Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Pargas ryter till mot Livia – vill bevara ”Fiskis” i staden

Fiskeriutbildningen i Pargas hotas av nedskärningar.

Ja till småskaligt kustfiske i Lovisaviken

Lovisa stadsfullmäktige beslöt på onsdagen att man ska utarbeta fiskeregler för Lovisaviken. Reglerna ska möjliggöra småskaligt kustfiske.

Exakt vad det betyder i praktiken ska stadens landsbygdsenhet börja klura på.

Beslutet är svar på en motion som Kari Hagfors (C ) lämnade in för sju år sedan. I motionen föreslog han att bestämmelserna för nätfiske i Lovisaviken skulle ändras så att yrkesfiskarna inte får använda större nät än fritidsfiskarna.

För tillfället har två yrkesfiskare tillstånd för nät i Lovisaviken.

Under behandlingen av saken har politikerna fått ta ställning till om man i Lovisaviken vill tillåta småskaligt nätfiske eller inget nätfiske alls. I Lovisaviken finns ål och havsöring vilka båda räknas som utrotningshotade arter. Många av fullmäktigeledamöterna uttryckte också oro över gösbeståndet.

Ett bildcollage med tre bilder av en torsk.

Finland har en ny rekordfisk: Närmare 30 kilogram tung torsk från Åland

Fisken fångad i Lemland på Åland var 141 centimeter lång.

Kommersiellt fiske i Lovisaviken förbjuds inte helt

Stadsstyrelsen i Lovisa behandlade på måndagen landsbygdsnämndens förslag om att kommersiellt fiske borde förbjudas i Lovisaviken från och med år 2024.

Förbudet skulle gälla ett område på 10 kvadratkilometer från Svartholm till Lovisavikens norra del.

Tom Liljestrand (SFP) kom med ett motförslag som godkändes enhälligt.

Enligt motförslaget ska man utarbeta regler för fiskeri, vilka möjliggör ett småskaligt kustfiske.

Lovisas stadsfullmäktige ska ännu godkänna förslaget.

Fisknät i tunnor

Fiskerinäringen i Österbotten får en miljon

Österbottens Fiskeleader, Kustaktionsgruppen, får en miljon euro att dela ut till olika projekt som ska skapa en livskraftig och lönsam fiskerinäring och lyfta branschens image.

– Nu ska vi skapa nya förutsättningar för fiskerinäringen med de medel som tilldelats oss, säger verksamhetsledaren Mathias Högbacka vid Aktion Österbotten.

Fiskeleader-rådgivaren, Jonas Harald, säger att fisket fortfarande är en viktig inkomstkälla för många, även om branschen förändrats mycket de senaste 20 åren.

– Utmaningen är ändå att göra fiskerinäringen mera lönsam så att den lockar nya unga människor till branschen. Att höja fiskerinäringens image och synlighet är centralt, liksom att höja den lokala förädlingsgraden och värdet på den fisk som fångas.

Finansieringen kommer från Europeiska havs- fiskeri- och vattenbruksfonden, staten och regionens kommuner.

Artikeln ändrad 20:12 kl. 10:00 med en rättelse av namn. Fiskeleader-rådgivaren heter Jonas Harald, inte Johan.

Kalastaja Miakel Lindholm hakemassa kalasaalista rysästä.

Nyttjande- och vårdplanen behövs för att garantera fisk för alla i Lovisa

Planen ska förbättra förutsättningarna för fiske.

Fritidsfiskare på klippa i Kopparnäs.

Nya regler för alla som fiskar i Raseborgs stads vatten

Antalet spön man får använda begränsas.

En man i keps står vid en hamn med en stor fiskebåt i bakgrunden.

Fiskodling delar åsikter – samtidigt behövs odlad inhemsk fisk

Ekofish: Fisket är hållbart, men kritikerna tvivlar.

Fiskar i fiskodling.

Stor fiskodling planeras utanför Kaskö – ska producera en miljon kilo fisk årligen

Sett till produktionen skulle den bli en av landets största.

En rödvit trålare har råkat i sjönöd och driver mot klippor.

Trålare drev vind för våg utanför Jurmo

Ett tjockt rep hade snott sig om propelleraxeln.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida