Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Antalet arbetslösa fortsätter öka i Östterbotten och Mellersta Österbotten

Arbetslösheten fortsätter öka i Österbotten och Mellersta Österbotten, det visar färska siffror från Närings-, trafik- och miljöcentralen.

I slutet av oktober fanns det drygt 6 900 arbetslösa i Österbotten och Mellersta Österbotten, det är drygt 750 fler än för ett år sedan. Jämfört med månaden innan ökade också antalet arbetslösa. Mest ökade arbetslösheten i Jakobstadsregionen och Vasaregionen.

Arbetslösheten ökade mest i gruppen byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare. Samtidigt minskade antalet arbetslösa bland jordbrukare och skogsarbetare.

Andelen arbetslösa arbetssökande i Österbotten och Mellersta Österbotten är 6,1 procent och är därmed fortfarande den lägsta i Fastlandsfinland. Motsvarande andel i hela landet är 9,7 procent.

Oroligheter på allmänna platser har ökat i de stora städerna – också i Åbo

Polisen är orolig över att brott på allmänna platser ökat avsevärt i de större städerna i Finland.

Läget har förvärrats märkbart i Tammerfors och Esbo, men också i Jyväskylä, Helsingfors och Vanda.

Polisen rankar städerna utgående ifrån ett index som baserar sig på brott på allmänna platser. Bland annat räknar polisen antalet sexualbrott, brott mot liv, misshandelsfall och vandalism på allmänna platser, mäter hur allvarliga polisanmälningarna är och hur många polisuttryckningar som gäller allmänna platser.

För tio år sedan år 2013 var Åbo på tredjeplats bland städerna med mest oroligheter på allmänna platser. Nu ligger Åbo på sjätteplats trots att statistiken visar att läget också förvärrats i Åbo. Det beror på att situationen förvärrats så drastiskt i andra städer som tidigare inte toppat listan.

Läget i Björneborg motsvarar däremot nästan hur det såg ut för tio år sedan.

Kvinna dricker kaffe. 6 stycken kaffekoppar.

Fem intressanta fakta om kaffekonsumtionen i Finland

Vi finländare häller årligen i oss enorma mängder kaffe.

Arbetslösheten har ökat i Österbotten

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i alla ekonomiska regioner inom området för NTM-centralen i Österbotten jämfört med året innan. Dock var antalet arbetslösa i september färre än i augusti.

Antalet arbetslösa ökade på de flesta utbildningsnivåerna samt i de flesta yrkesgrupperna jämfört med förra året, men mest ökade arbetslösheten hos personer med utbildning på andra stadiet,

Inom de ekonomiska regionerna ökade arbetslösheten kvantitativt sett mest i Jakobstadsregionen.

Av de ekonomiska regionerna inom området för NTM-centralen i Österbotten hade Sydösterbotten den lägsta arbetslöshetsgraden

Många kvinnor i arbetslivet i augusti – fler män blev arbetslösa

Antalet 15–74 åringar i arbetslivet ökade med 45 000 i augusti jämfört med augusti i fjol, visar uppgifter från Statistikcentralen. Samtidigt ökade antalet arbetslösa med 5 000.

Överaktuarie Tatu Leskinen säger att motvinden i ekonomin knappt syntes i sysselsättningen i augusti.

Det finns en klar skillnad mellan kvinnor och män. Sysselsättningen bland kvinnor har ökat med 49 000 personer på ett år. Bland männen har sysselsättningen minskat med 4 000 personer.

Trenden för sysselsättningen bland personer i åldern 20–64 år har under de senaste månaderna varit sjunkande, men i augusti var läget oförändrat jämfört med juli.

Ett trafikmärke för landskapet Österbotten, invid en trafikerad asfaltväg

Kvinnor dör av tumörer och män i olyckor – men Österbotten klarar sig ändå bättre än landet i medeltal

Läget i Österbotten är klart bättre än i landet som helhet sett till dödsfall som kunde ha undvikits. Det här visar statistik som sammanställts av Finnish Consulting Group och gäller tidsperioden 2016 till 2020.

Finländarna ser dystert på ekonomin

Synen på ens egen ekonomiska situation har blivit något sämre jämfört med i juni – och ännu sämre sedan juli förra året.

Finländarna har minskat på sina köpplaner, men ser ändå sin egen penningsituation som rätt okej. Enligt statistiken är ändå tron på möjligheterna att spara sämre än vad den vanligtvis är.

Planerna på att köpa bostad ser fortfarande likadana ut som förr.

Framtidstron tryter också – en stor del har negativa förväntningar på landets ekonomi inom det kommande året. Tron på framtiden har ändå förbättrats sedan samma tid förra året.

Källa: Statistikcentralen

En person som har en lite kappsäck bredvid sig. Bara mänskans fötter och rygg syns.

Vi gör fler resor utomlands – men sommarstugorna samlar damm

Utlandsresorna har ökat med 50 procent.

Arbetslösheten ökade i maj

I maj steg arbetslöshetsgraden till 9 procent, vilket är 1,1 procentenheter mer än i fjol.

Antalet arbetslösa i åldern 15–74 uppgick till 266 000, vilket är cirka 40 000 fler än ett år tidigare.

Den största ökningen av antalet arbetslösa skedde i åldersgruppen 15–24 år. Antalet arbetslösa ungdomar ökade med nästan 30 000.

Enligt Statistikcentralen beror ökningen av antalet arbetslösa till stor del på det ovanligt goda sysselsättningsläget förra våren. Då var utbudet på arbete exceptionellt stort.

Källa: STT

Siluetten av en grupp ungdomar som går genom en tågstation

Rånen utförda av personer under 15 år upp med nästan 140 procent

I tolv procent av fallen är rånaren under 15 år.

Ny statistik visar fortsatt hög sysselsättning, men ojämlikheten har ökat

Sysselsättningen är fortfarande på rekordhögnivå. Statistikcentralens nypublicerade information, trenden för det relativa sysselsättningstalet för personer i åldern 15–64 är 74,1 procent. Det är 0,4 procentenheter högre än i fjol, och det högsta talet för mars månad på över ett decennium.

Men enligt Centralhandelskammaren finns det en oroväckande aspekt dold i det positiva talet. Klyftan mellan mäns och kvinnors arbetslöshet har stigit till en exceptionellt hög nivå enligt chefsekonomen Jukka Appelkvist.

Männens arbetslöshet steg till 8 procent i mars, medan arbetslösheten för kvinnor sjönk till 5,7 procent.

”Mansdominerade branscher tenderar att vara mer känsliga för konjunkturcykler. Det är ändå sannolikt att situationen planar ut i framtiden”, säger Appelqvist som hänvisar till ett ovanligt konjunktursläge.

Yngre män och äldre kvinnor typiska ensamboende

1,3 miljoner finländare bodde ensamma i slutet av år 2022, visar siffror från Statikstikcentralen. Av dem hade 45 procent fyllt 60 år.

Under fjolåret ökade antalet personer som bor ensamma med 24 000. Personer över 60 år stod för 11 procent av ökningen.

Den mest typiska ensamboende i Finland är en äldre kvinna eller en yngre man.

Bland dem under 30 år ökade antalet singelhushåll inte lika mycket som tidigare år. Hushållen med en högst 29-årig invånare ökade med cirka 5 300, vilket är den lägsta siffran sedan år 2015.

Vid årsskiftet fanns det totalt 2,82 miljoner hushåll i Finland, i över 78 procent av hushållen finns högst två personer. Antalet singelhushåll har fördubblats sedan år 1990.

Dubbelt så många elbilar i fjol jämfört med året innan

Vid årsskiftet var 45 000 elbilar i trafik i Finland, enligt Traficoms färska statistik. Ett år tidigare var antalet 23 000.

Antalet laddhybrider ökade med ungefär en tredjedel under fjolåret och är nu uppe i knappa hundratusen.

Andelen bilar som drivs med alternativa kraftkällor (el, gas eller etanol) ökade från 4,3 till 6,3 procent under fjolåret.

Källa: Traficom

Allt fler människor flyttar till Kimitoön

Ny statistik som presenterades i Kimitoöns näringslivsnämnd visar på en positiv trend gällande inflyttningen till orten.

Det dör fortfarande fler än det föds i Kimitoön, men tack vare den ökade inflyttningen så har den totala befolkningsmängden ökat sedan november ifjol.

Också på företagarsidan går det bra - under fjolåret grundades det fler företag än det avvecklades i kommunen.

Äldre kvinnas händer

Hur gamla kan människor riktigt bli?

Äldst just nu är en 115-åring.

Nu finns statistiken: Partiell ålderspension för 34 600 i fjol

Nästan 25 000 finländare ansökte om partiell ålderspension i september–december. Det kan jämföras med 4 000 under samma period året innan.

Siffrorna framgår av Pensionsskyddscentralens färska statistik. Totalt inleddes 34 600 partiella ålderspensioner i fjol. Statistiken visar också att antalet ålderspensioner som började i december tredubblades jämfört med det normala.

Orsaken till det stora antalet ansökningar mot slutåret var att de olika indexen inverkade på pensionens belopp på ett exceptionellt sätt. Om pensionen började i december steg den genast i januari med 6,8 procent.

Här kan du med hjälp av Yles pensionsklocka se hur långt kvar du har till pensionen.

Färre drunknade år 2022 än tidigare år

Förra året drunknade betydligt färre personer än genomsnittet för de senaste tio åren, enligt förhandsuppgifter från Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund.

År 2022 drunknade sammanlagt 94 personer, vilket är 63 personer färre än år 2021.

I genomsnitt har det drunknat 147 personer per år de senaste tio åren.

Uppgifterna från Finland simundervisnings- och livräddningsförbund är en uppskattning som grundar sig på mediernas rapportering. Statistikcentralen publicerar senare de exakta siffrorna.

Spädbarn

Dalande nativitet i Västnyland igen – efter coronaårens uppsving

Nativiteten sjunker igen efter några års pandemi-anomali.

Två personer fotade bakifrån i ett vintrigt Åbo vid Aura å.

Antalet döda var rekordhögt i fjol men ändå blir finländarna allt fler

Ökat antal födslar och livlig inflyttning orsaker.

Gravljus vid mordplatsen i Forsby i Helsingfors.

Polisens siffror visar: Ovanligt många dråp och mord under coronaåret

År 2020 registrerades fler brott mot liv än de senaste åren.

Ballonger med texten 2020 på glittrig bakgrund

Quiz: Vad läste ni mest 2020?

Tips: Inte bara coronanytt har intresserat!

Iltarusko lakeudella

Det var varmare än normalt i oktober i nästan hela Europa

Också i Finland låg temperaturerna över genomsnittet.

Viking Lines tomma terminal i Åbo hamn.

Över 430 000 arbetslösa i april - se läget i din kommun

Arbetslösheten var den högsta på hela 2000-talet.

En äldre person går med rollator.

Sveriges Radio: Flera länder missar dödsfall på äldreboenden

Olika redovisning försvårar jämförelser mellan länderna.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida