Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Tåg vid Karis järnvägsstation.

Kustbanan ska utvecklas men ingen vet hur och till vilket pris

Nu ska utvecklingen av kustbanan planeras.

Tågolycka i Tammerfors gör tågtrafiken trög söderut

En tågolycka som inträffade i Tammerfors på onsdagsmorgonen påverkar de tåg som passerar Tammerfors.

En urspårning på grund av en tågkrock orsakade skador på järnvägsrälsen.

Ingen skadades i olyckan.

Tågrälsen är på grund av olyckan enkelspårig, antagligen hela onsdagen, uppger VR till Yle.

VR uppdaterar på sin webbplats hur trafiken påverkas.

Fintraffic meddelade vid 13-tiden att tågtrafiken inte längre påverkas.

Översvämningarna i Mellansverige börjar sjunka undan – tågen kan rulla igen på tisdag

Lördagens rikliga regn över mellersta Sverige har orsakat kraftiga översvämningar. Det ihållande regnet upphörde på söndagen och enligt myndigheterna i Västerås har vattenståndet i den intilliggande Svartån börjat sjunka. Det sjunkande vattnet ökar risken för jordskred.

Enligt Trafikverket har tågtrafiken mellan Uppsala och Sala samt mellan Västerås och Ängelsberg avbrutits på grund av översvämningarna. Trafikverket räknar ändå med att tågtrafiken kan återupptas på tisdagsmorgonen.

Flera vägar har också hamnat under vatten. Enligt Johan Ahlström som är riskhanteringschef på Västerås stad är det här de största vattenmängderna i Svartån på mer än 35 år.

Flera fjärrtåg försenade på grund av personolycka

Under fredagskvällen var flera fjärrtåg försenade på grund av en personolycka.

VR:s webbplats uppgav efter klockan 22 att Intercity 28 från Uleåborg till Helsingfors med start kl. 18.08 var cirka 45 minuter försenat, medan Pendolino 56 från Uleåborg till Helsingfors med start 16.11 var cirka 80 minuter försenat.

Olyckan påverkade också Pendolino 53 från Helsingfors till Vasa med start klockan 20.20. Enligt VR väntades tåget blir 60–90 minuter försenat. En likadan försening förutspåddes på fredagskvällen för Intercity 148 från Pieksämäki till Helsingfors med start klockan 18.11.

Pendolino 183 från Helsingfors till Tammerfors med start 20.03 väntades likaså bli 30–60 minuter försenat på grund av olyckan.

Efter klockan 22.30 meddelade VR att även Intercity 265 från Helsingfors till Kemijärvi med start 19.45 försenas med cirka 50 minuter.

Uppåt för VR: Särskilt fritidsresandet har ökat kraftigt

Tågkoncernen VR Groups lönsamhet förbättrades under årets fjärde kvartal. Särskilt antalet fritidsresor med tåg i Finland har ökat, visar koncernens halvårsresultat.

Antalet resor som görs med fjärrtrafiken har ökat med 12 procent och är nu på en högre nivå än innan coronapandemin.

Stadstrafikens lönsamhet har däremot försämrats något, på grund av bland annat gamla avtal och inflationen.

Koncernens jämförbara rörelseresultat under april–juni var 15,7 miljoner euro, då resultatet under motsvarande period i fjol var 5,4 miljoner euro.

Under årets andra kvartal växte VR:s omsättning med 30 procent, och var 312 miljoner euro.

Tågen på kustbanan går normalt igen

Störningarna på kustbanan har nu reparerats och tågen mellan Kyrkslätt och Karis går igen, meddelar trafikstyrningsbolaget Fintraffic.

Tågtrafiken stod på avsnittet i går, efter att ett fel i trafikstyrningen uppdagades på söndagsmorgonen.

Under söndagen ersattes fjärrtågen mellan Esbo och Karis med bussar och lokaltågen mellan Helsingfors och Kyrkslätt vände om i Masaby eller Jorvas.

Störningarna på kustbanan fortsätter

Störningarna på kustbanan mellan Kyrkslätt och Karis fortsätter.

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic uppger att man inte lyckats reparera det systemfel som uppdagades på söndagsmorgonen.

På grund av systemfelet vänder lokaltågen mellan Helsingfors och Kyrkslätt om i Masaby eller Jorvas. Fjärrtågen mellan Helsingfors och Åbo ersätts med bussar mellan Esbo och Karis.

VR uppger att man har problem med att få tillräckligt många bussar för sträckan och ber passagerarna förbereda sig på förseningar.

Det är oklart hur länge de tekniska problemen kommer att pågå.

Tågtrafiken avbruten mellan Kyrkslätt och Karis

Ett systemfel orsakar störningar i tågtrafiken på kustbanan och all tågtrafik mellan Karis och Kyrkslätt har avbrutits, uppger trafikstyrningsbolaget Fintraffic.

Lokaltågen mellan Helsingfors och Kyrkslätt vänder om vid Jorvas och fjärrtågen mellan Helsingfors och Kuppis ersätts med bussar mellan Esbo och Karis.

Enligt Fintraffic är det oklart hur länge de tekniska problemen pågår.

Mera: Besviken pendlare efter tågstrulet på kustbanan: ”VR glömde bort oss som skulle till Hangö”

Tåg mellan Helsingfors och Kuppis minst en timme försenade på grund av elfel mellan Karis och Ingå

Tågtrafiken mellan Karis och Ingå ersätts med bussar på grund av ett elfel, meddelar VR. Felet påverkar tågen mellan Helsingfors och Kuppis i Åbo.

Elfelet uppdagades efter klockan 16 på torsdagen och gör att tågen inte kan köra mellan Ingå och Karis, där passagerarna transporteras med buss.

Fintraffic Oy uppger att det tar åtminstone kvällen i anspråk att reparera felet.

Tåget Intercity 959 från Helsingfors till Kuppis med avgång 15:36 uppges vara kring 2 timmar och 20 minuter försenat på grund av elfelet. Intercity 962 från Kuppis till Helsingfors klockan 15:31 är cirka 2 timmar försenat. De därpå följande tågen på linjen Helsingfors–Kuppis är kring en timme försenade.

Undantagsvis kan man använda fjärrtågsbiljetter på lokaltåg på avsnittet Helsingfors-Kyrkslätt-Sjundeå, meddelar VR.

Bussar ersätter tåg mellan Karis och Ingå – elfel orsaken

Tågtrafiken mellan Karis och Ingå ersätts med bussar på grund av ett elfel, meddelar VR. Felet påverkar tågen mellan Helsingfors och Åbo.

Elfelet uppdagades efter klockan 16 på torsdagen och gjorde att tågen inte kunde köra från Ingå till Karis. Mellan de två stationerna transporteras passagerarna tills vidare med buss.

VR uppger att Fintraffic Oy inte har gett något estimat om när elfelet ska ha åtgärdats.

Mera: Elfel i Karis stoppar tågtrafiken mellan Helsingfors och Åbo

Elfel i Karis stoppar tågtrafiken mellan Helsingfors och Åbo

Tågtrafiken mellan Helsingfors och Åbo står stilla. VR meddelar att det beror på ett elfel som stoppar tågen i Karis.

I nuläget finns ingen uppskattning av när felet kommer att vara åtgärdat, men IC959-tåget till Åbo som startade från Helsingfors klockan 15:36 hade stannat mellan Ingå och Karis fick strax före klockan 17.30 börja backa till Ingå, därifrån passagerarna transporteras vidare med buss.

Även tågen med avgångar efter klockan 16 påverkas av elfelet.

Notisen uppdaterades kl. 17.31 med uppgift om att passagerare får byta tåg mot buss och igen kl. 17.44 med uppgifter om tågets avgång.

Tåg mellan Helsingfors och Kuppis försenade på grund av fel i järnvägssystemet

Ett fel i trafikledningssystemet i Esbo orsakade störningar i tågtrafiken mellan Helsingfors och Åbo på tisdagseftermiddagen.

Felet är åtgärdat, men tågen IC957 och IC959 till Kuppis i Åbo är ungefär 25 minuter försenade.

Felet orsakade också störningar i närtågstrafiken i Nyland. Enligt VR kommer tågtrafiken att återgå till det normala under tisdagskvällen.

Förseningar i tågtrafiken på grund av systemfel

Ett omfattande systemfel stoppade tågtrafiken i Träskända norr om Helsingfors i morse, meddelar trafikstyrningsbolaget Fintraffic.

Felet ledde också till förseningar på mellan 30 och 80 minuter. Felet är nu åtgärdat, men förseningar är fortfarande att vänta.

Inom lokaltrafiken fortsätter förseningarna fram till lunchtid. Förseningarna inom fjärrtrafiken pågår fram till eftermiddagen.

Artikeln har uppdaterats 30.6.2023 klockan 8.59 med att felet är åtgärdat.

Förseningar i tågtrafiken i södra Finland på förmiddagen

Ett fel i trafikledningssystemet orsakade förseningar i tågtrafiken i södra Finland.

Under förmiddagen stod järnvägstrafiken stilla, men kring klockan 12 meddelade Fintraffic att felet har åtgärdats och att trafiken återgått till det normala.

Källa: Fintraffic, VR

Artikeln uppdaterades klockan 12.17 med uppgift om att felet åtgärdats.

Ihmisiä kävelee ulos junasta Porin rautatieasemalla.

Störningar i tågtrafiken, förseningar att vänta under torsdagen

Ett fel i dataförbindelserna stoppade tågen.

EN kvinna med resväska står på perrongen framför ett VR-tåg.

Historisk jätteförändring planeras i tågtrafiken

VR:s position på marknaden förhindrar utveckling.

Felet på rälsen mellan Uleåborg och Kemi åtgärdas

Fintraffic har påbörjat reparationsarbete på rälsen mellan Uleåborg och Kemi. Orsaken är ett fel som upptäckts i spårinfrastrukturen.

Reparationerna påbörjades strax efter halv åtta, och väntas pågå i ungefär en timme. Två nattåg på väg norrut står i Uleåborg och väntar på att arbetet blir klart.

Rälsen mellan Kemi och Uleåborg avstängd

Fintraffic meddelar att tågtrafiken mellan Uleåborg och Kemi har avbrutits. Orsaken är ett fel som upptäckts i spårinfrastrukturen.

Omfattningen av felet utreds, än så länge finns det ingen uppskattning om när trafiken kan återupptas.

I dag har VR flera tåg inplanerade på rutten, men de har hittills inte meddelat om inställda tåg eller förseningar.

Ett av VR:s tåg som står på en perrong.

Tågens trafikstyrningssystem fungerar igen

Finntraffic meddelar nu att närtågstrafiken fungerar normalt och att fjärrtågen kommer igång igen under eftermiddagen.

Fintraffic: Tiotals tågturer har ställts in på grund av fel i trafikstyrningen

En störning i trafikstyrningssystemet orsakar förseningar och inhiberingar i tågtrafiken, särskilt i södra Finland.

Störningen påverkar alla tågturer på något sätt i hela landet.

Vid 12.30-tiden hade VR tvingats ställa in ett tiotal tåg, uppger STT. Många tåg är också försenade.

Enligt Fintraffic hopar sig problemen mer och mer ju längre trafikstyrningen är ur spel.

Information om ankomster och avfärder uppdateras bristfälligt på bildskärmar. Trafikmeddelanden hörs inte heller överallt.

Det är frågan om ett problem i databasen. Det är ännu oklart hur länge det tar tills felet är åtgärdat, uppger trafikstyrningsbolaget Fintraffic.

Texten uppdaterades klockan 13.20 med att tiotals tåg inhiberats

Källa: Fintraffic, STT

VR säljer tågstationer – gäller också tågstationerna i Åbo

VR kommer att sälja största delen av sina tågstationer inom de kommande åren.

Det här gäller exempelvis centralstationen i Åbo samt tågstationen i Kuppis.

VR förhandlar främst med kommunerna och städerna, då bolaget försöker hitta en ny ägare till fastigheterna.

VR äger i nuläget 25 tågstationer samt 3 stationer vid de finska gränserna.

VR kommer endast att behålla centralstationerna i Helsingfors och Tammerfors.

Tågtrafiken står i Karleby också på tisdagen

Inga tåg rör sig på tisdag i Karleby. All trafik står eftersom säkerhetssystemet vid tågstationen förnyas. Det innebär att tågpassagerare behöver åka med buss mellan Uleåborg och Bennäs.

Tågtrafiken ska enligt planerna komma i gång igen på onsdag morgon klockan 9:30.

Stopp i tågtrafiken i Karleby nästa vecka

Ett nytt säkerhetssystem tas i bruk på bangården i Karleby nästa vecka. Det innbär att inga tåg rör sig i Karleby under måndag och tisdag. På onsdag återgår trafiken till det normala.

Under trafikstoppet kommer också passagerarnas gångförbindelser att ändras. Även nya informationsskyltar kommer att sättas upp.

VR lägger in fler tågturer mellan Helsingfors och Åbo under sommaren

VR meddelar att man kommer att utöka mängden tågförbindelser mellan Åbo och Helsingfors denna sommar.

Dessutom kommer också cykelplatserna ombord på tågen att bli fler.

I praktiken handlar det om ett nytt tåg i vardera riktningen sex dagar i veckan:

måndagar till torsdagar Helsingfors - Kuppis klockan 12.36 - 14.25,

måndagar till torsdagar Kuppis - Helsingfors klockan 13.31 - 15.23,

lördagar Helsingfors - Kuppis klockan 14.36 - 16.25,

lördagar Kuppis - Helsingfors klockan 14.31 - 16.23,

söndagar Helsingfors - Kuppis klockan 15.36 - 17.25,

söndagar Kuppis - Helsingfors 18.31 - 20.23.

Bil kör över en plankorsning vid Skinnarbyvägen i Lovisa.

Tågen mellan Lovisa hamn och Lahtis börjar köra igen den första maj

Hittills sista godståget körde på förra årets sida.

Vasa järnvägsstation

Tågtrafiken i Österbotten fungerar igen efter avbrott

Elfel på järnvägen mellan Seinäjoki och Tammerfors.

Systemfel fixat: Tågstationernas infotavlor visar rätt tid igen

Det systemfel som VR tidigare i dag meddelade om har nu åtgärdats.

Felet gjorde att informationstavlor vid tågstationerna fortfarande visade vintertid. Också nättjänster påverkades.

Tågtrafiken löpte hela tiden normalt.

Systemfel håller kvar tågstationernas infotavlor i vintertid – tågtrafiken påverkas inte

Något gick fel i systemet som styr informationstavlorna på tågstationerna under övergången till sommartid, meddelar tågbolaget VR.

Systemet hänger kvar i vintertid, och tågens avgångstider står fel. Däremot flyttades en del av stationsklockorna och går rätt. Felet åtgärdas som bäst.

Tågtrafiken i sig påverkas inte, men det går bland annat inte att söka efter tidtabeller för tåg eller stationer på webbplatsen junalahdot.fi som upprätthålls av Finntraffic.

Tågtidtabeller hittas på vr.fi och inom Helsingforsregionens trafik på hsl.fi.

Skäggig man med glasögon står i ett uthus.

Lokföraren Robert Sand om tågstrejken: ”Det är en sista utväg”

Vilotiderna är den stora stötestenen i konflikten.

En del tågtrafik återupptogs i Grekland tre veckor efter olyckan som krävde 57 dödsoffer

Grekland har idag tillåtit en del tågtrafik efter en tre veckor lång paus som orsakades av landets värsta tågolycka i slutet av februari, då 57 människor omkom.

Tågtrafiken har stått stilla sedan olyckan nära staden Larissa då ett persontåg frontalkrockade med ett godståg som körde på samma spår.

Den hårt kritiserade regeringen medger att en utlovad modernisering av järnvägen och säkerhetssystem inte har förverkligats.

Tågtrafiken körs igång försiktigt under de följande veckorna då tågen bör köra långsammare än vanligt och stationer bemannas med större personalstyrka än normalt.

Lokförarstrejken har inte lett till ökad biltrafik

Lokförarstrejken som inleddes i dag har ännu inte lett till ökad trafik på landsvägarna.

Enligt trafikmyndigheten Fintraffic har det hittils under morgonen varit samma mängd trafik som vanligt.

Det finns inget slutdatum för strejken.

Källa: STT

Ett tåg vid tågstationen i Kuopio.

RAU förkastade medlingsbud – lokförarna varslar om strejk från 20 mars

Lokförarstrejken skjuts upp med två veckor.

Försöken att lösa buss– och tågkonflikterna fortsätter

Förhandlingarna för att lösa konflikten inom bussbranschen fortsätter i dag.

Konflikten mellan transportfacket AKT och Bilbranschens arbetsgivarförbund ALT ledde till att en busstrejk bröt ut i går.

Strejken, som framför allt påverkar lokaltrafiken i städerna, pågår till fredag nästa vecka om ingen lösning nås före det.

I dag fortsätter också förhandlingarna för att undvika en tågstrejk.

I går gavs ett medlingsbud i arbetstvisten mellan Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och arbetsgivarsidan Palta. Parterna ska svara på medlingsbudet klockan nio i dag.

Dessutom pågår en konflikt mellan järnvägsunionen RAU och Palta.

Järnvägsarbetarna har varslat om två strejker i mars: 6–10 mars och på nytt 13–17 mars.

Strejkerna skulle stoppa tågtrafiken, metrotrafiken och spårvagnarna i Finland.

Källa: STT

Ilmakuva onnettomuusalueen raivaustöistä.

Mänskligt misstag tros ligga bakom tågolyckan i Grekland

Greklands premiärminister Kyriakis Mitsotakis säger att landets allvarligaste tågolycka någonsin troligen orsakades av ett mänskligt misstag.

– Allt tyder tyvärr på att tragedin orsakades av ett misstag, sa Mitsotakis.

Nästan 40 människor dog och uppemot 130 skadades när ett passagerartåg kolliderade med ett godståg sent på tisdag kväll. Olyckan skedde på ett banavsnitt mellan Aten och Thessaloniki.

Enligt myndigheterna hade tågen färdats på samma spår i flera kilometer före de kolliderade.

De grekiska fackföreningarna har lagt skulden på kronisk personal- och resursbrist. Det grekiska bannätet är ett av Europas mest ålderstigna.

Grekisk polis grep tidigare en stationschef. Den 59-årige stationschefen har avvisat alla anklagelser mot sig och sagt att olyckan sannolikt berodde på ett tekniskt fel.

Brandmän inspekterar ett tåg som spårat ur.

Över 30 döda i tågolycka i Grekland: ”Panik och kaos”

Närmare 100 skadade efter att två tåg krockade.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida