Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

De vitkindade gässens flytt är försenad – börjar röra sig under de kommande veckorna

De vitkindade gässen kommer sannolikt att börja röra sig söderut under de kommande veckorna. Det säger Jan Södersved från organisationen Birdlife Finland till nyhetsbyrån STT.

Enligt Södersved brukar gässens höstflyttning vanligtvis redan börja den här tiden av året, men det varma vädret på häckningsområdena har i år fördröjt den.

Enligt Birdlife och Norra Karelens miljöcentral har det häckande beståndet av vitkindade gäss i Finland förblivit stabilt eller minskat något sedan rekordåret 2019.

Källa: STT

Apparat upphängd i tall.

Skarvar har olagligt störts norr om Hangö – antalet skarvbon ökar i Västnyland

Nya skarvkolonier har dykt upp i Sjundeå, Ingå och Hangö.

En vit och grå fågel med vingarna utsträckta håller på att landa på vattenytan.

En väldigt ovanlig fågel besökte Finland under veckoslutet

Den större liran var intresserad av siklöjorna i näten.

Ny veterinär behövs för att klara arbetet med fågelinfluensan i Mellersta Österbotten

Miljöhälsovården i Mellersta Österbotten behöver mer personal för att hantera det extra arbetet som fågelinfluensan har fört med sig. Nu vill man inrätta en ny tjänst som tillsynsveterinär och anställa två–tre tillfälliga assistenter för att ta prover på pälsfarmer.

Fågelinfluensa har hittills hittats på 19 pälsfarmer inom Mellersta Österbottens miljöhälsovårds område.

Sedan tidigare söker man en tillsynsveterinär till en av de nuvarande två ordinarie tjänsterna. En tjänst som smådjursveterinär är också ledig.

Karleby stadsstyrelse har möte på måndagen och väntas då fatta beslut om en ny tjänst ska inrättas.

Två vita minkar i bur på pälsfarm.

Pälsförbundet: ”Sluta beskylla oss för fågelinfluensan”

Pälsfarmarna känner sig utpekade som skyldiga till att fågelinfluensan sprider sig. Enligt Fifur försvinner inte hotet genom att lägga ner pälsfarmningen.

Skarvstammen minskade med en femtedel i Kvarken

Nationellt sett ökar antalet skarvar, i år med över tio procent. I Kvarken har antalet ändå minskat fem år i rad, uppger Finlands miljöcentral Syke.

Några nya kolonier rapporteras ändå i år från Korsnäs och Karleby. Totalt visar årets kartläggning att det finns mer än 2000 skarvbon i Kvarkenområdet.

Den största minskningen i Österbotten finns i Kristinestad, där antalet bon är 900 färre än i fjol. I Korsholm har antalet bon minskat med 500.

I Kristinestad upptäcktes i sommar olagliga försök att minska antalet skarvar.

De största kolonierna finns i Korsholm och Karleby.

Fler skarvar häckade i Finland i sommar – men i Kvarken var de något färre

Enligt Finlands miljöcentral (Syke) ökande antalet skarvbon med 14 procent jämfört med förra sommaren. I år räknade man till knappt 28 000 bon.

Skarvstammens ökning syns framför allt i Södra Bottenhavet och i den västra delen av Finska viken. I hela Finska viken ökade skarvstammen med en knapp tredjedel, i Bottenhavet med en femtedel.

I Kvarken har skarvstammen däremot krympt för femte året i rad, den här sommaren med nästan en femtedel.

Enligt Syke kan ökningen av antalet skarvar bero på att den senaste vintern var mildare än vanligt i Europa.

Källa: STT

Döda minkar ligger på galler.

Borde alla Finlands minkar avlivas för att förhindra att fågelinfluensan sprids till oss människor? Den övervakande myndigheten är avvaktande

En dansk virolog kommenterade till Yle på tisdagen att det snart skulle kunna vara skäl att alla Finlands minkar avlivas. Men på Livsmedelsverket förhåller man sig avvaktande och konstaterar att det är ett politiskt beslut.

Fågelinfluensan har nått Östra Finland

En skrattmås i S:t Michel har bekräftats ha dött av fågelinfluensa. Enligt staden är det här årets första fall av fågelinfluensa i Östra Finland.

Den döda skrattmåsen hittades på stadsbibliotekets tak tillsammans med tre andra döda måsar tidigare i augusti. Bara en av fåglarna kunde bli undersökt för H5N1-viruset.

Testet har kommit tillbaka positivt i dag. STT rapporterar att området ännu inte omfattas av någon skyddszon för att motverka spridning.

Källa: STT

Jaktsäsongen för sjöfågel och björn inleds – jaga inte fåglar på områden drabbade av fågelinfluensa

Jaktsäsongen för sjöfågel och björn inleds i dag den 20 augusti klockan 12 och håller på till slutet av december.

Livsmedelsverket rekommenderar att inte jaga vattenfåglar på områden där det har hittats fåglar som dött i fågelinfluensa.

Livsmedelsverkets sida kan man följa med läget med fågelinfluensa områdesvis.

Sedan den 10 augusti har man fått jaga kanadagäss på åkrar. Från och med i dag får man också jaga gässen vid vattenområden.

Jaktkvoten för björn är 180, vilket är ungefär hälften av kvoten under den senaste jaktsäsongen.

Källa: STT

En skarv sitter på en trägren och tittar ut över havet.

Nästan 650 skarvar har skjutits på Högen i Pargas sedan slutet av juli

Ska skydda gös- och abborrbeståndet i Kyrkfjärden.

Fiskmås i Björkö.

Fågelinfluensafallet i Sibbo har inte lett till åtgärder inom jaktvårdsföreningarna i Östnyland

Fågelinfluensan diskuteras bland jägare, men de flesta väntar ännu på direktiv från Finlands jägarförbund.

Kvinna tittar mot kameran.

Fågelinfluensan muterar – men utgör inget akut hot mot människan än

Viktigt att följa upp mutationerna av viruset.

Karleby stad förbjuder fågelmatning i parker – fågelinfluensan orsaken

Som en försiktighetsåtgärd, för att förhindra spridning av fågelinfluensan, förbjuder Karleby stad att man matar fåglar i parkområden. Det gäller också till exempel matning av änder vid Stadssundet.

Förbudet gäller tills vidare, skriver staden i ett pressmeddelande.

Staden rekommenderar också att man inte matar fåglar på egen gård eller i naturen.

Nya separata anvisningar om fågelmatning ges vid behov senare på hösten.

Huvudet på en havsörn fotograferat från sidan.

Fågelinfluensan har nått Sibbo – havsörn smittad

En död havsörn bar på viruset.

Vitkindade gäss i Tölöviken.

Gässen i parken utgör ingen större risk för människor – inga fall av fågelinfluensa har upptäckts i Helsingfors

Städerna i huvudstadsregionen förbereder sig för eventuella fall av fågelinfluensan. Hittills har inga fall uppdagats, men de övervakande myndigheterna är beredda om smittan anländer.

En fiskmås sitter i sitt bo på ett tak.

Fågelinfluensaviruset i västra Finland kommer från måsar – och har muterat

Smittrisken för människor verkar inte ha ökat.

Fågelinfluensa hos pälsdjur kommit från måsar

Smittkällan för fågelinfluensa hos pälsdjur är en virusvariant som cirkulerar bland måsar, skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande på fredagseftermiddagen.

De preliminära sekvenseringsresultaten av de fågelinfluensafall som upptäckts på pälsfarmer i västra Finland har blivit klara och enligt Livsmedelsverket visar resultaten att smittkällan för fågelinfluensa hos pälsdjur är en virusvariant som cirkulerar speciellt bland måsar. Resultaten tyder alltså på att vilda fåglar är orsaken till att viruset sprids på pälsfarmer.

I en del av de prover som samlats in från pälsfarmerna fanns tecken på att viruset har muterat på ett sätt som bidrar till att viruset förökar sig i däggdjursceller. Denna variant har ändå inte upptäckts öka virusets förmåga att smitta till människor, skriver myndigheten.

Fågelinfluensa har hittills konstaterats på tio pälsdjursfarmer i Österbotten.

Tills vidare får fåglarna stanna kvar i Kuppis fågeldamm, så länge nätet hindrar vilda fåglar från att komma dit

Livsmedelsverket har satt upp en smittozon för bekämpning av fågelinfluensa.

Zonen omfattar bland annat Egentliga Finland, Satakunta och Österbotten, där det är förbjudet att ha tamfåglar utomhus.

Fågeldammen i Kuppis i Åbo har undantagstillstånd att fortsätta. Dammen har städats upp och all mat och dryck har flyttats inomhus.

– Det viktigaste är att nätet runt dammen är tätt, utan öppningar där till exempel stora rovfåglar, sjöfåglar, kråkor och måsar kan komma i kontakt med dammens fåglar, säger Åbos ansvariga miljöhälsochef Päivi Nurmi.

Småfåglar som sparvar behöver inte stoppas, eftersom de inte utgör samma risk för infektion som större fåglar.

Hannu Hautala.

Naturfotografen Hannu Hautala är död

Hans mest kända motiv var fåglar och landskap i Österbotten.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida