Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Ett dike vid en grön åker. Blå himmel och skog i bakgrunden.

WWF fortsätter samarbeta med markägare i Västnyland för att skydda vattnen

Samarbetet mellan Världsnaturfonden WWF och markägare sträcker sig nästan fem år tillbaka. Under den här tiden har sammanlagt 21 vattenskyddsobjekt, till exempel våtmarker, byggts i Ingå ås, Ingarskilaåns och i Sjundeå åars avrinningsområden.

Arbetet kommer att fortsätta med ett nytt projekt som pågår fram till hösten 2024.

Inom projektet Valuta 2 kommer WWF att skapa ett tiotal olika helheter som ska reglera vattenflödet från avrinningsområdena till vattendrag. Det är till exempel våtmarker, tvåstegsdiken och bottentrösklar.

Syftet är att minska översvämningsproblem, erosion i fåror och belastning i vattendrag.

Arbetet är viktigt. Då stora mängder vatten snabbt rinner från de övre delarna av avrinningsområdet finns det risk för att vattnet svämmar upp på åkrar. Vattnet från åkrarna sköljer i sin tur ut näringsämnen i åar och vidare ut i Östersjön.

Projektet gynnar också markägarna eftersom översvämningar på åkrarna inte heller är bra för jordbruket.

Sjundeå å.

Myransbäcken i Sjundeå har fått ett ansiktslyft

Bäckens starka flöden återkommande översvämningar åtgärdas.

Flygbild av våtmark i Täktom i Hangö som byggs under WWF:s RANKKUprojekt för att minska utsläppen i Östersjön.

Våtmarker i Hangö ska göra Östersjön renare

Våtmarkerna byggs på privat mark.

Flygbild över Ekenäs

Raseborgs stad villig att förbättra vattenkvaliteten i Dragsviksfjärden

Det skulle först behövas 10 000 euro i budgeten.

En våtmark byggs i Ingå.

Ny våtmark vid Ingå å minskar övergödning och ökar biologisk mångfald

WWF bygger våtmarken i samarbete med markägare.

En person paddlar i en kanot på en å.

Våtmark ska förbättra vattenkvaliteten i Björnträsk i Sjundeå

WWF bygger en våtmark på Björnträskets strand.

Vy över översvämmad åker

Nu ska jobbet med att förbättra Raseborgs å börja

Översvämningarna ska minska och vattenkvaliteten förbättras.

En bild från en grön park som ligger vid en vik. vatten och träd syns på bilden

Stora mängder avloppsvatten rann ut i Pumpviken i Karis

Avloppsbrunnar fylldes av sand under rivningsarbeten.

Sådana syrepumpningsapparater användes udner projektet Proppen i Sandöfjärden.

Framtiden oviss för Krogars vattenskyddsförening i Hangö

Vattenskyddsförening i Hangö kan upphöra.

En våtmark. I bakgrunden syns skog.

Våtmarken i Snappertuna så gott som klar – se bilder

Våtmarken ska göra vattnet i Ekenäs skärgård renare.

Ralf Koho sitter på ett räcke på¨en bro som går över Hardombäcken i Lovisa.

Pilotprojekt ska göra slut på översvämmade åkrar

Hardombäcken i Lovisa ska dräneras.

Svartån mynnar ut i Pojoviken.

Vattnet i Svartån bättre än tidigare

Svartå reningsverk stängdes och vattnet blev bättre.

Lovisa å rinner genom Gislom

Våtmarker och täckdiken ska ge renare vatten i Lovisaviken

200 000 euro ska minska på näringsbelastningen.

Översiktsbild från Ekenäs

Belastningen på Raseborgs vattendrag har minskat

Pojoviken lider av belastning och syrebrist.

Regattastrranden i Hangö

Vattnen i Hangö mår bra trots belastning

Vattnen runt Hangö mådde rätt så bra förra året. Västra Nylands vatten och miljö visar i sin undersökning att de största enskilda punktbelastningarna är Hangon Puhdistamo Oy och Stormossens reningsverk.

Så kallad skräpfisk

Mera fart på reduktionsfisket i Lovisa

Ytterligare en mottagningsenhet i Lovisa skulle öka intresset för reduktionsfiske.