Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

SLC välkomnar EU-kommissionens starka ställningstagande för en mer strikt vargpolitik

EU-kommissionen anser att det ska bli striktare vargpolitik. I början av månaden meddelade kommissionen att man uppmanar nationella myndigheter att se till att boskap och människor är trygga.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, SLC, välkomnar för sin del EU-kommissionens ställningstagande.

– En orädd och växande vargstam går inte att kombinera med modern husdjursproduktion, säger SLC:s sakkunniga Christoffer Ingo.

I fjol rev vargar mer än 500 får i Finland, och rovdjursersättning betalades ut för dubbelt fler får än året innan.

Enligt Ingo syns indikationer på att rovdjursstammen har vuxit sig så stor att den har blivit ohanterlig.

Jordbrukarna tackar för regeringens budgetförslag

Regeringen riktar tilläggsfinansiering i budgeten för 2024 för att främja övergången till grön energi på gårdarna, underlätta likviditeten för de allra mest utsatta gårdarna och stödja de unga odlarna.

Det föreslås 18 miljoner euro till energiinvesteringar och 15 miljoner euro i likviditetslån till de mest utsatta gårdarna. Dessutom föreslås 7 miljoner euro i nationell tilläggsfinansiering till unga jordbrukare utöver EU:s beviljade krispaket på drygt 4 miljoner euro.

Men det går att göra mera, enligt Svenska lantbruksproducenters centralförbund och ordförande Mats Nylund.

– Det behövs revideringar av konkurrenslagen, livsmedelsmarknadslagen och lagen om offentlig upphandling, säger Nylund.

EU-kommissionen beviljar stöd på 330 miljoner euro till jordbruket

EU-kommissionen har beslutat att bevilja stödpengar på 330 miljoner euro till jordbruket. Av pengarna går 4,2 miljoner till Finland.

Just nu har jordbruket det svårt, inte enbart på grund av världsläget utan också på grund av den kalla våren, som ledde till en trög start för växtodlingen.

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar till kommissionen i slutet av september hur stödpengarna ska fördelas mellan de finska jordbruksföretagen. Planen för hur pengarna fördelas görs tillsammans med Livsmedelsverket.

Enligt plan ska pengarna delas ut senast 31 januari 2024.

Traktorer i en protestkö. En av traktorerna har en skylt med "smör, bröd och öl är det vi äter".

Tyska jordbrukare drar ut i massprotester: ”Vi får skulden för allt som går fel”

Klagar över strängare regler och högre kostnader.

Staffan Björkell

Staffan Björkell blir ny chefredaktör för Landsbygdens Folk

Björkell driver potatisodling på Sarfsalö.

Första sidan i tidningen Maaseudun tulevaisuus om bönder som tvingas lyfta snabblån.

Allt fler rubriker om böndernas trångmål: "De tar snabblån som alla andra"

Ekonomirådgivare: Många bönder hör av sig för sent.

mia wikström

Matsäkerheten utmärker Finland

Vi har bra saker att vara nöjda över.

Elever tar åt sig skolmat.

Offentliga storkök ska satsa på ansvarsfull mat: "Hoppas det leder till fler arbetsplatser"

Ansvarfull upphandling ska ge mer inhemsk mat på tallriken.

Haglund håller linjetal vid SFP:s partikongress

Partidag på utbytarbänken

"Regeringen står för värderingar som är främmande för SFP".

Sven Jerkku, kretsordförande för SFP i Österbotten

Sven Jerkku: Kör inte ner det inhemska jordbruket!

Framgångsrik landsbygd bygger på framgångsrikt lantbruk.

Jordbrukaren Petter Juslin plöjer åkern.

Fyra oppositionspartier lämnade in interpellation om jordbrukspolitiken

Partierna anser att regeringen inte gör tillräckligt.

Traktor med gödselspridare.

Helsingfors fylls av ilskna bönder

Jordbrukarnas inkomster har rasat dramatiskt.

Dansk flagga vajande utanför Folketinget

Krismöte i Danmark för att undvika nyval

Nya krismöten för att lösa tvistefrågorna.

�ker som smultit på våren

Jordbruk får extra krisstöd

Låga priser gör att vintern blir tuff på många gårdar.

Lantbruket kämpar med stora ekonomiska utmaningar

”Inhemska matproduktionen hotad”

Bönder från hela EU protesterar i Bryssel på måndag.

Liggsäd i rågåkern.

Tusentals jordbrukare demonstrerar i dag i Bryssel

EU:s utrikespolitik försvårar jordbrukarnas situation.

Fredrik Karlström är en av Vegas sommarpratare 2015

Fredrik Karlström: Man hinner göra mycket om man inte sover för länge

Ålands näringsminister lämnar politiken.

Lantbruket kämpar med stora ekonomiska utmaningar

Regnet saboterar för bönderna

Ekonomin ser mörk ut för bönderna.

Christer Finne har fortfarande kvar lite purjolök på sin åker i Solf.

Jordbrukare jobbar för ett renare Östersjön

Jordbrukare från Östersjöländerna samlades nyligen till ett möte för att diskutera hur Östersjön kan göras renare. För första gången deltog också Ryssland i mötet, vilket är helt avgörande om miljömålen ska kunna uppnås, konstaterar Rikhard Korkman, ombudsman för SLC.

Åker i Svartå

"Bara MTK försvarar landsbygden"

Det är vi som i allt högre grad bevakar landsbygdens intressen, en roll som vi har fått både litet överraskande och utan att ha bett om det, säger lantbrukarcentralen MTK:s ordförande Juha Marttila.

Datum för utbetalning av jordbruksstöd klara

Jordbrukarna har nu fått klart besked om när jordbruksstöden betalas ut nästa gång. Den första betydande raten ska finnas på kontona i oktober

Skördearbete på österbottniskt spannmålsfält

Stor bondeprotest i Seinäjoki i dag

Flera hundra jordbrukare demonstrerar i Seinäjoki i dag. Bönderna är missnöjda med att Landsbygdsverket flyttar fram utbetalningen av vissa stöd med ett år.

Folktingsordförande Christina Gestrin

Gestrin: Sårande att kalla bönder miljöbovar

- Jordbrukarna har gjort en hel del. Det är sårande att kalla dem för miljöbovar, säger riksdagsledamot Christina Gestrin (SFP) Belastningen från jordbruket har gått ner mycket.

Om det blir glest i försäljningsståndet är det bara att skörda litet till.

Snart ska jordbrukaren rita odlingskartor för att få EU-stöd

EU vill skärpa kontrollen och se noggranna kartor på de odlingar som drivs med stödpengar. För odlaren kan det ibland vara omöjligt att på förhand veta på vilket ställe av åkern det lönar sig att odla grödorna.

Pyttesmå mjölkgårdar i Finland

I Finland finns 4000 gårdar som har färre än 20 mjölkkor. - Folk kan nästan inte tro det när jag berättar det, säger mjölkbonden Mats Broända i Kronoby som har rest mycket på gårdar ute i Europa. I hela landet finns bara fyra gårdar som har fler än 300 mjölkkor.

Södra Finland får sitt jordbruksstöd

Det nationella jordbruksstödet för södra Finland åren 2014-2020 är nu officiellt godkänt av Europeiska kommissionen.

Över två miljarder till jordbruket - se vilka som fick mest stöd

Proagria Uleåborg fick mest jordbruksstöd kalenderåret 2013.

En griskulting

Djurens välfärd stöds på miljöns bekostnad?

På tisdag slår regeringen fast Finlands ståndpunkt i hur jordbruksstödet borde fördelas i framtiden. Enligt organisationen Natur och Miljö hotas miljön.

"Byråkratbonden"

- Jordbruket i Finland har klarat sig förhållandevis bättre än vad man befarade när vi gick med i EU i mitten av 1990-talet! Så säger Erland Eklund, emeritusprofessor i landsbygdsforskning vid Åbo Akademi.

Åker i Svartå

EU-utskott röstade för stöd till jordbrukarna i södra Finland

Finland ska också i fortsättningen kunna betala ett nationellt stöd till jordbrukarna i södra Finland. Stödet gör det möjligt för lantproducenterna att få ett liknande stöd som det så kallade 141-stöd som bönderna har fått sedan Finland gick med i EU år 1995.

Mjölkko

141-stödet kan slopas helt

Jordbrukarna och staten kommer inte överens om 141-stödet. Mjölk- och köttproducenterna kan börja få stöd från EU-medel istället.

Demonstration i Bogota, Colombia

Häftiga demonstrationer i Colombia

Den colombianske presidenten Juan Manuel Santos har gett armén order att bevaka gatorna i huvudstaden Bogotá. Orsaken är de våldsamheter, som har brutit ut efter att småbrukare och lantarbetare i snart två veckor har protesterat mot landets jordbrukspolitik.

Johan Åberg, juli 2013

”Jordbrukets framtid är ljus”

– Förutsättningarna för finländska jordbrukare kommer att vara bättre om fem år än de är i dag. Det intygar Johan Åberg, som i höst blir verksamhetsledare för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC.

Skog och åker

Hyfsat både i Bryssel och på åkern

- Det ser hyfsat ut, säger Tomas Långgård i Malax, och då menar han den kommande skörden på odlingsfälten. Då det gäller överenskommelsen om EU:s gemensamma jordbrukspolitik, den så kallade CAP-reformen, så tycker han att resultat också där är hyfsat.

Skördetröska på åker

Finland nöjd med jordbruksreform

EU-ländernas jordbruksministrar har gjort framsteg i Luxemburg i den stora jordbruksreformen - och det snabbare än väntat. Finland verkar uppnå de flesta av sina mål i förhandlingarna och jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen är nöjd. Se inslaget!

Jukka Kola ny rektor vid HU

Helsingfors universitets styrelse har utsett prorektor Jukka Kola till ny rektor för universitetet. Kola är universitetets 137:e rektor.

Vinter i Ingå.

Västankvarn kunde samla lantbrukare

I Västankvarn, Ingå, har landsbygdsförvaltningen öppet hus i dag (21.3). Jordbrukaren Peter Siggberg hoppas att Västankvarn skulle kunna utvecklas till en plats där aktörer inom lantbruket samlas.

Konventinellt lantbruk

Teatergrupper och fängelser bland stödmottagarna

Det är högt och lågt som blandas då EU delar ut lantbruksstöd till organisationer. År 2012 rörde sig stöden mellan 36 euro och 1,9 miljoner euro. Förutom lantbruksföretag har stödet också delats ut till bland annat teatergrupper och fängelser.

Lantbruksstödet från EU fördelas ojämnt - se karta

Per kommuninvånare fick Oripää mest stöd.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida