Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Kritik mot stenbrott i Västanfjärd – paus i planeringen tills september

I Västanfjärd vill infrastrukturbolaget Destia anlägga ett stenbrott. Men planerna har mött massiv kritik.

Det har kommit fler än 60 klagomål mot planerna i Galtarby i Västanfjärd.

Nu tar Destia timeout med planerna för att utreda alla klagomål.

Det är bland annat oklart var vägar ska dras och hur stenmassorna ska fraktas ut från Dalsbruk.

Destia väntar med sina planer ända till slutet av september.

Jari Natunen skriver på sin mobiltelefon i skogen.

Geigermätaren ger utslag vid tidigare urangruva i östra Nyland – nu är Jari Natunen orolig

Imatran Voima utvann uran vid Lakeakallio i Askola i slutet av 1950-talet. I dag visar geigermätaren förhöjda strålningsvärden på området. Värdena oroar miljöaktiva – men inte Strålsäkerhetscentralen.

Stenbrottet vid Björsberget i Sundom.

Farligt leka vid stenbrottet i Sundom

Barn rör sig innanför staketet.

Stenar i en trädgård.

Finnwatch: Importerad byggsten har oklart ursprung

Det finns brister i mänskliga rättigheter vid stenbrotten.

En vit och turkos skylt där det står Nordkalk. Finns i Svartå.

Nordkalk: Gruvan i Svartå dammar inte mycket

Svartåbor oroar sig mera över trafiken än dammet.

Stenkrossanläggningen i Gammelby

Nytt stenbrott i Sjundeå fick tummen ner

Det blev ett nej till miljötillstånd.

Nyfött föl på stallet Fageräng + Maria Mäkinen

"I värsta fall måste jag avliva hästar" - stallet Fageräng hotas av stenbrott

Stenkross ställer till det för stallet Fageräng i Esbo

Företaget Rudus bryter berg i industriområdet Joddböle i Ingå.

Rudus kan få utvidga bergsbrytningen i Ingå

2,45 miljoner kubikmeter berg får brytas.

salih mehmedagic skrattar

Han fick sju rätt på lotto

Salih Mehmedagic hann bara inte lämna in lappen i tid.

En grävskopa ligger på marken bredvid ett stort stenblock.

Stenbrytningen i Pickala avbryts

Kommunens tjänstemän inspekterade Stallmossaberget.

En grävskopa ligger på marken bredvid ett stort stenblock.

Sjundeå överväger stoppa omstritt stenbrott

Tvisten i Pickala har pågått i flera år.

Företaget Rudus bryter berg i industriområdet Joddböle i Ingå.

Rudus behöver inte avbryta stenkrossning i Ingå

Pro Ingå krävde att verksamheten avbryts.

Företaget Rudus bryter berg i industriområdet Joddböle i Ingå.

Inget åtgärdsförbud i Joddböle

Tummen ner för invånarinitiativ i Ingå.

Olle Söderdahl och Kristina Bohman Söderdahl är mot Nordkalks kalkbrott på Gotland.

Nu avgörs striden – Nordkalk mot miljövänner på Gotland

Svenska regeringens kommande beslut avgörande för Nordkalk.

På Fageräng trivs många olika djur tillsammans

Stenbrottet nära Esbo gård skulle störa omgivningen

Stadens miljörapport är mjäkig, tycker stallägare i trakten.

Det dammar om Rudus stenbrott i Ingå.

Det dammar i Ingå

Rudus stenbrott i Ingå sägs vara dammigt.

En grävskopa ligger på marken bredvid ett stort stenblock.

Sjundeå: Inga kommunala fel om stenbrottet i Pickala

Invånare i närheten gillar inte stenbrottet.

Det var fullt hus under NTN-centralens invånarkväll i Ingå.

Laddad stämning på Rudus möte i Ingå

Primitivt och utan positiva effekter beskrevs stenkrossen av de mest kritiska deltagarna. Förespråkarna lyfte upp den sysselsättande effekten. Miljöbedömningen av Rudus utvidgningsplaner av stenkrossverksamheten i Ingå presenterades i går (12.2).

En trädgårdsbrunn med tak.

Fortsatt tvist om stenbrott i Sjundeå

Besvär som gäller vattenprover från stenbrottets grannar vid Stallmossaberget behandlas som bäst. Verksamhetsidkaren är ovillig att att utföra nya mätningar.

rudus stenkross

Rudus vill bygga lagerplan i Joddböle

Stenkrossföretaget Rudus vill bygga en ny upplagringsplats i anslutning till stenbrottet i Joddböle i Ingå. Företaget har ansökt om åtgärdstillstånd för att få avjämna ett område på 1,6 hektar.

Bergsbrytning i Ingå

Pro Ingå: Stora risker med stort stenbrott

Motståndet växer mot Rudus planer på att utvidga stenbrottet i Joddböle i Ingå. Riskerna för både miljö, människor och företag är för stora, och de påstådda fördelarna är aktivisterna mycket tveksamma till. Hittills har föreningen Pro Ingå - Pro Inkoo samlat ihop omkring 1 000 namn mot stenbrottet.

Maria Mäkinen.

Esbogårds planer får hästarna att stegra sig

Det handlar om att gräva en stor grop och fylla den med jord. På Esbogård ab vill man vara med och möjliggöra utvecklingen av huvudstadsregionen. På Stall Fageräng oroar man sig om sina hästars välmående, och familjens levebröd.

Tre arbetare i skyddutrustning vid sprängladdningar.

Stenbrytningen återupptas i Tolkis

Brytningsarbetena i Tolkis i Borgå kommer att fortsätta i höst. Före det ska man bygga en bullervall.

HS: Centralgatan täcks med kinesisk sten

Stenarna som Centralgatan ska täckas med importeras från Kina, där usla arbetsförhållanden råder inom stenbranschen, skriver Helsingin Sanomat. Helsingfors stad har inte ställt några etiska krav på uppdragsgivaren.