Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En gipshand på en bok.

Skaffa dig handfasta minnen med hjälp av alginat och gips

Handen blir så detaljerad att varje liten skavank syns.

Emil Cedercreutz som ung silhuettkonstnär.

Emil Cedercreutz - pepparögonen på Harjula

Silhuettkonstens mästare, bildhuggaren Emil Cedercreutz

Veteåker i Lovisa

Gips på åkrar ska ge mindre fosfor i havet

Gipset ska minska lantbrukets belastning på Östersjön

Stuckatur av polystyren.

Takrosetter och stuckaturer

Stuck, kommer från Italienskans stucco. Stucco och är ett samlingsnamn för olika blandningar av gips, marmormjöl och lim som man använt för att göra dekorativa detaljer inom arkitektur och konst. Jim inspireras av hantverket och gör en takrosett, men i polystyren istället för gips.

Yara kan visa exempel för polska fosforläckor

Vid Yaras gödselfabrik i Nystad har med hjälp av en skyddsmur lyckats minska på fosforutsläppen från fabrikens gipsavfall. Enligt experter kunde metoden få stopp på de läckande gipsbergen i Polen.

Forskare utreder misstänkta utsläpp i Polen

Från och med nästa vecka ska finländska och polska forskare ta vattenprover i närheten av gipsbergen vid Gdansk och Police. Proverna analyseras på var sitt håll för att klarlägga misstankar om fosforutsläpp i vattendragen. Resultat väntas andra veckan i juli.

Ännu en polsk gipsläcka vid Östersjön

I nordvästra Polen ligger en gödselfabrik som kan vara en av de största riskerna med tanke på att skydda Östersjön. Fabrikens gipshög är fem gånger större än den omtalade högen i Gdansk. Yle Nyheter har besökt fabriken.

Bakgrund: Berg av slaggämnen från gödselfabrik

består av slagg från en gammal gödselfabrik.

O formad skål med frukter

Skål i gips formad på snö

Anbvänd snö för att skulptera i gips!