Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Kollaasi, jossa etualalla päätään raapiva gorilla, taustalla henkilöhahmoja, patsaita, kirjoja, karttapallo, kaavioita ja muuta sekalaista.

Är du allmänbildad? Gör testet och vidga både dina vyer och ditt tänkande

Redan i grundskolan får vi en god grund för vår allmänbildning. Men svaret på vad allt vi behöver veta för att kunna kalla oss allmänbildade är inte entydigt utan har många dimensioner.

Kaksi poikaa selailee puhelimiaan

Grundskolan i Sverige ska bli helt mobilfri – inga mobiler ens på rasterna

Ett steg framåt, enligt Liberalernas partiledare.

Någon av dessa blir ny svenskspråkig utbildningschef i Kyrkslätt

Valet av svenskspråkig utbildningschef i Kyrkslätt står mellan Krista Rimpilä och Ulrika Willför-Nyman.

Rimpilä är utvecklingschef för HJK:s finskspråkiga eftermiddagsverksamhet i Helsingfors medan Willför-Nyman senast varit rektor i Mattlidens skola i Esbo.

Kyrkslätt slopade vid årsskiftet indelningen i en svensk- och finskspråkig enhet inom bildningen men beslutet återtogs i september. Den svenska enheten ska ledas av en utbildningschef.

Valet görs av svenska nämnden för fostran och utbildning den 18 december.

Elever äter i en skolmatsal.

Elever i grundskolan får inte i sig skolmat så att näringsrekommendationerna uppfylls

De flesta skolelever äter någonting under skollunchen men ytterst få tar för sig av allt som det bjuds på vid måltiden, visar en skolmatsutredning av Institutet för hälsa och välfärd THL.

Åbo Akademi-forskarna Anna Widlund, Anna K. Forsman och Johanna Nordmyr i Rewell center i Vasa.

Forskare undersöker välmåendet i skolor i Vasa och Korsholm: ”En stor majoritet av eleverna mår bra”

En stor majoritet av eleverna mår rätt bra. Det visar första delen av ett forskningsprojekt på Åbo Akademi i Vasa kring elevernas hälsa i Vasa och Korsholm.

Kullo skola

Borgå planerar att stänga daghem och skolor med färre än 50 barn

Enheter i Ebbo, Kullo och Illby kan beröras av förändringen.

En skolgård med barn som springer runt.

Enkät: De flesta unga i Vanda är nöjda med livet – men allt fler har upplevt mobbning i skolan eller på fritiden

De flesta unga i Vanda är nöjda med sina liv och skolgången. Men fler barn i grundskolan har ändå upplevt mobbning eller hot om våld i skolan eller på fritiden.

Nämnden Svenska Rum: Esboskolor borde möjliggöra lugna rastlokaler i skolorna

Nämnden Svenska Rum i Esbo rekommenderar att staden utreder möjligheten till lugna rastlokaler i skolorna.

På sitt möte på torsdagen (28.9) behandlade nämnden en fullmäktigemotion om att ordna så kallade lugna rastlokaler, alltså ställen i skolan dit elever som behöver lugn och ro kan gå under rasterna.

Nämnden skriver i ett utlåtande att de uppmuntrar grundskolorna och gymnasierna att främja lugn och ro, och möjligheten att lunga ner sig under skoldagen, särskilt genom pedagogiska metoder.

Vidare skriver nämnden att man ”dessutom aktivt ska söka möjligheter till ett eller flera lugna rastställen, i synnerhet i skolor med årskurs 7–9.”

Finsk skola diskuteras i Kronoby

Kommunstyrelsen i Kronoby diskuterar ikväll grundandet av en finsk skola i kommunen.

En arbetsgrupp föreslår att kommunen ska utreda möjligheten att placera en finsk skola i samma lokaler som Centralskolan i samband med att en ny skolbyggnad uppförs i centrum av Kronoby.

Den finska verksamheten skulle omfatta förskolan och årskurserna 1–6.

De elever från finskspråkiga familjer i Kronoby och Nedervetil som går i skola på finska gör det i dag i Karleby, medan finskspråkiga elever från Terjärv går i skola i Vetil eller Kaustby.

Åbo erbjuder nu vegetariskt måltidsalternativ för elever i årskurs 1 till 6

Från och med början av det nya läsåret erbjuder Åbo stad ett vegetariskt måltidsalternativ vid sidan om den sedvanliga måltiden även för grundskolans lägre klasser årskurs 1 till 6. Det betyder att elever nu själva kan välja mellan de olika måltidsalternativen som serveras parallellt.

Elever i årskurs 7 till 9 och andra stadiets elever har kunnat välja vegetariskt måltidsalternativ redan från och med år 2010.

Man beräknar att lågstadiernas vegetariska måltidsalternativ ökar stadens måltidskostnader med 32 700 euro per år.

Färre elever börjar skolan i höst

Hösten 2023 börjar drygt 55 000 elever på grundskolans första klass, berättar Utbildningsstyrelsen. Det här är ett par tusen färre än året innan.

Antalet elever som börjar i grundskolan har minskat redan under flera års tid. År 2020 började över 60 000 barn i grundskolan.

I och med att läroplikten har blivit längre är det ändå många som fortsätter att studera efter årskurs nio. Nästan hundra procent av dem som har gått ut grundskolan på våren fortsätter sina studier innan året tar slut.

Källa: STT

En yrkesstuderande håller handskar i händerna

Nästan hundra procent fortsätter studera efter årskurs nio

Bara en halv procent fortsätter inte att studera i höst.

Betydande brister inom skolhälsovården i Helsingfors – myndighet ingriper

Det finns långvariga och betydande brister i ordnandet av skol- och studerandehälsovården i Helsingfors. Det här konstaterar Regionförvaltningsverket i Södra Finland, som nu kräver en redogörelse av staden.

I grundskolan var 44 procent av eleverna på hälsokontroll till en hälsovårdare medan andelen i gymnasiet var 26 procent och i yrkesläroanstalterna 24 procent. Siffrorna gäller för läsåret 2021–2022.

Orsaken är brist på personal. När det gäller tillgång till läkare är situationen ännu sämre.

Svenska Yle uppmärksammade problemet i juni 2022.

Tre ungdomar i rad ser på sina mobiltelefoner.

STT:s uppgifter: Mobilförbud i skolorna uppe i regeringsförhandlingarna

I dag kan skolorna bara förbjuda mobiler under lektionstid.

En kvinna står på en stenig strand och ser ut mot horisonten. Hon ser allvarlig ut.

”En total flopp och barnen tar smällen” – det säger föräldrarna om Prakticums Hux-utbildning, som ersätter tionde klass

Prakticums Hux-utbildning är en total flopp, säger en studerande och flera föräldrar. Utbildningen ersätter tionde klass och de andra förberedande utbildningarna inför andra stadiet. Missförstånd om vad Hux handlar om, säger Prakticums rektor.

Puurolautanen pöydällä.

Lojo har inte råd att bjuda eleverna på gröt om morgnarna

Prislappen skulle bli närmare 900 000 euro.

Man ler mot kameran

Simon Sid får återuppleva lågstadiet – han är Ingås nya skolcoach

Ingå fortsätter kanske med försöket till årets slut.

Marina Donner läser bok med barnen Kira och Viktor.

Vill du diskutera filosofi med barn? Här får du tips på fem kluriga ämnen och hur man kan fundera kring dem!

Finns det tillfällen då det är okej att ljuga och vem är det egentligen som bestämmer? Det finns många kluriga frågor som inte har tydliga svar men som det kan vara roligt att fundera på tillsammans med barn.

Elin Mårtensson och Aida Ohtonen står bredvid varandra.

Matematikkunskaperna bland finlandssvenska lärarstuderande har blivit sämre

Svagare kunskaper bland lärare kan leda till ond cirkel.

Noter

Att avskaffa musikklasserna löser inte problem med segregering i skolan, säger beslutsfattare: ”Vi behöver mer, inte mindre intensifierad undervisning”

Förebyggandet av segregering i skolan är en viktig diskussion – men frågan är betydligt större än den intensifierade undervisningen, säger beslutsfattare i Helsingfors. Förslaget att avveckla till exempel musikklasserna får kritik från flera håll.

En elev med ryggsäck går längs Fredsgatan i Borgå.

Borgåföräldrar som tvingats skjutsa barnen till skolan kan få pengar för mödan

På grund av transportbranschens strejk har många elever inte kunnat ta sig till skolan med buss som vanligt. I Borgå berörs ungefär 750 elever i grundskolan som har rätt till avgiftsfri bussbiljett i vanliga fall.

För de elever som inte kan använda buss för sina skolresor inom rimliga väntetider, kan vårdnadshavaren efter strejken ansöka om understöd via Wilma.

Understödet beräknas per familj som kilometerersättning för användning av egen bil mellan hemmet och skolan, och ligger på 0,33 euro per kilometer.

”Enligt lagen om grundläggande utbildning är kommunen skyldig att ordna skolreseförmån och denna skyldighet upphör inte till följd av strejken,” konstaterar bildningsdirektör Sari Gustafsson i ett pressmeddelande som kan läsas på Borgå stads webbsida.

Graf på antalet elever som går om klasser i Helsingfors. Antalet var 2002 högre i de svenska skolorna, men 2019 var antalet lägre.

Lärare känner sig pressade att godkänna elever – Helsingfors försvarar kritiserad modell: ”Livet handlar inte bara om att kunna läsa”

Lärare i Helsingfors känner sig pressade att godkänna elever och anser att svaga elever slussas vidare med tvång. Det visar Svenska Yles enkät. Helsingfors stads ledning tillbakavisar kritiken.

Susanne Bergström-Nyberg i ett lärarrum. Några fågelplanscher i bakgrunden.

Matematikläraren Susanne Bergström-Nyberg: Vi har glömt de starka eleverna

Kraven är lägre än förr, säger Susanne Bergström-Nyberg.

En äldre dam med grå lockar står med armarna i kors och tittar med bestämd bild i kameran

Professor Liisa Keltikangas-Järvinen: Nya undervisningsmetoder för oss i rasande fart mot ett klassamhälle där alla inte får plats

Enligt läroplanen ska barn redan i skolan lära sig svårdefinierbara färdigheter för arbetslivet. En av dem är självstyrning, som i värsta fall leder till att bara barn från resursstarka familjer klarar sig.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida