Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Merikotka hetkeä ennen vapauttamista luontoon.

Vem var först, örnen eller människan? Det här gäller om havsörnen bygger bo på din tomt

Nu finns fler havsörnar än någonsin i Skärgårdshavet.

Birdlife: Fåglarnas häckning har lyckats bra

Fåglarnas häckning är den här våren några dagar efter den genomsnittliga tidtabellen på grund av det kyliga vädret i maj.

Men häckningen har lyckats bra, uppger fågelföreningen Birdlife Finland.

Uppgiften om lyckad häckning kommer från 33 000 fågelholkar på 4 300 platser i samband med Holkspaningen (Pönttöbongaus) senaste veckoslut.

Häckning konstaterades i 56 procent av holkarna, vilket är den fjärde största siffran under holkspaningens historia. I hälften av holkarna matas ungar just nu och i var tredje holk ruvas det.

De vanligaste bongade fågelarterna var flugsnappare, talgmes och blåmes.

Våtmark i Salo har restaurerats för sjöfåglar

Vähäjärvi våtmark och och Saarijärvi strandvåtmark i Salo har restaurerats för att skapa en bra levnadsmiljö för sjöfåglar.

Projektet Sotka, som leds av Finlands viltcentral vill hjälpa markägare och andra intresserade att sköta om mark där sjöfåglarna kan häcka.

Våtmarkerna är viktiga för sjöfågelstammarnas återhämtning, eftersom andungarna behöver grunda vatten där det kryllar av vattenlevande ryggradslösa djur.

En flygbild av skärgården, med många gröna öar och grå klippor som badar i solsken

Skärgårdshavets största privata marina skyddsområde inrättas vid Gullkrona – 4 800 hektar skyddas

Egentliga Finlands NTM-central har inrättat Skärgårdshavets största privata marina skyddsområde på vattenområdet runt ön Gullkrona. Det skriver Baltic Sea Action Group (BSAG) och NTM-centralen i varsitt pressmeddelande.

minkjakt

Sjöfåglarna återvänder till skärgården – tiotals år av hårt arbete bär nu frukt

Frivillig jakt på mink och mårdhund tryggar häckningen.

Ejdrar simmar i havet med flera ungar.

Minkar fångades utanför Ekenäs och Porkala – fåglarna ska kunna häcka tryggt

25 minkar har fångats med hjälp av lövblåsare, hund och sax.

Talitiainen lentää

Fåglarna drabbas av tidiga vårar - ännu vet vi inte vilka följderna blir

Värmen får fåglarna att häcka tidigare och kortare tid.

Skarvar på en klippö.

Alla träd nedhuggna och skarvbon förstörda på öar utanför Vittisbofjärd

Misstänkt naturskyddsbrott på Huidumi och Järvikari.

Ensam storskarv på en trädtopp

Skarven har också hittat till Saimen, men börjar knappast häcka här

Saimenvattnet är för rent för skarven i längden.

Oljebekämpning vid Utö.

Oljan vid Utö avdunstade - bekämpningsarbetet avslutat

Utsläppet var exceptionellt stort.

Ägretthäger

Ägretthägern häckade i Finland för första gången

Ett ägretthägerpar häckade bland gråhägrar i Borgå.

Storkar på en äng

Kattugglan fick förtur – storken kommer kanske till Östnyland om ett år

Nu gäller det att hitta lämpliga häckningsplatser.

kvinna med en liten vit hund i koppel. Kvinna har ryggen till. Går i solsken i en skogsglänta. Vitsippor, vår.

Hundägare uppmanar andra hundägare: "Håll era hundar kopplade!"

Lagen är entydig: i tätorter ska hundar vara kopplade.

Stork i ett storkbo i toppen av en stolpe

Nu ska storken lockas till Östnyland med hjälp av konstgjorda bon

Ett storkpar har häckat i Finland - 5 000 häckar i Estland.

Fiskmåsens ungar

Sjöfåglarna på Aspskär hade en dålig häckningsperiod

Ejdrarna och de vitkindade gässen hade ingen bra sommar.

Berguvsungar

Rekordmånga berguvsungar i Östnyland i år

Små ugglearternas häckning misslyckades.

man med träkonstruktion invid hamn

Hangöborna bygger hem åt häckande ejdrar

Ejderskydd byggs på talko i Hangö.

Holk TV

Fåglarna hittade Sibbo kommuns fågelholkar

I 55 av de 200 holkarna har fåglar häckat.

Hund och jägare bredvid död mårdhund.

Mårdhundarna lever nu farligt på Kimitoön

Söderlångvik vill minska antalet mårdhundar.

Havsörnsunge i boet.

Havsörnsunge kläcktes i Helsingfors för första gången

Boet finns på en skyddad plats någonstans i skärgården.

Änder som simmar

Stormen förstörde häckning

Ornitolog hoppas på begränsad andjakt.

Kampanjen En miljon fågelholkar

Redan en halvmiljon fågelholkar

Kampanjen "En miljon fågelholkar" redan halvvägs.

Svanar vid Söderfjärden

Svanarna samlas på Söderfjärden i Vasa

Man har räknat till omkring 800 mellanlandande svanar.

Lämpliga holkar för blåmes, talgoxe och svartvit flugsnappare

Så här bygger du enkelt en funktionsduglig fågelholk

Instruktioner för hur du enkelt kan bygga en fågelholk

fågelholk

Så här hänger du upp en fågelholk

Beakta de här åtta sakerna då du hänger upp en fågelholk.

Pärluggla i träd

Varför behöver vi en miljon fågelholkar?

Utan holkar kan fåglar inte föröka sig.

Vita storkar häckar i Koskis våren 2015

Ytterligare en storkunge dog i Koskis

Sorgliga nyheter från storkboet i Koskis.

En ruvande ejder i Ekenäs yttre skärgård.

Ejdrarna har haft dåligt år

Vädret verkar ha påverkat ejderns häckning.

Vit stork försöker häcka i Koskis.

Finlands första storkbaby kläcktes på midsommar

Första gången den vita storken häckade i Finland.

Vitstorkspar

Följ med storkparets liv via webben

Ett storkpar väntar på tillökning i Koskis.

Häckande sångsvanar i Metviken.

Fåglarna häckar tidigare än förr

Varmare klimat ligger bakom

Vit stork försöker häcka i Koskis.

Storkars häckningsförsök lockar storpublik

Den vita storken har ännu aldrig häckat i Finland.

Häckande mås.

Också plågsamma fåglar är skyddade

Förstör inte fågelbon, påminner Helsingfors stad.

Tuomo Puutio ringmärker en kungsörn.

Kungsörnens rike växer långsamt

Människan bygger bo åt kungsörnen Karlebyregionen.

Storskraken minskar i antal

Storskraken har minskar kraftigt i antal i landet de senaste åren, många faror lurar på vägen mellan övervintringsplatserna i Nordsjön och Östersjön och häckningsplatserna i vårt land. Nu klassas storskraken som nära hotad.

Stefan Pellas

Trastar jagas även under häckningstid

Jakt på björktrasten kan tillåtas under häckningstiden. Men bara undantagsvis för jordgubbsodlare. Stefan Pellas, jaktchef på Finlands viltcentral i Kustösterbotten, ser undantagstillstånden som ett sista alternativ för odlarna.

Tjäderhona

Bra år för skogens hönsfåglar

Hönsfåglarnas häckning har lyckats bra i skogarna i år. Ripbeståndet är dock fortfarande svagt.

Tornfalkshäckningen lyckades bra

Tornfalkarnas häckning har varit lyckad i Egentliga Finland i vår. En av orsakerna är att det funnits rikligt med sorkar.

Havsörnsungar i Tavastland 2009.

Bra häckningsår för havsörnar

Havsörnarna har lyckats bra med häckningen i år. Åtminstone 4 ungar har kläckts i Östnyland.

Antalet ringmärkta havsörnsungar 2000-2013

Havsörnsstammen har hållits stabil i Västnyland

År 2013 ser ut att bli ett rekordår gällande antalet havsörnsungar i Finland. I Västnyland har antalet havsörnar mer eller mindre hållits oförändrat under de senaste åren.

Kungsörnarnas häckning sämre än vanligt

Forststyrelsens inventering av örnbona visar att kungsörnarnas häckning i år lyckats sämre än vanligt. Speciellt dåligt var resultatet i Lappland där 80 procent av kungsörnsreviren finns.

Kungsörn

Färre kungsörnar än på åratal

Kungsörnens häckning i Mellersta Österbotten är sämre än på många år.

En åda ruvar

Rekordmånga ejderbon på Söderskär

Sjöfåglar flyttar närmare människorna.

Skarvbeståndet har ökat i östra Finska viken

Tillväxten i skarvbeståndet har enligt beräkningar gjorda under sommaren minskat i samtliga vatten i Finland förutom i de östra delarna av Finska viken. Där har häckningsbeståndet ökat med 11 procent jämfört med föregående sommar.

Havsörnarnas häckning lyckades också i Östnyland

Havsörnarnas häckning har lyckats bra i år, totalt finns det åtminstone 341 ungar. I Östnyland har 5 ungar och i Kymmenedalen två ungar kläckts.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida