Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En person står och tittar på ett par nya jeans i en affär.

EU förbjuder bränning av splitternya kläder – inga osålda plagg får förstöras

De största tillverkarna är de som påverkas snabbast.

Kanadan joukkueen jäsenet kantamassa roskapusseja kadulla Tokiossa.

Storbritannien bäst i världen på att plocka skräp

21 lag deltog i VM i skräpplockning.

En ung person som är i beråd att äta en hamburgarmeny. Kärlen är av plast.

Pappersmuggarnas tid kan snart vara förbi – i Paris serveras snabbmaten redan i plastkärl

Är det mer miljövänligt att återvinna eller återanvända?

En brunhårig kvinna står i en trappa. Kvinnan har svarta glasögon och en blommig blus.

Avfallsnämnden ändrar sig inte: ”En låst situation”

Avfallshanteringschefen är frustrerad över situationen.

Närbild på en skrothög.

Tallmoskräpet städades upp under veckoslutet – nedskräparen kan vara hittad

Någon verkar ha tömt ett hus och dumpat soporna i terrängen.

Korsholm följer Vasas exempel i fråga om avfallsnämnden

Korsholm förbereder ett ärende i samma stil som Vasa stadsstyrelse när det gäller Vasaregionens avfallsnämnd. Nästa måndag ska styrelsen ta ställning till om det finns förtroende för kommunens två ledamöter i avfallsnämnden.

Under kommunstyrelsens möte i Korsholm på måndagskvällen diskuterades avfallsnämnden, men det hölls enbart en diskussion eftersom styrelsen inte hade någon beredning att ta ställning till.

Enligt paragraf 34 i kommunallagen kan fullmäktige under pågående mandattid återkalla uppdrag för förtroendevalda och enligt paragraf 35 behöver man i sådana fall tillsätta ett tillfälligt utskott. På måndagskvällen beslöt stadsstyrelsen i Vasa föreslå att fullmäktige tillsätter ett sådant tillfälligt utskott.

Avfallstaxorna kan stiga i Åboland – avgifterna för tömning av bioavfallskärl sjunker

Grundavgifterna för avfallshanteringen kan bli dyrare nästa år i Åboland. Det gäller Aura, S:t Karins, Kimitoön, Lundo, Masku, S:t Mårtens, Virmo, Nådendal, Nousis, Pargas, Pemar, Pöytis, Reso, Rusko, Sagu, Salo och Åbo.

Höjningen gäller såväl småhus, husbolag som fritidsbostäder.

Samtidigt sjunker avgifterna för tömningen av bioavfallskärl. Även tömningen av kärl med förpackningsavfall såsom papp, plast och metall blir lite billigare.

Fram till den 13 november kan man tycka till om förslaget och efter det slås priserna fast. Skriftliga åsikter om taxautkastet kan lämnas in till Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd.

Ett berg av sopor på väg till Stormossen.

Vasaregionens avfallsnämnd får böta 40 000 euro

Får en ny chans att förklara sig innan löpande vite ges.

Ett berg av sopor på väg till Stormossen.

Allt fler uppmanar Vasaregionens avfallsnämnd att följa domstolens beslut

Snart kommer NTM-centralens vite till avfallsnämnden.

En hög med avfall.

Medlemskommunerna kräver att Vasaregionens avfallsnämnd ger med sig

Storkyro och Korsholm vill se en lösning i tvisten.

Rivitalon jätekatoa.

Avfallsnämnden ändrar inte sina beslut – Vasas styrelseordförande: ”Någon måste ingripa”

På tisdag kväll skrevs ytterligare ett kapitel i berättelsen om Vasaregionens avfallsnämnd och avfallstransporterna. Nämnden vägrar fortfarande ändra på sina beslut.

Stadsbor nöjda med sin närmiljö

Invånarna i Finlands städer ger sina bostadsområden ett högt betyg och räknar upp naturen, ett centralt läge och lugn som trivselfaktorer.

Det visar Boendebarometern, en enkätundersökning som Finlands miljöcentral gör vart sjätte år.

Stadsborna skulle önska sig fler kaféer, sorteringsstationer och utomhusgym.

Folk i städerna är i dag mer nöjda med tjänsterna i sin näromgivning än 2016, förutom när det gäller hälsovårdstjänsterna.

Knappt 3 000 slumpmässigt utvalda personer deltog i enkäten.

Förseningar i tömningarna av förpackningsavfall – avfallstjänsten kommer inte in i låsta avfallspunkter

Tömningen av förpackningsavfallskärlen försenas hos en del bostadsbolag inom Sydvästra Finlands avfallsservice verksamhetsområde under de närmaste veckorna.

– Det har kommit cirka 250 anmärkningar per dag från entreprenörer sedan den 1 oktober, då LSJH tog över tömningen av de hjulförsedda förpackningsavfallskärlen i Åbo, S:t Karins, Lundo, stam-Pargas, Aura, S:t Mårtens och Pöytyä. Fyra av fem anmärkningar gäller att det inte är möjligt att tömma soptunnorna på grund av låsen, säger servicechef Jaakko Salminen.

Enligt Salminen har förare haft problem, särskilt i de bostadsbolag som inte hunnit meddela sina avfallskärlsuppgifter före början av oktober och vars lås ännu inte har ändrats så att avfallskärlen kan nås med LSJH:s huvudnyckel.

Planeten jorden omringad av en massa rymdskrot.

Se världen uppifrån med hjälp av satelliter – och vad är en sopö?

Att se var det brinner och var luften är förorenad kan vara både fascinerande och skrämmande. Följ med Watt Nytt och se hur världen i klimatkris ser ut från rymden.

Container för icke-brännbart blandavfall.

Avfallsstationen i Karis får en ge och ta-container

Rena gipsskivor börjar också återvinnas i Karis.

Man i förgrunden tittar ner i en soptunna.

NTM-centralen kallar avfallsnämnden till förhör: ”I dagsläget uppfyller inte situationen i Vasaregionen avfallslagen”

Att Vasaregionens avfallsnämnd valde att inte lyssna på NTM-centralens krav och hot om vite kommer inte gå obemärkt förbi. Nu väljer NTM-centralen att kalla avfallsnämndens medlemmar till ett hörande.

Ett berg av sopor på väg till Stormossen.

Vasaregionens avfallsnämnd vägrar rätta sig och nu blir det sannolikt böter: ”Nämndens medlemmar måste vara beredda på konsekvenser”

Vasaregionens avfallsnämnd går inte med på NTM-centralens krav om avfallstransporterna. Därmed tyder det mesta på att det blir böter på 50 000 euro.

Gaslager vid avfallsstation

Stormossen kan snart komma igång med faktureringen för en del kunder

På grund av besvär mot nya avfallstaxor har det kommunala avfallsbolaget Stormossen inte kunnat fakturera sina kunder för brännbart avfall i år. Förvaltningsdomstolen har förkastat besvären, men ändå kan Stormossen inte fakturera alla kunder ännu.

Avfallsnämnden i Vasaregionen fick rätt av domstolen för nya avfallsavgifter

Det gick rätt till när Vasaregionens avfallsnämnd för snart ett år sedan fattade beslut om nya avfallstaxor. Det slår Vasa förvaltningsdomstol fast och förkastar inlämnade besvär som grundlösa.

Det var efter att avfallsnämnden fattade beslut om de nya avgifterna i december 2022 som en rad avfallstransportbolag lämnade in besvär till Vasa förvaltningsdomstol. De ansåg att beslutet stred mot både avfallslagen och grundlagen.

Den 6 september har Vasa förvaltningsdomstol konstaterat att besvären är grundlösa och därför ska de förkastas.

Det finns också besvär som domstolen inte ens prövade, eftersom de var inlämnade av en part som saknade besvärsrätt. I det här fallet handlar det om ett bolag som inte har huvudort inom det berörda området.

Till Vasaregionens avfallsnämnd hör Vasa, Korsholm, Vörå, Storkyro, Malax och Korsnäs.

En hand håller pappkartonger vid ett avfallskärl.

Nya avfallslagen har inneburit bråda dagar för det regionala avfallsbolaget – stora förändringar också för de som producerar de förpackningar som ska sorteras

Den nya avfallslagen har fört med sig förändringar för en del husbolag. Det har också varit en hektisk sommar för det regionala avfallsbolaget, då kommunikationen från och till husbolagen inte har fungerat.

Björkar i en vacker alle på en åker.

Björkar blir smink i Karleby – företag vill använda avfall från skogsindustrin

Kosmetikföretag vill hitta mer hållbara lösningar än olja.

Stadsstyrelsen i Vasa ryter till mot Vasaregionens avfallsnämnd

Under stadsstyrelsens möte på måndagskvällen föreslog ledamot Jorma Kivimäki (SDP), understödd av Lotta Alhonnoro (Gröna), att stadsstyrelsen uppmanar avfallsnämnden att agera enligt NTM-centralens beslut.

Avfallsnämnden har i många år tvistat kring frågan hur transporterna av brännbart avfall och slam ska ordnas och fattade nu i sommar beslutet att fastighetsägarna själva får anlita transportbolag.

Det här har både NTM-centralen och Vasa förvaltningsdomstol konstaterat strider mot avfallslagen. Enligt NTM-centralen ska transporten samordnas av kommunen och myndigheten hotar nu nämnden med 50 000 euro i böter ifall den inte korrigerar sitt beslut.

Vasa stad är ansvarskommun i ärendet och därför är det i första hand staden som skulle betala eventuella böter. Kivimäkis förslag godkändes enhälligt av stadsstyrelsen.

Tre sopkärl på en gård.

Vasaregionens avfallsnämnd hotas med böter på 50 000 euro

Enligt NTM-centralen följer man inte avfallslagen.

Man i förgrunden tittar ner i en soptunna.

Vasaregionens avfallsnämnd till NTM-centralen: Sluta hota med böter

Långdansen kring vem som ska ordna avfallstransporterna i Vasaregionen fortsätter. Avfallsnämnden anser att NTM-centralen inte har någon rätt att tvinga fram ett visst beslut.

NTM-centralen hotar Vasaregionens avfallsnämnd med vite

Det råder fortfarande skilda åsikter om fastighetsägare i Vasaregionen själva ska få anlita avfallstransport eller om det ansvaret ska ligga på avfallsbolaget.

Närings-, trafik- och miljöcentralen har nu som övervakande myndighet för andra gången i år skickat en begäran om redogörelse av avfallsnämnden innan ett eventuellt vite väntar.

Avfallsnämnden har beslutat låta fastighetsägarna själva anlita transportbolag för både fast avfall och slamavfall. Det här har både NTM-centralen och Vasa förvaltningsdomstol konstaterat att strider mot avfallslagen.

När avfallsnämnden möts på tisdag kväll är det ordförandes förslag till beslut som gäller, eftersom avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst tidigare har lämnat in avvikande åsikt till nämndens beslut.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida