Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Neste spränger vid Raffinaderivägen i Borgå

Det kan höras mer buller än vanligt i Sköldvik i Borgå de närmaste två månaderna.

Neste ska bygga nytt och börjar förbereda sin tomt invid Raffinaderivägen. Man kommer att spränga bort sten och krossa den. Arbetet utförs vardagar mellan klockan 7 och 18 från och med den 3 juli till den 31 augusti.

Innan sprängning hörs en periodisk ljudsignal och efteråt en ihållande ljudsignal som berättar att faran är över. Vid behov kan trafiken på Raffinaderivägen stoppas för högst 10 minuter åt gången.

Buller och vibrationer som arbetet orsakar dämpas så mycket det går utan att äventyra säkerheten och kvaliteten på arbetet. Neste uppskattar att bullernivån kommer att vara omkring 100 decibel på cirka 10 meters avstånd.

Raseborgsfestivalen får lov att spela musik på kvällen men efter midnatt ska musiken tystna

Raseborgsfestivalen får tillstånd att spela musik i Stallörsparken i Ekenäs i augusti.

Arrangören Nordic Live Productions har dessutom lovat sänka ljudnivåerna mot slutet av festivalkvällarna.

Ljud mäts i decibel och festivalarrangörerna har fått lov till max 103 decibel mätt 20 meter från scenen mellan klockan 15 och 22 på fredagen och lördagen den 18-19 augusti.

Efter kl 22 ska ljudnivån sänkas till max 98 decibel och efter midnatt får det vara max 95 decibel om man befinner sig 20 meter från scenen. Musiken ska tystna vid midnatt på fredagen den 18 augusti och klockan 00.30 natten mellan lördag och söndag

Enligt en bullerkarta som arrangören gjort ska ljudnivån inte överskrida 75 decibel utanför festivalområdet.

Augustinatten/publik

Utomhuskonserter i Raseborg kan få pågå till klockan ett på natten

Nu har Raseborgs stad också regler för musikbuller.

Sotilasrivistön edessä Merivoimien komentaja Jori Harju käsi lipassa. Taustalla kallioinen saari ja punainen Russarön majakka.

Försvarsmakten vill skjuta fler övningsskott på Russarö utanför Hangö

Russarö var 1921–2002 hemvist för Hangö kustbatteri.

Invånarna fick sin vilja igenom – restaurangföretagare vid åstranden i Åbo måste sänka volymen

I många år har invånare vid åstranden klagat på hög musik och buller från restaurangbåtarna och uteserveringar längs ån under sommarnätterna.

Åbo stads byggnads- och tillståndsnämnd godkände igår förslaget om att fem restaurangföretagare i närområdet måste vidta åtgärder för att minska på det hälsoskadliga oljudet.

Hit hör bland annat att se till att inte spela för hög musik som kan vara skadligt för grannarnas hälsa.

Restaurangföretagarna ska också lämna in en rapport som utarbetats av en extern expert om hur man kan minska på oljudet i området. Det här ska sedan följas upp.

Rivnings- och pålningsarbeten vid Aura å orsakar buller i närmiljön

Rivningsarbeten på järnvägsbron över Aura å orsakar buller från slutet av januari fram till mars. Stenkonstruktionerna på järnvägsbron över Aura å börjar rivas i slutet av januari. Rivningsarbeten som utförs dagtid orsakar buller i närmiljön.

Från och med slutet av februari utförs pålningsarbeten vid Raunistula gång- och cykelbro som orsakar buller. Pålningsarbetet inleds i slutet av februari, och pågår till mitten av mars.

Arbetet utförs vardagar mellan klockan 7 och 18.

Två män med ryggen till på en markbyggnadsarbetsplats.

Modern skrotanläggning på väg till Horsbäck: Företaget intygar att verksamheten inte kommer att störa, men grannarna är skeptiska

Företaget Romu Keinänen lägger grunden för en ny tekniskt avancerad anläggning i Horsbäck. Den ska hantera nästan 100 000 ton metallskrot om året. Det skrämmer grannarna.

Lovisa hamn

Buller från planerad flismaskin oroar grannar till Lovisa hamn

Hamnen ansöker om ändring i miljölovet.

En maskin på bygget av Ingåstrand i Ingå kyrkby.

Marken skakar i Ingå centrum när det nya bostadsområdet Ingåstrand får sin grund

De mest störande momenten ska vara klara före midsommar.

Kommentar/analys av Anna Lillkung.

Kolumn: Ljudkänsliga grannar ett hot mot en levande innerstad

Folk vill bo centralt, men inte höra stadens kulturljud.

En pojke med öronskydd och en kvinna med långt hår och glasögon. På deras tröjor står det "Herkät aistit Känsliga sinnen".

Emma Sirén ville hjälpa sin bror som har autism - fick flera köpcenter att tystna

Personer som har autism kan uppleva starkt ljud som jobbigt.

Militärbåtar förtöjda vid en brygga. Sommar, solsken.

Rotenbergs byggplaner i Tvärminne tillbaka i ruta ett

Försvarets besvär gav önskat resultat i domstolen.

En vid bild av skog där några grävmaskiner och en dumper syns.

Pyttis flygfält väcker både förväntningar och farhågor

Bygget har startat trots att alla tillstånd inte är klara.

Öppet kontorslandskap.

Avhandling: Prat stör mest i öppna kontorslandskap

Slutsats: Det borde finnas också helt tysta arbetsutrymmen.

En sjö syns mitt på bilden med kalkstensberg runt omkring och skog i bakgrunden. Svartå kalkstensbrott.

Nordkalk vill bli ännu större i Svartå

Det sätter krav på trafik, buller och damm.

Trafikmärke som anger motorfordon förbjudet.

Olovlig motorsportbana stör grannar i Vörå

Markägaren Destia sannolikt omedveten om banan.

Skrotföretaget Romu Keinänen

Grannarna: Bullret från Romu Keinänen måste upphöra

Runt 70 grannar har undertecknat en skrivelse till staden.

Nyfött föl på stallet Fageräng + Maria Mäkinen

"I värsta fall måste jag avliva hästar" - stallet Fageräng hotas av stenbrott

Stenkross ställer till det för stallet Fageräng i Esbo

Vindkraftverket i Fränsviken i Larsmo

Vasa universitet forskar i vindkraftsbuller

Bullerrapporten blir klar nästa år.

Skrotföretaget Romu Keinänen

Romu Keinänen får bygga bullerskydd på stadens mark

Skrotföretaget behöver miljölov för att bygga bullerskydd.

Vindkraftverk i Märynummi i Halikko (Salo)

Vindkraftverken i Märynummi stör inte

Arbetshälsoinstitutet undersökte åsikter om vindkraftverk.

Informationstillfälle om spaplaner i Hangö.

Bygget på Fabriksudden i Hangö bullrar

Sandö Betong borrar, bryter och krossar sten i Östra hamnen.

Weekend festivalen år 2015

Konsertbuller stör inte Helsingforsborna

Musiken livar upp och förbättrar stadens rykte, säger enkät.

En karta som visar var skogsmark ligger i Raseborg.

Raseborg vill undvika bullerproblem i Skogsmark i Pojo

Stålföretaget Celsa Steel ligger intill Skogsmark.

litet flygplan på malms station

Flygbullret ovanför Emsalö fortsätter

HFD: Borgå kan inte stoppa flygandet med miljölagstiftning.

Avgaser från avgasröret på en bil

Trafikbuller gör kontor på Mannerheimvägen obeboeligt

Att göra om kontoret till bostäder skulle bli för dyrt.

Anne-Maj Pellas störs av trafiken vid Smedsby omfartsväg

Bullret från omfartsvägen stör

Anne Maj Pellas kan inte använda sin terrass.

Testvindmöllan i Sundom i Vasa

Vindkraftverk i Sundom tvingas sänka effekten

Minskar bullret under tre timmar på nätterna.

Några vindkraftsmöllor i rader vid tunnelbygget under Fehmarns belt

Nya riktvärden för buller från vindkraft

Dagtid går gränsen vid 45 decibel.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida