Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Muddringsmassor från farleden i Ingå kan bli botten för ny rekreationsrutt

Giftiga ämnen i havsbotten kräver ändå noggrann uppföljning.

Karlebys muddrade farled är klar - stor betydelse för hamnen

Hela projektet kostar 63 miljoner euro.

Torrlagd hamn i Björkö väntar på muddring – men för det behövs kyla

Den mjuka marken håller inte traktor och släp.

Planerna på båthamn i Gammelboda i Ekenäs sväller - kan ha plats för 100 båtar

Invånare i Norra hamnen i Ekenäs vill ha bort stora båtar.

Nu är renoveringen av Nagu gästhamn i gång - bryggorna borta

Kajkanten ska renoveras och hamnbassängen muddras.

Granater och ammunition i farleden i Karleby

Muddringen har redan stoppats nio gånger.

Kyro älv behöver muddras för att minska översvämningsrisken

Nedre loppet och mynningsområdet problematiska.

Forststyrelsen vill förstora och förbättra hamnen på Jussarö

Populärt besöksmål efter att ön öppnats för allmänheten.

För mycket näring i Kyrkfjärden i Ingå - naturutredning föreslår bassänger i Ingå å

Våtmarker och bevattningsbassänger borde anläggas vid ån.

Vindar och muddring gör vattnet klart - åtminstone tillfälligt

Havsforskare tror att effekten är kortvarig.

Översvämningsdrabbade Lappfjärds å muddras

Hela muddringsprojektet förväntas vara klart senast år 2020.

Exceptionellt klart vatten i Bromarv hamn - knappt fyra meter sikt

Projektchef: Jag har inte varit med om liknande.

Sjutton dykare letar efter granater i farleden till Karleby

Dumpad ammunition måste bort före muddringen.

Glest vid bryggorna på Borgå å

Under sensommaren måste båtar flyttas för muddringsarbeten.

Muddringen som skulle ha blivit klar 2014 närmar sig slutet

Nu ska översvämningsrisken i Toby och Solf åar vara förbi.

Muddringen av farleden i Karleby hamn kostar staden max tio miljoner euro

Hamnbolaget står för hälften, staden för andra hälften.

Muddringen av Borgå å ger staden en strandpark med ängar

Skog har redan huggits ner och bassänger ska byggas.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida