Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Finns tillräckligt med svenska språkbadsplatser i Esbo, menar staden – men få vill fortsätta språkbada i högstadiet

Det finns tillräckligt många platser i Esbo för de barn som vill gå i svenskspråkigt språkbad. Det visar en utredning som nämnden för fostran och lärande gjort.

I en fullmäktigemotion uttrycktes oro för huruvida lärstigen säkras för barn som går i svenskspråkigt språkbad, och om till exempel barn som i dagis gått i språkbad får fortsätta när de börjar skolan. Men enligt utredning räcker platserna.

Däremot är enheterna och skolorna geografiskt ojämnt fördelade i Esbo. Det finns språkbad i Mattby-Olars, Esboviken och Hagalund, och majoriteten av barnen som går i språkbad bor även i de områdena.

Förslaget är att en kartläggning av efterfrågan av svenksspråkigt språkbad ska göras. Esbo eftersträvar även att erbjuda språkbad i mellersta och norra Esbo i framtiden.

I utredningen framkom att många elever väljer att inte fortsätta i språkbadsklass när de börjar i högstadiet. Varför det är så är oklart.

Lapsen tekemä hiekkakakku.

Språkbad för finskspråkiga barn i Mäntykoto daghem i Ekenäs upphör

Språkbadsgruppen i Mäntykoto upphör i slutet av juli.

Fyra elever och en lärare sitter i ett klassrum.

ÖT: Karleby stad får en anmärkning av RFV för brister i svenskt språkbad

Staden har skyldighet att ordna språkbad enligt läroplanen.

Pojke gör uppgifter i skolan

Få barn gör det svårt att satsa på språkbad i Ingå

Språkbad är inte motiverat, anser nämnd.

Alla fem från arrangörsgruppen uppställda vid två planscher, på den ena syns Svenni på den andra står det Svenska dagen.

Bokprat, musik, film och fest - Svenska veckan fyller Åbo med svenskt program

Kvällsfesten ordnas 6 november i Sigynsalen - platser finns.

Barn som målar med vattenfärg på en teckning.

Utred språkbadsskola på svenska och finska i Ingå - det vill lokalpolitiker

Vill utreda språkbad i klubbar, daghem och skolor.

Veikars skola i Korsholm.

Ingen språkbadsskola i Veikars i höst – ny ansökan är inlämnad

Utbildnings- och kulturministeriet har sagt nej.

Veikars skola i Korsholm.

Språkbadsskolan i Veikars måste vänta på ny regering

Ministeriet måste vänta på regeringens beslut.

Skylt på byggarbetsplats.

Företag vann anbud i Jakobstad trots fackets uppmaning om blockad

Elfacket uppmanar att inte söka jobb på företaget i fråga.

Skolbyggnad med röd fasad. På väggen hänger en klocka.

Privat språkbadsskola kan bevara skolverksamheten i Veikars

Kan inleda verksamheten redan hösten 2019.

Barn med ryggsäck på väg till skolan.

En ny språkbadsklass planeras i Åbo, men var den ska rymmas återstår att se

Utrymmesbrist och rekrytering kan bli utmaningar.

BI-fastigheten från 1981 rivs i Jakobstad

En utbildningsepok rivs i Jakobstad – ska ge plats för språkbadsskola

BI-fastigheten rivs, 2019 ska språkbadsskolan börja byggas.

Budord 6

De finlandssvenska budorden: Miljoner för att kommunicera

Kulturfonden pumpar in miljoner för svenskan - och finskan.

De tio finlandssvenska budorden 1

För finlandssvenskar blir det praktiska genast det principiella

Finlandssvenska tabun: Vi tar oss på för stort allvar.

Veikars skola i Korsholm.

Korsholm vill inleda språkbad i Veikars

Vill starta landets första tvåvägsspråkbadsskola.

Eleverna i salpar skola i Sibbo dansar till musik på engelska.

Språkdusch för hela kroppen i Salpar skola i Sibbo

I Sibbo pågår ett språkduschförsök.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida