Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

SFP:s Mikaela Nylander befarar ökad ojämlikhet bland barn

Kommunerna begränsar rätten till dagvård olika.

Pargas tummar inte på rätten till subjektiv dagvård

Frågan tas upp igen till hösten.

Ujula river upp dagvårdsbeslut i Borgå

Stadsstyrelsen följer troligen inte bildningens linje.

Ingå skär inte i den subjektiva rätten till dagvård

Kommunen ökar inte heller antalet barn per vårdare.

Lojo går inte in för större dagisgrupper

Möjligt att den subjektiva rätten till dagvård begränsas.

Grankullapolitiker vill inte begränsa subjektiv rätt till dagvård

Begränsningen skulle inte leda till en besparing.

Dagisföretagare ger tummen ner för regeringens dagvårdsplaner

Hannu Rantanen är dagisföretagare och äger Lastentalo Mukula

Raseborg vet inte hur mycket ny dagvårdsregel sparar

Nämnden var inte enig i frågan, rösterna delades 6-4.

Åboförälder - är det okej att rätten till dagvård skärs ner?

Åbo stad vill veta vad du som förälder tycker.

Esbobarnen ska ha lika rätt till dagvård

Svenska barns dagvårdsrätt diskuteras nästa vecka.

De flesta vill begränsa dagvårdsrätten

Halvdagvård anses räcka för hemmaföräldrars barn.