Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Österbottens välfärdsområde tar tag i köerna till tandvården

Nu ska Österbottens välfärdsområde satsa extra hårt på att korta i köerna till tandvård.

Den här månaden trädde den nya vårdgarantilagen i kraft. Tidigare måste välfärdsområdet erbjuda icke brådskande tandvård inom ett halvår, men nu är gränsen fyra månader.

I Österbottens välfärdsområde finns just nu omkring 6 500 patienter som väntat i över fyra månader på tandvård. Därför föreslås nu en stark engångssatsning för att korta i köerna - finansiering för detta ska ges utrymme i budgeten 2024 och eventuellt ännu 2025.

Frågan diskuteras på välfärdsområdesstyrelsens möte i dag.

Telegrammet uppdaterat 19.9.2023 klockan 10:27. Ärendet gick helt enligt beredning.

en ung flicka sitter ute med en energidryck i handen.

Boomen med energidrycker är tydlig när vi öppnar munnen

Tanderosion ett allt större problem.

Lång kö till tandvård under anestesi

De österbottningar som behöver sövas ner för att få tandvård tvingas nu vänta länge.

Vårdkön är lång till munkirurgin vid Vasa centralsjukhus. Patienterna tvingas vänta omkring ett halvt år.

Det är framför allt barn med tandläkarskräck och barn med olika funktionsvariationer som behöver få tandvård under anestesi. Till de vanligaste ingreppen hör att att man lappar tänder med hål eller tar bort tänder.

Till munkirurgin vid Vasa centralsjukhus kommer man endast med remiss.

En tandläkare undersöker och mäter tänderna på ett barn.

Svårt att få tandläkartid i Borgå: ”Vi är så fullbokade som vi kan vara”

Inhyrda tandläkare ska fortsätta hjälpa till om kvällarna.

Tandläkarköerna mycket långa i huvudstadsregionen – Helsingfors har 8000 patienter som väntar

Köerna till den icke brådskande tandvården inom huvudstadsregionen är exceptionellt långa för tillfället. Speciellt illa är det i Helsingfors där man kan få vänta upp till nio månader på vård. Nästan 8000 personer är i kö i huvudstaden.

En sak som gör läget värre är att det råder personalbrist också på den privata sidan vilket försvårar möjligheterna att köpa in tjänster.

I övriga delar av landet får 80 procent av finländarna vård inom tre månader.

Läget är besvärligt även i regionens andra stora städer. Esbo och Vanda har också fått lappa sin vårdskuld från coronapandemin genom att anlita den privata sektorn.

Kasköbornas mun- och tandvård flyttas till Närpes

På grund av personalbrist har kasköbornas mun- och tandvård sedan våren 2021 ordnats med tillfälliga arrangemang. Klienterna har hänvisats både till Kristinestad och till Närpes.

Nu har Österbottens välfärdsområden beslutat att mun- och tandvårdsenheterna i Kaskö och Närpes slås ihop.

Det betyder att tandkliniken i Kaskö stängs och att kasköborna från och med årsskiftet ska sköta sina mun- och tandvårdsärenden i Närpes.

De kasköbor som vill fortsätta sköta tandvårdsärenden i Kristinestad måste också välja att sköta sina andra hälsostationstjänster, som läkar- och skötarmottagningar, i Kristinestad.

Personer i väntrummet vid en hälsocentral, en person i rullstol längst fram.

Det blir allt svårare att få tid till hälsocentral – en del har väntat över tre månader på att få träffa läkare

Allt fler i Finland måste vänta väIdigt länge på att få träffa en läkare inom den offentliga vården. En del väntar över tre månader på läkartid. I höst har endast 56 procent av dem som bedömts ha icke-brådskande vårdbehov fått en läkartid inom en vecka.

tandläkare

Lång kö till tandvården i Raseborg – Ingå har de kortaste köerna i Västnyland

Väntetiderna till icke-brådskande tandläkartider varierar.

Äldre man får tandvård i en tandklinik.

Hyrläkare betar av kön till tandvården i Vasa – coronan inte enda boven

Man hoppas att nya välfärdsområdet ska hjälpa.

Laserborr.

Vasa stad betar av tandvårdsköer - tar hjälp av köptjänster på helgerna

Icke-brådskande vård som skjutits fram står i tur.

En äldre person går ute med en rullator.

Grundtryggheten i Sjundeå klarar inte budgetramen för nästa år

Specialiserade sjukvården spränger budgeten.

En mun med lätt gula tänder undersöks

Kön till tandvård i Sjundeå ska kortas ner - kommunen betalar mera för extraknäck

Coronaläget har lett till köer till tandläkare i Sjundeå.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida