Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Våtmarker i Hangö ska göra Östersjön renare

Våtmarkerna byggs på privat mark.

Raseborgs stad villig att förbättra vattenkvaliteten i Dragsviksfjärden

Det skulle först behövas 10 000 euro i budgeten.

Ny våtmark vid Ingå å minskar övergödning och ökar biologisk mångfald

WWF bygger våtmarken i samarbete med markägare.

Våtmark ska förbättra vattenkvaliteten i Björnträsk i Sjundeå

WWF bygger en våtmark på Björnträskets strand.

Nu ska jobbet med att förbättra Raseborgs å börja

Översvämningarna ska minska och vattenkvaliteten förbättras.

Stora mängder avloppsvatten rann ut i Pumpviken i Karis

Avloppsbrunnar fylldes av sand under rivningsarbeten.

Framtiden oviss för Krogars vattenskyddsförening i Hangö

Vattenskyddsförening i Hangö kan upphöra.

Våtmarken i Snappertuna så gott som klar – se bilder

Våtmarken ska göra vattnet i Ekenäs skärgård renare.

Pilotprojekt ska göra slut på översvämmade åkrar

Hardombäcken i Lovisa ska dräneras.

Vattnet i Svartån bättre än tidigare

Svartå reningsverk stängdes och vattnet blev bättre.

Våtmarker och täckdiken ska ge renare vatten i Lovisaviken

200 000 euro ska minska på näringsbelastningen.

Belastningen på Raseborgs vattendrag har minskat

Pojoviken lider av belastning och syrebrist.