Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Banken mellan Ramsholmen och Gåsör

Snart kan kossorna beta invid Ramsholmen vid Ekenäs centrum igen

Området planeras återställas till betesmark.

Mårten Holmberg på Gösbacka med sina kor i hagen.

Mjölkgårdarna minskar i rask takt – men korna består

Betande kor börjar vara en sällsynthet.

Christer Jägerskiöld med en ko i en grön hage.

Vart försvann den betande kon? Vårdbiotoper har minskat med över 90 procent på 60 år

Endast 5 procent av nötboskapen går på naturbetesmarker.

Ett tiotal svartröda bastardsvärmare på en vägtistel.

Sexfläckiga bastardsvärmare en jätteglad överraskning i Hitis

Hotade vårdbiotoper och hotade arter kan räddas.

Håkan Back, mjölkproducent i Rimal i Korsholm.

Vargen oroar mjölkbonden Håkan Back – enligt lagen måste korna ut på bete

Den smältande snön för med sig en olustig känsla.

Tjuren Inkkari

Därför freakar korna under kosläppet

Under majmånad släpps korna ut på grönbete.

Bränner ris.

Folk och får restaurerar kulturlandskap i Tvärminne

Lägerdeltagare röjer skog och bränner ris på Långholmen.

får på bete.

Ulliga får flyttar in till Ingå centrum

Centrum ska blir grönare, skönare och blommigare.

Hedbränning i Björkö

Får ska beta på området.

Moldavisk landsbygd

Moldaviska bönder - både gammaldags och moderna.

Det finns stora, moderna gårdar med en modern maskinpark och många anställda men också bönder utan egen jord. Många odlar bara för eget bruk medan de stora gårdarna lever på export av livsmedel. Ryssland som är Moldaviens viktigaste exportmarknad har nu stängt sina gränser och de moldaviska bönderna hoppas på EU.

Apollofjäril

Svarta apollofjärilen trivs i Egentliga Finland

Försöken att plantera ut den hotade svarta apollofjärilen eller mnemosynefjärilen i Egentliga Finland har varit lyckade.

Fest för korna!

Korna har bytt ut ladugården mot livet i det fria. I lördags var det första kosläppet på Bosgård i Ylike.

Betande boskap ska återskapa strandängar i Petalax

Vid Petalax åmynning i Malax idkades skärgårdsbete in på 1960-talet, men på senare år har strandängarna vuxit igen med vass. Nu finns en plan för att bevara mångfalden i naturen genom att återuppta betesdriften.

Skogsröjningen på Bylandet i Ekneäs skärgård

Talkoarbetare svettas i sagolandskap

Regnet satte nästan stopp för röjningsläger i Nothamns naturskyddsområde i Ekenäs skärgård. Men talkofolket gav inte upp.