Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Vasa vill ha med invånare i detaljplanering

Nu inleds arbetet med att ta fram en ny gemensam detaljplan för Sandö och Inre hamnen i Vasa. Staden har öppnat en webbaserad enkät där invånare får ta ställning till vilka saker på området som är särskilt viktiga.

På samma gång vill staden ha förslag på hur området borde utvecklas.

Det finns ingen enhetlig detaljplan för Sandö och Inre hamnen. På Sandö gäller Vasas första detaljplan från 1855 och på andra sidan vattnet vid Inre hamnen gäller olika detaljplaner.

Målet med arbetet är att möjliggöra en högklassig cykelbana genom området och också utreda en ny gång- och cykelbro från Sandögatan till Sandö.

Invånarna får bestämma vad Vasa stad ska satsa 15 000 euro på

Nästan 200 Vasabor har gett förslag på hur Vasa ska använda en del av årets budget.

Vasa har reserverat 15 000 euro som invånarbudget, totalt kom 188 förslag på vad staden kunde göra för pengarna.

Nu finns en omröstning på webben bland sju alternativ och den 2 oktober, på Vasa stads födelsedag, offentliggörs vad pengarna ska gå till.

Bland förslagen i Vasa finns bland annat allsång, natur och en ny springbrunn.

Också Karleby, Pedersöre och Korsholm har låtit invånare bestämma över en del av budgeten.

Kvinna som ler tittar in i kameran.

Pedersöre inför medborgarbudget – över hundra förslag på hur pengarna ska användas

Pedersöre kommun har reserverat 10 000 euro i nästa års budget som invånarna själva får bestämma över. Initiativet kallas medborgarbudget eller deltagande budgetering.

En drönarbild över bostadsområdet

Boende på Drottningstranden i Lovisa störs av nyfikna fönstertittare

Bostadsmässan är över, betonar arrangörerna.

Ingå vill göra centrum trivsammare – torget kan flytta närmare vattnet

Ingå vill göra centrum trivsammare och lättare för folk att röra sig i. Det gör man genom att se över gatuplanen för torgområdet.

Ett förslag är att flytta torget närmare havet. Samtidigt vill man se till att folk kan cykla och promenera smidigt och tryggt över hela centrumområdet.

Eftersom det finns en gatuplan för området går det att planera om inom den befintliga detaljplanen.

Det handlar alltså inte om några större omställningar i verksamheten, utan mer om placering.

Däremot är kommunen noga med att alla ändringar ska stödja företagen och trivseln.

I årets budget har man reseverat 25 000 euro för planeringen medan förslaget är att få in 200 000 euro i budgeten nästa år för att verkställa planerna.

Kenneth Nordberg, forskardoktor på Åbo Akademi i Vasa.

Forskare: Österbottniska landsbygden mår relativt bra

Möjlighet till strandnära boende och korta avstånd är trumfkorten för Österbotten. Forskare Kenneth Nordberg på Åbo Akademi i Vasa är optimistisk inför framtiden.

Staden Jakobstad växer

Jakobstads invånarantal har under det första halvåret 2023 ökat med 237 personer och närmar sig målet på 20 000 invånare.

Det skriver staden på sociala medier.

Enligt förhandsuppgifter i juni 2023 är staden Jakobstads invånarantal nu 19 443.

Jakobstad har tappat invånare i många år men sedan 2021 har man börjat växa igen.

År 2016 gick Korsholm om Jakobstad i invånarantal. Läget är fortfarande det samma och Korsholm har i dagsläget 19 756 invånare, alltså cirka 300 personer fler.

Vasaborna ska få påverka sin stad

Vasa stad har reserverat 15 000 euro för att realisera stadsbornas idéer via inkluderande budgetering.

Syftet är att stadsborna ska vara med och utveckla sin egen omgivning samt att lyfta fram sätt på vilka allmänna medel kan användas.

De förslag som kommit in behandlas i en kommitté som väljer de bästa förslagen till nästa omgång.

Invånarna får komma med idéer och bestämma penningsumman som ska användas. Utgående från invånarnas önskemål har redan körsbärsparken vid Metviken och blomsterängen i Vasklot uppkommit och leksaker till daghem.

Vinnaren offentliggörs på Vasas födelsedag den 2 oktober. Förverkligandet av idén följs på Vasa stads kanaler i sociala medier.

Karleby gör försök med inkluderande budgetering

I Karleby pågår ett försök med inkluderande budgetering vid enheten parker och idrottsanläggningar.

Det här innebär att invånarna beslutar om användningen av en viss penningsumma. Målet är att öka invånarnas möjligheter till delaktighet och påverkan samt att utnyttja deras kunnande och expertis i utvecklingen av staden.

För inkluderande budgetering har i år reserverats 30 000 euro och summan kan användas på hela stadens område.

Pedersöre vill ha åsikter om lekparker

Det finns cirka 50 kommunala lekparker i Pedersöre och kommunen kartlägger som bäst vilka som ska utvecklas eller avvecklas.

Pedersöre ska också på sikt skapa en större aktivitetspark utomhus där alla åldrar ska kunna mötas, och invånarna får gärna ge förslag på var den ska finnas.

Parken är ett led i Pedersöres arbete som Barnvänlig kommun enligt Unicefs modell.

Enkäten finns på Pedersöres hemsida.

Vanda växer och förväntar sig bättre ekonomi i år

Vanda har fått nästan tusen nya invånare under början av det här året. Enligt en rapport har staden vuxit med 927 personer mellan januari och mars månad.

Befolkningsökningen är visserligen aningen svagare än förra året men då antalet arbetslösa samtidigt har minskat, betyder det att året ser ut att bli stabilt rent ekonomiskt.

Staden får mer skatteintäkter än vad som förväntades i årsbudgeten.

Vanda får spårvagn – stadsstyrelsen godkände planen

Vandas stadsstyrelse godkände projektplanen för stadens nya spårväg på måndagskvällen.

Spårvägen ska löpa från flygplatsen till Dickursby, Håkansböle, Västerkulla och därifrån till Mellungsbacka i Helsingfors. Projektet ska främja stadens miljömål och locka fler arbetsplatser och invånare. Enligt staden kommer 124 000 invånare att bo längs spårvägen år 2050.

Spårvägen har väckt mycket kritik bland invånarna. Många Vandabor ser projektet som ett skrytbygge och som ett slöseri på pengar.

Stadsstyrelsens beslut ska ännu godkännas av stadsfullmäktige, som möts den 22 maj.

Uppdaterad 9.5.2023 klockan 10:27 med raden om stadsfullmäktiges möte.

Seinäjoen kaupungintalon lipputangoissa nostettuna Suomen ja Ukrainan liput suurlähettiläs Olga Dibrovan vierailun kunniaksi 23.3.23.

177 ukrainare har nu en hemkommun i Österbotten – har fått ansöka sedan mars

Relativt många valde Jakobstad och Vasa. Totalt har ändå bara en liten del av ukrainarna i Finland ansökt om en hemkommun.

Korsholm gör invånarbudget

Korsholms kommun gör i år sin första invånarbudget. Det innebär att en liten del av kommunens budget, 15 000 euro, reserveras för någon investering som invånarna föreslår.

Från och med torsdag 27 april kan kommunens invånare lämna in förslag på hur invånarbudgeten ska användas. Det här sker via ett formulär som publiceras på kommunens webbplats på torsdag.

– Det här är ett sätt för invånarna att påverka vart pengarna går. Vi hoppas att invånarbudgeten ska generera många idéer och stort engagemang, säger välfärdsdirektör Otto Domars i ett pressmeddelande.

Många Karlebybor vill att Anttila-fastigheten rivs

I Karleby verkar före detta Anttila-fastighetens öde engagera invånarna. Staden har frågat invånarna vad de vill att ska hända med byggnaden och mer än 1 200 svar och 500 kommentarer kom in via en webbenkät.

Anttila lades ner 2016 efter konkurs, och fastigheten står nu så gott som tom.

Svaren från invånare visar att den viktigaste delen, som många också vill bevara framöver, är ingången med sina diagonala former.

Enligt stadsplaneringschef Jouni Laitinen är tanken att staden på allvar ska beakta invånarnas åsikter då man planerar vidare för Anttila-kvarteret.

– Folk uppfattar ingången som någon sorts samlingsplats, ett element som gör att man känner igen stället.

En majoritet av de som kommenterade enkäten vill att byggnaden rivs.

Karlebyborna har blivit aningen mer nöjda med stadens tjänster

I fjol genomförde Karleby stad en enkätundersökning där man tog reda på hur nöjda invånarna är med stadens tjänster. Det kom in 413 svar på enkäten och medelvitsordet var 3,5. Vitsordsskalan går från 1 till 5 och i motsvarande undersökning 2020 landade medelvitsordet på 3,3.

Utgående från svaren var invånarna i Karleby allra mest nöjda med bland annat bibliotekstjänsterna (vitsord 4,4), förskoleundervisningen (4,1), medborgarinstitutet (3,9) och parkerna (3,9).

De största utvecklingsbehoven fanns hos kollektivtrafiken (2,7) och i byggnadstillsynen (2,7).

Störst ökning jämfört med år 2020 sågs hos invånarnas nöjdhet med främjandet av delaktigheten som gick från 2,7 till 3,2. Särskilt beröm fick kommunikationen till kommuninvånarna och möjligheten att delta i beslutsfattandet.

Karlebyborna får tycka till om Anttila-kvarteret

Gamla Anttila-huset i Karleby står i dag så gott som tomt och staden har gjort en plan som innebär att byggnaden kan få rivas.

Men innan några beslut tas ska invånarna via en enkät på stadens hemsida kunna svara på vad de vill ha kvar av Anttila-huset, om det till exempel är tegelfasaden som väcker fina minnen, eller om det är parkeringen som de vill bevara.

Invånarna kan svara på enkäten till mitten av april. Anttila-fastigheten har varit en del av stadsbilden i Karleby i mer än 40 år. Anttila gick i konkurs 2016.

Matkustaja istuu bussipysäkillä.

Borgåborna får säga sitt om stadens kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i Borgå stad förnyas 2024. En utredning för att kartlägga nuläget och de linjer som körs görs som bäst och där ingår två invånarenkäter.

Den första enkäten öppnas i april. Då kartläggs stadsbornas vilja att använda kollektivtrafik. Staden utreder vilken ålders stadsbor som använder kollektivtrafik, hur och i vilken riktning.

Staden frågar också åsikter om betalningssystem. Enkäten omfattar också dem som använder beställningstrafik.

I den andra enkäten får stadsborna kommentera planerna för busslinjer och tidtabeller mera noggrant.

Staden hoppas att Borgåborna svarar aktivt på enkäterna, så att staden får en så fungerande kollektivtrafik som möjligt.

Kollektivtrafik på marknadens villkor är inte längre aktuell i centrum utan staden tar över ansvaret tillsammans med NTM-centralen.

I randområdena, bland annat skärgården och Sköldvik, torde trafiken fortsätta som nu.

Invånarna fick sin vilja igenom – restaurangföretagare vid åstranden i Åbo måste sänka volymen

I många år har invånare vid åstranden klagat på hög musik och buller från restaurangbåtarna och uteserveringar längs ån under sommarnätterna.

Åbo stads byggnads- och tillståndsnämnd godkände igår förslaget om att fem restaurangföretagare i närområdet måste vidta åtgärder för att minska på det hälsoskadliga oljudet.

Hit hör bland annat att se till att inte spela för hög musik som kan vara skadligt för grannarnas hälsa.

Restaurangföretagarna ska också lämna in en rapport som utarbetats av en extern expert om hur man kan minska på oljudet i området. Det här ska sedan följas upp.

Kristinestad förbereder sig på inflyttning

Näringslivscentralen i Kristinestad får det tilläggsanslag på 60 000 euro som man ansökt om - det beslöt stadsfullmäktige på måndag kväll.

Näringslivscentralen behöver pengarna för att möta den väntade efterfrågan som de planerade stora industrisatsningarna i Sydösterbotten medför. I Kristinestad planeras bl.a. framställning av grön metan och i Kaskö finns planer på en stor kartongfabrik.

De här etableringarna kommer att föra med sig ett behov av inflyttning och etablering av också andra företag. Näringslivscentralen vill med tilläggsanslaget kunna erbjuda en digital guide för den som vill flytta till Kristinestad.

Pumpviken i Karis i granna röda, gröna och gula höstfärger.

Dags att lämna in idéer på hur Raseborg och Lojo kunde förbättras

Nu kan du lämna in idéer på vad Raseborgs stad kunde använda 100 000 euro till.

Medborgarbudgeten kör i gång nu och raseborgarna kan ge förslag ända till den 26 mars klockan 23.59.

Det kan man till exempel göra på stadens webbplats. Om man inte har tillgång till en dator kan man också gå till biblioteken för att få hjälp med att fylla i blanketten.

Staden hoppas att invånarna kan rösta om förslagen i maj.

I fjol röstade raseborgarnan på åtta förslag i Pojo, Karis och Ekenäs. Då vann förslaget om att förbättra parken i Pumpviken i Karis. Där ska byggas en lekplats och kanske också utegym och en grillplats. Medborgarbudgeten var 50 000 euro i fjol.

I Lojo har staden nu för första gången en medborgarbudget. Lojoborna får komma med förslag fram till den 26 mars. Medborgarbudgeten i Lojo är 20 000 euro.

Artikeln uppdaterad kl 14.02 med Lojos medborgarbudget.

Åbobor som bor i stadens hyresbostäder har fått falska hyresräkningar av bluffmakare

Lurendrejare har skickat falska meddelanden till Åbobor, som bor i stadens hyresbostäder.

Någon har skickat meddelanden i stadens fastighetsbolag TVT:s namn, och bett invånarna betala hyran på ett avvikande konto.

Det här meddelandet har inte skickats av TVT och kontonumret är inte fastighetsbolagets, meddelar TVT.

Den som har betalat hyran till kontonumret, ombeds kontakta TVT per e-post på vuokravalvonta@tvt.fi eller per telefon på numret 02-262 4222. Dessutom ska man göra en brottsanmälan och kontakta banken så fort som möjligt så att pengarna inte hinner förflyttas till det falska kontot.

Invånare ombeds också hålla koll på det aktuella läget gällande bedrägeriet på TVT:s webbplats.

En kvinna som står framför en gult hus.

Larsmo växer och investerar 10 miljoner euro i år – en ökande befolkning kräver satsningar

Larsmo kommun växer stadigt och fler invånare kräver också stora investeringar. I år satsar kommunen 10 miljoner i nya investeringar. Ett positivt problem, säger kommundirektör Gun Kapténs.

Odlingslotter med olika växter och blommor på hösten.

Ingåbo skrev till kommunen – nu ska Ingå få odlingslotter

Ingå inrättar odlingslotter vid Västerleden.

Vaasan taiteiden yö 2022

Vasa har över 68 000 invånare för första gången

I över hälften av de österbottniska kommunerna minskade befolkningen.

Massvis av blommor på en nygrävd grav på en kyrkogård.

Historiskt många döda i fjol – men också rekordmånga inflyttare

Kvinnors förväntade livslängd kortare för andra året i rad.

Nybyggen på Etola-tomten i Borgå i vintrigt landskap.

Sibbo vill ha singlar, Lovisa pensionärer och Borgå invandrare – så här växer befolkningen i Östnyland

Sibbo, Borgå och Lovisa ser positivt på antalet invånare i framtiden. Borgå siktar på att vara uppe i 70 000 om 30 år, Sibbo tar till prognos för att lindra växtvärken och Lovisa hoppas på finlandssvenska äldre.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida