Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Olkiluoto 3 producerar el igen

Nu producerar den tredje reaktorn vid kärnkraftverket i Olkiluoto el igen.

Vid 20.30-tiden i kväll kunde man på Industrins krafts hemsida se att reaktorn igen var kopplad till elnätet och att elproduktionen långsamt började stiga.

Det var på onsdagseftermiddagen som något gick fel under ett test och elproduktionen vid reaktorn stoppades.

Efter det uppskattades det att reaktorn skulle producera el igen i eftermiddags, men starten sköts fler gånger upp.

Olkiluoto 3 börjar kanske producera el i kväll igen

Kärnkraftsbolaget Industrins Kraft har uppdaterat sin bedömning om när Olkiluoto 3 kan börja producera el igen.

Nu räknar bolaget med att elproduktionen återupptas i kväll. Tidigare bedömning var torsdag eftermiddag.

Elproduktionen vid Europas största kärnreaktor Olkiluoto 3 avbröts klockan 13.35 på onsdagen med anledning av ett pågående test.

Under testet uppstod ett nätverksfel i turbinanläggningen, vilket ledde till att kärnreaktorns skyddsmekanismer aktiverades och elproduktionen upphörde automatiskt, enligt Industrins Kraft.

Sverige planerar ”massiv” utbyggnad av ny kärnkraft till 2045

Sverige måste inom 25 år fördubbla sin energiproduktion.

Tunnor med radioaktivt avfall

Stuk: Finländarna är mindre strålande än tidigare

Mängden radioaktivt cesium i naturen minskar i Finland.

Iran försvarar beslutet att utestänga några av FN:s kärnkraftsinspektorer

På lördagen försvarade Iran sitt beslut att utestänga vissa av FN:s kärnkraftsinspektörer och anklagade USA, Storbritannien, Frankrike och Tyskland för att politisera FN:s internationella atomenergiorgan IAEA. Det rapporterade statliga medier.

Enligt Nasser Kanaani, talesperson för Irans utrikesministerium, har de tre europeiska länderna och USA missbrukat IAEA för sina egna politiska ändamål.

IAEA fördömde tidigare Irans beslut att utestänga en tredjedel av inspektörerna som hade tilldelats landet.

USA, Storbritannien, Frankrike och Tyskland har bett Iran att samarbeta med kärnkraftsövervakningen, och därmed också undersöka varför det finns spår av uran utanför övervakade områden.

Källa: Reuters

Låg- och medelaktivt avfall är säkert att slutförvara på Olkiluoto ö

Deponeringen av låg- och medelradioaktivt material vid slutförvaringsanläggningen i Olkiluoto i Euraåminne är säkert, säger Strålsäkerhetscentralen i ett pressmeddelande.

Det betyder att avfallet från Olkiluoto kärnkraftverk enligt gällande tillstånd kan fortsätta lagras till utgången av 2051.

Strålsäkerhetscentralen utvärderar säkerheten i slutförvaringsanläggningen minst vart femtonde år.

Det är meningen att låg- och medelaktivt avfall slutförvaras i Olkiluoto fram till de första decennierna i början av 2100-talet.

Högaktivt avfall, det vill säga huvudsakligen använt kärnbränsle, ska förvaras i slutförvaringsanläggningen Onkalo, granne till Olkiluoto.

Omstarten av elproduktionen vid Olkiluoto 2 skjuts fram med en vecka

Olkiluoto 2 kommer inte att börja producera el igen förrän den 4 september, meddelar Industrins kraft (TVO) i ett pressmeddelande. TVO hade tidigare meddelat att elproduktionen vid Olkiluoto 2 återupptas 28 augusti.

Elproduktionen stoppades i fredags efter att man upptäckt en läcka i kylsystemet till en vattenkyld generator. TVO meddelar nu att man lokaliserat läckan till generatorns rotor. Den skadade rotorn kommer att bytas ut och sedan kan Olkiluoto 2 börja producera el igen.

Enligt TVO påverkar läckan och reparationsarbetet inte kärnsäkerheten.

Elproduktionen vid Olkiluoto 2 stoppas tillfälligt

Elproduktionen vid kärnkraftverket Olkiluoto 2 avbröts natten till fredag då förhöjda fuktnivåer uppmättes vid en generator.

Kraftverket började köras ner vid ett-tiden och enheten kopplades ur elnätet klockan 4.02, uppger Industrins Kraft TVO i ett pressmeddelande.

Det finns tillsvidare inga uppgifter om hur länge avbrottet varar. Enligt TVO påverkas inte kärnsäkerheten.

Två kyltorn står vid ett nästan uttorkat vattendrag

Zelenskyj: Ryssland planerar farlig provokation i ockuperat kärnkraftverk

”Den enda som utgör fara för kärnkraftverket är Ryssland”.

Fortum ska kanske testa väteproduktion i Lovisa

Fortum sätter i gång planeringen av ett småskaligt pilotprojekt för vätetillverkning i Lovisa. Tanken är att bygga ett litet elektrolysverk på 1–2 megawatt i containrar. De ska placeras på Källans område nära kärnkraftverket i Lovisa. Vätet som tillverkas är till för industribruk och en del av det kan eventuellt användas i kärnkraftsverkets processer. Beslutet om ifall pilotprojektet faktiskt blir av tas senare.

Väte som tillverkas med hjälp av vind-, vatten- eller kärnkraft kan användas för att producera koldioxidneutrala bränslen som används inom transport och industri.

Fortum fortsätter samarbete med sydkoreanskt kärnkraftsbolag

Energibolaget Fortum har slutit ett intentionsavtal om kärnkraftssamarbete med sydkoreanska Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP). Genom avtalet utvidgas det samarbete bolagen tidigare hade inlett kring utredning av nya potentiella kärnkraftsanläggningar.

Avtalet gäller samarbete och informationsutbyte kring kärnanläggningar och nya reaktormodeller men också trygg och effektiv drift av existerande kärnkraftverk, uppger Fortum.

Fortum och KNHP ingick ett första intentionsavtal om samarbete år 2018, men det senaste avtalet är enligt bolaget ett led i en tvåårig utredning av förutsättningarna för såväl minikärnkraftverk som stora rektorer i Finland och Sverige.

Utredningen inleddes i november 2022 och ser på teknologi och lönsamhet, men beaktar också politiska, juridiska och samhälleliga aspekter. Förutom KHNP har Fortum också ingått intentionsavtal med brittiska Rolls-Royce SMR och franska EDF samt Outokumpu och Helen i Finland.

Outokumpus stålverk i Torneå.

Outokumpu och Fortum vill satsa på minikärnkraftverk i Torneå

Outokumpu är vår största elköpare, vill skapa egen energi.

Foto av Olkiluoto 3 reaktorn som är röd och kantig med en cylinderformad stor silo i mitten som är silverfärgad.

Olkiluoto var tvungen att bromsa elproduktionen – elen är för billig

Elproduktion kan tvingas bromsas allt oftare i framtiden.

Hundratals av Areva-Siemens anställda stannar kvar efter att Olkiluoto 3 blivit klar

Kärnkraftverket Olkiluoto 3 stod i mars 2023 äntligen färdigt, 14 år försenat.

Men trots att bygget är klart kommer flera hundra av underleverantören Areva-Siemens anställda att stanna kvar i Euraåminne för hela garantitiden.

Kraftverket har en garantitid på två år, och för vissa delar upp till åtta år.

Areva-Siemens sysselsätter för närvarande 200–300 personer i Olkiluoto.

Enligt Johanna Aho, kommunikationschef på Industrins Kraft TVO, ansvarar de för att lösa eventuella problem som uppstår under garantitiden.

Som mest jobbade 4 500 personer med arbetet vid Olkiluoto 3.

UPM i Jakobstad stannade på grund av strömavbrott i Sverige

Det omfattande elavbrottet i Sverige igår onsdag (26.4) orsakade ett driftstopp på UPMs cellulosafabrik i Jakobstad.

Elfrekvensen sjönk nära en kritisk gräns i stamnätet vilket ledde till automatiska skyddsåtgärder på cellulosafabriken. Det hela gick på en halv minut men det tog ett halvt dygn att köra igång fabriken igen.

Det plötsliga driftstoppet skadade inte några maskiner men orsakade luktproblemen. Vid tillfället blåste det dock ut mot havet.

Orsaken till det stora strömavbrottet i Sverige var ett serviceavbrott som ledde till att två kärnreaktorer tvingades stänga.

Källa: Ruotsin suuri sähkökatko aiheutti UPM:n sellutehtaan alasajon Pietarsaaressa – puolen minuutin häiriöstä puolen vuorokauden tehtaan ylösajo.

Två vita kärnkraftverk fotade från luften. I bakgrunden åker.

Elen är nästan dubbelt så dyr som i går – orsaken är en svensk servicemiss

Två kärnreaktorer i Sverige stod hela onsdagen.

Jarno Säippä, projektipäällikkö Sitowise.

Politiker utesluter inte slutförvar av utländskt kärnavfall i Finland

Nu förbjuder kärnenergilagen förvar av utländskt kärnavfall.

Areva och Siemens har officiellt levererat Olkiluoto 3 till TVO – garantitiden börjar löpa

Leverantörerna Areva och Siemens överlät på torsdag officiellt kärnkraftverket Olkiluoto 3 till beställaren Industrins Kraft Abp (TVO).

Det här betyder att den garantitid på två år som parterna kommit överens om börjar löpa. Vissa enskilda garantier som leverantörerna svarar för gäller i upp till åtta år.

Olkiluoto 3 inledde regelbunden elproduktion natten till söndag. Reaktorn som ursprungligen skulle stå färdig 2009 täcker ungefär 14 procent av Finlands elbehov.

En dinosaurie symboliserar att kärnkraften i Tyskland försvinner

De tre sista kärnkraftverken stängs och Tyskland säger adjö till kärnkraften

Medan många andra västländer ökar sina investeringar i kärnkraft för att minska sina utsläpp har Tyskland valt en annan väg.

Elproduktionen vid Olkiluoto 3 i gång i förtid

Efter flera år av förseningar och väntan beträffande Olkiluoto 3 kommer Industrins kraft med ett sällsynt besked: Den regelbundna elproduktionen vid kärnkraftverket inleds i förtid.

Den regelbundna elproduktionen inleds på söndag i stället för på måndag, meddelar Industrins kraft i ett pressmeddelande.

Elproduktionen kommer i gång klockan två på söndagsnatten. Tidtabellen förkortas med andra ord med en dag.

I det sista testet av Olkiluoto 3 sänktes produktionens effekt från maximala 1 600 megawatt till 500 megawatt på kort tid, för att höjas tillbaka till max igen.

Årliga servicearbeten stoppar Olkiluoto 1 och 2

Det är snart dags för de årliga serviceuppehållen för kärnkraftsreaktorerna ett och två vid Olkiluoto.

På söndag kopplas reaktor ett bort från elnätet för ungefär en vecka medan bland annat bränslestavarna ska bytas. Servicen för reaktor två börjar 1 maj och pågår i drygt två veckor.

Förutom personal från Industrins Kraft deltar 1 200 personer från underleverantörerna i servicearbetet.

På måndag är det tänkt att reaktor nummer tre vid Olkiluoto kör igång med regelbunden elproduktion.

Källa: STT

En man fiskar i den konstgjorda sjön vid kärnkraftverket Isar i södra Tyskland. I bakgrunden syns krafverkets kylningssystem.

Slut för kärnkraften i Tyskland – de tre sista återstående reaktorerna körs nu ner

Kärnkraftens förespråkare har ändå inte tappat allt hopp.

Péter Szijjártó

Ungern går vidare med ryskt kärnkraftsbygge

Ungern vill låta Rosatom bygga två nya reaktorer.

Erdoğan: Putin kan besöka Turkiet i april

Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan säger att Rysslands president Vladimir Putin kan besöka Turkiet i slutet av april. Det skriver nyhetsbyrån Reuters.

Den 27 april ska Turkiets första kärnkraftverk invigas i landets sydöstra del. Ryska kärnkraftbolaget Rosatoms dotterbolag har byggt kraftverket, och därför vill Erdoğan bjuda in sin ryska kollega.

Det ligger väldigt nära de områden som drabbades mest av de förödande jordbävningarna i början av februari. Då rapporterades ändå inga skador på kraftverket.

För Putin skulle det vara första resan utanför Ryssland – med undantag för en turné i de ockuperade områdena i Ukraina – efter att en arresteringsorder utfärdades av Internationella brottsmålsdomstolen i mitten av mars.

Flera personer i vita labbrockar, kvinnorna har svarta huvuddukar som lämnar ansiktet synligt.

Diskussioner gav resultat: Iran och IAEA överens om övervakning för iranska atomanläggningar

Övervakningsutrustning återinstalleras, tätare inspektioner.

 Den iranska atomorganisationens talesman Behrouz Kamalvandi och chefen för Internationella atomenergiorganet IAEA, Rafael Grossi,

IAEA: Konstruktiva samtal har förts i Iran om kärnenergi

Avsikten är att förhindra Iran att utveckla en kärnvapenkapacitet - något som Iran alltid har förnekat att landet skulle vara ute efter.

IAEA: Iran har höganrikat uran precis under nivå för vapen

Internationella atomenergiorganet IAEA meddelade på tisdag att prover tagna i Iran visar att landet har höganrikat uran. Enligt IAEA har Iran anrikat uran till en renhet på 83,7 procent. För vapen behövs en renhet på 90 procent.

Enligt IAEA har proverna tagits i slutet av januari från anrikningsanläggningen i Fordow i Iran.

Enligt Iran är det fråga om ett oavsiktligt kast av renhetsgraden som skett av misstag under anrikningsprocessen.

Iran slöt år 2015 ett avtal som begränsar landets anrikning av uran. Avtalet började urholkas 2018 när USA drog sig ur det under Donald Trumps presidentperiod.

Olkiluotos tre reaktorbyggnader på andra sidan en frusen vik en solig vinterdag med torr vass i förgrunden.

Olkiluoto 3 försenas ytterligare, igen

Den här gången finns felet i en övertrycksventil.

Hästholmens kraftverk från fastlandet, vintertid.

Kärnkraftverket i Lovisa får tilläggstid till 2050

Vill bli av med beroende av ryskt bränsle.

Vasa kan övergå till kärnkraft

Vasa stad kan gå över till klimatneutral energi, där bland annat kärnkraft ingår.

Sedan 2018 har Vasa stad använt förnybar energi, men på grund av höjda priser kan nu staden för att spara pengar komma gå över till kärnkraft som klassas som klimatneutral energi.

Fingrid klassar kärnkraften som en utsläppsfri energiform. Vasa stad har som mål att bli en klimatneutral stad.

Stadsstyrelsen behandlar ärendet på sitt möte idag måndag.

Ventilfel orsakar ny försening för Olkiluoto 3

Ett ventilfel fördröjer starten för kärnkraftverket Olkiluoto 3 ytterligare. Felet ska repareras innan provdriften återupptas, meddelar Industrins Kraft.

Industrins Kraft räknar med att enheten ska börja producera elektricitet den 20 februari. Det tidigare datumet var den 14 februari.

Den kontinuerliga elproduktionen startar enligt planerna den 23 mars 2023.

Källor: Industrins Kraft, STT

Olkiluoto 3 kör igång igen först på fredag – omstart sköts upp igen

Elproduktionen vid Olkiluoto 3 fördröjs ytterligare.

Provkörningen av reaktorn kommer att fortsätta på fredagen den 10 februari.

Tidigare hade Industrins Kraft meddelat att produktionen skulle återupptas måndagen 6 februari.

Reaktorn har varit stängd för underhåll i ungefär en månad.

Hästholmens kärnkraftverk i Lovisa.

Stuk ger grönt ljus för fortsatt drift av Lovisa kärnkraftverk

Strålsäkerhetscentralen (Stuk) anser att driften av båda enheterna vid Lovisa kärnkraftverk kan fortsätta på ett säkert sätt efter att den nuvarande tillståndsperioden löper ut.

Det konstaterar Stuk i sitt utlåtande till Arbets- och näringsministeriet.

Enligt Stuk har Fortum tagit hand om säkerheten vid kärnkraftverksenheterna Lovisa 1 och 2 i enlighet med gällande författningar. Fortum har också nödvändiga förutsättningar, förfaringssätt, kompetens och resurser för fortsatt säker drift.

De nuvarande drifttillstånden löper ut 2027 och 2030. Fortum har ansökt om ett nytt drifttillstånd för båda anläggningarna fram till 2050.

Fortum har också ansökt om nytt drifttillstånd för slutförvaringsanläggningen av låg- och medelaktivt avfall i kraftverksområdets berggrund. Anläggningen skulle vara i bruk fram till 2090.

Enligt Stuk är det möjligt att fortsätta slutförvaringen på ett säkert sätt i nuvarande omfattning.

Ventilfel stoppar elproduktionen vid Olkiluoto 2

Elproduktionen vid Olkiluoto 2 står stilla i drygt två dygn under helgen, uppger Industrins kraft (TVO) i ett pressmeddelande. Det här beror på ett ventilfel som måste åtgärdas.

Olkiluoto 2 producerar el på lägre effekt från och med fredag klockan 17 och kopplas helt bort från elnätet klockan 19.

Elproduktionen återupptas på nytt på söndag den 29 januari.

Olkiluoto 2 kopplas till stamnätet på söndagseftermiddagen. Det tar cirka 50 timmar tills kraftverket producerar el på full effekt igen.

Felet eller avbrottet har ingen effekt på kärnsäkerheten, enligt TVO.

Vattenfall vill bygga ny kärnkraft i Sverige

I Sverige vill det statliga energibolaget Vattenfall bygga mer kärnkraft, rapporterar tidningen Aftonbladet.

Bolaget har planer på att bygga nya reaktorer vid kärnkraftverket Ringhals söder om Göteborg. Kärnkraftverket har i dagsläget två fungerande reaktorer.

Vattenfall har enligt Aftonbladet lämnat in en ansökan om att det statsägda stamnätsbolaget Svenska kraftnät ska utreda ny kärnkraft vid Ringhals.

Målet är att den nya anläggningen, som går under namnet ”Nucelerate west”, ska anslutas till elnätet om nio år, det vill säga år 2032.

Anläggningen ska ha en totalkapacitet på 2 800 megawatt, vilket är betydligt större än effekten på de två befintliga Ringhalsreaktorerna 3 och 4, vars sammanlagda elektriska nettoeffekt ligger på knappt 2 200 megawatt.

Projektet ligger i startgroparna och Vattenfall har ännu ingen finansiering för det, rapporterar Aftonbladet. Klimatminister Romina Pourmokthari gläder sig ändå över planerna.

– Regeringen måste göra allt vi kan för att bidra, säger hon.

VTT: Finland ska ha fjärrvärmereaktor 2030

Finland ska få sin första fjärrvärmereaktor år 2030. Det siktar Teknologiska forskningscentralen VTT på.

Sedan år 2020 har VTT utvecklat en LDR-50-minikärnkraftsreaktor som är ämnad för fjärrvärmeproduktion och målet är att kommersialisera den teknologin vid slutet av det här årtiondet.

Fjärrvärmeraktorn är bara ett av fem projekt som VTT satsar på under de närmaste åren.

De övriga investeringsområdena tar fasta på återvinning av plast och textilier, utveckling av fiberprodukter som minskar på energi- och vattenkonsumtionen inom skogsindustrin, en digital utvecklingsplattform för biosyntetiska material och utvecklande av innovativ medicinsk utrustning.

Källa: VTT:s pressmeddelande

Sveriges statsminister Ulf Kristersson och klimatminister Romina Pourmokhtari under en presskonferens den 11 januari 2023.

Sverige förnyar sin lagstiftning om kärnkraft – öppnar för kärnkraftsbygge på fler ställen

Läget i dag: Högst 10 reaktorer på högst tre olika ställen.

Olkiluoto kärnkraftverks tre reaktorer, fotograferade från den motsatta vasstranden.

Olkiluoto producerade ungefär en femtedel av elen som förbrukades i Finland i fjol

Olkiluoto kärnkraftverk producerade totalt 16,4 terawattimmar el i fjol. Olkiluoto 3, som ännu är i provdrift, producerade 1,9 terawattimmar el under testanvändningen.

Terrafame börjar producera uran senast sommaren 2024

Det inhemska gruvbolaget Terrafame inleder produktionen av uran innan sommaren 2024, uppger man i ett pressmeddelande.

Bolaget har genomfört utredningar gällande uranutvinning och på basis av utredningsarbetet inleder man nu förberedelserna inför produktionen. Det förberedande arbetet kräver investeringar på cirka 20 miljoner euro.

Målet är att produktionsanläggningen ska fungera med full kapacitet år 2026. Då har Terrafame möjlighet att producera cirka 200 ton uran per år.

Produktionen skulle räcka för den tredje Olkiluoto-kärnreaktorns behov i sex månaders tid.

– Det är en betydande mängd, men inte riktigt nog för att uppnå självförsörjning i Finland, säger VD Joni Lukkaroinen till STT.

Framställningsprocessen möjliggör utvinning av uran som en biprodukt när man utvinner andra metaller.

Efter utvinning fraktas uranen utomlands för vidare förädling, varpå den används vid produktionen av kärnenergi.

Källor: Pressmeddelande, STT

SVT: Underhållsarbetet vid Oskarshamn 3 färdig – i dag startar kärnreaktor igen

Underhållsarbetet vid Oskarshamn 3, Sveriges största kärnkraftsreaktor, är färdig och planen är nu att starta igång kärnreaktorn ett dygn tidigare än planerat, skriver SVT.

Oskarshamn 3 har varit ur bruk sedan 9 december och har precis som Olkiluoto 3 påverkat både Finlands och Sveriges el- och energiproduktion under hösten och vintern, när de båda varit ur bruk.

Om ungefär 80 timmar når reaktorn full effekt igen.

Källa: SVT

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida