Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Kunden ska veta vad läkarbesök kostar – privata vårdjättar lovar bli tydligare

De privata vårdjättarna Terveystalo, Mehiläinen och Pihlajalinna har förbundit sig vid att ange sina priser tydligare i framtiden, uppger Konkurrens- och konsumentverket.

Konsumentombudsmannen hade fäst uppmärksamhet vid att det ofta förblev oklart vad ett läkarbesök eller olika undersökningen faktiskt kostar.

Enligt konsumentombudsmannen ska alla uppgifter som konsumentskyddslagen kräver, såsom priset på tjänsten, alltid anges då en person bokar tid till privata hälso- och sjukvårdstjänster på nätet.

Nu har de privata aktörerna lovat att genomföra de ändringar som konsumentombudsmannen kräver på sina webbplatser.

Karis hälsostation

Akut läkarbrist i Raseborg – läkare finns endast vid Ekenäs hälsostation

Raseborgare kan också få vård vid hälsostationen i Lojo.

Läkare höjer ett stetoskop mot kameran.

Läkarbristen vid hälsocentralerna har lättat lite

Sju av tio chefsläkare tycker att läget förbättrats.

Kristiina Makkonen går till läkare och på labbprov.

Skjut inte upp läkarbesök under epidemin – det blir dyrt i längden

Rädsla för smitta får folk att undvika läkarbesök.

Hvc i Ingå.

Ingåbor kan boka tid till läkare via nätet

Elektroniska tjänster tas i bruk.

En person i läkarrock med ett stetoskop på bröstet.

Uutissuomalainen: Allt fler vill ha privat sjukförsäkring

Särskilt barnfamiljer är intresserade av försäkring.

Ett rum som är möblerat med ett matbord och två fåtöljer.

Avi: Läkarbesöken vid Villa Anemone i Karis är inte tillräckliga

Läkaren bör besöka klienterna vid behov.

Byggnad

Borgå höjer läkaravgifterna - igen

Avgifterna höjdes också i år.

Lillkyros apotek

Lillkyroborna får träffa distansläkare på apoteket

Läkaren undersöker patienterna på apoteket via videolänk.

Sofia Svartsjö och Rurik Ahlberg.

Klarare prioritering sparar pengar

Rutinmässiga läkarkontroller slöseri med resurser.

78-åriga Dorrit Hoffman bor på Bertahemmet i Helsingfors.

"Läkare är inte intresserade av att vårda äldre"

Dorrit Hoffman, 78 år vill ändra på läkarutbildningen.

Servicecenter för åldringar i Lojo

Äldreomsorgen: Det offentliga och privata bör gå hand i hand

Flera kommuner köper läkartjänster privat i äldreomsorgen.

klocka

Snart bättre läkarsituation i Sibbo

Av tio läkartjänster är åtta för tillfället besatta.

Lojo sjukhus

Fler vårdades vid Lojo sjukhus i fjol

Drygt 30 000 patienter vårdades vid Lojo sjukvårdsområde under fjolåret. Det här är litet fler patienter än året innan. Kring 1000 barn föddes på Lojo sjukhus år 2014.

Läkare mäter blocktryck.

Inga läkartider i Vasa mer i år

Hälsocentralerna i Vasa har ökat antalet läkartider för akuta sjukdomsfall. Det innebär samtidigt att övriga patienter får vänta länge innan de får träffa läkare. Just nu är det sju veckors kö till en läkartid.

En affisch som visar information om patientdataarkivet Kanta.

Kolla vad vården vet om dig

En stor del av österbottningarna kan numera gå in på webben och se vad vården har för uppgifter om dem. Vasa och Jakobstadsregionen har redan anslutit sig till patientdataarkivet, nu gör också Karleby det.

Vaccinering

Åbo och Björneborg lyckades förkorta vårdköerna

Åbo och Björneborg har lyckats förkorta köerna till specialsjukvården. Båda städerna fick i maj anmärkningar av Regionförvaltningsverket för långa köer.

Gravid.

Rekommendation för gravida skapar missnöje bland läkare

Flera läkare är missnöjda över nya rekommendationer för mödrarådgivining. I och med rekommendationerna faller det rutinmässiga besöket under mitten av graviditeten bort och enligt vissa läkare är det ett av de viktigaste besöken.

Nya läkarstationen räknar med 40 000 kundbesök i år

Den privata läkarstationen Eloni som öppnade i Åbo i april 2013 har vuxit starkt under sitt första år. Vid årsskiftet började mottagningen hålla öppet alla dagar i veckan.

Chefsläkare: Valfrihet innebär sämre service för Grankullaborna

Grankullas chefsläkare Patrik Währn säger att valet av hälsovårdscentral över kommungränserna leder till sämre service för Grankullaborna. 202 patienter från övriga kommuner har hittills anmält sitt intresse för vård i Grankulla.

Karis hälsovårdscentral.

Ingen skild avgift för besök hos sjukskötare i Raseborg

Raseborg inför inte en separat avgift för besök hos sjukskötare på hälsovårdscentral. Det beslöt grundtrygghetsnämnden i går (24.10).

Långa köer till läkare i Karleby

Köerna växer till hälsovårdscentralerna i Karleby trots att alla läkartjänster är besatta. Det kan ta två månader att få en läkartid när det gäller icke brådskande vård.

Renovering på hälsocentralen i Karis

Hälsostationen i Karis bygger om för att förbättra patienternas integritet när de bokar tid, förnyar recept eller anmäler sig till läkar- och sjukskötarmottagningen. Samtidigt förbättras personalens arbetssäkerhet.

Dalsbruks hälsostation

Läkarbristen i Kimitoön kan lätta

Läkarmottagningen i Dalsbruk är stängd under i fyra veckors tid i höst. Främsta orsaken är läkarbristen. Det finns ändå ljus i tunneln.

En sjuk baby ska alltid undersökas

I Helsingfors uppges ett nyfött barn ha blivit utan vård vid en hälsocentral eftersom babyn saknade uppehållstillstånd. De som ansvarar för sjukvården i staden har svårt att tro att det här faktiskt har hänt.

Den egna sjukdomshistorian snart på ett ställe

Alla finländska patientuppgifter på ett ställe.

Femkantens hälsostation

Allt färre får träffa läkare på hälsostationer

Enligt Institutet för Hälsa och välfärd THL minskade antalet läkarbesök med över en miljon år 2011 jämfört med år 2010.

Inga ändringar i hälsovårdsavgifterna i Åbo

Åbo stad kommer inte att slopa de avgiftsfria besöken till hälsocentralen. Staden föreslog att endast krigsveteraner får besöka hälsocentralen gratis i framtiden.

En sjukskötare och en närvårdare samarbetar vid den geriatriska polikliniken

Bra start för geriatrisk poliklinik i Åbo

I Åbo öppnades i början av maj en ny geriatrisk poiklinik vid stadssjukhuset. Den är specialiserad på äldre människors behov.

Vasa centrum

Österbottningarna är lyckliga men missnöjda med hälsocentralerna

Var tredje österbottning i åldern 20-54 är missnöjd med de läkartjänster man får vid hälsocentralerna. Det här framkommer i den utredning om hälsa och välfärd som Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjort.

Jour

”Kortare jourtider ska inte försämra vården”

Förslaget att förkorta jourtiden i Pargas väcker negativa reaktioner. 3155 personer har skrivit under en namninsamling för att bevara kvälls- och veckoslutsjouren i Pargas.

Valvira går inte vidare i läkartvist på Kimitoön

Inte heller Valvira, Tillstånds och tillsynsverket för social - och hälsovården, har något anmärka på hälsocentralläkare Jukka Kemppis arbete vid Kimitoöns hälsocentral.

Han som håller ordförandeklubba.

Sjukdom brädade bildningsnämnden

Bildningsnämnden i Borgå kunde inte på onsdag behandla de ärenden som fanns på föredragningslistan. Orsaken var att mötet inte var beslutfört i och med att endast 5 ledamöter var närvarande.

Vasa centralsjukhus.

Trångt på Vasa centralsjukhus när avdelningar är stängda

Stängda och ihopslagna sjukhusavdelningar under sommarmånaderna kan ställa till med problem. Trots att inplanerade åtgärder och läkarbesök inte sker under sommarmånaderna blir det ändå stressigt när akutpatienter skrivs in i större takt än vad det finns kapacitet för.