Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En rad av små svarta lådformade byggnader med stora fönster mot skogen.

Ingå backar planerna på småhus i Bergvalla – satsar enbart på hotellet

Det är vattenförsörjningen som sätter käppar i hjulen.

Vasa vill ha med invånare i detaljplanering

Nu inleds arbetet med att ta fram en ny gemensam detaljplan för Sandö och Inre hamnen i Vasa. Staden har öppnat en webbaserad enkät där invånare får ta ställning till vilka saker på området som är särskilt viktiga.

På samma gång vill staden ha förslag på hur området borde utvecklas.

Det finns ingen enhetlig detaljplan för Sandö och Inre hamnen. På Sandö gäller Vasas första detaljplan från 1855 och på andra sidan vattnet vid Inre hamnen gäller olika detaljplaner.

Målet med arbetet är att möjliggöra en högklassig cykelbana genom området och också utreda en ny gång- och cykelbro från Sandögatan till Sandö.

Åbo förvaltningsdomstol ser inga hinder för Kulturflotten i Aura å

Åbo förvaltningsdomstol har förkastat besväret, som gällde detaljplanen för den så kallade Kulturflotten vid Aura å i Åbo.

Detaljplaneändringen gör det möjligt att bygga en anläggning på ån med bland annat simbassänger och restaurangverksamhet. Kulturflotten planeras vid åstranden nära Wäinö Aaltonens museum.

Det var föreningen Martinrantaseura som besvärade sig över detaljplanen, som godkändes i stadsfullmäktige i slutet av 2022. Enligt besväret strider detaljplanen mot både general- och landskapsplanen och skulle förstöra de kulturhistoriskt värdefulla vyerna på området.

Enligt förvaltningsdomstolen var fullmäktiges beslut ändå lagenligt exempelvis med tanke på områdets miljövärden. Därför förkastades besväret.

Inre hamnen och Sandö i Vasa ska få gemensam detaljplan

Vasa stad sätter igång arbetet med en detaljplan för Inre hamnen och Sandö.

I dag omfattas det omkring elva hektar stora landområdet av flera olika detaljplaner. Sandö hör till Vasas detaljplan nr 0001, som vunnit laga kraft 1855. Tullpackhusets (Kuntsis museum) detaljplan är från 1920 och Hovrättens från 1926. Vägbanken till Vasklot har en detaljplan från 1976 och Museistranden från 1999.

Med en ny plan är det tänkt att området ska kunna utvecklas enhetligare och smidigare. I planerna finns en, som planläggningen uttrycker det, högkvalitativ cykelbana längs stranden och ut mot Vasklot, samt en ny gångbro mellan Sandögatans slut och Sandö.

Arbetet med den nya detaljplanen sätter igång nu och tanken är att ett utkast ska vara klart nästa år, och att planen ska kunna träda i kraft 2025.

Domstol: Villkor i gåvobrev förhindrar inte Helsingfors från att bygga bostäder

Helsingfors förvaltningsdomstol avslår besvär mot att bygga bostäder på en sandplan i Haga i Helsingfors.

Det är Haga svenska förening som protesterade mot planerna med hänvisning till ett gåvobrev.

Enligt gåvobrevet ska området vara allmänt tillgängligt för samfund och boende i Haga.

Förvaltningsdomstolen anser att villkor i ett gåvobrev inte är bindande för en detaljplan. Därför avslås besväret.

Det var i juni 2022 som stadsfullmäktige godkände en detaljplan som möjliggör bostäder på Steniusplanen ett stycke från Hoplax station.

Träläktaren vid fotbollsstadion i Vasa får rivas

Träläktaren vid Sandvikens fotbollsstadion i Vasa får rivas. Det slog byggnads- och miljönämnden fast på onsdagen.

Enligt nämndens ordförande Johan Ångerman (SFP) var beslutet enhälligt.

Beslutet innebär att man beviljar ett undantag från detaljplanen, där träläktaren är skyddad. Det var Vasa stads idrottsservice som ansökte om undantaget.

Läktaren är byggd 1936. Sedan 2022 har den varit belagd med användningsförbud på grund av säkerhetsrisker.

Mera: Vasa stad vill riva träläktaren vid Sandviksstadion

Hangö casino.

Hangöborna vill bevara Casinoparken som den är – tre namninsamlingar i cirkulation

Hangöborna vill inte ha hotell i Nationalstadsparken.

Ett torg med bilar.

Raseborgs stad utreder parkeringsbehov: “Det finns inga snabba lösningar”

Ekenäs har haft extra mycket liv och rörelse i sommar.

Tegelbyggnad i park

Hotellplan vid iskällartomten i Hangö väcker diskussion bland politikerna

En del önskar lägre byggnad och tydligare parkeringsplan.

Sandvikens gamla träläktare.

Vasa stad vill riva träläktaren vid Sandviksstadion

Läktaren är en säkerhetsrisk och svår att reparera.

Skiss över detaljplan

Nu är planen för Nickby gård godkänd – bostäder för 2600

Planen godkändes med rösterna 29–14.

Maratonmöte om Nickby gård – men inga beslut

Sibbofullmäktiges möte om detaljplanen för området kring Nickby gård blev en segsliten historia.

Ordförande tvingades ajournera mötet utan beslut.

Fullmäktige fortsätter behandla frågan på torsdag klockan 17.

Frågan om planeringen av området kring Nickby gård har väckt livlig debatt.

Kommunstyrelsen godkände tidigare ett förslag om att bygga ett bostadsområde för 2 600 invånare på området som nu i huvudsak är obebyggt.

Det skulle avsevärt förändra åkerlandskapet, vilket har fått känslorna i svall.

Skiss över Nickby gård.

Planerna för Nickby gårds centrum gick vidare efter omröstning

Fortfarande är politikerna oense om dimensioneringen.

Nya bostadsområden planeras i Täktom i Hangö

Miljönämnden i Hangö har beslutat att slå ihop två områden samt en tredje fastighet som ska detaljplaneras, så att de planeras samtidigt som en helhet.

Området kring Råsvängen i Täktom har en tid varit aktuellt att detaljplanera, men nu har också en privat markägare vid Mossavägen i närheten ansökt om lov att privat detaljplanera ett bostadsområde i anslutning till sin hästgård.

Detaljplaneringen av det privata området, som redan fått grönt ljus av miljönämnden, gör att det finns ett behov att se över vägnätet till de planerade tomterna.

På det viset slår staden två flugor i en smäll.

En visionsbild av hur ett nytt kvarter vid Aura ås strand kunde se ut.

Helt nytt kvarter ska byggas vid Aura ås strand i Åbo

Utseendet av kvarteret avgörs via en tävling.

Visualisering av ett nytt stadsområde i Vasa.

Gamla Wärtsilä i Vasa föreslås bli Verkstadsstranden

På området finns flera skyddade byggnader.

Nya höghus får byggas på Kaskisgatan och Aningaisgatan i Åbo

Nya byggplaner i Åbo centrum godkändes i stadsfullmäktige på måndagen.

Fullmäktige godkände en detaljplaneändring, som tillåter ett nytt höghus vid Kaskisgatan 9b.

Några ledamöter från Centern och Vänsterförbundet ansåg att tomten är för trång för ett nybygge och att höghuset försämrar trivseln på området.

Trots den korta diskussionen godkändes detaljplanen enhälligt.

Dessutom godkände fullmäktige enhälligt en detaljplaneändring för Aningaisgatan 8. Den nuvarande kontorsbyggnaden ska rivas och ge vika för nya bostäder.

Byggnaden har stått tom i flera år. Tidigare fanns exempelvis Skatteförvaltningen i huset.

Tulluddsstrandens kafé och surfbas i Hangö.

Kaféet på Tulludden i Hangö ska bort – företagaren har inte ansökt om bygglov

Hangö stad har kontaktat företagaren flera gånger.

Förfallet trähus som har brunnit

När skyddade trähus brinner – behöver vi mer piska eller morot för att få fastighetsägare att bära sitt ansvar?

Dramatiska bilder av ett brinnande trähus i Åbo har upprört många stadsbor den senaste veckan. Det är frågan om ett 200 år gammalt skyddat trähus som brann ner mitt i natten på Slottsgatan i Åbo, ett stenkast från Åbo slott.

Vasa stad gör nya försök att planera Brändö sund

Detaljplanen för området vid tvålfabriken och Rahkola strand på Brändö i Vasa ska ändras. Det beslöt stadsmiljönämnden på sitt möte onsdagskväll.

Planeringen av området startade redan 2013, men detaljplanen som sedan gjordes och godkändes av fullmäktige 2018 förkastades av både förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen.

Orsaken var en otillräcklig utredning av lukten från Påttska reningsverket, som finns i närheten.

Nya luktutredningar har gjorts under 2021-2022, som visar att det är möjligt att bygga bostäder på området.

Därför anser staden att man kan börja planera på nytt och stadsmiljönämndens ordförande, Kai Luoma (Saml) säger att man kan använda den förkastade detaljplanen som botten för den nya detaljplaneändringen.

Planeringen av Brändö sunds område, Rahkola och Kråkfjärdsparken i Vasa ska sättas igång igen

Planeringen sattes igång redan 2013 och en detaljplan för området godkändes av fullmäktige 2018, men eftersom besvär lämnades in till både Förvaltningsdomstolen och Högsta förvaltningsdomstolen stannade processen av.

Det beslöt stadsstyrelsen på sitt möte på onsdagen.

Nu hoppas staden hitta en aktör som vill utveckla området och man kommer starta en idétävling innan midsommar.

Marketor-tomten i Jakobstad kan få bostäder

Den så kallade Marketor-tomten i centrum av Jakobstad kan få bostäder.

Tomten har en relativt ny detaljplan från 2011, men den tillåter endast affärsbyggande. I dagsläget huserar bland annat K-market i affärsbyggnaden på tomten.

Men nu finns det planer på att kombinera affärsutrymmen- och bostäder och då måste detaljplanen förnyas.

Enligt stadens planläggning är det viktigt att forma tomten så att den bildar en harmonisk del av stadsbilden, med tanke på dess läge strax intill stadens historiska centrum.

Tekniska nämnden antecknade ärendet för kännedom på onsdag kväll. Målet är att den nya detaljplanen vinner laga kraft under år 2024.

Jakobstad ger över ansvaret för husvagnsområdet i Fäboda

Staden Jakobstad arrenderar ut husvagnsområdet i Fäboda de kommande två åren. Det beslöt tekniska nämnden på onsdag kväll.

Staden äger området och hittills har de som har sin husvagn på området betalat hyra till staden. Men nu ska man alltså utarrendera området till husvagnsföreningen som huserar där.

Arrendet är 7 000 euro i året, av vilket 6 500 är för husvagnsområdet och 500 är för korttidsparkeringen i närheten.

Tekniska nämndens ordförande Christer Tonberg (SFP) konstaterar att det rent ekonomiskt inte blir någon märkbar förändring för staden.

- Men nu ska föreningen sköta om allt underhåll. Vägar, snöplogning, avfallstransport och eget elavtal, säger Tonberg.

Staden föreslår också att turister får hyra in sig.

Under dessa två år ska samtidigt detaljplanen för Lillsandområdet i Fäboda förnyas. Den kan eventuellt bana väg för kommersiell verksamhet på Lillsandområdet.

- Men det är en detaljplan vi går framåt med väldigt försiktigt. Naturen är det viktiga i Lillsand, säger Tonberg.

Sjundeå om Joddböle III: Tänk på trafiksäkerheten

Ingå kommun måste tänka på trafiksäkerheten på stamväg 51 då detaljplanen för Joddböle III görs upp. Det anser tekniska nämnden i Sjundeå.

Detaljplanen för Joddböle III är till påseende och kommunen väntar nu på olika utlåtanden. Tisdagen den 14 mars behandlades Joddböle i tekniska nämnden i Sjundeå.

Där påpekar nämnden att Ingå kommun måste se över trafiksäkerheten - i synnerhet på stamväg 51. Dessutom borde kommunen ta reda på hur båttransporter för eventuell ammoniakindustri påverkar vattenområdena.

Det norska företaget Blastr Green Steel planerar ett stålverk i Joddböle, men markägaren Fortum skulle gärna se att också en aktör som producerar fossilsnål ammoniak etablerar sig på området.

I höst torde Ingå kommun ha en ny detaljplan klar och den kan eventuellt godkännas av fullmäktige i slutet av det här året.

Beslut om flervåningshus vid kulturhuset Fokus i Karis skjuts upp

Frågan tas upp när planen för Karis centrum behandlas.

Dan Johansson (SFP) lämnade i juni 2022 in en motion till stadsfullmäktige där han motsatte sig planen på ett flervåningshus vid kulturhuset Fokus.

Nu har Raseborgs stads planläggningsnämnd gett sitt svar på motionen.

Nämnden var överens om att Johanssons förslag ska beaktas när detaljplanen för hela Karis centrum småningom kommer upp till behandling igen.

Ursprungligen fanns det planer på två flervåningshus vid Fokus.

Utvecklingen av Vasklot i Vasa kan avgöras i arkitekturtävling

I dag inleds arkitekturtävlingen Europan 17. Tävlingen riktar sig till unga professionella personer inom arkitektur, landskapsarkitektur och stadsplanering. Vasklot i Vasa är ett av Finlands två maritima tävlingsobjekt. Det övriga är östra skärgården i Helsingfors.

Tusentals unga planerare deltar i tävlingen och tävlingsobjekten finns på över 50 olika håll i Europa. De som tävlar ska presentera idéer på hur ett område kan förnyas och hur befintlig bebyggelse kan underhållas på ett hållbart sätt med visad hänsyns till naturens mångfald.

I Vasklot planeras bostäder för 2200 invånare. Det första området som är aktuellt är platsen där hotell Fenno tidigare fanns. Campingområdet i Vasklot hör även till tävlingsområdet, vilket eventuellt blir ledigt i framtiden.

– Visionen i det vinnande arbetet stakar ut riktningen för den kommande detaljplaneändringen, skriver Vasas planläggningsdirektör Päivi Korkealaakso i ett pressmeddelande.

Carina Hedberg

Ingåbon Carina Hedberg ska jobba för att stålverksplanerna i Joddböle blir verklighet

Planerna på att bygga ett fossilsnålt stålverk går framåt.

Vy över Ekenäs gästhamn i vinterskrud. Där det växer mest träd finns en tom tomt där det finns planer på att bygga ett hotell.

I framtiden kan det finnas nya hotell vid gästhamnen i Ekenäs

Stadsarkitekt: Stor efterfrågan på inkvartering.

Åbo domkyrka

Generalplanen i Åbo godkändes efter en lång diskussion – frågan om spårvägar vid domkyrkan och höghusbyggen vid småhusområden väckte debatt

Det krävdes en lång diskussion och en drös med omröstningar innan Åbo stadsfullmäktige godkände den omdiskuterade generalplanen.

Telineitä, joihin asennetaan myöhemmin aurinkopaneeleita.

Helen får planera solkraftspark i Gerknäs i Lojo

Har ansökt om en planeringsreservering för området.

Några gamla hus, stenhuset till vänster har byggställningar och renoveras, till höger ett gammalt trähus där det står Vafé Schjerfbeck.

Nya bostadshus planeras vid Lydmanska huset i Ekenäs

Lydmanska huset intill Rådhustorget i Ekenäs har fått ett rejält ansiktslyft.

Detaljplanen ska nu göras om för att möjliggöra både boende och affärsverksamhet i huset.

Ändringen av detaljplanen sker på fastighetsägarens initiativ och ägaren har anlitat en planläggningskonsult.

Enligt den nya detaljplanen ska två nya bostadshus på totalt omkring 600 kvadratmeter få byggas intill Lydmanska huset.

Raseborgs stad vill ändå inte att den totala våningsytan avviker från den nuvarande detaljplanen för området.

Dessutom ska de nya byggnaderna anpassas till den omkringliggande miljön.

Invånare och myndigheter ska nu ha möjlighet att kommentera planerna.

Korrigering 1.2.2023 kl 13.25: En mening om att höjden på de nya husen inte ska avvika från den nuvarande detaljplanen rättades. Det är istället våningsytan som inte ska avvika från nuvarande detaljplan.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida