritiska frågor.

Ett förfallet förråd eller gammalt träskjul som har ruttet virke och flagande färg på fasaden. Huset ingärdat av rep för att hålla folk borta.

Skyddad byggnad i Bromarv får inte rivas – nämnd ångrade sig

Planläggningsnämnden vill att rivningsbeslut upphävs.

Skiss över ett möjligt batterifabriksområde på Långskogens industriområde i Vasa.

NTM-centralen: Johnson Matthey måste göra trafik- och avloppsutredning

Även följderna för åkergrodan ska bedömas.

människor kring kamera i studioutrymme

Kårkulla höjer sina priser - västnyländska kommuner reser ragg

Raseborg, Sjundeå och Ingå är fortsättningsvis kritiska.

Grundlagsutskottets ordförande Annika Lapintie (VF)

Här är den utdragna följetongen med vårdreformen steg för steg sedan 2011

Vi har sammanställt en lista över turerna i reformen.

Paula Risikko

Talmannen om vårdreformsbråket i riksdagen: Utskottet är autonomt

Oppositionen bad talmannen ta ställning till riksdagsbråket.

Täkterkorsningen sedd söderifrån.

Tekniska nämnden: Dyrt för kommunen att bygga Ingåport

Politikerna i Ingå påtalar många brister i planen.

Båtar uppdragna på en strand.

Hangö vill putsa stränderna från besvärliga vattenväxter

Nu läggs en plan fram till påseende.

Arbetet med vård- och landskapsreformen presenteras i alla landskap.

Nytt bakslag för vårdreformen - detaljerna om kundens valfrihet klarnar först senare

Tanken var att det nya förslaget skulle ha behandlats i dag.

En bro leder över en sjö, gatunamnsskyltar, en skylt som visar vägen till Katinsuo (Kattkärret), trafikmärke för återvändsgränd, soligt höstväder

Förening vill ytterligare skydda hus i Billnäs och Fiskars

Raseborgs stad säger nej i utlåtande.

Förhandsprövning av de regionala nyheternas webbtjänster och personifiering

Utlåtanden begärs till och med 16 april 2017.

Ett litet grårött lokaltåg står på en station i landsbygden, buskar och gräs syns, en asfalterad gång till perrongen.

Ingå: Kustbanan borde grundförbättras

Ingå kritiserar tidtabellen för bussen som ersatte tåget.

Vindkraftverk

Tyck till om vindkraftsplaner i Gammelby

Företaget Suomen Tuulivoima vill bygga åtta vindmöllor.

Bil skrotas hos Romu Keinänen.

Motstridiga besked: Romu Keinänen får jonej av Raseborg

Nämnd: Bullret är problematiskt. Styrelsen håller inte med.

Toppen av silorna som står intill Academill i Vasa sett från Museigatan.

Silorna i Vasa åker på utlåtanderunda

Dödfödd idé att bevara silorna säger sektionsmedlem.

En asfalterade väg med åker på ena sidan och träd på andra. Trafikmärke för förkörsrätt. Telefonstolpar. Sommar, blå himmel med moln.

Ingåport går vidare trots kritik

Konsult har valts som planläggare för planens första skede.

Yle Sápmis utlåtande till parlamentariska Yle-arbetsgruppen

Public service tryggar ett medium på det egna språket.

På sommaren är den här terrassen populär.

Nya Casinoplanen oroade hundratals Hangöbor

Flera myndigheter hittade också brister i planerna.

Yles utlåtande till den parlamentariska arbetsgrupp som utvärderar Yles uppdrag

Trovärdig och relevant journalistik för alla finländare.

Regnbågslax skall tas upp ur fiskburen

Fiskodling väcker reaktioner i Lovisa

Sommarbosatta har överklagat till Vasa förvaltningsdomstol.

stadshuset i borgå på natten 02.10.15

Borgå har fler frågor än svar om statens reformer

Svårt att ge utlåtanden då så mycket är oklart.

Polishuset i Ekenäs

Lojo vill ha kvar magistraten

Stadsstyrelsen vill inte att magistraten i Lojo dras in.

strandvy

Borgå vill ännu vara skärgårdskommun

Statusen är viktig då man ansöker om EU-stöd.

Det dammar om Rudus stenbrott i Ingå.

Kan groda stoppa jättestenbrottet i Ingå?

Hemliga oljecisterner och en groda gör att det kan gå fel.

Ryska duman i maj 2012.

Ryska politiker: Sanktioner mot Finland möjliga

Dumans talman kallar Finlands agerande för diskriminering.

Tingsrätten i Karleby

Karleby tingsrätt vill ta över ärenden från Jakobstad

Karleby förkastar en modell med Vasa som centralort.

Vasa tingsrätt.

Färre tingsrätter, Vasa blir centralort

Salarna i Jakobstad och Kristinestad stängs enligt förslag.

Utkast ur MKB-rapport 2/15

Stort missnöje med Vasa hamnväg

Invånarna i Tölby, Vikby och Solf motsätter sig hamnvägen.

karta över planläggning

Borgå kritiserar planläggningen i Östersundom och Sibbesborg

Borgå stad anser att Sibbos befolkningsmål är för optimistiska. Borgå anser också att trafiken kommer att stocka sig in mot Helsingfors om Sibbesborg och Östersundom byggs ut i planerad takt.

På den här sidan av Norra hamnen skulle stormarknaden byggas.

Marksanering kan bli aktuell i Norra hamnen

Det kan finnas förorenad mark som måste saneras i Norra hamnen i Ekenäs. Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg har diskuterat frågan upprepade gånger men kunde inte heller på sitt möte i december fatta ett beslut i frågan.

Parkbergen i Hangö

Hangöborna får säga sitt om Casinoplanerna

Hangöborna och andra intresserade kan nu ge utlåtanden om planerna kring Plagen, Casino och Parkberget. Planen läggs nu fram till påseende.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida