Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Rektor för Vörå medborgarinstitut Pernille Nilsson-Wik

Framtiden för den fria bildningen hotad – speciellt kritiskt på landsbygden: ”Katastrof om staten skär ner”

Finansministeriet föreslår att man kan spara in 50-90 miljoner av en summa på 182 miljoner som är reserverat för den fria bildningen i statsbudgeten.

En kvinna ler mot kameran och torkar av spisen.

Projekt vill lyfta fram livet på landet: "Landsbygden har aldrig varit hetare"

Maria Norrlin- Asplund driver tre företag från landsbygden.

Svårare att få taxi i glesbygden

Sedan taxireformen 2018 har taxiverksamheten i allt större grad koncentrerats till tätbefolkade områden. Det konstaterar Trafik- och kommunikationsverket Traficom.

I glesbefolkade kommuner har antalet taxibilar minskat, och i synnerhet på kvällar och helger är det svårare att få tag på en taxi.

Enligt Traficom finns det i glesbygden endast hälften så mycket taxiverksamhet jämfört med tätortskommuner.

Taxireformen år 2018 luckrade upp reglerna, och sedan dess är taxitillståndet inte längre knutet till en viss stationsplats utan taxiföretagen får själva bestämma var och när de kör.

På nationell nivå tog det i snitt kring åtta minuter att få en taxi i fjol. Genomsnittstiden varierade mellan sju till tretton minuter mellan olika landskap.

Det finns kring 9 400 taxiföretag i Finland, varav över 40 procent är registrerade i Nyland.

Bromarv skolas leklpalts

Valkompassen: SFP villigast att stänga byskolor i Raseborg när barnen blir färre

Partier med bara lite makt i Raseborg vill bevara skolorna.

Janni Heikkinen kollar konditionen på Tanja Sirviös avloppsbrunn.

Är ditt avloppsvattensystem i skick? Efter oktober gäller kraven i den uppdaterade miljöskyddslagen

Är du osäker på om det gäller dig? Läs mera och ta reda på.

Två personer står under ett segelbåtsskrov och målar den svart.

"Mera jävlar anamma i skärgården" - fler måste våga satsa anser Jan Sundberg

Generationsväxlingen behöver mer arbetskraft i skärgården.

Köpcentret Strand i Ingå kyrkby

Arbetsgrupp ska utveckla kollektivtrafiken till och från Ingå

Målet är att Ingåbor ska kunna använda kollektivtrafik.

Du som konsument har makt att avgöra vad de finländska bönderna ska satsa på. Bild: Yle/Marcus Nordström

Skräpytor och döda zoner – vad ska vi ha landsbygden till?

Vad händer med landsbygden när 80 procent bor i staden?

KAJ ger sig ut på turné i Svenskfinland.

Det trodde de nog inte.....

Kom til byijin inspirerade till andakt

Läckande vattenrör i badrum.

Ingen skitlukt så länge minireningsverken sköts om

Minireningsverk har renat i snart 10 år utan problem.

Vatten rinner ut i en avloppsbrunn

Många bristfälliga avloppssystem i Österbotten

Samtidigt lindras avloppsbestämmelserna ytterligare.

Lovisa apotek

Apotekarförbundet vill mota marknadsliberalerna i grind

Apoteksbranschen: Vi kan förnya oss, men inte för mycket.

Vattenkran och lödder.

Västnylänningar vill inte förnya sin avloppshantering

Häften av hushållen borde anpassa sig till regeringens krav.

Barösundsboden österifrån.

Barösundsföretagarna utvidgar igen

De öppnar ett kafé i magasinet.

Petri Horttana och Ilse Klockars,

Fredagssnackarna: Kommunen kan inte sköta allt

Bybor ska vara aktiva - då hålls livskraften kvar.

Antti Kurvinen, riksdagsledamot

”Centern godkänner ingen extremism”

Regeringen ändå handlingskraftig säger Antti Kurvinen (C).

Obs debatt 23.4.2015

”Det finns också skillnader inom bubblorna”

Vi lever i olika verkligheter anser deltagarna i Obs debatt.

Söderby boden

Det våras i Söderby-Boden på Pellinge

Ute i skärgården och på landsbygden sätter den tidiga våren fart på många företagare i servicebranschen. Den lugna vintersäsongen smälter nu bort.

Biblioteksfunktionär Karita Lindgård

Glesbygdsbibban behövs fortfarande

Närbiblioteken ute på landsbygden kämpar för sin överlevnad när kommunerna sparar. För ett år sedan räddades det lilla biblioteket i Bromarv från nedläggning och fick tre år till. Framtiden är ändå osäker för Bromarv och många andra glesbygdsbibliotek.

Johanna Selkee, sakkunnig i biblioteksfrågor vid Kommunförbundet.

”Närbiblioteken måste visa varför de behövs”

Beslutsfattarna måste få veta varför kommuninvånarna behöver sina närbibliotek. I ekonomiskt kärva tider måste alla kommunala tjänster kunna legitimera sin verksamhet, säger Johanna Selkee, sakkunnig i biblioteksfrågor vid Kommunförbundet.

Skåldöfärjan en dimmig februaridag.

Färre färjturer till Skåldö

Färjturerna till och från Skåldö i Ekenäs skärgård blir färre från och med årsskiftet. En tredjedel av färjturerna försvinner under lågsäsong. Det blir också förändringar i färjtrafiken nattetid både till Skåldö och Barösund i Ingå.

Kristinestad

Avloppen i skick till mars 2016 - ingen tilläggstid

Tidtabellen för den omstridda avloppsförordningen står fast, försäkrar Miljöministeriets kanslichef Hannele Pokka. I helgen förekom tidningsuppgifter om att Miljöministeriet stod i beråd att ge förordningen tilläggstid, men det stämmer inte, säger hon. Det som bekymrar Pokka är att många fastighetsägare inte har vidtagit några åtgärder alls.

Heidi Saaristo-Levin

Bebyggd glesbygd en dygd för Pargas

Allt fler skulle vilja vara fast boende på sommarstugan. I Pargas ser man gärna att folk flyttar ut till skärgården, bara huset och tomten uppfyller vissa krav.

En 10 cm djup grop i vägen

Lappträskvägen får första hjälpen

En glädjenyhet som gäller väg 176 Lappträskvägen, Nylands NTM-central har börjat reparera sprickor längs vägens mitt.

En båt i skärgården någonstans utanför Utö. 1971

En skärgårdstragedi vid Utö

Kyrkklockorna i Korpo klingar.

Tåg i Sjundeå

Elsabanan aktuell redan på 1970-talet i Sjundeå

Nya järnvälgslinjer i Västnyland är ingen ny ide.

Staket och strandväxtlighet vid havet.

Bo i skärgården - men helst bara på fritiden

Att få bosätta sig året om i skärgården är svårt. Så upplevs saken åtminstone bland många beslutsfattare i kommunerna. Orsaken är de statliga miljömyndigheterna, som ofta har en annan syn än kommunerna på byggande i skärgården.

chatt

Slutspurt för fibernätet i Tenala-Bromarv

Andelslaget Optowest, som bygger ut optiskt fibernät i Tenala-Bromarvområdet, startar nu sin slutspurt. Vid midsommar börjar en kampanj för att locka med så många nya anslutningar som möjligt.

radiointervju

Ljus i ändan av fiberkabeln

Optiska fiberkablar i marken kan bli framtidens melodi i glesbygderna. Arbetet är redan i full gång i flera bysamhällen.

Lielax bybutik, Lielahden kauppa ja kapakka.

Bybutiker ska hålla glesbygden levande i framtiden

Bybutikerna kunde axla en del av de tjänster som håller på att flytta bort från glesbygden. Det slår man fast i en rapport som Finlands dagligvaruhandel rf, Kommunförbundet och universiteten i Åbo och Jyväskylä presenterade på torsdagen.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida