Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En blå värmepump med svart luftuttag.

Finländarna är Europas ivrigaste konsumenter av värmepumpar

Finländska hushåll är mer intresserade av värmepumpar än någon annastans i Europa, visar siffror från Europeiska värmepumpsföreningen EHPA.

Företag vill bygga solkraftverk på industriområde i Lappträsk

Ett nytt solkraftverk planeras i Lappträsk.

Tekniska nämnden i Lappträsk har beviljat ett undantagslov så att ett fem megawatts solkraftverk kan byggas i Ingermansby.

Den tilltänkta platsen finns på industriområdet och består av två tomter på sammanlagt drygt 6,5 hektar.

De kommunala tomterna har hyrts ut till företaget FRV Invest, som står bakom planerna på ett solkraftverk.

Solkraft allt vanligare i Österbotten

Produktionen av solkraft ökar i Österbotten.

Både privatpersoner och företag lägger upp solpaneler och till exempel på Herrfors har mängden solenergi fördubblats varje år sedan 2020.

Enligt produktionsdirektör Andreas Rasmus på Herrfors är den totala volymen fortfarande mycket liten jämfört med övrig produktion som till exempel vatten- och vindkraft.

Elbolaget Caruna uppger att hos dem har mängden solenergi tredubblats sedan år 2020.

Det bästa enligt Rasmus är att anpassa antalet solpaneler till sin egen förbrukning, den bästa lönsamheten nås då man själv använder den el som panelerna producerar. En investering i solpaneler väntas i dag återbetala sig på ungefär 10 år.

Man som sitter i båt.

Professor i regnväder och polarnatts-Finland: Solenergi är ändå bästa lösningen

Ronald Österbacka har forskat i solceller i mer än 20 år.

Tukes: Använd inte solpaneler med stickproppsanslutning

Det finns solpaneler på marknaden som marknadsförs som lätta att installera eftersom de går att sticka in i ett vanligt eluttag. Via uttaget förs elen som solpanelerna producerar direkt in till hemmet.

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes betonar i ett pressmeddelande att en sådan anordning inte får användas i Finland. Den är både olaglig och eventuellt farlig.

Användningen av en stickproppsanslutning i solcellssystem strider mot säkerhetskraven i den finska installationsstandarden och elsäkerhetslagen.

Oomi Oy:n omistama Vihreäsaaren aurinkovoimala Oulussa 29.6.2023

IL: Elpriset på börsen blir negativt på söndag eftermiddag

Solkraften och den varma sommarhelgen pressar ner priserna.

Tukes: Många solcellssystem har inte installerats rätt – kan leda till elstötar och bränder

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har utrett hur solcellssystem uppfyller säkerhetskraven vid installationen. Utredningen gjordes efter att Tukes fått in ett stort antal anmälningar om felaktiga installationer. Auktoriserade elinspektörer granskade system som installerats i småhusfastigheter och på lantbruk på olika håll i Finland.

Resultatet av utredningen stöder enligt Tukes uppfattningen att det förekommer allvarliga säkerhetsbrister i installationerna av solcellssystemet i ett skede där antalet system ökat kraftigt.

Tukes påminner om att ansvaret för att solcellssystemet uppfyller alla krav entydigt ligger hos elmontören och att felaktiga installationer medför en risk för brand och elstötar.

Planerna på en solkraftspark i Malax går vidare

Nyby Solpark Ab planerar att bygga en park för solkraft i Malax. Kommunstyrelsen i Malax beslöt på sitt möte på måndagen att fortsätta planeringen.

En delgeneralplan för det ungefär 100 hektar stora området ska göras och det är projektören som ska stå för de kostnaderna.

Området ligger i Nyby och planen är att parken ska ha en kapacitet på cirka 80 megawatt.

Malax kommunfullmäktige hade också ett möte på måndagen. Där valde man pedagogie magister Sofia Kullberg till ny bildningsdirektör.

Företag planerar solkraftspark i Malax

Kommunstyrelsen i Malax tar ikväll upp ett ärende gällande byggandet av en solkraftspark. Nyby Solpark Ab har planer på solkraft och vill att kommunen planlägger ett område i Nyby för ändamålet.

Bolaget har som mål att bygga en park på 100 hektar och med en kapacitet på cirka 80 megawatt. Förslaget är att kommunstyrelsen beslutar inleda planläggningen.

Malax kommunfullmäktige möts också ikväll och ska välja ny bildningsdirektör.

Tio personer sökte tjänsten och fyra kallades till intervju. Styrelsen föreslår att fullmäktige väljer pedagogie magister Sofia Kullberg till tjänsten.

Konstnärens vision av ett solkraftverk i rymden.

Solkraftverk i rymden: En oändlig, grön energikälla eller en science fiction-dröm?

”Men solen lyser ju inte alltid!” Jo, i rymden gör den det.

KPO storsatsar på solenergi

Handelslaget KPO fortsätter att investera stort i solenergi.

Då året är slut kommer KPO att ha solkraftverk i sammanlagt 21 fastigheter, skriver handelslaget i ett pressmeddelande.

På KPO:s verksamhetsställen runtom i de österbottniska landskapen produceras för närvarande el med nästan 4 000 solpaneler. Den här mängden kommer under innevarande år att fördubblas till cirka 8 000 paneler. Den egna elproduktionen kommer då att motsvara ungefär den mängd som förbrukas av 200 eluppvärmda egnahemshus per år.

Till investeringarna hör bland annat Original Sokos Hotel Royal Vasa som genomgår en totalrenovering, Prisma i Karleby samt flera S-marketar och Sale-enheter.

 Aurinkopaneeleja  aurinkovoimalassa.

Nordi planerar en industriell solpark i Kristinestad

Nordi Oy, som utvecklar projekt för förnybar energi, planerar nu ett solkraftverk i Lålby i Kristinestad.

Elbil framför hus.

Här är det elbilen som laddar huset och inte tvärtom

Det går ingen elkabel från elnätet till det här huset. De som bor här är helt självförsörjande med sin elektricitet. Men det som är extra ovanligt är att de använder elbilen som en strömkälla för huset.

En bänk på stenplattor vid en vägg i trä. På väggen en elektronisk skärm. Ett ställ för elcyklar. I bakgrunden en glasskiosk och restautang och båtar.

Nu kan du ladda telefonen och cykeln i tre hamnar i Ekenäs

Besökare kan gå på restaurang medan telefonen laddas.

Solpaneler på ett tak.

Allt fler konsumentskyddsanmälningar om problem med solpaneler

”Oroväckande”, säger branschorganisationen.

Satsningar på solenergi i Laihela

PRV Energia satsar stort på solenergi i Laihela. Bolaget har sökt om avgörande för planeringsbehov gällande kraftverk med 140 000 solpaneler. Det skulle producera mångfaldigt mer än det största solkraftverket som nu finns i Nurmo, Seinäjoki. Utifall att Laihela fattar ett positivt beslut i frågan, kan EPV Aurinkovoima ansöka om bygglov inom loppet av två år. Det skulle ändå inte bli fråga om den största solkraftsparken i Finland eftersom det i södra Finland planeras solkraftparker som är dubbelt så stora.

EPV ägs av bland annat Vasa Elektriska och flera andra energibolag.

I Korsnäs har invånarna flitigt installerat solpaneler

Att installera solpaneler blir allt mer populärt och av alla elanslutningar inom Vasa elnäts område producerades förra året solel vid mer än tre procent. Det var mer än vad man hade uppskattat.

Inom distributionsområdet finns det idag totalt över 1 200 förbrukningsplatser med elproduktion i mindre skala. Varje månad kopplas cirka 40 nya förbrukningsplatser med egen produktion in i nätet.

”När man ser på Vasa elnäts område på basen av invånarantal så har Korsnäs flest solenergisystem per invånare. Betraktar man siffrorna på postanstaltnivå så är det postnummer 66400 (Laihela) som vinner racet”, konstaterar specialsakkunnig Ari Salo i ett pressmeddelande.

Vasa elnät står för elöverföringen i Vasa, Korsholm, Vörå, Laihela, Korsnäs, Malax och delar av Närpes.

Ekenäs sim- och bollhall.

Raseborg reserverar pengar för solpaneler på bollhallens tak i Ekenäs

Raseborgs stad installerar solpaneler på bollhallens tak i Ekenäs. Tekniska nämnden reserverade 80 000 euro för det här. Pengarna tas från ett anslag som reserverats för energieffektivitetsåtgärder i stadens budget för år 2023.

Saneringen av taket på Höjdens skola i Tenala är inte aktuell nu och därför föreslår stadens så kallade Hinkuarbetsgrupp 80 000 euro för solpaneler till bollhallens tak i stället.

Installeringen av solpanelerna på bollhallens tak inverkar inte på den planerade renoveringen av simhallen.

Tekniska nämnden fattade beslutet om solpanelerna på sitt möte den 21 februari. Ärendet delges stadsstyrelsen.

Tuulivoimalan turbiini kuvattuna alhaalta sinitaivasta vasten.

Vinden vänder för vindkraft på Kimitoön – politiker anser tiden mogen för att diskutera gröna alternativ

”Världen har förändrats och den gröna omställningen är här”.

Solpaneler.

Solkraftsplaner får vänta ett tag till i Hangö – nu gäller det ett område i Koverhar

Kan bli aktuellt för flera bolag att tävla om samma område.

Solpanelervid Östra industriområdet i Hangö invid Fermions fabrik.

Solparken i Hangö remitterades med förkrossande majoritet

Fullmäktige var kritisk till hur avtalet skrivits.

Telineitä, joihin asennetaan myöhemmin aurinkopaneeleita.

Helen får planera solkraftspark i Gerknäs i Lojo

Har ansökt om en planeringsreservering för området.

Solpaneler.

Ambitiösa solkraftverksplaner i Villmanstrand – kan bli störst i Europa

Drömmar om effekt på 600 megawatt över hundratals hektar.

Sibbo vill spara energi genom att vrida ner termostaten

Sibbo kommun kan förbinda sig till att minska energiförbrukningen under de kommande åren.

Enligt kommunstyrelsens förslag är målet att minska på den totala energiförbrukningen med fem procent från början av 2025 och fram till 2025.

Det här skulle, enligt förslaget som behandlas nästa vecka, kunna ske bland annat genom att man sänker inomhustemperaturerna i kommunens fastigheter och att belysningen utomhus sköts med led-lampor.

Sibbo kan också i framtiden utnyttja mer solenergi än kommunen gör nu.

En elmontör som arbetar.

Företag bygger solcellspark i Korsnäs – 600 solpaneler installeras innan våren

I solcellsparken utvecklas smarta lösningar och möjligheter för att använda solen som energikälla.

Solpaneler.

I framtiden kanske du har solceller på din ryggsäck – forskare vid Åbo Akademi undersöker hur solceller kunde bli effektivare och billigare

På grund av energikrisen diskuteras nya och alternativa energilösningar vitt och brett. Vid Åbo Akademi har det redan i många år pågått ett projekt där man undersöker en ny typ av solceller, som ska vara mer lönsamma än de som finns på marknaden nu.

Stenigt strandlandskap på Örö

Forststyrelsen: Solpanelsfält ska byggas på Örö

Solpanelerna tillverkas i Salo.

Industritomt på Hangö Östra industriområde som håller på att slya igen.

Nu ska Hangöpolitikerna på nytt säga ja eller nej till solkraftspark på Östra industriområdet

Förslaget om att reservera ett 49,8 hektar stort område för ett nätsolkraftverk på Östra industriområdet i Hangö går till stadsstyrelsen igen på måndag (10.10).

Solpaneler på ett tak.

Det blir enklare att få fälla träd som skuggar solpaneler i Raseborg

Det ska vara enklare att fälla träd på stadens mark som skuggar solpaneler i Raseborg. Tekniska nämnden ställer sig positiv till att träd som inte har väsentlig betydelse för stadsbilden ska få fällas.

Solpaneler på taket till ett köpcentrum.

Danskt bolag vill bygga jättesolkraftverk i Hangö

Skulle vara det största solkraftverket i Finland just nu.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida