Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Ett barn dinglar med benen över en klättervägg. Endast benen och fötterna syns i bild.

Nytt daghem planeras i Karis

Tekniska nämnden föreslår att det byggs i Kila.

En byggnad i tegel som är Ingå hälsocentral.

Förslag: Renovera Ingå hälsocentral och bygg en våning till

Grundtrygghetsnämnden tar ställning till förslaget den 27.1.

Vasa övningsskolas gymnasium

Åbo Akademi utreder: Nybygge för Övis i Vasa eller flytt till Academill

Beslut fattas av Åbo Akademis styrelse i december.

En brandstation i tegel.

Tenala brandstation rivs i december - entreprenören är vald

Rivningen görs för drygt 42 000 euro.

Daghemmet Port Arthur (Sofiankatu 7)

Daghemmet Port Arthur står klart – den 11 augusti välkomnas barnen

Ännu färdigställs gården vid daghemmet.

Barn i rutschbana

Nytt svenskspråkigt daghem planeras i Nummisbacken - ger drygt 40 nya dagisplatser

Daghemmet ersätter det som finns på Kuratorstigen.

Skolbarn kring ett hästskoformat bord.

Nu sitter barnen som riddarna kring runda bordet – nya Nedervetil skola togs i bruk

Nya skolan har bilder från byn på väggarna och pop-up scen.

Ingå brandstation

Nu är det klart - en helt ny brandstation ska byggas i Ingå

Fullmäktige fattade beslut om saken på måndagen.

Skiss, Arthouse på Köpmansgatan.

Ny vändning i tvisten om Arthouse-bygget i centrala Pargas

Grannarna besvärar sig till domstolen en andra gång.

En brandstation i tegel.

Raseborg vill diskutera ny brandstation i Tenala med räddningsverket

Oklart när och om en ny brandstation byggs i Tenala.

Illustrerande bild av Virvoitusvägen 3.

Äldreboende byggs om till innovativt boende i runt hus

Höghus byggs i ring runt Luolavuori åldringhem.

Stor skolbyggnad i tegel med skylt utanför. Gräsplätt kring byggnaden och stengrund under skylten. Ett trafikmärke syns också på bilden. Intill byggnaden en trottoar i röd sten och bilväg.

Nya skolcentrumet i Sjundeå kan börja byggas i vår

Byggnaden ska tas i bruk till höstterminen 2022.

Pargas svenska gymnasiums skolbyggnad

Campus Axxell eller Campus skolcentrum? Pargasskolornas framtid stakas ut på tilläggstid

Just nu utgår man från två konkurrerande alternativ.

Gymnastiksalsgolv.

Billigare att bygga ny gymnastiksal i Kyrfjärdens skola nu än i ett senare skede

Nya uträkningar visar att en ny sal är billigare på sikt.

En brandskadad hall rivs ner.

Efter branden: NTM river och bygger nytt

Nybygge beräknas kosta halv miljon.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida