Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Det varma septembervädret gynnar algblomningen i hav och sjöar

Algläget är ännu ungefär på samma nivå som tidigare, meddelar Närings-, trafik- och miljöcentralen.

Under de senaste dagarna har cyanobakterier observerats på flera ställen. Cyanobakterier kallas också för blågrönalger.

Små mängder cyanobakterier har observerats i Pemarviken, i Kustö sund, utanför Raumo och i Dragsfjärden samt i Littois träsk. Stora mängder cyanobakterier har hittats i Virmoviken och i Kirkkojärvi i Salo och Kirkkojärvi i Rimito.

Det är inte ovanligt att cyanobakterien frodas också under hösten, konstaterar miljömyndigheterna.

Cyanobakterier i vatten vid en strand vid en båtbrygga.

Mer cyanobakterier på grund av svaga vindar

Förekommer både i sjöar och till havs.

Nu blommar det igen – cyanobakterierna har på nytt ökat i sydvästra Finland

Mängden cyanobakterier har ökat sedan förra veckan både i insjöar och på öppet hav. Cyanobakterier kallades tidigare blågrönalger.

Längs kusten finns det mycket observationer av cyanobakterier i Mynälahti i Virmo också på fyra platser längs kusten i Nådendal och Raumo.

Enstaka observationer har gjorts i Skärgårdshavet, bland annat ett stråk av blomningar från södra Korpo ända ut mot öppet hav. Också i många sjöar har man gjort fler observationer av cyanobakterier.

Nu ökar mängden blågröna alger i Österbotten

Under den gångna veckan har antalet observationer av blågröna alger, eller cyanobakterier, ökat i de österbottniska landskapen.

Det svalare och regniga vädret har förhindrat rikliga algförekomster i insjöarna. I havsområdet har däremot sommarens hittills största mängder blågröna alger observerats, skriver NTM-centralen i ett pressmeddelande.

Att mängden alger ökat tros delvis bero på näringsämnen som spolats ut i vattendragen med de rikliga regnen.

I havsområdena har små mängder blågröna alger observerats i kustområdet i Larsmo, på flera observationsplatser utanför Karleby, i den inre skärgården utanför Vasa och vid Vackergrund utanför Kaskö.

Utanför Storskäret har man bedömt att det finns rikligt med blågröna alger.

Cyanobakterier vid Kittholmen i Jakobstad

Miljömyndigheter i Jakobstad avråder från simning vid Kittholmens badstrand.

Orsaken till att man bör undvika bad vid Kittholmen är att det i vattnet upptäckts cyanobakterier, eller bakterier från blågröna alger.

Vattnet vid badstranden kontrolleras på nytt på fredag.

Blåsigt väder har minskat på algblomningen

De senaste dagarnas blåsiga väder har resulterat i ett minskat antal cyanobakterier i sjöar och kustområden, enligt Finlands miljöcentral Syke.

Enligt Syke har algblomningen minskat i både insjöar och Östersjön.

I dag har det observerats mycket höga halter av cyanobakterier endast på ett ställe i Finland, nämligen i Kirkkojärvi i Nådendal i Egentliga Finland.

Syke varnar för att situationen med cyanobakterierna kan förvärras om vindarna lugnar ner sig och temperaturen förblir hög.

Källa: STT

Bild av en strand.

Rikligt med cyanobakterier på flera platser i Östnyland – blågrönalger sprider sig snabbt i det varma vädret

Cyanobakterier eller blågrönalger sprider sig snabbt längs Finska viken och rikliga mängder har observerats i Borgå och Lovisa.

Mängden cyanobakterier har ökat i Skärgårdshavet

Cyanobakterierna har ökat på flera håll i Skärgårdshavet den här veckan, meddelar Närings-, trafik- och miljöcentralen. En del cyanobakterier har också hittats i Bottenhavet.

Cyanobakterier kallas också för blågrönalger.

Enligt myndigheterna finns det nu mer cyanobakterier i sjöar och hav än normalt den här tiden på året.

Rikliga mängder cyanobakterier har observerats i Virmoviken, utanför Nystad och i Harvarö utanför S:t Karins.

Det finns också rikligt med cyanobakterier i insjöarna Kirkkojärvi i Rimito och i Ylisjärvi i Salo.

Det varma vädret gör att algerna frodas

Både myndigheternas och allmänhetens observationer av cyanobakterier tyder på att de blågröna algerna ökar.

Vid simstränderna i Karleby och Kronoby har alger observerats.

På webbplatsen järvivwiki kan man följa med algläget och vid simstranden Palma i Karleby har observerats mycket cyanobakterier.

Förra veckan meddela Finlands miljöcentral att det svala och regniga vädret hade minskat på algmängderna, den här veckan har vädret varit varmare.

Cyanobakterier på Hasselholmens badstrand i Borgå

En liten förekomst av cyanobakterier har upptäckts i dag, den 7 juli, i ett vattenprov från Hasselholmens badstrand i Veckjärvi. Även om det är frågan om en måttlig mängd cyanobakterier, alltså blågröna alger, så är det bra att vara försiktig och hålla till exempel småbarn borta från vattnet.

För en vecka sedan upptäcktes det lite cyanobakterier också på badstranden Sondby 2.

Algsituationen kan snabbt förändras och därför är det bra att kontrollera algsituationen vid stranden innan man går i vattnet. Upptäckterna av alger kan anmälas direkt till Borgå stads miljöhälsovård som övervakar badstränderna i östra Nyland.

Badsträndernas mikrobiologiska vattenkvalitet analyseras 3–4 gånger per badsäsong. I samband med provtagningen kontrolleras också badstrandens cyanobakterieläge.

Resultaten för badstranden offentliggörs på badstrandens anslagstavla och på miljöhälsovårdens webbplats.

Blågröna alger i sjöar i Österbotten

Under den gångna veckan har cyanobakterier eller blågrönalger observerats på flera av NTM centralens officiella algobservationsplatser i insjöarna i de österbottniska landskapen.

Det långvariga varma vädret har förändrat algläget och blågrönalger förekommer redan i rikligare mängd.

I havs- och kustområdena är algläget fortfarande lugnt, men små mängder har observerats på olika håll.

Vid Kittholmens badstrand i Jakobstad påträffades rikliga mängder blågröna alger i början av veckan.

Skylt med texten 'Kittholmen'.

Badstrand i Jakobstad stängd på grund av cyanobakterier

Vattenproverna dagen innan upptäckten var av god kvalitet

Gröna alger vid en badstrand.

Algblomningen betydligt mera kraftig än vanligt – fördubblats på en vecka

En liten mängd cyanobakterier hindrar inte ett dopp i havet.

Cyanobakterier i vattnet i Kronoby och Korsholm

Under början av veckan har man observerat cyanobakterier – eller blågröna alger som de också kallas – på flera av NTM-centralens officiella uppföljningsplatser.

Cyanobakterierna har setts bland annat i Karperöfjärden i Korsholm, samt i Heimsjön och Emetträsket i Kronoby. Också i Larsmosjön har det observerats cyanobakterier.

Enligt Finlands miljöcentrals prognos kan algblomningen bli kraftig i sommar. Observationer av cyanobakterier kan rapporteras i webbtjänsten Järviwiki (på finska och engelska).

Inga cyanobakterier i vattnen

Finlands miljöcentral meddelar att algläget under början av sommaren har varit lugnt i havsområdena och insjöarna.

Vid mätpunkterna i Kvarken har inga Cyanobakterier upptäckts ännu i sommar.

I vattendragen och till havs kan det fortfarande synas gulaktigt pollen som kan likna blomning av cyanobakterier. Pollen har också synts på satellitbilder den här våren

De senaste dagarnas blåsiga väder och den svala vattentemperaturen gör att cyanobakterierna inte frodas.

Enligt Finlands miljöcentral är algsituationen typisk för årstiden, under försommaren förekommer sällan rikliga mängder cyanobakterier.

Paradisön i Vasa

Blågröna alger vid Paradisöns badstrand i Vasa

Bad rekommenderas inte på platsen

Blågröna alger vid en strandkant.

Friska sommarvindar håller de blågröna algerna på avstånd men läget kan förvärras

Trots värmeböljan har alglägsäsongen i år varit lugn.

En svart hund kommer upp ur vattnet till en strand med en röd leksak i munnen.

Hundar kan drabbas av allvarlig förgiftning i vatten med cyanobakterier

Varje år drabbas en handfull hundar i Finland.

Blågröna alger i Östersjön.

Den stora syrekatastrofen: När cyanobakterierna orsakade världens värsta massdöd

Cyanobakterierna gav oss syret vi andas. Till ett högt pris.

Jonna Engström-Öst på en brygga vid Tvärminne zoologiska station.

Varm och regnig vinter ökar risken för algblomningar i sommar

Regnen drar med sig näringsämnen ut i vattendragen.

Istappat hänger från kanten av ett snöigt tak

Klimatförändringen är ingen fjärran spekulation – den syns konkret här och nu

Vi ser förändringar t.ex. i naturen på åkern och vägarna.

Cyanobakterier vid en simstrand.

Sommarhettan gynnar de blågröna algerna – många observationer i Österbotten

Algerna har mått bra av det lugna och varma vädret.

Alger i Savijärvi träsk iSibbo

Algrapport: Mängden blågröna alger har ökat till havs men minskat i sjöarna

Finska viken och norra Österjön drabbas mest av algblomning.

blågröna alger i pepotgropen i borgå

Blågröna alger kan blomma häftigt i år – se här var det är allra värst

Finska viken och norra Östersjön drabbas mest.

blågröna alger, grönt vatten och lite strandstenar och -klippa

Sugen på en simtur? Svårt att hålla koll på algläget

De färskaste algrapporterna får du av dina fb-vänner.

Hopptornet vid Hopom träsk i Liljendal

Sen algblomning i Lovisaviken och Hopom träsk

Algblomningen i Hopom träsk klassas som synnerligen riklig.

Algblomning i Houtskär.

Fler algobservationer i sydvästra Finland

Kraftigare blomning kan ännu förekomma.

Utsikten över havet från Utö fyr.

Utö är soligast i Finland

Där lyser solen flest timmar under sommaren.

Sandö

Ännu inga alger i de österbottniska landskapen

2-3 grader kallare än vanligt i vattnet.

Klart vatten i Littois träsk en månad efter den kemikaliska reningen.

Inga träskmonster längre i Littois träsk

Sjön mår fortfarande bra efter kemikaliereningen i maj.

Fågelliv på Klovharun.

Renare ryskt avloppsvatten gynnar Estland mer än Östnyland

Istiden påverkar Borgå skärgård mer än rysk vattenrening.

Algblomning i Houtskär.

Mycket blågrönalger att vänta om värmen håller i sig

Väderleken avgör hurudan algsituationen är.

Blågröna alger på Kalvskär 2015

Finlands Miljöcentral: Värsta algsommaren på flera år att vänta

Blomningen väntas bli värre än under de senaste åren

Gravlaxbit  på fat. Närbild.

Nordea: Norsk lax blir dyrare

Algblomning i Chile gör norsk lax dyrare

Döda fiskar från Ersösundet i Snappertuna

Giftig alg orsakade fiskdöden i Snappertuna

Första gången algen dödat fisk i Finland.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida