Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Lovisa skateboardpark fotograferad från Helsingforsvägens bro. Till vänster i bild syns tågbanan.

Placeringen av nya centrumdaghemmet i Lovisa väckte kritik i miljöhälsosektionen: ”Vi är inte överraskade”

Buller och järnvägstrafik passar inte ihop med ett daghem, tycker miljöhälsosektionen. Lovisa stad går ändå vidare med planerna.

Pedersöre kommun säger nej till entreprenör som vill ha mer pengar

Huvudentreprenören för den nybyggda Axåkers skola i Pedersöre vill ha mer betalt av kommunen, med hänvisning till stigande priser orsakade av kriget i Ukraina.

Totalt handlar det om kring 100 000 euro i tilläggsersättning.

Kommunstyrelsen ser inte att det finns fog för begäran och valde att avslå anspråken.

– Vi har rätt ut det med jurister och det finns inte tillräckligt på fötterna för att vi ska bevilja ersättning, säger styrelseordförande Johanna Holmäng (SFP).

Jakobstad besvärar sig till HFD angående Mattsson-tomten

Striden om nybygget på den så kallade Mattsson-tomten i Jakobstad fortsätter.

Staden har valt att anhålla om besvärstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen och igår kom ärendet stadsstyrelsen till kännedom.

Vasa förvaltningsdomstol upphävde i oktober stadens beslut om att godkänna områdets nya detaljplan. Detta efter ett besvär inlämnat av Österbottens regionala ansvarsmuseum.

Enligt Vasa förvaltningsdomstol har staden inte i tillräcklig grad utrett verkningarna av planen, särskilt beträffande områdets kulturhistoriska värden.

Staden vill bygga ett fyravåningshus på tomten där sportaffären Mattsson verkade i många år. Just det att huset skulle vara fyra våningar högt har mötts med kritik från museet och från ägarna till puben Black Sheep på andra sidan gatan.

Pjelax skola ska få tillbyggnad

I Närpes vill man bygga ut Pjelax skola.

Skolan har gått från 60 till 100 elever, och eftersom trenden ser ut att hålla i sig behövs en tillbyggnad för att alla ska rymmas in. I samband med tillbyggnaden föreslås också daghemmet placeras vid skolan.

Stadsstyrelsens ordförande Hans-Erik Lindqvist (SFP) säger att tillbyggnaden gärna får bli av eftersom det finns elever som behöver utrymmet.

Projektet beräknas kosta 6,5 miljoner euro. Ärendet går nu vidare till stadsfullmäktige.

En gård med två trähus, ett rött och ett gult. En bil står parkerad vid en flaggstång.

Barnen får flytta in i nya Bjurböle daghem i Borgå i februari

60 barn i södra Borgå ska få ett nytt daghem.

Visualisering av nybyggnaden på Strandgatan i Vasa.

Nybygget på silotomten i Vasa skjuts upp: ”Handeln måste piggna till först”

I nuläget är det oklart när byggandet påbörjas.

Brungrå betongbyggnad i solsken.

Skolgatans daghem i Åbo flyttar till tillfälliga lokaler

Daghemmen Skolgatan 10 och Skolgatan 12 som finns i Rosenkvarteret flyttar till tillfälliga lokaler då byggnadsarbete inleds i kvarteret. Daghemmens verksamhet fortsätter under den tid som bygget pågår i Herttuankulma och i Hallis.

Vörå bygger nytt daghem – efter 2030

Småbarnspedagogiken i Vörå centrum har utrymmesbrist. Under hösten har man startat en ny grupp med fokus på utomhuspedagogik för att minska på trycket på lokalerna.

Nu har en arbetsgrupp utarbetat ett förslag där man går in för en lösning med baracker fram till år 2030. Efter det vill man bygga ett helt nytt daghem som skulle ersätta nuvarande daghem och byggnader i centrum.

Kommunstyrelsen behandlar ärendet ikväll och förslaget är att man gör upp en projektplan för det nya daghemmet.

Telegrammet uppdaterat 19.9.2023 kl 10:32. Kommunstyrelsen fattade beslut helt i enlighet med beredningen.

Jakobstad bygger ny skola i Bonäs

Valet stod mellan Bonäs och Vestersundsby och på torsdag kväll valde svenska skolsektionen enhälligt Bonäs.

Jakobstad ska uppföra en ny skola för svenskspråkiga elever i årskurserna 1-5. Man såg två alternativ för placeringen: tomten där gamla Vestersundsby skola står eller tomten där gamla Bonäs skola fanns.

– Föräldrar och lärare ser hellre en helt ny byggnad i Bonäs istället för att man skulle renovera Vestersundsby, säger ordförande Conny Englund (SFP).

Englund säger också att det blir betydligt förmånligare att bygga nytt i Bonäs än att renovera och bygga i Vestersundsby.

Verksamheten i Vestersundsby dör dock inte helt eftersom daghemmet som finns där fortsätter.

Det lär ändå ta några år före det finns en ny skola att flytta in i.

Nästa vecka ska ärendet upp i bildningsnämnden. Men Englund påpekar att svenska skolsektionens ord väger tungt.

Nationalmuseet renoveras och byggs ut – det treåriga byggprojektet startar i september

Nationalmuseet kommer att renoveras och byggas ut. Byggarbetet börjar i höst och pågår i tre år.

I september startar bygget av en ny del som blir totalt 5900 kvadratmeter stor, varav 600 kvadratmeter ligger ovanför marken.

I november startar renoveringen av den nuvarande museibyggnaden.

Nationalmuseet håller öppet för allmänheten fram till den 15 oktober. Därefter håller museet stängt under tiden som byggarbetet pågår och öppnar igen våren 2027.

Kostnaderna för den nya delen och för renoveringen av museibyggnaden beräknas bli 55 miljoner respektive 35 miljoner euro.

Gamla Vasa sjukhus får ny byggnad för 26 miljoner

En ny sjukhusbyggnad ska byggas på Gamla Vasa sjukhusområde.

Den nya byggnaden på två våningar ska ha 48 platser inom rättspsykiatrin och förväntas kosta 26 miljoner euro. Gamla Vasa sjukhus är ett statligt rättspsykiatriskt sjukhus.

Arbetet börjar med att en av de gamla sjukhusbyggnaderna rivs, en mindre träbyggnad. Det är Peab som bygger för Senatsfastigheters räkning.

På Senatsfastigheter säger områdeschef Marko Jalkanen att de byggnader som i dagsläget är i användning - och som är skyddade av Museiverket - också kommer att användas i framtiden.

Den nya byggnaden ska trygga sjukhusets utveckling.

Byggandet inleds i maj nästa år och allt ska vara klart i november 2025.

Sirkkala skola

Sirkkala skola är tillbaka i centrum – så här ser det ut i de nya och renoverade skolhusen

Skolan är tillbaka i centrum efter två år i Kärsämäki.

En trasig gul plastgunga på en skolgård, rappad ljus skolbyggnad skymtar i bakgrunden.

Raseborg planerar in minihustomter på tidigare skolområde i Svartå

På det område där finska skolan i Svartå förr låg planeras nu så kallade minihustomter.

Byggandet av hundgården i Malax går framåt

Bygget av hundgården Kulkuris nya lokaler i Malax framskrider.

Hundarna kommer att få nya lokaler på ungefär 60 kvadratmeter med tillhörande utrymmen utomhus. Även katterna får nya lokaler på 80 kvadratmeter.

Hundgården meddelar att de gärna tar emot byggnadsmaterial så att byggarbetet kan framskrida så snabbt som möjligt.

LU: Det nya Laurentiushuset i Lojo har problem med inomhusluften

Lojos nya stora kulturhus och skolcenter, Laurentiushuset, öppnade 2021 men redan nu har den nya fastigheten problem med inomhusluften, rapporterar tidningen Länsi-Uusimaa. Dessutom visar nya mätningar att problemen är mera omfattande än man först trodde.

I tidningen konstaterar man att problemet verkar vara att betongen har varit för våt när man klistrat på golvbitarna och nu är det limmet under golvmattan som orsakar utsläpp och bidrar till den dåliga inomhusluften.

Det var byggföretaget Skanska som var ansvarig för själva byggarbetena. Nu utreds vilka åtgärder som krävs för att rätta till bristerna. Företaget Skanska är redo att göra de reparationsarbeten som behövs.

Nya daghem planeras i Vasa

Nya daghem planeras i Storviken och Korsnäståget i Vasa.

I Gerby-området råder brist på finskspråkiga småbarnspedagogikplatser och i Korsnästågsområdet är daghemmen i ett sådant skick att de kräver åtgärder under de närmaste åren.

Det har utretts om Gerby hälsostations lokaler kunde användas för småbarnspedagogikens behov, men lokalen lämpar sig inte för detta. Ett nytt daghem planeras följaktligen nu i Storviken, skriver staden i ett pressmeddelande.

– Bredvid skolan Isolahden koulu finns en tomt, som skulle vara lämplig att bygga ett nytt daghem på. I detta läge vore det också fint med ett starkare samarbete med skolan, säger direktören för småbarnspedagogiken Hanna-Leena Holmström enligt pressmeddelandet.

För Korsnästågets nya daghem finns en färdig tomt.

Fyra barn med ryggarna mot kameran viftar med händerna. De är vinterklädda.

Senaste skolutredningen i Raseborg: Pojoskolorna flyttar in under samma tak

Ekenäs högstadium och gymnasium flyttar också ihop.

Översiktsbild över en simhall med tre bassänger och en bubbelpool.

Ekenäs simhall grundrenoveras och får en tillbyggnad

Det handlar om en stor investering.

En gul stenbyggnad som finns intill ett rött hus. Det röda ska bli ny skola och den gula rivas. Det är Kyrkfjärdens skola i Ingå.

Kyrkfjärdens skola i Ingå blir granne med ett välfärdscenter

Planeras bland annat motionssal och gym.

Malax får nytt daghem

Kommunstyrelsen i Malax godkände på måndagskvällen ritningarna för ett nytt daghem på Söderfjärdsbacken i Malax.

Daghemmet är planerat att få 5 avdelningar, med möjlighet att bygga 2 avdelningar till.

Bygget uppskattas kosta 5 miljoner euro och byggstarten är planerad till våren 2024.

Noggrannare kostnadsberäkningar görs i höst.

Ritningarna av daghemmet ska ännu godkännas av fullmäktige som har möte 8 maj.

Valkom nya daghem byggs bredvid det gamla

Lovisa stadsfullmäktige godkände i går (19.4) ett förslag om att placera Valkom daghems nya lokaler bredvid den gamla byggnaden.

”Vi tycker att den nuvarande gården tjänar sitt syfte väl och det är fint att vi kan fortsätta använda den,” säger Lena Rosenqvist-Huhtanen vid Valkom daghem i ett pressmeddelande.

Daghemmet ska byggas av volymelement och beräknas kosta 1,36 miljoner euro.

Fullmäktige godkände också projektplanen och beviljade projektet ett tilläggsanslag på 258 000 euro.

1,1 miljoner euro var sedan tidigare reserverat i investeringsplanen för 2023–2025.

Valkom daghem drabbades av fuktproblem i slutet av 2021. Efter att konstruktionerna hade undersökts konstaterade staden att daghemmet behöver helt nya lokaler.

Daghemsbygge i Malax framskrider

I Malax framskrider planerna på ett splitternytt daghem på det nya bostadsområdet Söderfjärdsbacken.

Daghemsprojektet är preliminärt beräknat att kosta 5 miljoner. En slutlig kostnadsberäkning görs i september i år när planeringen är klar.

Byggstart är tänkt till 2024 och daghemmet förväntas vara klart året efter det.

På bostadsområdet Söderfjärdsbacken är i nuläget 21 tomter av 60 reserverade. Området är planerat för totalt 130 tomter, men kommer att förverkligas i etapper.

Daghemmet är Malax kommuns största investering de kommande åren och måndagen den 17 april är huvudritningarna uppe i tekniska nämnden.

Tekniska nämnden godkände ritningarna som skickas vidare till såväl styrelsen som fullmäktige.

En skiss på hur ett daghem ska se ut. Husen har mörka träpaneler, och barn leker på gården.

Daghemmet Killingen får nya lokaler i Kasberget

Daghemmet Killingen får nya lokaler vid Körsbärsparken på Kasberget, på Abraham Wetters väg.

De nya lokalerna ska ersätter de gamla lokalerna, som behöver renovering. De gamla lokalerna kommer ändå att användas medan de nya byggs. Det nya huset ska stå klart hösten 2025.

Enligt staden är behovet av ett nytt daghem stort i Hertonäs, på grund av att många nya bostäder byggts på industriområdet i Hertonässtranden.

Den nya byggnaden i Kasberget kommer att ha rum för cirka 220 barn, varav 60 är reserverade för det svenska daghemmet.

Rivningen av silorna inleds i slutet av april men byggprojektet får tilläggstid

Höghusbygget intill Academill i Vasa blir försenat. Vasa stadsstyrelse gav i torsdags tilläggstid åt den nya ägaren till tomten, bostadsbolaget Fincap.

Eftersom både räntor och byggkostnader har stigit ger staden extratid för själva bygget. Silorna börjar rivas i slutet av april och rivningen ska vara klar inom oktober. Senast ett och ett halvt år efter det måste Fincap inleda bygget.

Även färdigställandet av huset fick ett års tilläggstid. Enligt den nya tidsfristen måste bygget vara klart i november 2027.

I stället för silorna ska ett 12 våningar högt bostadshus byggas på platsen.

Gårdsbackas nya brandstation ett steg närmare att bli av

I Östra Helsingfors har tillgången på räddningstjänster varit på en så pass kritisk nivå att regionförvaltningsverket har hotat staden med vite om situationen inte åtgärdas.

En del av lösningen är en ny räddningsstation för Gårdsbacka, några kvarter från den nuvarande stationen.

Stationen ska byggas i tre våningar och utöver lokaler för personal och fordon blir det en gymnastiksal som också kan hyras ut för invånarverksamhet.

Planen har godkänts av stadsstyrelsen och går nu vidare till fullmäktige.

T-sjukhuset i Åbo ska utvidgas med ett stort nybygge

Nybygget ska inhysa de sista enheterna från U-sjukhuset, som kan komma att rivas.

Byggnadsstilen och höjden kommer att vara densamma som vid de befintliga byggnaderna.

Bygglovet godkändes i byggnads- och tillståndsnämnden på torsdagskvällen och är i kraft i tre år.

Nu när staden har gett lov för nybygget går ärendet vidare till välfärdsområdet som ska ansvara för bygget.

Nicke Wulff från byggnads- och tillståndsnämnden tror att byggarbetena kommer att sätta igång så fort klartecken kommer från välfärdsområdets styrelse och fullmäktige.

En gata med lite snö på och ett tegelfärgat hus.

Det växer kring Björneborgs svenska samskola: ”Det här campuset blir ett språkkvarter”

Målet är att helheten står klar inför läsåret 2025–2026.

Ett hus som är till hälften rivet.

Irjalakvarteret i Jakobstad jämnas med marken – över 50 nya bostäder byggs i centrum

Irjalakvarteret i centrala Jakobstad är snart ett minne blott. I stället byggs nya affärslokaler och 55 bostäder. Stadens bostadsbolag Ebba går in som ägare till 28 bostäder.

rött trähus från 70-talet med en grann vimpel framför

Nya daghemmet i Lovisa byggs på banområdet

Lovisa stadsfullmäktige godkände projektplanen för daghemmet efter några omröstningar i går.

Det nya centrumdaghemmet byggs på banområdet. Daghemmet ska stå klart 2025 och rymma tio barngrupper.

Daghemmet beräknas kosta ungefär 7,7 miljoner euro. Barnen från åtminstone Fredsby daghem och Villekulla daghem ska flytta dit.

Under mötet föreslogs också att daghemmet skulle byggas i Gråberg eller Fredsby samt för 12 barngrupper, men förslagen röstades ner.

Ett barn dinglar med benen över en klättervägg. Endast benen och fötterna syns i bild.

Nytt daghem planeras i Karis

Tekniska nämnden föreslår att det byggs i Kila.

En byggnad i tegel som är Ingå hälsocentral.

Förslag: Renovera Ingå hälsocentral och bygg en våning till

Grundtrygghetsnämnden tar ställning till förslaget den 27.1.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida