Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Akterdel på ubåt i varvet.

Här byggs Sveriges nya ubåtar som ska övervaka havsbotten: ”Bland det hemligaste vi har”

Svenska Yle besökte varvet där topphemliga fartyg byggs.

En kvinna i dykarutrustning är under vattnet och håller i en färgglad gitarr.

Musikfestival på havsbottnen i Florida Keys – ett undervattensband mimade en spelning

Ett jippo för ökad medvetenhet om de ömtåliga korallreven.

Klobbens badstrand i Sökö i Esbo.

Finska viken repar sig, men syreläget i Bottenhavet väcker oro

Havsbotten vid Finska vikens kust mår bättre än på 20 år.

Turkost hav

Havens problem beror på människan, men också lösningarna finns på land

Vi vet att haven inte mår bra. Men vad kan man göra?

Räddningsarbetare har inte ännu funnit några spår av helikoptern, endast oljefläckar i Barents hav

Störtad rysk helikopter funnen på 209 meters djup vid Svalbard

Åtta ryssar antas ha omkommit i olyckan.

Cykel, skräpkorg och andra gamla metallföremål.

Räddningsverket: "Ofog på badstränder är mycket farligt"

Metallföremål hittades i vattnet vid badstrand i Esbo.

Hav utaför Hangö udd.

Havsbottnen utanför Hangö ska bli Naturaområde - allemansrätten ändras inte

Oro bland jägare för att restriktioner införs på sikt.

Abborrar

Goda nyheter från havet – Finska viken hämtar sig

Utsläppen från Ryssland har minskat.

Vattenkvaliteten i Östersjön granskas.

Stor saltpuls var ingen mirakelkur för Östersjön

Den uteblivna effekten förbryllar forskare.

Tång utanför Tvärminne

Forskare: Oroväckande mycket miljögifter på Östersjöns botten

Men förbudet mot båtbottenfärg med TBT har gett resultat.

Täktbukten i Hangö.

Täktbukten får ny våtmark snabbare än planerat

Mycket arbete kvarstår för att rädda bukten.

Havet utanför Hangö i februari.

Reningsverket släpper ut mest i havet i Hangö

Avloppsvattnet har ändå lindrig inverkan.

Rester av blågröna alger.

Turkosfärgad smet på Pellinge väcker förundran

Blågröna alger längs med strandremsan.

Lotta Nummelin

Östersjön behöver alla hjälpande krafter

Folk vill donera pengar för att skydda Östersjön.

Hav

Raseborg: Datakabel till Västnyland får inte störa havsmiljön

Ingå och Hangö har inget att anmärka.

Forskningsfartuget Aranda i Västra hamnen i Helsingfors.

Saltpulsen välkommen för Östersjön

Positiva effekter i havet förväntas i slutet av juni.

Skräp på en strand

Skräp överbord

Underliga grejer som sköljt upp på stränder.

Sanna Majaneva

Helsingforsare kastar flaskor och fimpar i havet

Rester av grillkvällar ligger kvar på bottnen utanför Nybondas friluftspark. Forskarna överraskades av att det fanns så mycket sopor utanför Nybondas när de utredde var det finns mest skräp på havsbottnen.

Knipan i Ekenäs

Raseborg ger konkreta råd för bättre havsmiljö

Den dåliga havsvattenkvaliteten innebär miljonförluster eftersom fritidsanvändningen av skärgården minskar. I Raseborg gör staden nu en manual för att vattenägarna så enkelt som möjligt ska kunna förbättra havsvattnets kvalitet.

Blågröna alger vid Savijärvi träsk.

Sommarens ärtsoppskatastrof kan upprepa sig

Att saltvatten väller in i Östersjön är en god nyhet. Men fenomenet leder också till mindre önskade effekter för våra kustområden.

Alf Norkko

Världar vi andra inte ser

Alla vet vi hur det ser ut ovanför vattenytan och ovanför isen. Men hur många vet hur livet ser ut på havsbotten? Det gör professor Alf Norkko.

Miljöchef Gustav Munsterhjelm i Raseborg rattar en av Havsmanualens båtar.

Havsbotten undersöks meter för meter i Raseborg

En kamera sänks ner nära havsbotten cirka hundra meter från stranden och båten kör långsamt inåt mot land medan allt som kameran filmar bandas. Så här kartläggs Raseborgs alla stränder i ett omfattande havsforskningsprojekt, Havsmanualen.

För svårt tömma septiktankar i Ekenäs skärgård?

Fritidsbåtfarare efterlyser flytande pumpstationer där båtfolket kunde tömma båtens septiktank på toalettavfallet. Om det finns för få möjligheter till det här, är det illa för miljön, tror fritidsbåtfararen Anu Kari från Karis.

Markku Helve

Ät mera fisk för ett friskare hav

Ät mera fisk och kasta inte ens en droppe tvättmedel i havet. Det är marinbiolog Markku Helves tips till dem som vill göra något för att rädda Östersjön. Mängden blågröna alger i Helsingforsvattnet är ungefär lika stor som tidigare somrar.

Friskt sjögräs på havsbottnen

Syret sjunker också i hittills friska Bottniska viken

Bottniska viken är det friskaste havet vid Finlands kust men under 2000-talet har syrehalterna vid bottnen börjat sjunka. Än så länge är förändringarna ändå så små att de inte påverkar fiskar och bottendjur.

Havsbottnet vid Björkudden.

Havsmanualen ska visa livet under vattenytan

Nu ska alla få ser hur det ser ut under havsytan och vilka miljöproblem som döljer sig i vattnet. Från och med måndag kartläggs havsbottnen och havsmiljöer i skärgården och längs stränderna i Raseborg och av materialet skapas interaktiva kartor i ett projekt som heter Havsmanualen.

Undervattenskamera för att kartlägga havsbottnen.

Havsbotten utanför Jakobstad kartläggs

Ett båtteam håller för tillfället på att kartlägga havsbottnen utanför Jakobstad och målsättningen är att inventera livsmiljöerna under vattnet. Området mellan Lohteå och Nykarleby har inte tidigare undersökts.

Vatten rinner ner i Borga a.

"Lantbruket är fortfarande en miljöbov"

Östersjön får knappt godkänt då professorn i marinbiologi, Erik Bonsdorff, uppmanas ge ett skolvitsord för hur havet mår i dag. I Finland är den största miljöboven lantbruket, anser Bonsdorff.

Finska viken mår lite bättre

Syreläget i sänkorna i Finska viken har blivit klart bättre sedan förra sommaren.

Cykeldäck från Aura ås botten

Skräp under ytan avslöjas på utställning

Havets skräp är ett växande miljöproblem och med utställningen Grundstötningen vill man väcka folk att inse att skräpproblemet som döljer under ytan.

minfartyget Katanpää står förtöjd en dimmig morgon vid hamnen i Pansio.

Minröjningsfartyget Purunpää anländer till Åbo

I dag på fredag anländer MHC Purunpää från Italien till Åbo. Det är det andra minröjningsfartyget av tre som har byggts för den finska marinen.

Mareld

Lysande giftig alg i Ekenäs skärgård

Det finns mycket av den giftiga algen Alexandrium ostenfeldii också i Ekenäs skärgård. Algen kan på sensommaren lysa i mörkret när man rör om i vattnet.

Lång process att reparera trasig sjökabel

Det hör inte till vanligheterna att en sjökabel går sönder. Och går de sönder är det en svår och långsam process att få dem tillbaka i bruk.

Fantasieggande fynd i Lillas

Då utgrävningarna i Mårtensby i Vanda är inne på sin sista vecka är arkeologerna nöjda. Man har funnit mycket som kan komplettera bilden av den medeltida Helsinge socken. Se bildspel och film!

Bottendjurens rörelse upprätthåller diversiteten på havsbottnen

Bottendjuren i Östersjön är naturens eget sätt att syresätta havsbottnen genom att luckra upp bottnen. Samtidigt binder bottnen näringsämnen och vattnet blir renare.

Hangö dumpar snö i havet

Hangö stad kommer att fortsätta dumpa snö i havet också i vinter trots att undersökning visar att havsbottnen inte mår bra av det. Det har tekniska nämnden beslutat.

Havsbottnen i Bläsnäsviken är död

Havsbottnen i Bläsnäsviken i Pargas mår sämst i hela Skärgårdshavet. Bottnen är helt syrefri och är också det enda stället utan några bottendjur.

Mete med metspö

Lite bättre i djupet i Finska viken

Inga stora förändringar har skett i Östersjöns skick sedan i fjol somras men däremot har syresituationen i de djupa områdena i Finska viken blivit bättre sedan i fjol, visar data som havsforskningsfartygen har samlat in.

Irma Puttonen, doktorand vid ÅA, undersöker sediment utanför Åbo i augusti 2012

Havsbottnen i Skärgårdshavet kartläggs

Under en två veckor lång forskningsresa kartläggs havsbottnens tillstånd i skärgården utanför Åbo. Resultaten som undersökningen ger ska i längden gynna hela Östersjön.

Minfartyget Katanpää sjösattes

Marinens nya minfartyg Katanpää sjösattes i dag i Åbo. Fartyget kommer att användas för att röja gamla minor i Östersjön och för att undersöka havsbotten och farleder.

Aranda på ny Östersjöexpedition

Finlands miljöcentrals forskningsfartyg Aranda ska igen kartlägga läget i Östersjön. Målet med expeditionen, som inleds i dag, är att studera bottenlivet på det öppna havet och syreläget på havsbottnen.

Med hjälp av laserteknik kan havsbotten kartläggas med stor noggrannhet.

Havsbotten undersöks igen

Nu ska man igen ta reda på hur den finska havsbottnen mår. Miljöcentralens forskningsfartyg Aranda åker ut på måndag för att ta prover i Finska viken, Östersjön och i Bottenhavet.

Arkeologiska dykningar i Hangö. Dykare flyter på ytan, sedd från havsbotten.

Dykning vid Gäddtarmen

Det finns en hel del skeppsvrak på de unika havsbottnen i Hangö som undersöks som bäst.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida