Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Barn som röstar genom att räcka upp handen.

Är barn för små för demokrati?

Kan barn tro på demokrati i en värld som styrs av galningar?

Ett kollage med olika nyhetsbilder samt Yle Nyhetsskolans logo.

Nyhetsquiz: Vulkanutbrott, missiltest och #metoo i Svenskfinland

En frågesport för dig som vill testa din nyhetskunskap.

Ett kollage med olika nyhetsbilder samt Yle Nyhetsskolans logo.

Nyhetsquiz: Haagtribunalen, silverpartiklar och Zimbabwe

En frågesport för dig som vill testa din nyhetskunskap.

Karis svenska högstadium har hängstolar i en av inlärningsmiljöerna.

Nya skolan: Barnen kan markera med foten och krypa till matsalen

Pojoskola i täten i Raseborg för fysiskt aktivare skoldag.

Marcus Rosenlund med logo

Marcus Rosenlund: Läroplanen-u-akbar!

Våra barns generation kommer att fixa det här.

Lärarens roller allt mer utmanande

Balansgången mellan lärarens dubbla roller som utbildare och medmänniska blir allt svårare. Mer press sätts på att läraren utbildar elever för den globala marknaden men också att de tar del i uppfostran av eleverna.

Läraren: utbildare och medmänniska

Lärarens arbete har två sidor: läraren ska se till att eleven kan utveckla sina kunskaper, men samtidigt vara en närvarande medmänniska. Det här har Rita Nordström-Lytz undersökt i sin doktorsavhandling.

Vittsar skola

Nu tar skolan upp hyfs och pli

En temavecka kring hyfs och pli, artighet och goda seder pågår som bäst i skolorna. Ett gott uppförande påverkar stämningen i skolan, både för en själv och andra, säger undervisningsrådet Christina Anderssén vid Utbildningsstyrelsen till Yle Nyheter. Material om temat inne i artikeln!

Skolmorfar Christian Nylund vid Vasa Övningsskola

Brist på skolmorfäder i skolorna

Skolan har goda erfarenheter av medfostrarna. Nu försöker utvidga systemet med medfostrare också till högstadier och andra stadiets utbildning. I till exempel Borgå har man numera också skolmorfar i yrkesinstitutet.