Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Skyddade hus i Borgå går ett dystert öde till mötes

Politiker uppmärksammade saken i ett blogginlägg.

Pargas tar sitt ansvar – nu ska fuktrapporter tas på allvar

Staden ändrar sina rutiner kring rapporter om inomhusluft.

Sjuka hus borde renoveras för miljarder euro

Österbotten, Sverige och Norge jobbar fram lösningar.

Monica blev sjuk av mögel i skolan — tog tio år att bli frisk igen

Läraren Monica Grankulla-Häggblom var sjuk i 10 år.

Forskare varnar: Mögelskolor och daghem skapar ett folkhälsoproblem

Mögel och strålsvamp triggar uppkomst av andra sjukdomar.

Vattenskada i skolbaracker i Sjundeå

Aleksis Kiven koulus modulskola fick vattenskada i morse.

Renoveringsförslag för Hovirinta skolfastighet upprör rektor

Styrgrupp: Hovirinta skolfastighet ska renoveras.

Dålig inneluft blir dyr i Sjundeå

Kommunen har hittills betalat 380 000 euro.

Fastighetschef: Hovirinta skolas öde avgörs i oktober

Färsk rapport om inomhusluften är nu färdig.

S:t Karins svenska skola inleder läsåret i ovisshet

På måndag kommer en rapport om inomhusluften.

Börje Boström: Gammelbacka skola konditionsgranskas

"Vi gör en konditionsgranskning av gula huset."

Esbo tar tag i mögelskolorna - gör symptomenkät med alla skolelever

Inneluftsproblemen blir stor fråga i budgetförhandlingarna.

Lovisa huvudbiblioteks framtid okänd, men huset måste renoveras

Biblioteket finns i det värdefulla Societetshuset.

Gravida i huvudstadsregionen får föda vid Kvinnokliniken och Jorv

Sjukhusen kommer att ta fler förlossningssalar i bruk.

"Att samtidigt föda sitt första barn och riskera sin hälsa kändes hemskt"

Mari Nieminen födde på Barnmorskeinstitutet och fick symptom

Barnmorskeinstitutets sjukhus stängs inom ett halvår på grund av mögel

Personalen har drabbats av symptom pga dålig inneluft.

Rapport: Byggprojekt misslyckas ofta då staten är delfinansiär

Statliga pengar måste kontrolleras bättre, anser utredaren.

Sjundeåpolitiker: Ekonomisk press skapar mögelbyggnader

Förtroendevalda önskar nya upphandlingsregler.

Åbo bildningssektor vill att Kärnhuset rivs i sommar

Då skulle skolarbetet vid Sirkkala skola störas minst.

Nya verksamhetssätt ska minska fukt- och mögelproblem

Nu vill man råda bot på allvarliga fukt- och mögelproblem.

Linnankosken lukio i Borgå får solceller och flexibla rum

Renoveringen medför energibesparing och moderna klassrum.

Professor: Mögeldom på MÖCS visar hur lågt människan värderas

"Man tar inte hälsoriskerna på allvar."

Barnmorskor får inte ersättning för dålig inomhusluft på MÖCS

Högsta domstolen häver Vasa hovrätts dom.

Läkare förbjuder Lukas att gå i skolan - på grund av mögelsjukdom

Lukas har fått svåra symptom i Winellska skolan i Kyrkslätt.

Sjundeås skolor: "Riv och bygg nytt"

Sjundeå utreder sanering eller nybygge för sina skolor.

Tända ljus för bättre inomhusluft i Sibboskolorna

- Vi vill hålla liv i den här viktiga frågan.

Åbo får landets första mögelklinik

Vården av patienter med inomhusluftsymptom ska bli bättre.

I kyla och hetta - tusentals elever tillbringar skoldagen i exil

Barackskola är lösningen när skolan möglar sönder.

Vi kan förbättra luften i våra hus

"Respektera byggnaden och erkänn dess livsscykel."

Att leva med fuktproblem och mögelskador - här är era erfarenheter

Det finns många historier om hur mögelskador påverkar livet.

Förälder: Bra att skolhuset i Gammelbacka stängdes

Elever i Borgåskola miste matsal och gymnastiksal.

Dålig ventilation i skolor försämrar inlärningen

Över 20 procent av skolorna i Finland har dålig luftkvalitet

Medling kan bli kompromiss i mögelhustvister

Medling blir allt vanligare, säger tingsdomare.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida