Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Åbo stad föreslår Wiklunds innergård som tillfällig plats för Saluhallens verksamhet

Åbo stad presenterade på måndagskvällen en utredning om vilken plats som skulle vara mest lämplig för Saluhallens verksamhet medan Saluhallen renoveras. Enligt utredningen är det Wiklunds innergård på Brahegatan 8 som skulle fungera bäst av de alternativ som har utretts.

Många företagare har varit skeptiska till att flytta till Wiklunds innergård, och skulle istället föredra en flytt till Salutorget. Staden ansåg ändå att det här skulle ha minskat utrymmet för torghandeln, och dessutom skulle man inte kunna ordna evenemang på Salutorget.

Saluhallens verksamhet måste flytta senast i början av 2026, och renoveringen är klar tidigast 2027.

Här kan du lyssna på en intervju om den tillfälliga flytten av Saluhallens verksamhet.

HD: Beslut om att upplösa Cannonball får inte överklagas

Högsta domstolen har beslutat att inte behandla tingsrättens beslut om att lägga ner Cannonball MC och dess underorganisation Squad 32.

Det innebär att Päijänne-Tavastlands tingsrätts beslut från juni fortsätter gälla. Tingsrätten i östra Finland har heller inte beviljat tillstånd att överklaga beslutet.

Enligt tingsrätten i Päijänne-Tavastland har Cannonballs verksamhet brutit mot föreningsfriheten och tingsrätten menar att organisationen var organiserad på ett sätt som liknar en militär organisation.

Källa: STT

Två män med ryggen till på en markbyggnadsarbetsplats.

Modern skrotanläggning på väg till Horsbäck: Företaget intygar att verksamheten inte kommer att störa, men grannarna är skeptiska

Företaget Romu Keinänen lägger grunden för en ny tekniskt avancerad anläggning i Horsbäck. Den ska hantera nästan 100 000 ton metallskrot om året. Det skrämmer grannarna.

En grafikbild med Rysslands karta och företagens logon.

Endast ett större finskt företag har inte fattat beslut om att lämna Ryssland

Många företag har fortfarande svårt att lämna landet.

Handelsbanken Helsingissä.

Handelsbanken avslutar sin verksamhet i Finland och Danmark

Börjar sälja sin bankverksamhet.

Oona-tyttö piirtelee

Din hjärna sjunger av glädje när du handarbetar

Handarbete lugnar och hjälper hjärnan att återhämta sig.

humanisticum

Åbo Akademis rektor flyttar till Humanisticum

Rektoratet flyttar in i slutet av hösten.

Ljus kvinna i röda byxor och vit tröja på blått står i mitten av en sal med stolar i ring och vackra gamla fönster

Kvartersklubbens sal avgjorde valet av Folkhälsans nya utrymmen

Folkhälsan i Åbo flyttade in i andra anrika rum.

Ett hus i sten vid Östra hamnen i Hangö som kallas granitborgen.

Poppuppbutiker och caféer fyller Granitborgen i Hangö i sommar

Ägaren söker lokal samarbetspartner som håller i trådarna.

Dörrar och tegelvägg utanför Avanti-salen i Konstfabriken

För dyrt att arrangera evenemang på Konstfabriken

Borde bli lättare för lokala kulturaktörer att hyra in sig.

Mia Bäck och Anna Edgren vid Aurelia i Åbo.

Frivilliga är livsviktiga för församlingen

Anna Edgren jobbar för öppenhet och ärlighet i församlingen

Skolelever på evenemanget "Hörs de ungas röst?" på Zentra i Borgå.

Ungdomslokalerna i Borgå håller öppet under jullovet

Väggklättring och luftvoltsbana i Gammelbacka

Insändare

Svar: Yles strategi

Strategin drar upp riktlinjerna för ledarskapet på Yle

Strategibild Yle 2020

Journalistik och kultur Yles huvuduppgifter, lärande och sport också i fokus

Yles styrelse godkände bolagets nya strategi fram till 2020.

Luna familjecenters planerade kriscenter för barn och ungdomar

Nu kan Luna familjecenter ta emot barn och unga

Klartecken för akut- och utredningshemmet i Kyrkostrand.

Almska gården i Lovisa.

Almska gården fick mest understöd av Lovisa stad

Lovisa stad har delat ut bidrag till kultursektorn.

Skolelever på evenemanget "Hörs de ungas röst?" på Zentra i Borgå.

Borgåunga får tycka till

Unga i Borgå får tycka till om hur ungdomsverksamheten i staden ska utvecklas. Också tokiga idéer är välkomna.

FBK i Jakobstad finns i gamla brandstation

FBK i Jakobstad vill inte flytta

Räddningsverket i Jakobstad har alldeles för stora utrymmen säger sfp politiker i Jakobstad. FBK och räddningsverket ryms hur bra som helst i nya räddningsverkets utrymmen.

Nabben i Maxmo.

Miljonsatsning på Nabben i Maxmo

Daniel Böling, krögare på Nabben i Maxmo, har knutit till sig finansiärer och är redo för en miljonsatsning på restaurang, bastu, badplats, gästhamn - och Tottesunds herrgård som ska bli ett 1800-tals hotell. Nu ger man Vörå kommun två veckors betänketid.

En blanket med vilken man kan ansöka om allmänt bostadsbidrag.

Kristinestad får samservicebyrå 2015

En samservicebyrå blev räddningen för TE-byråns, magistratens och Folkpensionsanstaltens tjänster i Kristinestad. - Det betyder väldigt mycket, säger Angelique Irjala, vd för Kristinestads Näringslivscentral.

Niina Männistö med Niki, en av de hundar som väntar på ett hem.

Hopplöst för hundgården Kulkuri

Hundgården Kulkuri i Vasa lever knapert och har sökt nya utrymmen i flera års tid. Platsen är orolig. Människor och trafik rör sig här hela tiden, säger Männistö. Hundföreningarna på orten hjälper till bara en ny plats hittas.

symbolisk bild  om kommunfusioner

Fusionsbeslut om ett år

Fusionsbesluten i Östnyland skjuts upp till sommaren 2015.

Hjälpledare tar en selfie

Hjälpisarna håller församlingen vid liv

Utan hjälpledare kan församlingarna varken ordna skriftskol- eller barnläger. Hjälpledarutbildningen är frivillig men samtidigt ett måste för att hålla församlingen vid liv.

Bibborna i landskapet får pengar

Bibliotek i Egentliga Finland får statliga pengar för att utveckla sin verksamhet.

Statens ämbetshus i Karleby

Lantmäteriverket flyttar verksamhet till nätet

Lantmäteriverket slopar sin regionala status och trappar ned öppethållningstiderna i svenska Österbotten och andra delar av landet. Förändringar är att vänta i bland annat Vasa, Karleby och Närpes.

Pengar.

Investerings- och anställningsstopp i Korsholm

Alla investeringar i Korsholm som överstiger 250 000 euro måste ha kommunstyrelsens godkännande. Inga fastanställningar får heller göras utan kommunstyrelsens tillstånd. Det beslöt kommunstyrelsen i Korsholm på måndag kväll.

Närbild av Science Parks grönvita skylt på husväggen.

Besökarrekord på Turku ICT Week

Turku ICT Week, temaveckan om informations- och kommunikationsteknologi, avslutades på fredag i Kuppis och besöktes av närmare 1 200 personer.

Den låga rubeln påverkar österbottniska företag

För det österbottniska bolaget Rani Plast har krisen i Ukraina inte påverkat dem nämnvärt trots att de har verksamhet i landet. Men den låga rubeln har påverkat dem desto mer och lönsamheten i Ryssland minskar.

Färre museer med mindre samlingar i Vasa

T.f. museidirektör Selma Green på Österbottens Museum föreslår att de mindre museerna inom Vasa stad sätts under lupp. Det är en del av det förslag som hon nu gett till museinämnden, som förra året bad henne att se över museernas organisation och verksamhet.

Njurskötare Merja Koponen

Specialsjukskötare har framtiden framför sig

Läkarbristen och de allt kortare vårdtiderna på sjukhus ökar behovet av sjukskötare med specialutbildning i framtiden. Vid Västra Nylands sjukhus har runt tio procent av sjukskötarna specialutbildat sig.

Ungdomsgarantin blev ingen succé

Ungdomsgarantin blev ingen succé. Tvärtom, pengarna för verksamheten sinade och byråkratin ökade. Det fick finansminister Jutta Urpilainen höra vid sitt besök på After Eight på måndagen.

KWH - från arbetslöshet till storkoncern

Företag som vill ha framgång måste anpassa verksamheten. KWH-koncernen i Österbotten har gjort otaliga företagsaffärer genom åren och strategin är medveten.

Upphandlingslagen får inte kringgås i kommunerna

Tröskelvärdena för inköp av varor och tjänster i kommunerna enligt upphandlingslagen är 30 000 euro. Anskaffningar får inte spjälkas upp för att kringgå lagen.

Sår sys

Läkarbrist stänger mottagningar i Karleby

Läkarbrist gör att Karleby HVC bantar sin verksamhet under mars månad. Personalstyrkan minskas vid två av fyra läkarmottagningar. Invånarna får räkna med att vänta två till tre månader på en läkartid.

Sederholmska huset stängt i två år

Det lönar sig att skynda för den som vill besöka den populära utställningen Barnens Stad i Sederholmska huset. Arbetena med att bygga om norra delen av kvarteret ska sätta igång i början av april.

Restaurang Knipan i Ekenäs

Visionerna för Knipan ännu hemliga

Knipans nya ägare är ännu rätt så hemlighetsfulla om de långsiktiga planerna för sommarrestaurangen i Ekenäs. Krögaren som ska driva restaurangen i fem år framåt lovar dock att Knipan ska vara mera öppen i sommar än ifjol.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida