Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En gul och brun skolbyggnad i tegel i fyra våningar med höstgula träd omkring.

Utredningen om Åbolärares olämpliga beteende försenas – blir inte klar före skolavslutningen

Lärare påstås ha använt osakligt språkbruk under lektioner.

betyg

Stipendier, betyg, annorlunda lektioner – vad tror du motiverar barn i skolan?

På vilket sätt motiverar man skolbarn bäst?

Koulureppuja koulun käytävän lattialla. Oppilaat kävelevät reppujen ohi.

Särbegåvade elever får egen handlingsplan i Jakobstadsregionen

Tidig språkutveckling kan vara tecken på särbegåvning.

Tre ungdomar i rad ser på sina mobiltelefoner.

STT:s uppgifter: Mobilförbud i skolorna uppe i regeringsförhandlingarna

I dag kan skolorna bara förbjuda mobiler under lektionstid.

Anonyymejä ihmisiä.

Den nya sexualbrottslagen ser allvarligt på osakliga kommentarer i skolan: “Ju yngre barnet är, desto lättare uppfylls brottet”

Sedan årsskiftet kan också osakliga kommentarer definieras som sexualbrott. I en skolmiljö är tröskeln låg för att en sexuell handling uppfyller förutsättningen för straffbarhet.

Micaela Romantschuk är verksamhetsledare för Förbundet Hem och skola.

Hem och skola vill ha bättre åtgärder för att trygga elevers rättssäkerhet: ”Vi behöver en övervakande myndighet”

Elevers rättigheter har varit på tapeten i samband med det uppmärksammade fallet i S:t Olofsskolan i Åbo.

Kyrkfjärdens skola i Ingå.

Många unga i Ingå har skadligt dålig kondition – en fara för hälsan och välmåendet

Nästan hälften av eleverna nära riskzonen för sämre hälsa.

Ett skolklassrum.

Lärares påstådda grova språkbruk inför elever i S:t Olofsskolan utreds nu av Åbo stad – elever listade övertrampen

En lärare vid S:t Olofsskolan påstås ha använt grovt och osakligt språkbruk under lektioner och frågan utreds nu av Åbo stads HR-avdelning.

Puurolautanen pöydällä.

Lojo har inte råd att bjuda eleverna på gröt om morgnarna

Prislappen skulle bli närmare 900 000 euro.

En matportion för skolelever.

Ingåelever får skollunch i juni i år igen

Skollunchen serveras fram till midsommar i Merituulen koulu.

Man ler mot kameran

Simon Sid får återuppleva lågstadiet – han är Ingås nya skolcoach

Ingå fortsätter kanske med försöket till årets slut.

Näs skola i Larsmo ska få moduler – skolan är för trång

Larsmo kommun växer stadigt och det syns bland annat i Näs skola som blivit för trång.

Som en tillfällig lösning planerar man hyra moduler, senast från och med höstterminen, i tre års tid med option för två år till.

– Vi vet att skolan är för liten med det antal elever som det är nu. Man var tvungen att ta ett beslut nu, annars blir hösten ohållbar, säger Alf Grankulla (KD), ordförande för nämnden för tekniska tjänster.

Totalytan för modulerna blir cirka 150 kvadratmeter och där ska bland annat finnas ett klassrum, ett grupprum och hälsovårdarutrymmen.

Enligt Grankulla har kommunen på gång en utredning vilka behov som finns gällande skolorna i kommunen för att hitta en mer långsiktig lösning.

Nämnden föreslår för kommunstyrelsen att man ska anta det billigaste anbudet, på 108 600 euro, för att hyra upprustade begagnade moduler i tre års tid.

I bakgrunden bild på en skolgård med elever. I framgrunden porträtt på två personer i gråskala, som ser allvarliga ut.

Kommentar: ”Jag vet vilka anonyma lärare du har pratat med”, säger Helsingfors bildningstjänster och missar än en gång poängen

Elever med allt svagare resultat blir godkända då få längre går om klasser. Konsekvenserna är att elever i sjuan inte kan läsa. Men Helsingfors svenska bildningstjänster vill inte höra lärarnas kritik, skriver Svenska Yles reportrar.

Graf på antalet elever som går om klasser i Helsingfors. Antalet var 2002 högre i de svenska skolorna, men 2019 var antalet lägre.

Lärare känner sig pressade att godkänna elever – Helsingfors försvarar kritiserad modell: ”Livet handlar inte bara om att kunna läsa”

Lärare i Helsingfors känner sig pressade att godkänna elever och anser att svaga elever slussas vidare med tvång. Det visar Svenska Yles enkät. Helsingfors stads ledning tillbakavisar kritiken.

Susanne Bergström-Nyberg i ett lärarrum. Några fågelplanscher i bakgrunden.

Matematikläraren Susanne Bergström-Nyberg: Vi har glömt de starka eleverna

Kraven är lägre än förr, säger Susanne Bergström-Nyberg.

En äldre dam med grå lockar står med armarna i kors och tittar med bestämd bild i kameran

Professor Liisa Keltikangas-Järvinen: Nya undervisningsmetoder för oss i rasande fart mot ett klassamhälle där alla inte får plats

Enligt läroplanen ska barn redan i skolan lära sig svårdefinierbara färdigheter för arbetslivet. En av dem är självstyrning, som i värsta fall leder till att bara barn från resursstarka familjer klarar sig.

Wilma-järjestelmän etusivu tietokoneen ruudulla.

Skolpsykologer och kuratorer har ännu inte tillgång till elevinformation i Wilma – men Wilma fungerar ändå som en kommunikationskanal

Ännu finns det ingen lösning på problemet om skolpsykologernas och kuratorernas användarrättigheter för skolornas informationssystem Wilma, trots att eleverna på måndag återvänder till skolorna efter jullovet.

exteriör skola

Skolcoach ska finnas till hands för elever i Hangö – projektet ska minska frånvaro och avhopp i skolan

Hangöelever i årskurserna 5–9 ska få hjälp och stöd i livet av en skolcoach. Målet är att stärka barn och ungas sociala kompetens, förebygga skolavhopp, minska frånvaron och få de unga med i kamratgrupper.

Tanken är att skolcoachen ska skapa en helhetsbild av den ungas livssituation och kompisrelationer genom samtal och genom att finnas till hands. Speciellt under övergångsskeden ska skolcoachen ha en viktig roll i de ungas liv. Exempelvis när eleven börjar i sjuan eller inleder studier på andra stadiet. Dessutom ska alla barn ha nytta av skolcoachen – inte bara de som har problem med till exempel utmanande beteende.

Hangö stad har fått statligt stöd på 40 000 euro för skolcoachverksamheten. Hangö inleder rekryteringen av en skolcoach inom kort.

Barns fötter vid kanten av en simbassäng.

Varannan 12-åring kan inte simma – coronaåren försämrade barns simkunskaper

Sjätteklassares simkunskaper har försämrats avsevärt.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida