Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Arbetet med vård- och landskapsreformen presenteras i alla landskap.

Nya uppgifter om vårdreformen

Först år 2022 har finländare omfattande valfrihet.

Centrums hälsostation i Lojo.

Lojobor oroar sig för servicen

Om inget görs, kan inkomstskattesatsen bli 25 procent.

Lyftbild 1 för spotlight granskar

Privatiserar vi ihjäl öppenheten?

De räknas i miljarder, skattepengarna som årligen går till privata företag som sköter kommunal service. Vilken rätt till insyn har vi i de här företagen som producerar vår basservice? Offentlighetslagen gäller kommunen, men med underleverantörerna är saken inte lika klar.

Man har gett upp de kollektiva lösningarna

Välfärden smulas sönder

Enligt professor Tapio Salonen finns det en vilja att upprätthålla välfärdsmålen men, det konkreta beslutsfattandet har gått i en helt motsatt riktning.

Arbetslösa i Björneborg kan få gratis läkarvård

I Björneborg kan det bli gratis för vissa att besöka hälsocentralen.

Välfärdsdag i Gammelbacka

Ett välfärdscenter byggs upp för en dag i Gammelbacka i Borgå. Tanken är att få in åsikter om hur man kunde erbjuda välfärdstjänster på ett enkelt sätt.

Vårdreformen: Raseborg kan grunda område för basservice

Raseborg kan grunda ett område för basservice. Staden kommer att höra till Lojo sjuk- och hälsovårdsområde. Hangö och Ingå har olika alternativ, Sjundeå har bara ett. Så ser det ut just nu, då arbetsgruppsmedlemmen Harry Yltävä (VF) drar slutsatser av en mellanrapport om vårdreformen.

Ett euromynt

”Inbesparingarna ett nödvändigt ont”

Skattesatsen i Åbo höjs och gruppstorlekarna i skolorna ökar. Bland annat de här åtgärderna ingår i sparpaketet som beslutsfattarna i Åbo godkände efter omröstning på måndagen.

En sjukhuskorridor med dörrar till undersökningsrum.

Arbetsgrupp: 50 000 minimigräns för sjukvård

Den arbetsgrupp som utreder hur social- och hälsovården ska ordnas anser att det krävs ett befolkningsunderlag på mellan 50 000 och 100 000 invånare för heltäckande tjänster.

Hand på datormus.

Nätbanken inte för alla - branschen försvarar sin tolkning

Bankbranschen håller fast vid att koder till nätbanken inte är en grundläggande banktjänst, trots kritik från ministerhåll.