Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Vart försvann den betande kon? Vårdbiotoper har minskat med över 90 procent på 60 år

Endast 5 procent av nötboskapen går på naturbetesmarker.

Sexfläckiga bastardsvärmare en jätteglad överraskning i Hitis

Hotade vårdbiotoper och hotade arter kan räddas.

Vargen oroar mjölkbonden Håkan Back – enligt lagen måste korna ut på bete

Den smältande snön för med sig en olustig känsla.

Därför freakar korna under kosläppet

Under majmånad släpps korna ut på grönbete.

Folk och får restaurerar kulturlandskap i Tvärminne

Lägerdeltagare röjer skog och bränner ris på Långholmen.

Ulliga får flyttar in till Ingå centrum

Centrum ska blir grönare, skönare och blommigare.

Hedbränning i Björkö

Får ska beta på området.