Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Svampen Pseudotomentella alobata.

Forskare upptäckte 13 för Finland nya svamparter 

Växer i död ved eller virke.

Mer av skogen på Svinö ska skyddas

Nästan 50 hektar av skogen på Svinö uppfyller Metso-kriterierna, det vill säga den anses vara värd att skydda.