Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Iran försvarar beslutet att utestänga några av FN:s kärnkraftsinspektorer

På lördagen försvarade Iran sitt beslut att utestänga vissa av FN:s kärnkraftsinspektörer och anklagade USA, Storbritannien, Frankrike och Tyskland för att politisera FN:s internationella atomenergiorgan IAEA. Det rapporterade statliga medier.

Enligt Nasser Kanaani, talesperson för Irans utrikesministerium, har de tre europeiska länderna och USA missbrukat IAEA för sina egna politiska ändamål.

IAEA fördömde tidigare Irans beslut att utestänga en tredjedel av inspektörerna som hade tilldelats landet.

USA, Storbritannien, Frankrike och Tyskland har bett Iran att samarbeta med kärnkraftsövervakningen, och därmed också undersöka varför det finns spår av uran utanför övervakade områden.

Källa: Reuters

Låg- och medelaktivt avfall är säkert att slutförvara på Olkiluoto ö

Deponeringen av låg- och medelradioaktivt material vid slutförvaringsanläggningen i Olkiluoto i Euraåminne är säkert, säger Strålsäkerhetscentralen i ett pressmeddelande.

Det betyder att avfallet från Olkiluoto kärnkraftverk enligt gällande tillstånd kan fortsätta lagras till utgången av 2051.

Strålsäkerhetscentralen utvärderar säkerheten i slutförvaringsanläggningen minst vart femtonde år.

Det är meningen att låg- och medelaktivt avfall slutförvaras i Olkiluoto fram till de första decennierna i början av 2100-talet.

Högaktivt avfall, det vill säga huvudsakligen använt kärnbränsle, ska förvaras i slutförvaringsanläggningen Onkalo, granne till Olkiluoto.

Olkiluoto

Olkiluoto 2 kördes igång igen

Uppstarten tar cirka 50 timmar.

Människor demonstrerar mot att Fukushimas vatten släpps ut.

Japan släpper ut radioaktivt vatten i Stilla havet – protester från många håll

I dag börjar Japan släppa ut behandlat radioaktivt vatten från Fukushima-kärnkraftverket i Stilla havet.

Det kontroversiella förfarandet har fått Kina att införa ett omedelbart förbud mot all import av skaldjur och fisk från Japan. Kina säger sig vara mycket oroat över risken för radioaktiva föroreningar och befarar också att radioaktivt vatten så småningom kommer att nå den kinesiska kusten.

Även i Sydkorea protesterar man mot Japans beslut att släppa ut vatten från det havererade kärnkraftverket.

Japanska fiskare motsätter sig också utsläppet, eftersom de befarar att fiskeexporten kommer att påverkas negativt.

Kärnkraftsanläggningen i Fukushima förstördes 2011 av en tsunami som förorsakades av en massiv jordbävning.

Omstarten av elproduktionen vid Olkiluoto 2 skjuts fram med en vecka

Olkiluoto 2 kommer inte att börja producera el igen förrän den 4 september, meddelar Industrins kraft (TVO) i ett pressmeddelande. TVO hade tidigare meddelat att elproduktionen vid Olkiluoto 2 återupptas 28 augusti.

Elproduktionen stoppades i fredags efter att man upptäckt en läcka i kylsystemet till en vattenkyld generator. TVO meddelar nu att man lokaliserat läckan till generatorns rotor. Den skadade rotorn kommer att bytas ut och sedan kan Olkiluoto 2 börja producera el igen.

Enligt TVO påverkar läckan och reparationsarbetet inte kärnsäkerheten.

Årsrevisionen vid Lovisa kärnkraftverk inleds den 20 augusti

Revisionen börjar vid enheten Lovisa 2, varefter Lovisa 1 står i tur. Det är en kort årsrevision med bränslebyte som beräknas ta 37 dygn. En fjärdedel av anläggningens kärnbränsle byts ut.

Årets tema är riskbedömning. Man vägleder personalen i att bland annat identifiera arbetsrelaterade risker och faromoment.

Vid Lovisa 1 fortsätter också arbetet med att ersätta det ursprungliga automationssystemet med digitala system.

Utöver 550 anställda deltar omkring 650 externa experter i revisionen.

Två kyltorn står vid ett nästan uttorkat vattendrag

Zelenskyj: Ryssland planerar farlig provokation i ockuperat kärnkraftverk

”Den enda som utgör fara för kärnkraftverket är Ryssland”.

Finländarna har lyckats minska på energianvändningen

Under årets första tre månader har energiförbrukningen i Finland minskat, speciellt användningen av fossila bränslen och torv. Det rapporterar Statistikcentralen.

Finländarna har använt nästan tio procent mer förnybar energi än de gjort under samma tidpunkt året innan.

Det är speciellt träbränslenas popularitet som ligger bakom höjningen, men Olkiluoto kärnkraftverks nya reaktor och vindkraftsparker har också bidragit.

Användningen av fossilgas har sjunkit med en tredjedel.

Trots kylan har finländarna lyckats spara på elen – elförbrukningen har sjunkit med fem procent.

Koldioxidutsläppen från bränsleanvändningen har sjunkit med tolv procent jämfört med året innan.

Fortum ska kanske testa väteproduktion i Lovisa

Fortum sätter i gång planeringen av ett småskaligt pilotprojekt för vätetillverkning i Lovisa. Tanken är att bygga ett litet elektrolysverk på 1–2 megawatt i containrar. De ska placeras på Källans område nära kärnkraftverket i Lovisa. Vätet som tillverkas är till för industribruk och en del av det kan eventuellt användas i kärnkraftsverkets processer. Beslutet om ifall pilotprojektet faktiskt blir av tas senare.

Väte som tillverkas med hjälp av vind-, vatten- eller kärnkraft kan användas för att producera koldioxidneutrala bränslen som används inom transport och industri.

En uppstoppad mås med stora gula skidglasögon finns utställd på ett bord.

Framtiden på Kimitoön består av kärnkraftverk och gående hus

Om ungdomarna får bestämma kommer Dalsbruk i framtiden att vara övergivet, och en ny stad, Nya Dalsbruk, har grundats. Energifrågor är viktiga och därför finns ett kärnkraftverk på Kimitoön.

Foto av Olkiluoto 3 reaktorn som är röd och kantig med en cylinderformad stor silo i mitten som är silverfärgad.

Olkiluoto var tvungen att bromsa elproduktionen – elen är för billig

Elproduktion kan tvingas bromsas allt oftare i framtiden.

Fortums logotyp på huvudkontorets fasad i Esbo.

Fortum förlorade 2 miljarder euro i Ryssland men verksamheten i Norden går bra

Vinsten under årets första kvartal var 784 miljoner euro.

Hundratals av Areva-Siemens anställda stannar kvar efter att Olkiluoto 3 blivit klar

Kärnkraftverket Olkiluoto 3 stod i mars 2023 äntligen färdigt, 14 år försenat.

Men trots att bygget är klart kommer flera hundra av underleverantören Areva-Siemens anställda att stanna kvar i Euraåminne för hela garantitiden.

Kraftverket har en garantitid på två år, och för vissa delar upp till åtta år.

Areva-Siemens sysselsätter för närvarande 200–300 personer i Olkiluoto.

Enligt Johanna Aho, kommunikationschef på Industrins Kraft TVO, ansvarar de för att lösa eventuella problem som uppstår under garantitiden.

Som mest jobbade 4 500 personer med arbetet vid Olkiluoto 3.

Två vita kärnkraftverk fotade från luften. I bakgrunden åker.

Elen är nästan dubbelt så dyr som i går – orsaken är en svensk servicemiss

Två kärnreaktorer i Sverige stod hela onsdagen.

Elavbrott stoppade tunnelbanetrafiken i Stockholm

Sveriges huvudstad Stockholm drabbades i morse av ett omfattande strömavbrott som fick bland annat tunnelbanetrafiken att stanna, uppger SVT Nyheter.

Tunnelbanan stannade helt i innerstaden klockan 06.40. Den gröna linjen kunde börja köra igen efter fem-sex minuter men först vid 07.30-tiden var trafiken igång på alla linjer.

Kärnkraftsreaktorerna Forsmark 1 och 2 i Östhammar kommun tvingades stänga ned på grund av störningen på Svenska Kraftnät. Reaktorerna kunde inte drivas då elinmatningen inte fungerade.

Elavbrottet fick konsekvenser också för SVT; sändningen i SVT1 låg nere i ett par minuter lite före klockan sju i morse.

Jarno Säippä, projektipäällikkö Sitowise.

Politiker utesluter inte slutförvar av utländskt kärnavfall i Finland

Nu förbjuder kärnenergilagen förvar av utländskt kärnavfall.

Areva och Siemens har officiellt levererat Olkiluoto 3 till TVO – garantitiden börjar löpa

Leverantörerna Areva och Siemens överlät på torsdag officiellt kärnkraftverket Olkiluoto 3 till beställaren Industrins Kraft Abp (TVO).

Det här betyder att den garantitid på två år som parterna kommit överens om börjar löpa. Vissa enskilda garantier som leverantörerna svarar för gäller i upp till åtta år.

Olkiluoto 3 inledde regelbunden elproduktion natten till söndag. Reaktorn som ursprungligen skulle stå färdig 2009 täcker ungefär 14 procent av Finlands elbehov.

En flicka med hästsvans, solglasögon uppe på det mörka håret, en näspiercing och med blå hängande örhängen tittar snett upp mot himlen,

Det blev inte endast ett kort uppdrag – Olkiluoto 3 gjorde fransmän till finnar

Olkiluoto 3 har börjat producera el efter en över tretton år lång försening. Den långa väntan har påverkat projektets utländska arbetskraft på ett stort sätt.

En dinosaurie symboliserar att kärnkraften i Tyskland försvinner

De tre sista kärnkraftverken stängs och Tyskland säger adjö till kärnkraften

Medan många andra västländer ökar sina investeringar i kärnkraft för att minska sina utsläpp har Tyskland valt en annan väg.

En man fiskar i den konstgjorda sjön vid kärnkraftverket Isar i södra Tyskland. I bakgrunden syns krafverkets kylningssystem.

Slut för kärnkraften i Tyskland – de tre sista återstående reaktorerna körs nu ner

Kärnkraftens förespråkare har ändå inte tappat allt hopp.

Péter Szijjártó

Ungern går vidare med ryskt kärnkraftsbygge

Ungern vill låta Rosatom bygga två nya reaktorer.

Ett vintrigt landskap med två kärnreaktorer och elledningar

Kärnkraftverket i Lovisa fick nytt lov för slutförvaring av radioaktivt avfall

Regeringens beslut betyder att radioaktivt avfall nu får förvaras i en utvidgad slutförvaringsanläggning på kraftverkets område fyrtio år efter att kraftverket stängt.

Erdoğan: Putin kan besöka Turkiet i april

Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan säger att Rysslands president Vladimir Putin kan besöka Turkiet i slutet av april. Det skriver nyhetsbyrån Reuters.

Den 27 april ska Turkiets första kärnkraftverk invigas i landets sydöstra del. Ryska kärnkraftbolaget Rosatoms dotterbolag har byggt kraftverket, och därför vill Erdoğan bjuda in sin ryska kollega.

Det ligger väldigt nära de områden som drabbades mest av de förödande jordbävningarna i början av februari. Då rapporterades ändå inga skador på kraftverket.

För Putin skulle det vara första resan utanför Ryssland – med undantag för en turné i de ockuperade områdena i Ukraina – efter att en arresteringsorder utfärdades av Internationella brottsmålsdomstolen i mitten av mars.

Outokumpus stålverk i Torneå.

Outokumpu och Fortum vill satsa på minikärnkraftverk i Torneå

Outokumpu är vår största elköpare, vill skapa egen energi.

IAEA: Iran har höganrikat uran precis under nivå för vapen

Internationella atomenergiorganet IAEA meddelade på tisdag att prover tagna i Iran visar att landet har höganrikat uran. Enligt IAEA har Iran anrikat uran till en renhet på 83,7 procent. För vapen behövs en renhet på 90 procent.

Enligt IAEA har proverna tagits i slutet av januari från anrikningsanläggningen i Fordow i Iran.

Enligt Iran är det fråga om ett oavsiktligt kast av renhetsgraden som skett av misstag under anrikningsprocessen.

Iran slöt år 2015 ett avtal som begränsar landets anrikning av uran. Avtalet började urholkas 2018 när USA drog sig ur det under Donald Trumps presidentperiod.

Olkiluotos tre reaktorbyggnader på andra sidan en frusen vik en solig vinterdag med torr vass i förgrunden.

Olkiluoto 3 försenas ytterligare, igen

Den här gången finns felet i en övertrycksventil.

Hästholmens kraftverk från fastlandet, vintertid.

Kärnkraftverket i Lovisa får tilläggstid till 2050

Vill bli av med beroende av ryskt bränsle.

Vasa kan övergå till kärnkraft

Vasa stad kan gå över till klimatneutral energi, där bland annat kärnkraft ingår.

Sedan 2018 har Vasa stad använt förnybar energi, men på grund av höjda priser kan nu staden för att spara pengar komma gå över till kärnkraft som klassas som klimatneutral energi.

Fingrid klassar kärnkraften som en utsläppsfri energiform. Vasa stad har som mål att bli en klimatneutral stad.

Stadsstyrelsen behandlar ärendet på sitt möte idag måndag.

Ventilfel orsakar ny försening för Olkiluoto 3

Ett ventilfel fördröjer starten för kärnkraftverket Olkiluoto 3 ytterligare. Felet ska repareras innan provdriften återupptas, meddelar Industrins Kraft.

Industrins Kraft räknar med att enheten ska börja producera elektricitet den 20 februari. Det tidigare datumet var den 14 februari.

Den kontinuerliga elproduktionen startar enligt planerna den 23 mars 2023.

Källor: Industrins Kraft, STT

Olkiluoto 3 kör igång igen först på fredag – omstart sköts upp igen

Elproduktionen vid Olkiluoto 3 fördröjs ytterligare.

Provkörningen av reaktorn kommer att fortsätta på fredagen den 10 februari.

Tidigare hade Industrins Kraft meddelat att produktionen skulle återupptas måndagen 6 februari.

Reaktorn har varit stängd för underhåll i ungefär en månad.

Hästholmens kärnkraftverk i Lovisa.

Stuk ger grönt ljus för fortsatt drift av Lovisa kärnkraftverk

Strålsäkerhetscentralen (Stuk) anser att driften av båda enheterna vid Lovisa kärnkraftverk kan fortsätta på ett säkert sätt efter att den nuvarande tillståndsperioden löper ut.

Det konstaterar Stuk i sitt utlåtande till Arbets- och näringsministeriet.

Enligt Stuk har Fortum tagit hand om säkerheten vid kärnkraftverksenheterna Lovisa 1 och 2 i enlighet med gällande författningar. Fortum har också nödvändiga förutsättningar, förfaringssätt, kompetens och resurser för fortsatt säker drift.

De nuvarande drifttillstånden löper ut 2027 och 2030. Fortum har ansökt om ett nytt drifttillstånd för båda anläggningarna fram till 2050.

Fortum har också ansökt om nytt drifttillstånd för slutförvaringsanläggningen av låg- och medelaktivt avfall i kraftverksområdets berggrund. Anläggningen skulle vara i bruk fram till 2090.

Enligt Stuk är det möjligt att fortsätta slutförvaringen på ett säkert sätt i nuvarande omfattning.

Ventilfel stoppar elproduktionen vid Olkiluoto 2

Elproduktionen vid Olkiluoto 2 står stilla i drygt två dygn under helgen, uppger Industrins kraft (TVO) i ett pressmeddelande. Det här beror på ett ventilfel som måste åtgärdas.

Olkiluoto 2 producerar el på lägre effekt från och med fredag klockan 17 och kopplas helt bort från elnätet klockan 19.

Elproduktionen återupptas på nytt på söndag den 29 januari.

Olkiluoto 2 kopplas till stamnätet på söndagseftermiddagen. Det tar cirka 50 timmar tills kraftverket producerar el på full effekt igen.

Felet eller avbrottet har ingen effekt på kärnsäkerheten, enligt TVO.

Vattenfall vill bygga ny kärnkraft i Sverige

I Sverige vill det statliga energibolaget Vattenfall bygga mer kärnkraft, rapporterar tidningen Aftonbladet.

Bolaget har planer på att bygga nya reaktorer vid kärnkraftverket Ringhals söder om Göteborg. Kärnkraftverket har i dagsläget två fungerande reaktorer.

Vattenfall har enligt Aftonbladet lämnat in en ansökan om att det statsägda stamnätsbolaget Svenska kraftnät ska utreda ny kärnkraft vid Ringhals.

Målet är att den nya anläggningen, som går under namnet ”Nucelerate west”, ska anslutas till elnätet om nio år, det vill säga år 2032.

Anläggningen ska ha en totalkapacitet på 2 800 megawatt, vilket är betydligt större än effekten på de två befintliga Ringhalsreaktorerna 3 och 4, vars sammanlagda elektriska nettoeffekt ligger på knappt 2 200 megawatt.

Projektet ligger i startgroparna och Vattenfall har ännu ingen finansiering för det, rapporterar Aftonbladet. Klimatminister Romina Pourmokthari gläder sig ändå över planerna.

– Regeringen måste göra allt vi kan för att bidra, säger hon.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson och klimatminister Romina Pourmokhtari under en presskonferens den 11 januari 2023.

Sverige förnyar sin lagstiftning om kärnkraft – öppnar för kärnkraftsbygge på fler ställen

Läget i dag: Högst 10 reaktorer på högst tre olika ställen.

Olkiluoto kärnkraftverks tre reaktorer, fotograferade från den motsatta vasstranden.

Olkiluoto producerade ungefär en femtedel av elen som förbrukades i Finland i fjol

Olkiluoto kärnkraftverk producerade totalt 16,4 terawattimmar el i fjol. Olkiluoto 3, som ännu är i provdrift, producerade 1,9 terawattimmar el under testanvändningen.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida