Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Nya specialklasser i Pedersöre i höst

Pedersöre grundar två nya specialklasser i höst, det beslöt kommunfullmäktige på måndag.

Behovet av specialundervisning har ökat markant de senaste åren, och nu skapas nya specialklasser i Sandsund skola och Ytteresse skola.

Även nya Axåkers skola kommer i höst att ha en specialklass.

Två nya specialklasser medför en kostnad på cirka 50 000 euro per termin, eventuellt kan Pedersöre få statsunderstöd för klasserna.

Alla klasser vid Ekparkens skola får plats i samma hus

Samtliga klasser och elever vid Ekparkens specialskola i Raseborg får nu plats i N-huset på Ekåsens omårde i Ekenäs.

I och med att försvarsmakten sagt upp hyresavtalet i N-huset från årsskiftet kan Ekparken i sin helhet inhysas där.

Hittills har skolan funnits på två olika ställen.

Sjukhusundervisningen har funnits på Ekåsens område och resursklasserna på Höijersgården vid Seminarieskolan i Ekenäs centrum.

När lokalerna vid Höijersgården frigörs kan de användas av Rasebo daghem och specialundervisningen vid Ekenäs högstadieskola. Ekskolans flytt från Höijersvägen till Ekåsen börjar strax efter sportlovet.

De nya lokalerna i N-huset har renoverats men vissa reparationer görs under sommaren efter att läsåret är slut.

Ekparkens skola är en liten specialskola. Skolan ger grundläggande utbildning på både svenska och finska för elever som har en vårdkontakt med Raseborgs ungdomspsykiatriska dagenhet.

Pamla Leka tillsammans med barn i Granhultskolan.

Li Andersson vill att resten av landet ska bli som Grankulla och satsa på stödundervisning

Undervisningsminister Li Andersson (VF) vill att nästa regering reserverar 200 miljoner för att förbättra det stöd eleverna får i skolan.

Två elever sitter vid en bord och gör läxor.

Resursbrist försvårar specialundervisningen i skolorna – fem av sex lärare säger att inkludering är omöjlig

Inkludering går inte att ordna med de resurser skolan har i dag. Det framgår av en enkätundersökning som OAJ har låtit göra bland lärare och rektorer i grundskolan.

Studentskrivningar i ett gymnasium i Helsingfors i mars 2021. De studerande bär munskydd.

Välkommet med stödpengar till gymnasierna - men utmanande att hitta speciallärare

Såväl grundutbildningen som gymnasierna får pengar.

Undervisning i jopo-klass i Ekenäs.

Omotiverade skolelever sporras i ny jopo-klass vid Ekenäs högstadieskola

Ny skolklass ska förhindra att tonåringar marginaliseras.

Lärare visar en brandfilt inför en klass treor i Hangöby skola.

Lappvik skola i riskzonen om Hangö tvingas stänga skolor

Elevprognosen ser dyster ut för flera mindre skolor.

Hangöby skola.

Antalet elever minskar i Hangö - framtiden osäker för små skolor

Bildningsnämnden diskuterar skolornas framtid.

Första utbildningstillfället på Finska Terapihundskolan. Renja Hakala och Cindy, Helena Partanen och Greta, Helena Isuls och Happy, Lena Ånäs och Julius och Johanna Rosendahl.

Terapihunden sprider glädje och lugn

Ny utbildning har börjat i Österbotten.

Rektor Ann-Christine Loo-Örn vid Haga skola i Vasa.

Nyrenoverade Haga skola i Vasa återinvigd

Nya utrymmen för 130 elever.

Svenskaundervisning, Bjärnå skola

Allt fler elever behöver stödundervisning

Ungefär 25 procent av eleverna behöver någon form av stöd.

Petri Salo.

Peffan välkomnar barnträdgårdslärarna

Integrering och samverkan gör utbildningen starkare.

Smedsby-Böle lågstadieskola

Kvotflyktingbarnen börjar i skolan i Korsholm i höst

Sex börjar i lågstadiet och tre i högstadiet.

Kaarlo Uusitalo lär reporter Eva Pursiainen att spela utgående från figurnoter.

Så här lär du dig noter på ett nytt sätt

Figurnoter kan funka för musikinlärning.

Anton Johansson och Tobias Carlsen är nöjda med sin insats

Träningsklassen vid Kvarnbackens skola firar 30 år

"Vi har en bra gemenskap i klassen."

Skolgården

”Obehöriga specialklasslärare kan vara väldigt kompetenta”

Zacharias Topeliusskolan har inga behöriga specialklasslärare, ändå tycker Förbundet de utvecklingsstördas väl att skolan har bra undervisning.

Invandrarundervisningen i svenska sker i en källare i Oxhamns skola

Svaga elever lider när skolan måste spara

Skolorna i Jakobstad måste spara stora summor nästa läsår och i många skolor anser man nu att smärtgränsen är nådd. Gruppstorlekarna ökar i den allmänna undervisningen och även specialundervisningen blir lidande.

Elever sitter i ett klassrum med stolar och pulpeter

Orättvist sparande i Jakobstad

Rektorerna i de fyra svenska lågstadieskolorna i Jakobstad anser i ett brev till stadsstyrelsen att smärtgränsen är nådd när det gäller sparandet för skolornas del.

Elever sitter i ett klassrum med stolar och pulpeter

Jakobstad sparar på skolgångsbiträden

Jakobstad skrotar timresursen för elever i behov av särskilt stöd och sex skolgångsbiträden får gå. 800 000 euro ska bildningssektorn i Jakobstad spara nästa år. Orättvist och kortsiktigt, säger rektor Ida Kronholm på Kyrkostrand-Jungmans skola.

VOM-klassrummet i parkskolan

Time-out inom specialundervisningen i Lovisa

Den svenska specialundervisningen i Lovisa lever just nu något av ett mellanår. En fullständig integrering kommer bland annat att kräva förhandlingar med grannkommuner.

6-10 procent av finländarna har dyslexi.

"Ett meningslöst förslag"

Nämnden för fostran och undervisning i Åbo ska i kväll diskutera reformpaketet där förslaget om att lägga ner Sirkkalabackens skola ingår. Nämndmedlem Barbro Schauman ratar förslaget och hoppas att det ska hittas en annan utväg.

Anna Sjöblom och Mathilda Törnqvist läser i en lärobok

Borde gymnasier erbjuda mer specialundervisning?

Att välja gymnasiet trots läs- och skrivsvårigheter är strongt. Men får de elever som gör det modiga valet tillräckligt med stöd, både under lektionstid och vid studentskrivningarna?

Lovisaföräldrar känner sig maktlösa

Lovisaföräldrar är upprörda över att kapaciteten att ta hand om barn med inlärningssvårigheter minskar då Sensomotoriska centret stänger vid årsskiftet. De upplever att de ingenting kan göra för att beslutet rivs upp.

”Omöjligt utan humor”

Att vara flexibel och ta tonåringarna med humor är några av ingredienserna för att lyckas hjälpa elever som är i behov av specialundervisning.

Sensomotoriska centret i Lovisa tvingas stänga

Sensomotoriska centret med ett unikt kunnande i vårt land, tvingas stänga. Ingen vet vad som händer med de barn och unga som vårdas där.

USA-skola inleder samarbete med Finland

Det finländska undervisningssystemet väcker allt mera intresse också i USA. En specialskola i Washington kommer att inleda ett lärarsamarbete med Finland. Man har nu utsett den första läraren som ska studera hur man undervisar finländska elever med inlärningssvårigheter.

Barn i ett klassrum

Speciallärare samlas till konferens i Åbo

I Åbo pågår en nordisk specialpedagogisk konferens på fredag och lördag. Finländsk specialundervisning hyllas av svensk docent.

Förstaklassarens "kontor"

Två månader bakom fanerskärm i klassrummet

En skola i Joensuu lät en förstaklassare sitta i två månader bakom en fanerskärm i klassrummet, rapporterade tidskriften Seura på torsdagen.

6-10 procent av finländarna har dyslexi.

Skolor i svåra miljöer får litet tilläggsresurser i Åbo

Skolor i sämre bemedlade områden i Åbo får bara litet tilläggsresurser. Det visar en utredning som överlämnades till undervisningsminister Jukka Gustafsson på torsdagen.

Mera specialundervisning behövs i Kapellby skola

Det behövs mera tid för specialundervisning i Kapellby skola i Lappträsk.

Musik- och kulturskolan Sandels

Hbl: Skolnätsfrågan blir rättssak

Skolnätsbesluten i Helsingfors ska synas i sömmarna, skriver Huvfudstadsbladet i papperstidningen i dag. Astrid Thors och Henrica Bargum ser brister i beredningen och har lämnat in ett rättelseyrkande. Det yrkandet har förkastats men nästa steg är förvaltningsdomstolen.

Stöd för eftisverksamhet

Nu kan de som står för eftisverksamhet ansöka om stöd i Borgå. Staden beviljar löne- och verksamhetsbidrag till organsiationer som ordnar eftermiddagsklubbar för första- och andraklassister samt elever i specialundervisningen under hösten.