Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Jordbrukare Raimo Antila sprutar glyfosat i maj 2015

Ogräsgift lagras i våra kroppar

Ogräsgiftet glyfosat används mycket men övervakas slarvigt.

Företag sköter sådd och skörd åt bönderna

Bönderna sköter allt mer av jordbruket via entreprenad. Då gårdarna blir större behövs utomstående arbetskraft för att hinna med allt från sådd till tröskning. Då Åsbro mjölk i Kronoby ska sprida sväm behövs stora maskiner och en entreprenör.

Åkersork i snön

Växtskydd och smågnagare (Vinterträdgård)

När vintern redan har kommit och spår av harar och smågnagare syns i snön, kommer man plötsligt ihåg att äppelträdet blev oskyddat på hösten! Fastän tjälen har gått i jorden och snön täcker marken kan man ändå göra något för att skydda sina fruktträd.