Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Man i mörk tröja och förkläde sorterar brödpåsar

”Jag ska nog klara av det här ända tills jag går i pension” – outnyttjad potential bland personer med funktionsnedsättning

Fler personer med intellektuell funktionsnedsättning kunde fås ut i arbetslivet. Niklas Smedman har jobbat på bageri i Kvevlax i femton år och han stortrivs.

Den nya lagen om funktionshinderservice i kraft i oktober

Regeringens proposition med förslag till lag om funktionshinderservice har efter inlämningen i höstas preciserats i fråga om de subjektiva rättigheterna.

Den särskilda åldersbegränsningen har slopats och personer som är beroende av en respirator ska få en ersättning som motsvarar den ersättning för uppehälle som de får nu.

De barn med funktionsnedsättning som inte kan delta i morgon- och dagverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning ska beviljas motsvarande verksamhet avgiftsfritt enligt lagen om funktionshinderservice. Också bestämmelser som gäller barn som inte bor hemma har preciserats.

Målet för den ändrade lagen om funktionshinderservice är ökad delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning, och individuella tjänster som tillgodoser deras behov och stöder deras förmåga att leva självständigt.

Källa: Pressmeddelande från Social- och hälsovårdsministeriet

tre personer sitter i gräset

Tongåvan stöder FDUV:s sommarläger – för deltagarna är lägren årets höjdpunkt

FDUV ordnar i sommar läger i Österbotten och i södra Finland, sammanlagt 21 stycken. För många personer med intellektuell funktionsnedsättning är sommarlägren årets höjdpunkt.

Stina Nygård från Förbundet Finlands Svenska Synskadade lär ut punktskrift.

Barnfesten bjöd in till teckenspråksmemory och högläsning ur punktskrift

Hundratals barn samlades i Annegården på söndagen.

Förslag: Också studerande inom vården av äldre och personer med funktionsnedsättning ska krävas på straffregisterutdrag

Undervisnings- och kulturministeriet förbereder skärpningar för studerande inom vården av äldre och personer med funktionsnedsättning.

Ministeriet föreslår att straffregisterutdrag ska krävas också för studerande inom de här områdena, och att det ska bli möjligt att dra in studierätten för studerande med brottslig bakgrund.

I nuläget kan studierätten dras tillbaka för studerande som arbetar med minderåriga om hen har dömts för till exempel narkotika-, vålds- eller sexualbrott, eller för brott mot barn eller friheten.

Vid ministeriet säger man att den föreslagna reformen skulle förbättra säkerheten för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Källa: STT

Riksdagen godkände lag om funktionshinderservice

Funktionshinderservicelagen godkändes i plenum på onsdagen.

Lagen ska trygga jämlik service för personer med olika former av funktionsnedsättningar och berör över 100 000 finländare.

”Äntligen – det här har FDUV jobbat för i cirka 20 år”, säger FDUV:s verksamhetsledare Lisbeth Hemgård i ett pressmeddelande.

Största delen av intresseorganisationerna är för lagen, men en del av dem anser att lagen fick så stora brister i riksdagens utskottsbehandlingar att den borde ha förkastats.

Riksdagen samlad under budgetförhandlingarna 20 september.

Intresseorganisationer oeniga om den nya funktionshinderlagen inför riksdagsbehandling

Riksdagen godkänner eller förkastar lagförslaget i morgon.

Bilder på personer med funktionsnedsättning med skyltar i händerna. Bilderna finns på väggen på FDUV:s kansli.

”Från svaga stödbehövande till full delaktighet” – synen på funktionsnedsättning har ändrats helt på en generation

Visst blir det ett generationsskifte, säger Lisbeth Hemgård, som går i pension från FDUV. Ny verksamhetsledare i sommar är Annette Tallberg-Haahtela. Båda väntar på den nya funktionshinderlagen, som manglas i riksdagen som bäst.

Benen av två personer som står intill ett övergångsställe. Den ena person har i handen en vit käpp som används för personer med synnedsättning.

Nu görs ett sista försök med ny lag om funktionshinderservice

Luddiga formuleringar riskerar stjälpa ny lag.

En man bredvid ett tegelhus.

Fortfarande många frågetecken kring vad som händer med Kårkullas experttjänster: ”Nu måste vi se till att vi gör det bästa av situationen”

I samband med vårdreformen upplöses Kårkulla samkommun vid årsskiftet. På boendena fortsätter verksamheten som förut, men personalen på Expert- och utvecklingscentret splittras.

Tre personer sitter i en soffa och pekar på en laptop som står på soffbordet framför dem. Ma ser mest deras händer.

I en bra diskussion ska alla ha en jämbördig chans – testa här om du vet hur du ska kommunicera

I en respektfull diskussion har var och en rätt att få plats. Olika personer har olika möjligheter att delta i samhällsdiskussionen beroende på sin bakgrund. En inkluderande diskussionskultur låter alla bli hörda.

En kvinna i rullstol sitter i en grön park intill ett träd.

Bättre lagstiftning på gång för jämlikhet: "Ingen gör fel av elakhet"

Elever med funktionsvariation förbises oftare än vi tror.

Anni Täckman

Hur lätt är det att ta sig fram med en rullstol nu då gatorna är snötäckta?

Följ med på Anni Täckmans väg genom snön till jobbet.

Två händer som håller i varandra.

Egentliga Finlands välfärdsområde bär ett tungt ansvar för Kårkullas klienter

Svenskspråkiga tjänster ska köpas av Egentliga Finland.

människor kring kamera i studioutrymme

Kårkulla höjer sina priser - västnyländska kommuner reser ragg

Raseborg, Sjundeå och Ingå är fortsättningsvis kritiska.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida