Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Röd tegelbyggnad.

Jakobstad utreder samarbete med Karleby vatten - i framtiden kan Jakobstadsborna få tillgång till grundvatten levererat från grannstaden

Karleby vatten erbjuder Jakobstad samarbete kring hushållsvattnet. Karleby skulle leverera allt hushållsvatten. Det betyder bättre krisberedskap, stordriftsfördelar och en övergång till grundvatten vilket kräver mindre egna investeringar.

Vindkraftsprojektet vid Kivine i Vörå går framåt

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett sitt utlåtande om miljökonsekvensbedömningen av Kivine vindkraftsprojekt.

MKB-programmet har varit till påseende i höst och NTM-centralen har fått in 20 utlåtanden och expertkommentarer samt sju åsikter.

I utlåtanden lyfter man bland annat fram vindkraftens konsekvenser för bosättningen, landskapet, naturmiljön och fågelbeståndet. NTM-centralen förutsätter bland annat att responsen på MKB-programet och även konsekvenserna för Natura 2000-området Kalomskogen ska beaktas.

Det är vindkraftsbolaget Energiequelle Oy som planerar en vindkraftspark med högst 36 vindkraftverk, med en totalhöjd på 300 meter, i området av Kivine i Vörå kommun.

Nästa steg i processen är att Enerqiequelle gör en MKB-beskrivning utgående från utlåtandena.

Programmet och utlåtandena finns på miljöförvaltningens hemsida.

NTM-centralen: Utred hur ammoniakfabriken i Karleby påverkar luft och vatten

Konsekvenserna som den planerade ammoniakfabriken i Karleby har för bland annat vattendrag, luftkvalitet och människors hälsa måste utredas ordentligt. Det säger Närings-, trafik- och miljöcentralen i sitt utlåtande om projektet.

Det är företaget Flexens som planerar en anläggning för produktion av ammoniak på storindustriområdet i Karleby. Ammoniaken ska användas till bland annat gödsel. Produktionskapaciteten är 440 000 ton per år.

Inom programmet för miljökonsekvensbedömning har det kommit in sammanlagt 19 utlåtanden och expertkommentarer. NTM-centralen lägger fram tre alternativ för projektet: att det genomförs som planerat, att det genomförs med halva produktionskapaciteten eller att det inte alls blir av.

Enligt planen ska fabriken stå klar 2027 och sysselsätta tiotals personer.

Korsholm tar ställning till Epsilons miljökonsekvensbedömning

Kommunstyrelsen i Korsholm ska ge kommunens utlåtande angående Epsilons planerade anodfabrik på Giga Vasa-området.

Mer specifikt handlar det om företagets miljökonsekvensbedömning.

I förslaget till utlåtande lyfts bland annat påverkan på Toby å. Korsholm anser att den fortsatta utredningen bör sätta stor vikt vid att säkerställa i vilken omfattning ytvattnet kommer att belasta ån.

Trafiken kommer att bestå av tunga fordon med farliga kemikalier. På grund av olycksriskerna understryker Korsholm att rutterna måste planeras så att de undviker till exempel skolor och grundvattenområden.

Styrelsen godkände utlåtandet på måndag kväll den 29.5.

För någon vecka sedan gav Vasa sitt utlåtande om Epsilons planer och var i stort nöjd med planeringen.

Många oroliga för avloppsvatten från planerad kartongfabrik i Kaskö

NTM-centralen har fått in många utlåtanden till miljökonsekvensbedömningsprogrammet för Metsä Boards planerade kartongfabrik i Kaskö.

I flera åsikter framfördes oro om hur avloppsvattnet påverkar möjligheterna att använda vattendraget för rekreation och fritidsboendets trivsel.

Dessutom nämndes de ökade trafikmängdernas påverkan på omgivningen i många utlåtanden.

NTM-centralen förutsätter att avloppsvattenmodellerna som görs upp i beskrivningsskedet granskas omsorgsfullt och att trafikkonsekvenserna preciseras.

NTM-centralen anser också att den planerade vätgasanläggningen i Kristinestad och dess miljöpåverkan bör tas i beaktande även i MKB-programmet för kartongfabriken.

Här kan du se en video av det planerade området.

Freyer krävs på tydligare utredningar om fabrik i Vasa

Freyr planerar att bygga en fabrik för katodaktivt material på Långskogens industriområde i Vasa.

Fabriken ska producera material som används i batterier för elbilar och för lagring av el i batterier. Planerad produktionskapacitet är högst 60 000 ton per år.

I NTM-centralens utlåtande om Freyers miljökonsekvensbedömning vill myndigheten se en noggrannare utredning av fabrikens processavloppsvatten och dess konsekvenser för utsläppsområdet utanför Vasa.

Man förutsätter också att det utreds hur trafiken påverkar invånarna i området och ända till hamnen och Vasa centrum.

Sammanlagt 22 utlåtanden och fyra åsikter lämnades in till NTM-centralen. I dessa lyftes bland annat konsekvenserna av projektets dagvatten, trafikkonsekvenserna och beredskapen för miljörisker fram.

Bedömningsprogrammet och utlåtandet hittas i sin helhet här.

Ingå nedlagda tågstation

Ingåstyrelsen: kustbanan saknas i Trafikledsverkets investeringsförslag

Ökad trafik på stamvägen ska också beaktas, anser styrelsen.

Nykarleby kan få fler vindmöllor

Nykarleby kan få ett nytt vindkraftsområde. Stadsstyrelsen enades på sitt möte på måndagskvällen om ett utlåtande om ett vindkraftsprojekt i Björkbacken, väster om Jeppo.

Enligt planerna skulle maximalt 26 kraftverk byggas på ett område som är knappt 1 900 hektar stort. Utlåtandet gäller den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts upp för projektet och skickas härnäst till NTM-centralen.

Enligt stadsstyrelsens ordförande Siw Blomqvist-Frostdahl (SFP) ansåg styrelsen att beskrivningen är välgjord. För att vara på den säkra sidan när det gäller buller från kraftverken vill man ändå öka avståndet till närmaste bosättning.

En karta över ett område där det ska byggas nya bostäder i Ingå.

Ingå kommun planerar ett nytt bostadsområde

Området, som heter Smeds II, finns söder om stamväg 51 mellan Täktervägen och Storkyrkovägen.

Planeringsområdet är cirka elva hektar och Ingå kommun är den största markägaren.

Smeds II är till största delen av bergig blandskog. I närheten finns Merituulen koulu, Dals daghem och idrottsplanen.

Byggnads- och miljönämnden beslöt på sitt möte den 20 december att informera intressenterna om planen och lägga fram den till påseende. Nämnden ber också om utlåtanden av olika myndigheter och föreningar.

NTM-centralen gav utlåtande om havsvindparken Reimari

Fågelbeståndet, naturen under vattnet och vintertrafiken måste beaktas när man fortsätter planera den havsbaserade vindkraftsparken Reimari. Det säger NTM-centralen i Södra Österbotten i ett utlåtande.

Det är företaget Skyborn Renewables Offshore Finland som planerar 120 vindkraftverk med en total effekt på 3,6 gigawatt utanför Karleby, Jakobstad och Nykarleby. Totalt 48 myndighetsutlåtanden och 5 åsikter har lämnats in om projektet.

Förutom Skyborn planerar även företaget OX2 en havsvindkraftspark i området. Strax före nyår fick dessutom Ilmatar Energy tillstånd att undersöka havsbottnen utanför Jakobstad och Kaskö för en vindpark.

Människor som sitter i ett auditorium

Kapplöpning om jättevindkraftspark i havet utanför Jakobstad – många kritiska frågor på OX2:s infotillfälle

Två vindkraftsbolag vill bygga en havsbaserad vindkraftspark utanför Jakobstadsområdet. OX2 presenterade sina planer på ett infotillfälle på tisdagen och mötte genast på mothugg och kritiska frågor.

Ett förfallet förråd eller gammalt träskjul som har ruttet virke och flagande färg på fasaden. Huset ingärdat av rep för att hålla folk borta.

Skyddad byggnad i Bromarv får inte rivas – nämnd ångrade sig

Planläggningsnämnden vill att rivningsbeslut upphävs.

Skiss över ett möjligt batterifabriksområde på Långskogens industriområde i Vasa.

NTM-centralen: Johnson Matthey måste göra trafik- och avloppsutredning

Även följderna för åkergrodan ska bedömas.

människor kring kamera i studioutrymme

Kårkulla höjer sina priser - västnyländska kommuner reser ragg

Raseborg, Sjundeå och Ingå är fortsättningsvis kritiska.

Grundlagsutskottets ordförande Annika Lapintie (VF)

Här är den utdragna följetongen med vårdreformen steg för steg sedan 2011

Vi har sammanställt en lista över turerna i reformen.

Paula Risikko

Talmannen om vårdreformsbråket i riksdagen: Utskottet är autonomt

Oppositionen bad talmannen ta ställning till riksdagsbråket.

Täkterkorsningen sedd söderifrån.

Tekniska nämnden: Dyrt för kommunen att bygga Ingåport

Politikerna i Ingå påtalar många brister i planen.

Båtar uppdragna på en strand.

Hangö vill putsa stränderna från besvärliga vattenväxter

Nu läggs en plan fram till påseende.

Arbetet med vård- och landskapsreformen presenteras i alla landskap.

Nytt bakslag för vårdreformen - detaljerna om kundens valfrihet klarnar först senare

Tanken var att det nya förslaget skulle ha behandlats i dag.

En bro leder över en sjö, gatunamnsskyltar, en skylt som visar vägen till Katinsuo (Kattkärret), trafikmärke för återvändsgränd, soligt höstväder

Förening vill ytterligare skydda hus i Billnäs och Fiskars

Raseborgs stad säger nej i utlåtande.

Förhandsprövning av de regionala nyheternas webbtjänster och personifiering

Utlåtanden begärs till och med 16 april 2017.

Ett litet grårött lokaltåg står på en station i landsbygden, buskar och gräs syns, en asfalterad gång till perrongen.

Ingå: Kustbanan borde grundförbättras

Ingå kritiserar tidtabellen för bussen som ersatte tåget.

Vindkraftverk

Tyck till om vindkraftsplaner i Gammelby

Företaget Suomen Tuulivoima vill bygga åtta vindmöllor.

Bil skrotas hos Romu Keinänen.

Motstridiga besked: Romu Keinänen får jonej av Raseborg

Nämnd: Bullret är problematiskt. Styrelsen håller inte med.

Toppen av silorna som står intill Academill i Vasa sett från Museigatan.

Silorna i Vasa åker på utlåtanderunda

Dödfödd idé att bevara silorna säger sektionsmedlem.

En asfalterad väg med åker på ena sidan och träd på andra. Trafikmärke för förkörsrätt. Telefonstolpar. Sommar, blå himmel med moln.

Ingåport går vidare trots kritik

Konsult har valts som planläggare för planens första skede.

Yle Sápmis utlåtande till parlamentariska Yle-arbetsgruppen

Public service tryggar ett medium på det egna språket.

På sommaren är den här terrassen populär.

Nya Casinoplanen oroade hundratals Hangöbor

Flera myndigheter hittade också brister i planerna.

Yles utlåtande till den parlamentariska arbetsgrupp som utvärderar Yles uppdrag

Trovärdig och relevant journalistik för alla finländare.

Regnbågslax skall tas upp ur fiskburen

Fiskodling väcker reaktioner i Lovisa

Sommarbosatta har överklagat till Vasa förvaltningsdomstol.

stadshuset i borgå på natten 02.10.15

Borgå har fler frågor än svar om statens reformer

Svårt att ge utlåtanden då så mycket är oklart.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida