Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Yrkesskolan Vamia i Vasa inleder samarbetsförfarande

Vamias underskott för nästa år ligger på 1,8 miljoner euro.

Till det svåra läget bidrar de stigande kostnaderna på köptjänster, den allmänna höjningen av prisnivån och kommunsektorns löneuppgörelse för åren 2022-2025. Man räknar också med att statsandelarna sjunker med 400 000 euro nästa år.

Enligt Vamia måste arbetet minskas och omorganiseras. Man måste förbereda sig på konsekvenser för personalen, såsom överföring till deltidsanställning, uppsägningar eller permitteringar.

Vamias ledning föreslår att samarbetsförfarande inleds och Vasa stadsstyrelse godkände förslaget på måndag. Det gäller hela personalen och det årliga anpassningsbehovet är cirka 2,5 miljoner euro.

– Jag beklagar verkligen situationen. När det skärs ner på yrkesutbildningen så frågar man sig vem som i framtiden ska koka vår mat, bygga våra hus och våra vägar, säger stadsstyrelsens orförande Maria Tolppanen (SDP).

Vasa stad äger Vamia men enligt Tolppanen hänger det mesta på staten och finansieringen därifrån.

Boendekostnaderna steg i Vasa men sjönk i Jakobstad och Karleby

Det blev billigare att bo i Jakobstad och Karleby under 2023. Det visar Fastighetsförbundets jämförelse av 59 städer och kommuner i Finland.

I jämförelsen räknas fastighetsskatt, fjärrvärme samt kostnader för el, vatten och avfallshantering in i boendekostnaderna. I Jakobstad sjönk kostnaderna med 3 procent jämfört med 2022. I Karleby var minskningen 2 procent.

I Vasa steg boendekostnaderna en aning, bland annat på grund av ökade vattenkostnader. Samtidigt var Vasa den enda kommunen i jämförelsen där fastighetsskatten sjönk.

I alla de österbottniska kommunerna ligger boendekostnaderna under det nationella medeltalet på 3,23 euro per kvadratmeter och månad.

Solen ligger lågt över skogen vid OX2 Metsälamminkangas vindpark i Vaala.

Elpriset är lågt hela lördagen

Rörliga elpriset ligger nere i noll klockan 3–7 i natt.

Bastu med två bäddar, en ugn och en hink med skopa.

Börselen är på minus hela dagen i dag – lönar sig att bada bastu

Starka vindar håller priset sällsynt lågt hela dagen.

Mirva Alanko sitter i solen på en bänk framför bostadshus.

Mirva Alanko går i pension och måste flytta till en mindre bostad

Höjd tomthyra kan komma som en överraskning.

Statens kostnader för elstödet ser ut att minska betydligt

Det utlovade statliga elstödet till hushållen ser ut att kosta staten betydligt mindre än vad regeringen räknade med, rapporterar Yle Uutiset.

Kostnaden för staten bedömdes tidigare bli 1,1 miljarder euro. Biträdande professor Lassi Ahlvik vid Helsingfors universitet bedömer nu att notan för de olika stödformerna kommer att landa på 480 miljoner euro eller till och med mindre än så.

En femtedel av stödmiljonerna gick till hushållen med de högsta inkomsterna.

En orsak till de minskade kostnaderna är att elpriset sjönk kraftigt jämfört med förväntningarna i höstas.

Det lägre elpriset ledde till att färre hushåll nådde över självrisken, eller att summan blev så låg att det inte lönade sig att ansöka om stöd.

Människor går in i metron i Stensvik

Västmetroförlängningen kostar hundra miljoner mindre än väntat

Billigare trots att man satsat mer på de nyaste stationerna.

Kostnadsuppskattningen för bygget av Vandas spårväg har stigit med över 50 procent: Kostnaderna estimeras bli 606 miljoner euro

De uppskattade kostnaderna för spårvägen i Vanda har stigit och orsaken är förändringar i planerna och allmänna höjningen av byggkostnader.

Vanda Stad skulle stå för 414 miljoner euro av kostnaderna, 30 procent av kostnader täcks av stöd och Helsingfors stad kommer också betala 15 miljoner euro för den del av spårvägen som finns Helsingfors. Spårvägen medför också intäkter för Vanda stad.

Staden kommer att ta upp frågan i vår, och om beslutet är för spårvägen så kan bygget börja så tidigt som år 2024.

Dyrare soptömning i Öst- och Västnyland från mars

De öst- och västnyländska hushållen ska betala mer för soptömningen från och med mars.

Nylands avfallsnämnd har godkänt de höjningar i avfallsavgifterna som avfallshanteringsbolaget Rosk'n Roll har föreslagit.

Priserna höjs på grund av de höga el- och bränslepriserna. Grundavgiften stiger för stadigvarande bostäder med omkring sju euro per år och för fritidsbostäder höjs avgiften med 3,50 euro per år.

Det blir också dyrare att föra blandavfall till avfallstationerna.

I Ingå anser kommunstyrelsen att höjningen är betydande, men eftersom avgifterna i Ingå varit lägre än i resten av regionen och det dessutom är frågan om små summor i jämförelse med andra utgifter, så anser kommunstyrelsen att de nya avgifterna ändå är rimliga.

Samtidigt frågar man sig om avfallstaxan i dag motiverar till ett miljövänligt agerande tillräckligt väl. Kommunen hade gärna sett flera uppsamlingsplatser för förpackningar. Dessutom efterlyser man mera rådgivning gällande kompostering och sortering.

Borgåförsamlingarnas renoveringsprojekt fick större anslag

Två av Borgå kyrkliga samfällighets renoveringsprojekt blir över en miljon euro dyrare än väntat.

Det handlar om Lilla kyrkans spåntak som ska förnyas och om servicebyggnaden på Näsebackens begravningsplats. Gemensamma kyrkofullmäktige beviljade i går tilläggsanslag för båda projekten.

Prislappen för Lilla kyrkans spåntak är nu 400 000 euro.

Samfälligheten ville inte senarelägga renoveringen eftersom kostnaderna riskerar stiga ännu mer. Taket måste också fås i skick med tanke på brandsäkerheten.

Dessutom steg kostnaderna för servicebyggnaden på Näsebacken från 1,7 miljoner euro till 2,8 miljoner euro.

Lilla kyrkan i Borgå utifrån

Priset på Borgåförsamlingarnas renoveringsprojekt steg med över en miljon

Servicebyggnad och Lilla kyrkans tak blir betydligt dyrare.

En elräkning från Oomi Energi, tagen i Vanda den sista augusti 2022.

Elstödet får tak på 700 euro per månad – självrisken är 100 euro

Regeringens så kallade elarbetsgrupp samlades på onsdagen för att göra upp riktlinjerna för statens elstöd. Stödet ska hjälpa finländare som får stora elräkningar under vintermånaderna.

Enligt gruppens förslag ska stödet få ett tak på 700 euro per månad. Självrisken föreslås vara 100 euro.

En hur stor del som ersätts kommer att klarna senare. Enligt de preliminära beräkningarna kommer stödet totalt att kosta cirka 400 miljoner euro.

Regeringen förbereder ett eget stöd för att hjälpa med bland annat höga elräkningar inom jordbruket.

Kadunvarret täynnä pysäköityjä henkilöautoja.

Den månatliga parkeringsavgiften höjs med 30 euro i Helsingfors

Helsingfors stadsstyrelse har i dag på måndag beslutat att den månatliga parkeringsavgiften i Helsingfors ska stiga med 30 euro euro från och med nästa år.

En skateboardramp och andra skateboardredskap på en asfaltsplan. I bakgrunden syns Lovisa kyrka och andra hus.

Lovisa skateboardförening önskar mer hjälp och mindre byråkrati av staden

Önskar upprustning av skejtparken och klarare kommunikation.

En biljettautomat vid en tågstation.

HRT i ekonomisk knipa – regeringens försök att sänka biljettpriset skulle göra saken värre

Helsingforsregionens trafik HRT är i ekonomiskt trångmål och vill därför inte stöda regeringens förslag att tillfälligt sänka momsen på persontrafikresor till noll under perioden januari–april nästa år.

En tömd betongbassäng där det ligger lite grus på bottnet.

Raseborgsnämnd: En skejthall i Billnäs gamla reningsverk blir för dyr för staden

Nämnden hoppas föreningar vill förverkliga projektet.

Person står på våg som visar 135 kilogram.

Stillasittande livsstilen kostar samhället miljarder varje år

Sjukpensioneringar största utgiftsposten.

Bilar som kör på en väg i rad.

Protest mot höjda bensinpriser i Jakobstad

Demonstrationer på flera håll i landet.

Sprutor laddade med coronavaccin.

Raseborg planerar ansöka om mera statliga pengar för att täcka coronakostnader

Ett belopp på drygt 3,8 miljoner hoppas staden få ersatt.

Händer på dators tangentbord.

Föreningar i Sjundeå får använda två år gammalt bokslut då de ansöker om bidrag

De senaste två åren har föreningsverksamheten varit knapp.

En kvinna fyller på bensin i bilens tank.

De allt högre el- och bränslepriserna ger fart åt inflationen

Konsumentpriserna steg med 3,2 procent i oktober.

Språkbadselever på Vaasan Keskuskoulu.

Coronavikarier i skolor och daghem orsakar extra kostnader i Ingå

Fler långtidsarbetslösa innebär också extra kostnader.

Invataxi

Hangö ordnar färdtjänst i egen regi – planen är att Hangömodellen tas i bruk i höst

Stadens förhandlingar med Ula-Taxi Hangö är nu långt hunna.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida