Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Ingen ersättning för att hindra skarvens skador i Egentliga Finland

I Egentliga Finland får fiskare inga ersättningar för att försöka hindra skarvar att komma åt fisken.

På många andra håll i Finland får man ersättning för att man förebygger skador orsakade av fridlysta djur.

I Närings-, trafik- och miljöcentralen i sydöstra Finland ges pengar för att hindra de skador som vitkindad gås orsakar, i Lappland får man ersättning för att stoppa kungsörnens skador på renar och i Norra Savolax ges bidrag för att stoppa fiskgjusars attacker på fiskodlingar.

Nu pågår en utredning för att se hur också arbetet mot skarvar ska kunna ersättas.

Skarvar på en klippö.

Skarvstammen i Borgå har vuxit – trots att den minskat på nationell nivå

Borgåstammen har vuxit med en fjärdedel sedan i fjol somras.

Svarta storskarvar står på en kobbe. I bakgrunden syns ett blått hav.

Antalet skarvar fördubblades i Raseborg

En stor del har flyttat från Hangö till Raseborg.

En havsörn som flyger.

Havsörnsstammen i Kvarken växer till sig

Det föds allt fler havsörnsungar säger WWF.

En röd husvägg där man har spikat upp femtio fågelholkar och björkstammar som formar två träd.

Bättre en holk för många än en för få

Strömsö är med i Yles kampanj "En miljon fågelholkar".

Ornitolog räknar sjöfåglar i Kimitoön

Storskraken trivs i Kimitoön vintertid

Fågelvänner har räknat antalet övervintrande sjöfåglar.

dalripa

Finns dalripan ännu i Egentliga Finland?

Arten observerades senast i Kurjenrahka nationalpark 2009.

En åda ruvar

Allt färre ejdrar i den yttre åboländska skärgården

Allt färre ejdrar i den yttre åboländska skärgården

Vitkindade gäss.

Omtvistad gås trivs i Brunnsparken

Antalet vitkindade gäss i regionen har ökat med 50 procent.

örn, havsörn

Färre havsörnsungar i Österbotten

Men de som finns äter skarvar.

Fågelskådare på taket

"Från taket ser jag arter jag inte ser annars"

Det här veckoslutet har folk spanat efter fåglar på sina gårdar och meddelat observationerna till organisationen Birdlife. Evenemanget kallas Gårdsplanskryss och ökar kunskapen om fågelstammarna i vårt land. Läs också: Överraskande fågelobservationer i Gårdsplanskrysset

Vitkindade gäss.

Beståndet av vitkindad gås ökade med en fjärdedel

Frivilliga fågelskådare räknade antal vitkindade gäss under det sista veckoslutet i augusti. Precis som tidigare år så observerade man flest vitkindade gäss i huvudstadsregionen.

skarv, örn

HBL: Minister Orpo redo begränsa skarvbeståndet

Jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo (Saml) säger till HBL att skarvarna i skärgården blivit för många.