Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Sista dagen för sista gruppen att skattedeklarera i morgon

”Senast nu är det dags att granska att allt är som det ska på skattedeklarationen”, säger ledande skattesakkunnig Mervi Hakkarainen i ett pressmeddelande.

Finlands skattebetalare är indelade i tre grupper med tre separata utsatta datum för att deklarera. I morgon är det deadline för den sista gruppen. Efter den 23 maj måste samtliga lön- och pensionstagare ha kontrollerat och vid behov kompletterat den förifyllda skattedeklarationen.

De vanligaste avdragen görs för kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen, hushållsavdraget samt avdragen för kostnader för förvärvande av löneinkomst, till exempel avdraget för arbetsrum. Det är också viktigt att fylla i inkomster som inte automatiskt tagits i beaktande.

Björn Wahlroos.

Björn Wahlroos sågar Finlands regeringar i Morgonettan

Statsekonomin symtom av djupare problem, säger han.

Fler finländare är för än emot en hälsoskatt

Förslaget om att Finland skulle ta i bruk en hälsoskatt får mer stöd än motstånd bland finländare, visar en enkät av tidningsgruppen Uutissuomalainen.

44 procent var för och 38 procent mot en hälsoskatt när tusen personer tillfrågades i april.

Skattebetalarnas centralförbund uppger Uutissuomalainen att det är ovanligt med så här stort stöd för en ny skatt; finländarna motsätter sig vanligen skattehöjningar.

Idén om att beskatta livsmedel som exempelvis innehåller mycket socker, salt och fett har lagts fram av Institutet för hälsa och välfärd och Folkpensionsanstalten.

Man i kontor.

Kronoby gör ett oväntat stort plus: ”Bra att ha en buffert, det kan bli tuffare tider”

Mer skatteintäkter och statsandelar än väntat ger ett plus.

Kom ihåg att skattedeklarera – sista dagen för många i dag

I dag är sista dagen för många att kontrollera sin förhandsifyllda skattedeklaration - och exempelvis ansöka om skatteavdrag.

Det här gäller drygt 1,8 miljoner löntagare och pensionärer.

Också två miljoner fastighetsägare ska komplettera fastighetsbeskattningsbeslut senast i dag.

Om allting ser bra ut i skattedeklarationen behöver man inte göra något.

Om något däremot ser tokigt ut ska det korrigeras via nättjänsten MinSkatt.

Person betalar med telefonen i en butikskassa.

Enkät: En majoritet av företagarna vill att regeringen sänker skatterna

Fler lokala avtal finns också på önskelistan.

Nykarleby gjorde bättre resultat än budgeterat

Nykaröeby stads överskott för år 2022 landade på 3,16 miljoner euro, vilket är rejält bättre än budgeterat. Man hade räknat med överskott på cirka 270 000 euro.

Stadsstyrelsens ordförande Siw Blomqvist-Frostdahl (SFP) är nöjd över resultatet och säger att det dels beror på skatteintäkterna som blev högre än kalkylerat, nästan 2,4 miljoner mer. Också statsandelarna blev större än väntat, 420 000 euro mer än budgeterat.

– Det gör att vi har väldigt bra resultat, och det känns jättefint. Vi visste redan för några år sedan att åren 2021 och 2022 skulle vara år som man ser fram emot lite bättre utfall i kommunerna och så har det också gått för Nykarleby stad.

Skuldbördan i Nykarleby minskade med 6,3 miljoner euro och var 40,4 miljoner euro vid slutet av 2022.

Invånarantalet minskade med 56 personer, till 7 437 under 2022.

Jakobstads bokslut visar minus medan stadskoncernen är rejält på plus

År 2022 gav ett underskott på 730 000 euro för staden Jakobstad. Resultatet är sämre än väntat, eftersom man hade budgeterat för ett överskott på cirka 140 000.

Bakom detta ligger framför allt tilläggsanslagen på 9,3 miljoner euro för köptjänster, som huvudsakligen gäller social- och hälsovårdstjänster. Positivt var ändå att skatteintäkterna blev 5 miljoner euro större än budgeterat.

Stadskoncernen visar däremot ett överskott på nästan 19,5 miljoner euro. En av orsakerna är att staden bolagiserat mer av sin verksamhet och så är det energibolagen som drar upp resultatet, säger stadsstyrelsens ordförande Owe Sjölund (SFP).

– Det finns många positiva saker, bland annat det stora överskottet på koncernsidan och att vi ökar i invånarantal. Risken är den stora överskridningen på social- och hälsovårdssidan. Hur slår den ut på framtiden när staten kommer med sina nya beräkningar på fördelningarna av samfundsskatten till exempel, säger Sjölund.

Företaget Puregene i Schweiz har en försöksodling med rusmedelscannabis.

Medborgarinitiativ för att legalisera cannabis går vidare till riksdagen

Anser att ett förbud är skadligare än legalisering.

En person tar en selfie. I bakgrunden syns hens skugga.

Skatteförvaltningen övervakar influerare extra noggrant i år

Ska betala skatt på inkomster och gåvor.

USU: Var tredje finländare redo att offra levnadsstandard för att rädda landets ekonomi

Var tredje finländare kan tänka sig att godkänna att den egna levnadsstandarden sjunker om det blir aktuellt med anpassningsåtgärder för att rädda den offentliga ekonomin. Det visar en gallup som tidningsgruppen Uutissuomalainen har gjort.

I det här fallet skulle anpassningsåtgärder innebära exempelvis högre skatter eller sämre service.

Totalt 36 procent är alltså beredda att acceptera dylika åtgärder – men aningen fler finländare, totalt 43 procent, är ändå inte alls redo att gå med på ett liknande utbyte.

Sett till partitillhörighet är anhängare till Sannfinländarna mest negativt inställda till anpassningsåtgärder: nästan två av tre, 63 procent, är emot liknande förslag. Anhängare till Centern är mest positiva: nästan lika många, 61 procent, är beredda att godkänna att levnadsstandarden sjunker om så krävs.

Över hälften av anhängarna till Samlingspartiet, 53 procent, är beredda på att tumma på den egna levnadsstandarden.

Drygt 1 000 finländare deltog i undersökningen före riksdagsvalet.

Portätt på en leende Petteri Orpo.

Petteri Orpo: Problemet är att vi har för få förmögna människor i vårt land

Svenska Yle intervjuar partiernas ordförande inför valet.

Taru Vuorela står utanför en butik i Korso och har inhandlat en behållare vatten.

Skatten på mat får inte höjas, tycker Taru i Korso: ”Priserna på baslivsmedel är helt horribla”

Finansministeriets förslag att höja mervärdesskatten skulle betyda höjda matpriser. Argumentet om att de fattiga kompenseras genom sociala förmåner går inte hem.

Kvinna med rött hår och runda glasögen ser in i kameran. I bakgrunden gardiner och en bokhylla på väggen.

Politikerna vill skrota företagsstöd – det här handlar det om

Experterna har inte en entydig definition på företagsstöd.

Man sitter på en kontorsstol.

Så här försvarar småföretagaren Anton Salmi i Vasa skattestöd som gynnar de rikaste

Partier vill skärpa beskattningen av onoterade bolag.

Deltagare i valdiskussion

Valdiskussion: Hur går det med välfärdsstaten när statens skulder bara ökar?

Dagens valdiskussion från Vasa handlade om Finlands ekonomi och statens skuldsättning. Matias Mäkynen (SDP), Joakim Strand (SFP) och Peter Östman (KD) diskuterade.

Mynt på ett bord.

Finansministeriet: Kommande regeringar borde spara på allt

Vill spara in 1600 euro per finländare per år.

Skatteförvaltningen hittade oanmälda skatter för en halv miljard

Skatteförvaltningen upptäckte odeklarerade skatter för 534 miljoner euro i sin skattekontroll i fjol. Det är en ökning med 36 procent från året innan.

Orsaken till ökningen är att Skatteförvaltningens kontroller har varit effektivare än tidigare.

”Vi har nu lyckats bättre med att hitta betydande skatterisker och rikta våra åtgärder mot de största riskerna” säger styrnings- och övervakningsdirektör Marko Myllyniemi i Skatteförvaltningens pressmeddelande.

Skatteförvaltningen har bland annat blivit effektivare på att rikta sina revisioner. Antalet revisioner har minskat i många år, samtidigt som revisionernas resultat har förbättrats.

I fjol ledde revisionerna till skattedebiteringar på 329 miljoner euro, en ökning med över 100 miljoner från året innan.

Allt som allt samlade Skatteförvaltningen in över 81 miljarder euro i fjol.

Riksdagen godkände högre skatt på läskedrycker

Riksdagen har godkänt regeringens förslag att höja punktskatten på läskedrycker, i enlighet med finansutskottets förslag.

Lagen innebär att skatten kommer att ligga mellan 16 och 48 cent per liter, beroende på sockerhalten. Enligt ett företag kommer priset stiga med fem till tio cent per flaska.

Skatteförvaltningen skärper kontrollen av restauranger

Skatteförvaltningen börjar under våren granska hundratals restauranger. Skattekontrollen gäller framför allt små och medelstora pizzerior och kebabrestauranger, meddelar Skatteförvaltningen i ett pressmeddelande.

Övervakningen kommer att pågå till och med år 2024. Enligt Skatteförvaltningen har sammanlagt 19,5 miljoner euro i skatt uteblivit i restaurangbranschen under fem års tid.

– Objekten för kontrollen väljs ut på basis av vår egen riskanalys. Samma kriterier gäller i hela landet, säger Skatteförvaltningens biträdande direktör Tarja Valsi i pressmeddelandet.

Förra gången Skatteförvaltningen skärpte kontrollen av restauranger var under åren 2015–2016. Då inbringade kontrollerna över 14 miljoner euro i skatt.

Linda Pokki tittar ut genom ett fönster i sitt café.

Företagen hoppas på skattesänkningar för att kompensera kostnaderna: ”Vi är inställda på att ta dagen som den kommer”

I fjol befarade en del att det blir katastrof för företagen i form av ohanterliga elräkningar, kostnader som skjuter i höjden och kunder som uteblir på grund av oro för den egna ekonomin. Elpriserna har inte skenat iväg riktigt så mycket som branschen som värst befarade. Det har påverkat företagen, men också kundflödet.

Ingen sänkning av bränsleskatten

Riksdagens finansutskott föreslår enhälligt att medborgarinitiativet om sänkt bränsleskatt förkastas.

De experter som hörts av finansutskottet förstod medborgarnas oro för de höga bränslepriserna men ansåg ändå inte att en sänkning av skatten var rätt väg att gå. De lyfte också fram att bränslepriserna i första hand stigit på grund av att världsmarknadspriset på olja gått upp.

Över 106 000 personer hade skrivit under medborgarinitiativet.

Källa: STT

Henkilö tankkaamassa autoaan.

Medborgarinitiativ för sänkt bränsleskatt sköts ner av finansutskottet

I mars 2021 startades ett medborgarinitiativ för att sänka bränsleskatten. Man ville halvera skatten på flytande bränslen från 2021 års nivå. I dag har finansutskottet avslutat behandlingen av medborgarinitiativet.

I ett pressmeddelande från riksdagen meddelar utskottet sitt enhälliga förslag: att initiativet förkastas.

Det finns förståelse för problemen som lyfts fram initiativet. Regional ekonomisk ojämlikhet ökar bland medborgare och företag på grund av stigande bränslepriser. Men att sänka bränsleskatten på det föreslagna viset skulle inte vara ändamålsenligt. Det skulle inte heller vara i linje med utsläppsmålen, anser finansutskottet.

Annika Saarikko

Finansminister Saarikko: Statens lån kostar Finland 10 miljarder per år

Statsskulden är allvarlig och försämras i snabb takt.

Kraftledningar i Ingå den 5 januari 2023

Färsk beräkning bekräftar: Regeringens elstöd går främst till de rika hushållen

Elstöd kan ha ökat ojämlikheten mellan hushållen.

Fortums kraftverk i Finno i Esbo. I bilden syns rök som stiger från skorstenar.

Regeringen får kritik för elstöden, skuldsättningen och klimatpolitiken

Nästa regering uppmanas balansera statsfinanserna.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida