Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Borgå vatten slutar klorera vid Sannäs vattenverk

Borgå vatten började klorera det utgående vattnet vid Sannäs vattenverk den 12 september. Det var en normal säkerhetsåtgärd för att trygga vattnets hygieniska renhet efter att man bekräftat höjda mikrobhalter i en av råvattenbrunnarna.


Borgå vatten har effektiverat uppföljningen av vattenkvaliteten i Sannäs under kloreringen. Enligt analyserna har vattenkvaliteten i vattenledningsnätet uppfyllt alla kvalitetskrav och -mål för hushållsvatten. Processen i vattenbehandlingsanläggningen har fungerat normalt under hela tiden. Därför avslutas kloreringen och vattnet desinficeras som normalt med UV-desinficering.

Hushållsvattnet kan fortsätta smaka och lukta klor under några dygn till.

Vattnet i Monå behöver inte längre kokas

Dricksvatten från Knuts vattenandelslag i Monå i Nykarleby behöver inte längre kokas, meddelar Miljöhälsan Kallan.

Förra veckan upptäcktes både koliforma bakterier och enterokocker i vattnet. I ett uppföljande prov som togs i måndags fanns fortsättningsvis en koliform bakterie. Men i provet som togs igår på torsdagen fanns inte längre några koliforma bakterier.

Hushållsvattnet kan därmed åter användas helt normalt.

Vattnet i Monå ska fortsättningsvis kokas

Dricksvatten från Knuts vattenandelslag i Monå i Nykarleby ska fortsättningsvis kokas, meddelar Miljöhälsan Kallan.

Förra veckan upptäcktes både koliforma bakterier och enterokocker i vattnet. I ett uppföljande prov som togs på måndagen fanns en koliform bakterie.

Drickvatten och vatten som används vid matlagning ska kokas i 5–10 minuter. Vattnet går att tvätta sig i normalt.

Vattenbolaget fortsätter bekämpa bakterierna genom att klorera vattnet. Därför kan vattnet ha en lukt av klor.

Ett nytt prov tas på torsdag.

Hushållsvattnet i östra Borgå kan lukta eller smaka klor

Borgå vatten har upptäckt förhöjda mikrobhalter i ett prov som togs ur en av brunnarna vid Sannäs råvattenverk.

Därför kloreras det utgående vattnet från och med den 12 september.

Samtidigt förstärker staden övervakningen av grundvattenområdet och undersöker orsakerna bakom de förhöjda mikrobhalterna.

– Vi uppskattar att det är en naturlig process efter att det varit torrt och sedan regnat kraftigt. Det finns inga tecken på att någon skulle ha grävt eller gjort markarbeten i närheten, säger anläggningschef Sari Rajajärvi.

Enligt Rajajärvi renas vattnet inom ett par dygn, men kloreringen fortsätter tills man får rena vattenprover.

Inga avvikelser har upptäckts i det utgående vattnet eller UV-utrustningen.

Borgåborna får alltså normalt hushållsvatten ur sina kranar, men kloreringen kan orsaka lindrig klorlukt eller -smak i stadens östra delar.

Vattnet vid Sannäs råvattenverk desinficeras kontinuerligt med hjälp av UV-utrustning.

Fotgängare i regnoväder. Personerna på bilden försöker skydda sig mot regnet med paraplyer men stormen gör att man bli rvåt ändå.

Häftiga regn och utdragna torrperioder – Finlands vattenhantering måste anpassas till förändrade väderförhållanden

Den finska vatteninfrastrukturen är väl utvecklad. Det finns ändå rum för förbättring och förberedelse inför extrema väderfenomen.

Vattnet påkopplat igen i Isnäs

Isnäsborna har fått sitt vatten påkopplat igen efter att ett elfel på måndag kväll ledde till att vattentillförseln avbröts.

Det var frekvensomvandlaren som styr pumparna som gick sönder på grund av ett elavbrott.

Under kvällen forslade Lovisa Vatten en vattenkärra till Isnäs så att byborna kunde förse sig med vatten.

Omkring klockan 22 kunde vattnet ändå kopplas på igen efter att felet hade reparerats.

Vattenprovtagning ut avloppsbrunn.

Kemikalieutsläppet i Ölstens i Borgå bestod av flera olika lösningsmedel

Polisen meddelar att de undersöker fallet i Borgå med brottsrubriceringen miljöbrott.

Avloppsbrunn granskas

Kemikalier har släppts ut i avloppsnätet i Ölstens – polisen misstänker miljöbrott

Polisen misstänker miljöförstöring då kemikalier släppts ut i Ölstens i Borgå. Invånare och företag på området varnas för skadliga ångor som kan stiga upp ur avloppet.

Fritt fram att simma vid stränderna i centrala Hangö och Ekenäs igen

Nu avråder inte Sydspetsens miljöhälsa längre från att bada vid stränderna Plagen och Bellevue i Hangö samt Knipan och Knipnäs i Ekenäs.

Provresultaten från den 10.8.2023 visar att badvattnet vid stränderna uppfyller kraven.

Myndigheten avråder ändå fortsättningsvis från bad vid stranden i Lappvik. Vattenkvaliteten i Lappvik kommer att uppdateras efter att nya vattenprover analyserats.

Sydspetsens miljöhälsa poängterar i ett pressmeddelande att den dåliga vattenkvalitén kan bero på stormen förra veckan. Vågor, kraftig sjögång, vind och variationer i vattenståndet kan påverka vattenkvaliteten. Myndigheten menar att det är bra att tänka på när man badar på andra badplatser.

Kollage av bilder från mobilappar som bokför vattenmängd. På den översta bilden i kollaget står det "Vatten: Den här veckan 1 642 ml per dag (genomsnitt)".

Vattenappar och trendiga flaskor håller reda på vätskeintag – men hur mycket vatten ska man dricka?

Vätskebehovet påverkas av sådant som väder och ansträngning.

Dricksvatten i Pedersöre behöver inte längre kokas

Uppmaningen om att koka Willbacka Nya vattenbolags mat- och dricksvatten är inte längre i kraft.

Förra veckan konstaterades koliforma bakterier i det dricksvatten som Willbacka Nya vattenbolag förser delar av Lillby i Pedersöre med.

Men nya prover som togs torsdagen den 3 augusti visar inga spår av koliforma bakterier och därmed är det igen säkert att använda vattnet.

Vasa vatten bygger ny anläggning på Vattentagsvägen

I Vasa pågår förnyandet av Molnträskets vattenverk. Den här månaden börjar Vasa vatten bygga en anläggning för ozonisering och aktivt kol. Det är fråga om en efterbehandlingsanläggning som ska vara klar att tas i bruk om två år.

Under byggtiden kommer trafiken att öka betydligt på Vattentagsvägen som går genom både Korsholm och Vasa, därför har NTM-centralen sänkt hastighetsbegränsningen till 60 kilometer i timmen.

Tekniken som ska användas i den nya anläggningen säkerställer att kraven som det nya dricksvattendirektivet medger uppfylls.

"Med den nya anläggningen för ozonisering och aktivt kol tryggas ännu bättre dricksvatten för Vasa stads invånare", säger Vasa vattens direktör Pekka Rouhiainen i ett pressmeddelande.

Den nya anläggningen har en våningsyta på knappt 1 530 kvadratmeter.

Borgå vatten slutar klorera i Sannäs i dag

Vattnet vid Sannäs vattenverk i Borgå började kloreras under förra veckans tisdag. Det här till följd av att förhöjda mikrobhalter upptäcktes i råvattenbrunnarna.

På grund av kloreringen kunde vattnet i Borgås östra delar smaka och lukta klor. Borgå vatten analyserade vattnet under kloreringen och konstaterar nu att kvalitetsmålen uppfylls.

Därför slutar vattenverket nu med kloreringen och återgår till den sedvanliga UV-desinficeringen av vattnet. Det är ändå möjligt att vattnet i östra Borgå kan smaka och lukta klor i några dagar till.

Nu ökar mängden blågröna alger i Österbotten

Under den gångna veckan har antalet observationer av blågröna alger, eller cyanobakterier, ökat i de österbottniska landskapen.

Det svalare och regniga vädret har förhindrat rikliga algförekomster i insjöarna. I havsområdet har däremot sommarens hittills största mängder blågröna alger observerats, skriver NTM-centralen i ett pressmeddelande.

Att mängden alger ökat tros delvis bero på näringsämnen som spolats ut i vattendragen med de rikliga regnen.

I havsområdena har små mängder blågröna alger observerats i kustområdet i Larsmo, på flera observationsplatser utanför Karleby, i den inre skärgården utanför Vasa och vid Vackergrund utanför Kaskö.

Utanför Storskäret har man bedömt att det finns rikligt med blågröna alger.

Vatten rinner ur en kran ner i ett kärl som en människa håller i.

Oklart hur länge östra Borgås vatten kloreras – mikrobhalterna kan ha orsakats av vädret

Förhöjda mikrobhalter har upptäckts i råvattnet i Sannäs.

Kranvattnet kan lukta och smaka klor i Borgås östra delar

Borgå vatten börjar för säkerhets skull klorera vattnet från Sannäs råvattenverk. Det här eftersom ett vattenprov ur en råvattenbrunn där visar på förhöjda mikrobhalter.

Vattenverket förstärker dessutom övervakningen av grundvattenområdet och utreder orsakerna till de förhöjda mikrobhalterna.

Det har inte varit något fel på kvaliteten på det utgående vattnet från anläggningen och uv-desinficeringssystemet fungerar som det ska.

Vattnet som levereras till Borgåborna är normalt hushållsvatten men kloreringen kan orsaka lindrig klorlukt- eller smak i stadens östra delar.

Staden hälsar: spara vatten i Pargas under natten till torsdag

Under natten mellan onsdag och torsdag flyttas vattenrör i Pargas och då kan dricksvatten inte levereras till Pargas.

Staden förbereder sig inför avbrottet genom att fylla vattentornet. På det här sättet kan vattendistributionen ändå fungera som normalt hela natten, så länge det finns vatten i vattentornet.

Om vattnet används sparsamt räcker vattnet från vattentornet i ett dygn.

Arbetet med rören görs under natten mellan onsdag och torsdag den 19 juli-20 juli mellan klockan 00:00-06:00.

Under den här tiden önskar vattentjänstverket i Pargas vatten bara används till det mest nödvändiga.

Men info om avbrottet publiceras på stadens webbplats.

Avbrottet gäller inte Nagu, Korpo och Houtskär, på dessa ställen fungerar vattendistributionen som normalt.

Mechelininkadun ja Leppäsuonkadun risteyksessä tulvii.

Kraftiga regn i Helsingfors – vatten svämmar in i källare och köpcenter

Det har regnat kraftigt under lördagskvällen i Helsingfors. Räddningsverket har fått rycka ut på flera uppdrag på grund av regnet och översvämningar som orsakats av regnet.

– Just nu är det fullt ös, uppger räddningsverket till Yle Uutiset.

Sedan klockan 18 har räddningsverket haft närmare 20 uppdrag.

Vatten har också runnit in i källarutrymmen och företagslokaler. Helsingin Sanomat rapporterar om att vatten har runnit in i Kampens köpcenter.

I Kajsaniemi mättes 17 millimeter regn under den senaste timmen och i Gumtäkt 12,4 millimeter.

Texten är en bearbetad översättning av Yle Uutisets artikel Helsingissä tulvii vettä kellareihin ja liiketiloihin skriven av Mira Kokko. Saga Mannila översatte.

Sjönöd i Jurmo – båt tog in vatten på grund av hård sjögång

En person hamnade i sjönöd vid Vidskär nära Jurmo på grund av kraftig sjögång.

Den kraftiga sjögången orsakade att båten tog in vatten. Flera räddningsenheter från Västra Finlands sjöbevakningssektion larmades till platsen.

Efter att ha kontaktat nödcentralen lyckades personen få sin båt i lä.

Sjöbevakningens enhet från Nagu är på plats och hjälper med tömningen av båten och följer båten till skyddshamnen.

Efter stormen: Björneborgs utebad öppnar igen på fredag

På tisdagen drog ett kraftigt åskväder över Björneborg och orsakade översvämning på flera platser i staden.

Utebadet drabbades både av översvämning och blixtnedslag, vilket ledde till att utebadet tvingades stänga.

Blixtnedslaget ledde till att teknik vid badanläggningen som styr luftkonditioneringen, vattnet och basturna slutade fungera.

De kraftiga regnskurarna ledde också till att det kom in vatten i rummet för vattenpumpen och pumpen slutade fungera.

Badanläggningen håller fortfarande stängt på torsdagen, men öppnar tidigt på fredagsmorgonen.

En karta på bostadsområdet invid Vikbergsträsket. En väg har märkts ut med rött.

Stopp i tryckavlopp i Borgå nu fixat

Det är stopp i ett tryckavlopp nära Viksbergsträsket i norra Borgå, meddelar Borgå vatten på onsdagseftermiddagen.

Stockningen berör fastigheterna som är anslutna till tryckavloppet på avsnittet mellan Eriksdalsvägen och Pykälistövägen.

Vattenverket jobbar på att få bort stockningen.

Uppdatering klockan 18.30:

Lite efter klockan 18 meddelar Borgå vatten att huvudtryckavloppsledningen fungerar igen. Vissa fastigheter har haft problem med pumpstationerna och montörerna fortsätter jobba med dem.

En bil på en översvämmad gata.

Åskväder ledde till översvämning på gatorna i Björneborg – program vid Suomiareena avbröts

Nästan 30 millimeter regn uppmättes på mindre än en timme.

Vattentillförseln avbruten i Nummisbacken i Åbo på grund av läckage i vattenrör

I Nummisbacken i Åbo har vattentillförseln tillfälligt avbrutits på grund av ett akut läckage i ett vattenrör, meddelar Åbo Vattenförsörjning på Twitter.

Vattnet är avstängt vid Flarnvägen 4 och 8, Palomäkigatan 1b, 2b och 3b, Nyåkergatan 16 och Gamla Tavastlandsvägen 62.

Avbrottet pågår mellan 12 och 22 på måndag. Vattentillförseln kan komma att återgå till det vanliga i förtid beroende på i vilken takt arbetet framskrider.

Än så länge inga blågröna alger i österbottniska vatten

Inga blågröna alger har observerats i de österbottniska landskapen, varken på de officiella uppföljningsplatserna eller via medborgarobservationer.

Ytvattnets temperatur har dock stigit under veckan som gått.

Värmeböljan som utlovats kan snabbt förändra läget. Varmt och vindstilla väder är som bekant gynnsamt för blågröna alger.

Oro över vattenbrist i sommar i Frankrike

Två tredjedelar av de franska grundvattennivåerna är under de normala nivåerna för juni, säger miljöminister Christophe Bechu.

I Frankrike befarar man nu en upprepning av fjolårets sommar som präglades av svåra skogsbränder.

Oron är speciellt stor i Rhônedalen och vid Medelhavskusten, säger Bechu, och vädjar till invånarna att använda vatten sparsamt.

Det har redan införts betydande restriktioner för vattenanvändning i en stor del av de franska regionerna.

Källa: AFP

Onormalt lågt vattenstånd – strandlinjen fortsätter flytta på sig

Uppehållsvädret har lett till att vattenståndet är lägre än normalt, särskilt i södra och sydvästra Finland, enligt webbsidan vatten.fi. Den nederbördsfattiga våren kan också ha bidragit till den låga vattennivån.

Torrast är det i Egentliga Finland. I Östra Finland är vattenståndet på vissa ställen fortfarande högre än medelnivån, men vattenytan sjunker.

Under veckoslutet och inpå nästa vecka kan regnet lysa med sin frånvaro i hela landet. Det här kan driva ner vattennivåerna ytterligare.

Källa: STT

Kaislikkoa

NTM-centralen vill ha mera vatten i Västerfjärden i Närpes

Vattennivån i fjärden ofta för låg på våren.

Gränsen mellan Finland och Sverige i solsken. Vägen är täckt av vatten.

Vattennivån stiger i Torne älv – kan bli värsta översvämningen på över 50 år

Vattennivån i Torne älv har stigit med 30 centimeter i Torneå och Övertorneå sedan i går. Finlands miljöcentral skriver på Twitter att vattennivån fortsätter att stiga. I Pello har vattennivån däremot börjat sjunka.

Hydrologer förutspår att vattnet kan stiga till samma nivå som under översvämningen år 1968. Sådana översvämningar återkommer bara ungefär vart hundrade år.

I går gick det inte att ta sig över gränsen mellan Finland och Sverige i Övertorneå. Yles redaktör på plats rapporterade att det forsade vatten över vägen.

Källor: STT, Yle

Brustet vattenrör orsakar problem med vattendistributionen i Esbo fram till tisdagsmorgonen

Ett rör brast i Nipert i Esbo på måndagen, vilket fick vatten att strömma in i en källare. Räddningsverket pumpade bort vattnet och blockerade läckan. Det här ledde till att vattendistributionen avbrutits i en del av närområdet – på Nipertåkern, Lökstigen, Bönstigen, Ärtstigen och på Nipertvägen 26–30 enligt HSY:s sidor.

HSY bedömer att vattendistributionen återgår till det normala på tisdagsmorgonen och har satt upp tillfälliga vattenposter på Nipertvägen 28 och på Bönstigen.

Vattnet kan vara brunt efter att läckan repareras, men enligt HSY blir vattnet snabbt klart om man låter det rinna.

Högt vattenstånd men inga översvämningar att vänta

I många österbottniska åar och älvar är vattenståndet högt just nu. Men det har börjat sjunka på många håll, enligt Finlands miljöcentral.

Bedömningen är att det knappast blir några större översvämningsskador i samband med vårflödet i år. Nivåerna kan fortfarande stiga tillfälligt om det blir många regndagar.

Grävmaskin kapade vattenledning i Pikis – vatten forsade in i egnahemshus

En grävmaskin kapade på fredag eftermiddag en huvudvattenledning i Pikis i S:t Karins. Det orsakade en stor vattenläcka som fick dikena att svämma över.

– Ett rör stockades också, vilket gjorde att vattnet snabbt spred sig till en gård och därifrån in i huset, säger jourhavande brandchef Toni Pyökäri.

Enligt räddningsverket hamnade hundratals liter vatten i huset.

– Vattnet pumpades ut och vi stängde huvudvattenledningen så att inte mera vatten skulle tränga in. Det har gjort att ett tiotal hus i området är utan vatten. S:t Karins vattenverk har uppskattat att husens vattenförsörjning återställs senast i kväll, säger Pyötäri.

Vattenledningen i Sibbo har reparerats – vattnet kan vara grumligt i början

Det tog över ett dygn att reparera skadorna på vattenledningen mellan Nickby och Söderkulla i Sibbo.

Hålet i röret upptäcktes på torsdagen efter klockan 12, men först på fredag strax innan klockan 18 meddelade Keski-Uudenmaan Vesis vd Kari Korhonen att de har bytt ut rören.

”Nu är vattenledningen lappad och trycket har återvänt. Vi måste ännu skölja röret men nu borde alla hushåll få vatten” meddelar Korhonen.

I början kan vattnet vara grumligt och man ska inte dricka av det. Låt vattnet rinna tills det är klart.

En hög med vattenrör och en traktor i bakgrunden.

Utomstående borrade av misstag hål i vattenledning – 200 hushåll var utan vatten i Sibbo

Det handlar om ett rör som går mellan Nickby och Söderkulla.

Dricksvattnet måste kokas i Runosbacken, Länsinummi, Liljedalen och Kiikku i Åbo – enterokocker hittades i vattnet

Dricksvattnet i områdena Runosbacken, Länsinummi, Liljedalen och Kiikku i Åbo kan innehålla mikrober som orsakar sjukdom, eftersom det har påträffats små mängder av enterokockbakterier i ett vattenprov som togs på onsdagen 12 april.

Dricks- och matlagningsvattnet i de berörda områdena måste kokas i minst 5 minuter. Rekommendationen gäller tillsvidare.

Disken kan tvättas med okokt vatten, men den måste torkas noggrant efter tvätt. Tvättmaskinen kan användas som vanligt, skriver staden i ett pressmeddelande.

Som en försiktighetsåtgärd har kloreringen av hushållsvattnet ökats en aning, så klorlukten kan kännas tydligare än vanligt. Kloret i vattnet orsakar ingen hälsorisk.

Fler prov togs i dag. Resultaten från dessa blir färdiga söndagen 16 april.

I Åbos övriga stadsdelar uppfyller vattenkvaliteten kraven.

Problemen med vattnet fortsätter i Sibbo – ny läcka repareras under morgonen

Problemen med vattenförsörjningen i Sibbo fortsätter.

Omkring 200 hushåll i byarna Hindsby, Gesterby och Immersby blev utan vatten efter att en läcka hade upptäckts i vattenledningen vid 12-tiden på torsdagen.

Det var en utomstående entreprenör som av misstag hade borrat hål i röret.

En hög med vattenrör och en traktor i bakgrunden.

Utomstående borrade av misstag hål i vattenledning – 200 hushåll var utan vatten i Sibbo

Det handlar om ett rör som går mellan Nickby och Söderkulla.

Keski-Uudenmaan Vesi lyckades reparera läckan vid tretiden på fredag morgon och vattnet kunde då kopplas på igen.

Nu har man emellertid upptäckt ytterligare en läcka i ledningen och den repareras under morgonen.

I det drabbade området är vattentrycket lågt på grund av arbetet med läckan.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida