Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Dagvatten mer nersmutsat än tidigare trott

Regn- och smältvatten, alltså dagvatten, är inte så rena som man tidigare trott. Det visar en utredning som Miljöministeriet och Kommunförbundet har gjort.

Dagvattnet innehåller ofta bland annat näringsämnen, tungmetaller, olja och mikroplaster.

Vattnet leds ofta direkt från gator till dagvattenbrunnar eller diken och hamnar då obehandlat i naturen.

Utredningen visar att vattendrag och grundvattnet kan lida av de skadliga ämnena som sprids till dagvattnet via till exempel trafik, byggen, gödsel och motarbete av hala vägar.

Källa: STT

En arbetare på Ido badrums fabrik i Ekenäs granskar med sina händer att wc-stolen är hel.

Wc-stolar produceras nu mer energisnålt i Ekenäs

Efter moderniseringen går det åt 20 procent mindre energi.

En kanal fylld med vatten och luftkranar längs kanterna.

Ett regnigt år orsakar problem hos vattenreningsverken: "Hela avloppsnätet borde göras om"

Mycket regn kan leda till att orenat vattnet släpps ut.

Vattendroppar

Semesterö i Ekenäs fortsätter strunta i vattenrening

Företaget kan bli tvunget att betala vite.

Ett vintrigt landskap.

Nära ögat vid reningsverk i Lojo centrum - stora mängder olja rann ut i avloppet

Risk för att den biologiska reningen hade slagits ut.

En kran

Sannolikheten för plast i Åbovatten liten

Men undersökningar om plastförekomsten har inte gjorts.

Ido har en stuga invid Pojoviken strax bredvid fabriken.

100 000 sommarstugor får se över sitt avloppsvatten

Lagen ändras nu. Avloppen måste vara åtgärdade senast 2019.

Utedass

Utedasset befriar sommarstugeägarna från avloppsrening

Gråvatten behöver inte heller renas.

glas med vatten

Kloreringen av dricksvattnet i Borgå stoppad

Vattenproverna är normala men ännu kan vattnet smaka klor.

Aleppo, Syrien

Nära två miljoner människor utan rinnande vatten i Aleppo

En pumpstation har förstörts, den andra stängdes med avsikt.

Kvinna tittar fram bakom en trädstam.

Naturväktarna: Ekosystemtjänster - billigt naturskydd

Naturskydd lönar sig på lång sikt.

Leena Vaura-Lindroos

Det går att leva bekvämt ekologiskt

Torrdass inne fungerar bra!

Falska vatteninspektörer rör sig i Kvevlax

Låt inte de komma in, säger man från Korsholms kommun.

Åbo stads topptjänsteman friades i miljöbrottshärva

Reningverk ledde orenat avloppsvatten ut i Eura å.

Robin Lönnberg, Jörn Granroth och Tom Törnroos vid kvävereningsbassängen

Skeppsholmens reningsverk kämpar med kvävereningen

Reningsverket som byggdes år 1968 har inte många år kvar.

Olika sätt att rena vatten

En kåsa med renat, tack!

Rent vatten är ingen självklarhet, men det kan bli det.

tappa vatten ur kran

Salos kranvatten fritt från bakterier

Kranvattnet behöver inte längre kokas.

tappa vatten ur kran

Reningsverk i Raseborg fungerar bra

Miljöchefen: Skeppsholmen fungerar glädjande effektivt.

Rågrannar besöker farmområder Vallarna i Jakobstad.

Hopp om bättre vatten i Fäbodaviken

I går onsdag bjöd pälsodlarna in rågrannar och sommarstugeägare för att bekanta sig med de miljöåtgärder som gjorts på farmområdet Vallarna i Jakobstad. Hoppet finns om bättre vatten i Fäbodaviken

YLE/Stefan Paavola

Borgå ås vatten ska bli renare

Borgå å är bland de första som ska bli renare då Finland går in för att börja effektivera reningen av avfallsvatten.

Magnus Lundström och Marko Rusi med det mobila vattenverket

Mobilt vattenreningsverk togs i bruk i Korpo

I höstas hade Pargas stad stora problem med vattenförsörjningen i Korpo kommunområde. Nu har man tagit i bruk ett mobilt vattenreningsverk.

Vattenservice enhetens bil

Nytt reningsverk provkörs i Korpo

Vattentjänstverket i Pargas provkör det nya mobila reningsverket i Korpo och därför kan ledningsvattnet vara grumligt i Korpo distributionsområde.

Korpoborna får fortfarande vatten med tankbil

Korpobornas vattenproblem ska lösas

Pargas stad skaffar en mobil osmosanläggning, som ska ge dricksvatten åt Korpoborna. Efter att grundvattnet för sex veckor sedan sinade har invånarna i centrum fått vatten med hjälp av tankbilar.

Vatten i glas

Pargasvattnet luktar alg

Pargasborna har den senaste tiden dragits med lukt och smak i vattnet från stadens nätverk. På Pargas vatten försäkrar man att aromerna är ofarliga.

Helsingfors vattenreningsverk bygger ny bassäng

Det behövs mer reningskapacitet eftersom folkmängden och vattenanvändningen ständigt ökar i Helsingfors och i de sju närkommuner som är anslutna till reningsverket i Viksbacka.

Avloppsrör.

Stor efterfrågan på avloppsrådgivning

Det finns fortfarande många frågetecken kring avloppsvattenreningen i glesbygden och vilka regler som egentligen gäller.

Påttska reningsverkets bassänger

Påttska reningsverket i Vasa fem före färdigt

Småningom börjar det nygamla Påttska reningsverket i Vasa vara färdigt ombyggt och sanerat. I två år har ombyggnaden pågått för att kunna uppfylla de nya miljökraven som träder i kraft den första juli.