Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Få sökande till svensk utbildningschef i Kyrkslätt – intervjuomgång inhiberades

Tidsfristen inom vilken intresserade skulle lämna in en ansökan om att bli ny utbildningschef inom Kyrkslätts svenskspråkiga utbildningstjänster gick ut på onsdagen (8.11).

Under den tiden fick kommunen in två ansökningar. Rekryteringen gjordes som anonym, vilket leder till att förvaltningschef Tiina Koivisto inte vet vem som har sökt tjänsten då Svenska Yle frågar henne på fredag (10.11).

Enligt Koivisto väljer kommunen, på grund av att ansökningarna var så få, att inhibera en gruppintervju som ursprungligen var tänkt att äga rum på fredagen.

Kyrkslätt kommun ska granska situationen närmare nästa vecka.

Rodret på Nestori-fartyget.

Axxell kan ta över all svenskspråkig yrkesutbildning i Åbo i framtiden

Åbo stad utreder ett förslag som handlar om att omorganisera den svenskspråkiga yrkesutbildningen.

En kvinna gräver med liten spade i sandlåda. Framför henne till vänster syns en ung pojke bakifrån, han gräver också i lådan.

Antalet svenskspråkiga i Finland minskar – lyckas vi vända trenden?

Slaget efter tolv om svenskans ställning.

Kyrkslätt återtar egen enhet för svenskspråkig utbildning

Förvaltningen inom Kyrkslätts utbildningstjänster ändras.

Det här görs efter en period av mycket diskussion kring hur den svenskspråkiga utbildningen ordnas.

Kommunen beslutade hösten 2022 att ordna finsk- och svenskspråkig utbildning inom samma enhet.

I november ska den svenskspråkiga utbildningen återgå till att ordnas inom en egen enhet.

Enheten leds av utbildningschefen och är direkt underställd bildningsdirektören.

Bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen kommenterar beslutet så här i ett pressmeddelande: ”När det uppstår oro över tjänsternas jämlikhet eller kvalitet är det viktigt att ledningen lyssnar till oron.”

Förvaltningen för den finskspråkiga utbildningen ändras inte.

Läs här om bakgrunden: Vad beror de upprepade misstagen inom Kyrkslätts förvaltning på? ”Svårt att få en ändring på hur saker görs i kommunstyrelsen”

Kyrkslätt förkastar klagomål på att utbildningsdirektören inte kan svenska

Kommunstyrelsen i Kyrkslätt förkastade på måndagskvällen tre klagomål som handlade om utbildningsdirektörens språkkunskaper.

När Astrid Kauber i våras valdes till utbildningsdirektör framkom att hon inte hade tillräckliga kunskaper i svenska. Det här trots att hon ansvarar för både den svenskspråkiga och finskspråkiga utbildningen i kommunen.

Både kommuninvånare och föreningar i Kyrkslätt krävde att valet ska omprövas. De lyfte upp att Kauber inte uppfyller de formella krav som finns i lagen.

Kommunen förkastar klagomålen eftersom språkkunskaperna inte är det enda kriteriet när en tjänsteinnehavare väljs. Enligt kommunen har svenskspråkiga dessutom ”obehindrad tillgång till svenskspråkig service”.

Stetoskop ligger på ett bord. I bakgrunden syns en läkare som knapprar på ett tangentbord.

Folktinget oroar sig över bristande svenskspråkig service inom vården

Patienter får sällan träffa svenskspråkig personal.

Tom korridor vid hälsovårdscentralen i Mäntsälä i Nyland.

Rapport: Språkklimatet har förbättrats i och med nuvarande regering

Det finns ändå många problem även om läget förbättrats.

Trängsel vid valstugor vid gågatan i Åbo.

Kandidatlistorna erbjuder få överraskningar i Egentliga Finland – De Gröna saknar svenskspråkiga profiler på sin lista

I det här riksdagsvalet har få partier, förutom SFP, svenskspråkiga kandidater i Egentliga Finland. Utmärkande är att De Gröna inte har en enda svenskspråkig kandidat, säger ÅA-forskare.

Porträtt på Christina Gestrin

Folktinget: Slopa kraven på utmärkta kunskaper i finska för den som vill jobba inom staten

För få svenskspråkiga jobbar inom staten, enligt Folktinget.

Skolelever i Salo svenska skola sitter vid pulpeten och skriver.

Salo svenska skola knallar och går – hoppas på fler elever nästa år

Den idag fyra klasser stora skolan i Salo är inhyst i den finska enheten Ollikkalan koulu i stadens centrum. Men det är inget problem, och elever och lärare är nöjda med tillvaron i Salo svenska skola.

Vesa Hanski.

SFP-politikern Vesa Hanski om det uppsökande ungdomsarbetet på svenska i Åbo: ”Läget är både bra och dåligt”

För tillfället finns inga planer på att göra ändringar i hur det svenskspråkiga ungdomsarbetet i Åbo arrangeras, säger Vesa Hanski som sitter i stadens kultur- och ungdomsnämnd.

Elever i en skolklass sitter och lyssnar på läraren.

Finskan är fortfarande en stötesten för elever i kommuner där svenskan dominerar – i vissa fall sker det ingen språkutveckling alls

Kunskaperna i finska är sämst i kommuner med stor svenskspråkig majoritet. Nu vill utbildningsexpert se att man tar till krafttag för att alla elever ska lära sig finska.

Tre personer står ute på en gård

LillaLuckan bjuder på barnkultur i Åbo – ny verksamhet startade i Gillesgården

Familjecafé, klubbar och kulturprogram på menyn.

Forskaren Marina Lindell

Forskare: "Behandla finskspråkiga i minoritet på samma sätt som du själv vill bli behandlad"

Inga stora skillnader i språkklimatet 2020 jämfört med 2016.

Barn i rutschbana

Nytt svenskspråkigt daghem planeras i Nummisbacken - ger drygt 40 nya dagisplatser

Daghemmet ersätter det som finns på Kuratorstigen.

Ett vitt trähus med rött plåttak.

Flyttrumba och sammanslagningar föreslås för svenskspråkiga skolor och daghem i Lojo

Ett nygammalt sparpaket presenteras för politiker i Lojo.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida