Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Skrot förfular omgivningen på ö utanför Helsingfors – staden ingriper

Under flera år har en hel del skrot samlats på en gård på Vårdö i Helsingfors.

År 2019 gjordes en inspektion där det framkom att skrotet vid högvatten sköljs i havet. Under 2022 gjordes flera inspektioner och då upptäcktes metallföremål, bildäck, tunnor, dunkar och rivningsmaterial på platsen.

Byggnadstillsynen skickade först ett granskningsutlåtande på finska till ägaren, som ville ha det på svenska.

Gården anses förfula sin omgivning vilket strider mot markanvändnings- och bygglagen. Dessutom utgör skrotet en brand- och miljörisk.

Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion beslöt på torsdagen att ålägga ett vite på 4 000 euro. Gården ska vara städad före slutet av maj.

Malmhögarna ryker i Talvivaara vintern 2015

Miljöexpert: Uran är också en politisk risk

Miljöexpert vill behandla uranet som problemavfall.

Rutiån i Sockenbacka

Rutiåns skum är inte avloppsvatten

Miljöcentralen har uteslutit att skummet som upptäcktes i Rutiån den första maj skulle vara avloppsvatten.

Borgå gamla avstjälpningsplats

Borgå stad går vidare i Mätäjärvi-tvisten

Borgå stad för saneringen av Mätäjärvi till Vasa förvaltningsdomstol.